สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24
ชุดที่ 23 ชุดที่ 25
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ3 กรกฎาคม 2554 – 9 ธันวาคม 2556
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
รัฐบาลคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 พรรค
สภาผู้แทนราษฎร
24th Thailand House of Representatives composition.svg
สมาชิก500
ประธานสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
รองประธานคนที่ 1เจริญ จรรย์โกมล
รองประธานคนที่ 2วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ผู้นำฝ่ายค้านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคครองพรรคเพื่อไทย
สมัยประชุม
ที่ 11 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2554
ที่ 21 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2555
ที่ 321 ธันวาคม 2555 – 20 เมษายน 2556
ที่ 41 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2556
สมัยประชุมวิสามัญ
ที่ 129 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2556
ที่ 22 พฤษภาคม – 10 พฤษภาคม 2557

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 500 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 375 คน และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 125 คน ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เปิดประชุมรัฐสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554[1] ในวันต่อมา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ที่ประชุมมีมติเลือกนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร[2]

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ประเภท และภาค[แก้]

24th Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค บัญชี
รายชื่อ
แบ่งเขต รวม
กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
เพื่อไทย 61 9 47 35 104 - 6 2 264
ประชาธิปัตย์ 44 24 15 1 4 50 11 12 161
ภูมิใจไทย 5 - 8 - 13 1 2 4 33
ชาติไทยพัฒนา 4 - 11 - 1 1 1 1 19
ชาติพัฒนา 2 - 1 - 4 - - - 7
พลังชล 1 - - - - - 6 - 7
รักประเทศไทย 4 - - - - - - - 4
มาตุภูมิ 1 - - - - 1 - - 2
รักษ์สันติ 1 - - - - - - - 1
มหาชน 1 - - - - - - - 1
ประชาธิปไตยใหม่ 1 - - - - - - - 1
รวม 125 33 82 36 126 53 26 19 500

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้[3][4][5][6][7]

พรรคเพื่อไทย (61)[แก้]

# รายนาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว ดร.ทักษิณ ชินวัตร
2 Nuvola apps kbounce.png[8] ยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
3 Nuvola apps kbouncey.png ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรัฐมนตรี
4 Nuvola apps kbouncey.png เสนาะ เทียนทอง อดีตหัวหน้าพรรคประชาราช
5 Nuvola apps kbounce.png[9] พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก อดีตรัฐมนตรี
6 Nuvola apps kbouncey.png มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
7 Nuvola apps kbounce.png ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี แกนนำพรรค
8 Nuvola apps kbounce.png [10] จตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช.
9 Nuvola apps kbouncey.png ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี
10 Nuvola apps kbouncey.png ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
11 Nuvola apps kbounce.png พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
12 Nuvola apps kbounce.png จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
13 Nuvola apps kbounce.png บัณฑูร สุภัควณิช อดีต ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
14 Nuvola apps kbouncey.png พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2
15 Nuvola apps kbounce.png สันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรัฐมนตรี
16 Nuvola apps kbouncey.png พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ
17 Nuvola apps kbouncey.png พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
18 Nuvola apps kbounce.png วิรุฬ เตชะไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
19 Nuvola apps kbouncey.png นายแพทย์เหวง โตจิราการ แกนนำ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ นปช.
20 Nuvola apps kbouncey.png ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
21 Nuvola apps kbounce.png นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตประธานกรรมการไอทีวี
22 Nuvola apps kbouncey.png วัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรี
23 Nuvola apps kbounce.png พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
24 Nuvola apps kbouncey.png ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคสุวรรณภูมิ
25 Nuvola apps kbouncey.png ดร.ภูวนิดา คุนผลิน อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต
26 Nuvola apps kbouncey.png ดร.สุนัย จุลพงศธร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
27 Nuvola apps kbouncey.png ระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ภรรยาอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
28 Nuvola apps kbouncey.png คณวัฒน์ วศินสังวร รองหัวหน้าพรรค
29 Nuvola apps kbouncey.png ดร.อัสนี เชิดชัย อดีต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
30 Nuvola apps kbouncey.png สุณีย์ เหลืองวิจิตร อดีตเลขาธิการพรรค
31 Nuvola apps kbouncey.png พ.ต.อณันย์ วัชโรทัย อดีตข้าราชการการเมือง
32 Nuvola apps kbouncey.png วิรัช รัตนเศรษฐ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
33 Nuvola apps kbouncey.png พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ อดีตเลขานุการรัฐมนตรี
34 Nuvola apps kbouncey.png นภินทร ศรีสรรพางค์ อดีต ส.ว.ราชบุรี อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
35 Nuvola apps kbouncey.png ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ อดีตเลขาธิการรัฐมนตรี
36 Nuvola apps kbouncey.png วราภรณ์ ตั้งภากรณ์ ภรรยา พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์
37 Nuvola apps kbouncey.png สุนทรี ชัยวิรัตนะ อดีต ส.ส.ชัยภูมิ
38 Nuvola apps kbouncey.png ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร บุตรสาวไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
39 Nuvola apps kbouncey.png สมพล เกยุราพันธุ์ บิดาคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
40 Nuvola apps kbouncey.png พงศกร อรรณนพพร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
41 Nuvola apps kbouncey.png ดร.พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรค
42 Nuvola apps kbouncey.png ขัตติยา สวัสดิผล บุตรสาวขัตติยะ สวัสดิผล
43 Nuvola apps kbouncey.png ธนเทพ ทิมสุวรรณ อดีต ส.ส. สัดส่วน
44 Nuvola apps kbouncey.png กฤษณา สีหลักษณ์ อดีต ส.ส. สัดส่วน
45 Nuvola apps kbouncey.png เกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
46 Nuvola apps kbouncey.png วิภูแถลง พัฒนภูมิไท แกนนำ นปช.
47 Nuvola apps kbouncey.png เยาวนิตย์ เพียงเกษ ภรรยาอดิศร เพียงเกษ
48 Nuvola apps kbouncey.png พายัพ ปั้นเกตุ แกนนำ นปช.
49 Nuvola apps kbouncey.png รังสิมา เจริญศิริ ภรรยาศรีเมือง เจริญศิริ
50 Nuvola apps kbouncey.png รศ.นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ แกนนำ นปช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 Nuvola apps kbouncey.png กานต์ กัลป์ตินันท์ อดีต ส.ว. อุบลราชธานี
52 Nuvola apps kbouncey.png ธนิก มาศรีพิทักษ์ แกนนำ นปช. ขอนแก่น
53 Nuvola apps kbouncey.png พิชิฏ ชื่นบาน ทีมทนายความ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
54 Nuvola apps kbouncey.png ก่อแก้ว พิกุลทอง แกนนำ นปช.
55 Nuvola apps kbouncey.png นิยม วรปัญญา อดีต ส.ส. ลพบุรี
56 Nuvola apps kbouncey.png ผศ.ดร.จารุพรรณ กุลดิลก นักวิชาการ นปช.
57 Nuvola apps kbouncey.png อรรถกร ศิริลัทธยากร บุตรชายอิทธิ ศิริลัทธยากร
58 Nuvola apps kbouncey.png เวียง วรเชษฐ์ อดีต ส.ส. แนวร่วม นปช.
59 Nuvola apps kbouncey.png อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรี
60 Nuvola apps kbounce.png [11] วิเชียร ขาวขำ อดีต ส.ส.อุดรธานี แกนนำ นปช.
61 Nuvola apps kbouncey.png ประวัฒน์ อุตโมท อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
62 Nuvola apps kbouncey.png[12] ดนุพร ปุณณกันต์ อดีต ส.ส. กทม.
63 Nuvola apps kbounce.png[13] ยุรนันท์ ภมรมนตรี อดีต ส.ส. กทม.
64 Nuvola apps kbouncey.png[14] บุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ อดีต ส.ว. เชียงราย พี่สาวยงยุทธ ติยะไพรัช
65 Nuvola apps kbouncey.png[15] กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ อดีตรัฐมนตรี
66 Nuvola apps kbouncey.png[16] อุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ ภรรยา พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
67 Nuvola apps kbouncey.png[17] ชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีต ส.ส. นครพนม
68 Nuvola apps kbouncey.png[18] ธวัชชัย สุทธิบงกช อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีวิกรม์
69 Nuvola apps kbouncey.png[19] ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีต ส.ส. เพชรบูรณ์
70 Nuvola apps kbouncey.png[20] สรรพภัญญู ศิริไปล์ อดีต ส.ส. มหาสารคาม
71 Nuvola apps kbouncey.png[21] มาลินี อินฉัตร อดีต ส.ส. ศรีสะเกษ
72 Nuvola apps kbouncey.png[22] ชินวัฒน์ หาบุญพาด แกนนำ นปช. รุ่น 2
73 Nuvola apps kbouncey.png[23] เอกธนัช อินทร์รอด นายทะเบียนพรรคเพื่อไทย
74 Nuvola apps kbounce.png[24] ถิรชัย วุฒิธรรม อดีต ส.ส. สัดส่วน
75 Nuvola apps kbouncey.png[25] สมเกียรติ ศรลัมพ์ อดีต ส.ส. สัดส่วน

พรรคประชาธิปัตย์ (44)[แก้]

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์มีมติให้ ส.ส. ลาออกทั้งพรรค [26] เพื่อต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่ในวันถัดไปรัฐบาลก็ยุบสภา

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27
2 Nuvola apps kbounce.png ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20
3 Nuvola apps kbounce.png บัญญัติ บรรทัดฐาน อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4 Nuvola apps kbounce.png เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
5 Nuvola apps kbounce.png จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
6 Nuvola apps kbounce.png กรณ์ จาติกวณิช อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
7 Nuvola apps kbounce.png ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 Nuvola apps kbounce.png อภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีต ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
9 Nuvola apps kbounce.png ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี
10 Nuvola apps kbounce.png ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
11 Nuvola apps kbounce.png ไพฑูรย์ แก้วทอง อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
12 Nuvola apps kbounce.png อิสสระ สมชัย อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
13 Nuvola apps kbounce.png ดร.เจริญ คันธวงศ์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 Nuvola apps kbounce.png อลงกรณ์ พลบุตร อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
15 Nuvola apps kbounce.png อาคม เอ่งฉ้วน อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
16 Nuvola apps kbounce.png นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ อดีตรองประธานวุฒิสภา
17 Nuvola apps kbounce.png สุทัศน์ เงินหมื่น อดีตรองนายกรัฐมนตรี
18 Nuvola apps kbounce.png องอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19 Nuvola apps kbounce.png พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
20 Nuvola apps kbounce.png วิฑูรย์ นามบุตร อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21 Nuvola apps kbounce.png ถวิล ไพรสณฑ์ อดีต รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
22 Nuvola apps kbounce.png ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
23 Nuvola apps kbounce.png พันเอกวินัย สมพงษ์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
24 - สุวโรช พะลัง*** กรรมการบริหารพรรค
25 Nuvola apps kbounce.png ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการสถาบันผู้หญิงกับการเมือง
26 Nuvola apps kbounce.png[27] ปัญญวัฒน์ บุญมี ผช.เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
27 Nuvola apps kbounce.png ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
28 Nuvola apps kbounce.png นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์ อดีตโฆษกพรรค
29 Nuvola apps kbounce.png ภุชงค์ รุ่งโรจน์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ
30 Nuvola apps kbounce.png นิพนธ์ บุญญามณี อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
31 Nuvola apps kbounce.png อานิก อัมระนันทน์ อดีตที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน
32 Nuvola apps kbounce.png โกวิทย์ ธารณา อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
33 Nuvola apps kbounce.png อัศวิน วิภูศิริ อดีตเลขาธิการพรรคมหาชน
34 Nuvola apps kbounce.png ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ อดีตเลขาธิการสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี
35 Nuvola apps kbounce.png เกียรติ สิทธิอมร อดีต ผู้แทนการค้าไทย
36 Nuvola apps kbounce.png บุญยอด สุขถิ่นไทย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
37 Nuvola apps kbounce.png ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
38 Nuvola apps kbounce.png[28] พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี อดีตแม่ทัพภาคที่ 3
39 Nuvola apps kbounce.png สุกิจ ก้องธรนินทร์ อดีต ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
40 Nuvola apps kbounce.png รศ.ดร.ประกอบ จิรกิติ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
41 Nuvola apps kbounce.png ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
42 Nuvola apps kbounce.png กษิต ภิรมย์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
43 Nuvola apps kbounce.png ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล อดีต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
44 Nuvola apps kbounce.png รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
45 Nuvola apps kbounce.png วัชระ เพชรทอง*** อดีต ส.ส. กทม.
46 Nuvola apps kbounce.png[29] จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีต ส.ส.พังงา
47 Nuvola apps kbounce.png[30] อิสรา สุนทรวัฒน์ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
48 - สัมพันธ์ ทองสมัคร ข้าม (ลาออกจากพรรค)
49 Nuvola apps kbounce.png[31] ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรค
50 Nuvola apps kbounce.png[32] ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ อดีต ส.ส. เพชรบูรณ์
51 Nuvola apps kbounce.png[33] มณทิพย์ ศรีรัตนา อดีตปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พรรคภูมิใจไทย (5)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรี
2 Nuvola apps kbouncey.png ชัย ชิดชอบ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร
3 Nuvola apps kbouncey.png เรืองศักดิ์ งามสมภาค รองเลขาธิการพรรค
4 Nuvola apps kbouncey.png ดร.นาที รัชกิจประการ อดีต ส.ว. และ อดีตประธานสโมสร พัทลุง เอฟซี
5 Nuvola apps kbouncey.png ศุภชัย ใจสมุทร อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พรรคชาติไทยพัฒนา (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ชุมพล ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรี
2 Nuvola apps kbounce.png พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
3 Nuvola apps kbouncey.png นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง อดีต ส.ส. สุพรรณบุรี
4 Nuvola apps kbouncey.png ยุทธพล อังกินันทน์ อดีตเลขารัฐมนตรี
5 Nuvola apps kbouncey.png[34] ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรี
6 - ปิยะพันธ์ จัมปาสุต ข้าม (ลาออกจากพรรค)
7 Nuvola apps kbouncey.png ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

พรรครักประเทศไทย (4)[แก้]

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้ลาออกจากการเป็น ส.ส. ตามที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่า ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ลาออกทั้งพรรค ตนจะลาออกด้วย [35] ซึ่งจะมีผลในวันที่ 9 แต่รัฐบาลก็ยุบสภาในวันที่ 9 เช่นกัน

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค
2 Nuvola apps kbouncey.png ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค
3 Nuvola apps kbouncey.png โปรดปราน โต๊ะราหนี รองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มุสลิมไทย
4 Nuvola apps kbounce.png[36] พงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน
5 Nuvola apps kbouncey.png สมเพชร แต่งงาม

พรรคชาติพัฒนา (2)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 Nuvola apps kbouncey.png ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตรัฐมนตรี

พรรครักษ์สันติ (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ศ.ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

พรรคมาตุภูมิ (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี

พรรคพลังชล (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พรรคมหาชน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png อภิรัต ศิรินาวิน หัวหน้าพรรค

พรรคประชาธิปไตยใหม่ (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 - สุรทิน พิจารณ์*** หัวหน้าพรรค (เป็นบุคคลล้มละลาย ก่อนการเลือกตั้ง)
2 Nuvola apps kbouncey.png พัชรินทร์ มั่นปาน***

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงสมาชิกภาพ
Nuvola apps kbounce.png สิ้นสุดสมาชิกภาพ
Yellow card.svg ได้รับใบเหลือง
Red card.svg ได้รับใบแดง

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน

กรุงเทพมหานคร[แก้]

มีรายนามดังนี้[38]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 เจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
4 อนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
5 ดร.ลีลาวดี วัชโรบล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
7 พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 12 พ.ย. 56 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา
8 ดร.สรรเสริญ สมะลาภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
9 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
10 ชื่นชอบ คงอุดม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
11 สุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 การุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png พ้นสภาพตามคำพิพากษาของศาลฯ[39]
แทนคุณ จิตต์อิสระ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่
13 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
15 ณัฎฐ์ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
16 พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
17 วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
18 จิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
19 ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
20 ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
21 นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
22 สามารถ มะลูลีม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
23 สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
24 สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
25 นันทพร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
26 ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 12 พ.ย. 56 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา
27 สากล ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
28 พันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
29 เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 12 พ.ย. 56 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา
30 อรอนงค์ คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
31 วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
32 ชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
33 ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png

ภาคกลาง[แก้]

มีรายนามดังนี้[40][41]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ไผ่ ลิกค์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 อนันต์ ผลอำนวย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 พรทิวา นาคาศัย พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นันทนา สงฆ์ประชา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 พันโทสินธพ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 รัฐกร เจนกิจณรงค์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อนุชา สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 สงกรานต์ จิตสุทธิภากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 ดิสทัต คำประกอบ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พันตำรวจโทนุกูล แสงศิริ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ทายาท เกียรติชูศักดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 มนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ฉลอง เรี่ยวแรง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 สุทิน นพขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สมศักดิ์ ใจแคล้ว พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พรพิมล ธรรมสาร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก 8 มีนาคม พ.ศ. 2555[42]
เกียรติศักดิ์ ส่องแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่[43]
6 ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 พ้อง ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิทยา บุรณศิริ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 องอาจ วชิรพงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 วินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 นพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
4 นิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
เพชรบูรณ์ 1 สุทัศน์ จันทร์แสงศรี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 จักรัตน์ พั้วช่วย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ยุพราช บัวอินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
4 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เอี่ยม ทองใจสด พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 พิชัย เกียรติวินัยสกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อำนวย คลังผา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ พรรคภูมิใจไทย Yellow card.svg ใบเหลือง
พหล วรปัญญา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png[44] เลือกตั้งใหม่[45]
สมุทรปราการ 1 อรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนุสรา ยังตรง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วรชัย เหมะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เรวดี รัศมิทัต พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
สมุทรสาคร 1 ครรชิต ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 บุญชู นิลถนอม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นิติรัฐ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
สระบุรี 1 กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 อรรถพล วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 องอาจ วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 สุรสาล ผาสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 วิรัตน์ วิริยะพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกุล พรรคภูมิใจไทย Yellow card.svg[46] เลือกตั้งใหม่ 31 ก.ค.
Nuvola apps kbouncey.png ได้รับการเลือกตั้งใหม่
4 มนู พุกประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 สรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 นพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 พัชรี โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
5 สหรัฐ กุลศรี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 กรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 กุลเดช พัวพัฒนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

มีรายนามดังนี้[41]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png พ้นสภาพตามคำพิพากษาของศาลฯ[47]
เกษม นิมมลรัตน์ Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่ 2 มิ.ย. 55[48] และลาออก 13 มี.ค. 56
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 21 เม.ย. 56
4 วิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 สุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 ศรีเรศ โกฎคำลือ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 สิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 อรุณี ชำนาญยา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ปานหทัย เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 สมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ลำปาง 1 สมโภช สายเทพ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วาสิต พยัคฆบุตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 สงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สถาพร มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต[49]
รังสรรค์ มณีรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อุตรดิตถ์ 1 กนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

มีรายนามดังนี้[50]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 คมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นิพนธ์ ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ภูมิ สาระผล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สุชาย ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ดวงแข อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 เรืองเดช สุพรรณฝ่าย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 มานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ปาริชาติ ชาลีเครือ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อนันต์ ลิมปคุปตถาวร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 เจริญ จรรย์โกมล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 มนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ชูกัน กุลวงษา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 วัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 ประเสริฐ บุญชัยสุข พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 โกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สุชาติ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 อธิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 พลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
10 บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 สัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 ประนอม โพธิ์คำ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
15 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
บึงกาฬ 1 เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 รังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 โสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อารีญาภรณ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 หนูแดง วรรณกางซ้าย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 รุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 จักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 สุรจิตร ยนต์ตระกูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 กุสุมาลวตี ศิริโกมุท พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญฐิน ประทุมลี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 วราวงษ์ พันธุ์ศิลา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 เอมอร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 กิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นันทนา ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วันชัย บุษบา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 ธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ปวีณ แซ่จึง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นริศร ทองธิราช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 อนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เสรี สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 เกษม อุประ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ปิยะดา มุ่งเจริญพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 คุณากร ปรีชาชนะชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ ไชยศีรษะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมคิด บาลไธสง พรรคเพื่อไทย Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่ 31 ก.ค.[51]
Nuvola apps kbouncey.png ได้รับการเลือกตั้งใหม่
3 ชมภู จันทาทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 พิษณุ หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิชัย สามิตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ทองดี มนิสสาร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 จักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 เทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศุภชัย ศรีหล้า พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 วุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
4 สุพล ฟองงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สุทธิชัย จรูญเนตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พิสิษฐ์ สันตพันธุ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 บุณย์ธิดา สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
9 ปัญญา จินตะเวช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 สมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 ตุ่น จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 สมหญิง บัวบุตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อภิวัฒน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png

ภาคใต้[แก้]

มีรายนามดังนี้[52]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค หมายเหตุ
กระบี่ 1 สาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 สุชีน เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ชุมพร 1 ชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 12 พ.ย. 56 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา
2 สราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 ธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ตรัง 1 สุกิจ อัถโถปกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 12 พ.ย. 56 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา
3 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
4 สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
นครศรีธรรมราช 1 อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 12 พ.ย. 56 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา
4 อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
5 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
6 เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
7 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
8 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
9 พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
นราธิวาส 1 กูอาเซ็ม กูจินามิง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 รำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
4 เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 อนุมัติ ซูสารอ พรรคมาตุภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
4 สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
พัทลุง 1 สุพัชรี ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ภูเก็ต 1 อัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 เรวัต อารีรอบ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 อับดุลการิม เด็งระกีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 ณรงค์ ดูดิง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
สงขลา 1 เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 วิรัตน์ กัลยาศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
4 ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
5 ประพร เอกอุรุ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
6 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 12 พ.ย. 56 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา
7 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
8 พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
สตูล 1 ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ฮอชาลี ม่าเหร็ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
สุราษฎร์ธานี 1 ธานี เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 12 พ.ย. 56 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา
3 โสภา กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
4 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
5 สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
6 ธีรภัทร พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png

ภาคตะวันออก[แก้]

มีรายนามดังนี้[53]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ฉะเชิงเทรา 1 บุญเลิศ ไพรินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 สมชัย อัศวชัยโสภณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 รส มะลิผล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พลตำรวจโทพิทักษ์ จารุสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ชลบุรี 1 สุชาติ ชมกลิ่น พรรคพลังชล Nuvola apps kbouncey.png
2 อุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ พรรคพลังชล Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่ 6 มกราคม 2556 [54]
Nuvola apps kbouncey.png ได้รับการเลือกตั้งใหม่
3 รณเทพ อนุวัฒน์ พรรคพลังชล Nuvola apps kbouncey.png
4 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
5 พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา พรรคพลังชล Nuvola apps kbouncey.png
6 สุกุมล คุณปลื้ม พรรคพลังชล Nuvola apps kbouncey.png
7 ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ พรรคพลังชล Nuvola apps kbouncey.png
8 พลเรือเอกสุรพล จันทน์แดง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ปราจีนบุรี 1 อำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 เพชรินทร์ เสียงเจริญ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 บัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 ธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
4 วิชัย ล้ำสุทธิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สรวงศ์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

มีรายนามดังนี้[40]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 สุรพงษ์ ปิยะโชติ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
5 ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ตาก 1 เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 ธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 เฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
เพชรบุรี 1 อรรถพร พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
2 กัมพล สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
3 อภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png
ราชบุรี 1 มานิต นพอมรบดี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ปารีณา ไกรคุปต์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 บุญดำรง ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png

คณะกรรมาธิการ[แก้]

 1. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน)
 2. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (ไพจิต ศรีวรขาน)
 3. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน (เชน เทือกสุบรรณสินิตย์ เลิศไกร)
 4. คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (สามารถ มะลูลีมอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี)
 5. คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (อรุณี ชำนาญยาสมชัย อัศวชัยโสภณ)
 6. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (ฉลาด ขามช่วงเสรี สาระนันท์)
 7. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (ชาดา ไทยเศรษฐ์)
 8. คณะกรรมาธิการการคมนาคม (เจือ ราชสีห์วิรัตน์ กัลยาศิริ)
 9. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ (การุณ โหสกุลสัญชัย วงษ์สุนทร)
 10. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค (อนุสรณ์ ปั้นทองฉลอง เรี่ยวแรง)
 11. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (ไชยา พรหมาชลน่าน ศรีแก้ว)
 12. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (สุนัย จุลพงศธร)
 13. คณะกรรมาธิการการตำรวจ (สมชาย โล่สถาพรพิพิธสากล ม่วงศิริ)
 14. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (ธนิตพล ไชยนันทน์)
 15. คณะกรรมาธิการการทหาร (อำนวย คลังผาสมชาย วิษณุวงศ์)
 16. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา (ธเนศ เครือรัตน์พีระเพชร ศิริกุล)
 17. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นริศ ขำนุรักษ์กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์)
 18. คณะกรรมาธิการการปกครอง (ชัย ชิดชอบ)
 19. คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น (ปวีณ แซ่จึงชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ)
 20. คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (ประเสริฐ จันทรรวงทองประเสริฐ บุญเรือง)
 21. คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (สงวน พงษ์มณีนพคุณ รัฐผไท)
 22. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์)
 23. คณะกรรมาธิการการพลังงาน (มนตรี ปาน้อยนนท์)
 24. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (รัชฎาภรณ์ แก้วสนิทศุภชัย ศรีหล้า)
 25. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ (ชนินทร์ รุ่งแสงนริศา อดิเทพวรพันธุ์)
 26. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์สุรพล เกียรติไชยากร)
 27. คณะกรรมาธิการการแรงงาน (นิทัศน์ ศรีนนท์ทองดี มนิสสาร)
 28. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัยจตุพร เจริญเชื้อ)
 29. คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม (ธวัชชัย อนามพงษ์วิชัย ล้ำสุทธิ)
 30. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์)
 31. คณะกรรมาธิการการศึกษา (ประกอบ รัตนพันธ์สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล)
 32. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม (นันทนา ทิมสุวรรณไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์)
 33. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (ชวรัตน์ ชาญวีรกูล)
 34. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม (ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช)
 35. คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม (ประเสริฐ บุญชัยสุขวรรณรัตน์ ชาญนุกูล)

เกร็ดข้อมูล[แก้]

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อายุมากที่สุด 10 อันดับแรก มีดังนี้ (หมายเหตุ : นับจนถึงวันที 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)
# ภาพ รายนาม วันเกิด อายุ เกียรติประวัติ
1 ChaiChidchob.jpg ชัย ชิดชอบ
พรรคภูมิใจไทย
5 เมษายน พ.ศ. 2471 83 ปี • อดีตประธานรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
• อดีตสมาชิกวุฒิสภา
2 นิยม วรปัญญา.jpg นิยม วรปัญญา
พรรคเพื่อไทย
8 มิถุนายน พ.ศ. 2473 81 ปี • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
3 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
พรรคเพื่อไทย
14 ตุลาคม พ.ศ. 2474 79 ปี • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
4 เจริญ คันธวงศ์ 2011.jpg เจริญ คันธวงศ์
พรรคประชาธิปัตย์
21 เมษายน พ.ศ. 2476 78 ปี • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
5 วิโรจน์ เปาอินทร์ 2019.jpg พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์
พรรคเพื่อไทย
7 ธันวาคม พ.ศ. 2476 77 ปี • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง
• อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
6 เสนาะ เทียนทอง
พรรคเพื่อไทย
1 เมษายน พ.ศ. 2477 77 ปี • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
7 สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแถลงผลงานของรัฐบาล ในวาระที่รัฐบา - Flickr - Abhisit Vejjajiva (16).jpg พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์
พรรคชาติไทยพัฒนา
7 กันยายน พ.ศ. 2478 75 ปี • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
8 ประพาส ลิมปะพันธุ์.jpg ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
พรรคชาติพัฒนา
20 กันยายน พ.ศ. 2478 75 ปี • อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
• อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
• อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
9 ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
พรรคภูมิใจไทย
7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 75 ปี
• อดีตรักษาการนายกรัฐมนตรี
• อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ
10 ไพฑูรย์ แก้วทอง
พรรคประชาธิปัตย์
18 สิงหาคม พ.ศ. 2479 74 ปี • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
• อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​แบบบัญชีรายชื่อ

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2554ราชกิจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 61ก หน้า 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
 2. สภาฯลงมติเลือก"สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์"นั่งปธ.ตามคาด "ปู"เผยรายชื่อครม.เสร็จแล้ว50%
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (จำนวน 109 คน)
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 2)
 5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 3)
 6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 4)
 7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 5)
 8. ยงยุทธ วิชัยดิษฐ แถลงลาออกหัวหน้าพรรค และ ส.ส.เพื่อไทย แล้ว
 9. ปลอดประสพ-ประชา ลาออกจาก ส.ส. แล้ว
 10. ศาลรธน.ลงมติ 7:1 ฟันจตุพร พ้นตำแหน่งส.ส.!
 11. "'วิเชียร ขาวขำ' ประกาศลาออกสส.กลางสภา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2012-05-11.
 12. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ราชกิจจานุเบกษา
 13. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ราชกิจจานุเบกษา
 14. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ราชกิจจานุเบกษา
 15. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ราชกิจจานุเบกษา
 16. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ราชกิจจานุเบกษา
 17. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ราชกิจจานุเบกษา
 18. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ราชกิจจานุเบกษา
 19. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ราชกิจานุเบกษา
 20. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลำดับที่ 70 พรรคเพื่อไทย 1.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์)
 21. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางสาวมาลินี อินฉัตร)
 22. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายชินวัฒน์ หาบุญพาด)
 23. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายเอกธนัช อินทร์รอด)
 24. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายถิรชัย วุฒิธรรม)
 25. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์)
 26. มติ ปชป. ลาออก ส.ส. ทั้งพรรค อภิสิทธิ์เรียกร้องให้คืนอำนาจประชาชน
 27. "'ปัญญวัฒน์' ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. เสียชีวิต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-13. สืบค้นเมื่อ 2013-04-01.
 28. มะเร็งคร่าชีวิต “พิชาญเมธ” ส.ส.ปชป.และอดีต มทภ.3[ลิงก์เสีย]
 29. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์)
 30. ประกาศสภาผู้เทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายอิสรา สุนทรวัฒน์)
 31. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง (นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต)
 32. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง (นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์)
 33. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางมณทิพย์ ศรีรัตนา)
 34. ประกาศสภาผู้เทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
 35. ชูวิทย์ รักษาคำพูดลาออกตามพรรคประชาธิปัตย์
 36. เปิดสภา รับส.ส.ใหม่คนล่าสุด "สมเพชร แต่งงาม" เสียบแทน พงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน
 37. กกต.รับรอง ส.ส.เพิ่มอีก 94 คน แขวน"จตุพร"คนเดียว
 38. เปิดผลการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพ ปชป. 23 เพื่อไทย 10 ที่นั่ง
 39. ด่วน!!! ศาลฎีกาฯเคาะแล้วตัดสิทธิ์ "เก่ง-การุณ"-สั่งเลือกตั้งส.ส.ใหม่?[ลิงก์เสีย]
 40. 40.0 40.1 เปิดผลคะแนนเลือกตั้งภาคกลาง "เพื่อไทย"นำ41ที่นั่ง ปชป.ได้25เสียง ภท.-ชทพ.ไล่บี้กัน
 41. 41.0 41.1 เปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ภาคเหนือ "พท. 49 - ปชป. 13 - ภท.2"
 42. "ส.ส.เขต 5 ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ลาออก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-07. สืบค้นเมื่อ 2012-03-08.
 43. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดปทุมธานี นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง พรรคประชาธิปัตย์)
 44. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 45. 9 ก.พ.เลือกตั้งซ่อมส.ส.ลพบุรี เลี่ยงตรุษจีนกลัวคนมาใช้สิทธิน้อย
 46. ผู้สมัคร ส.ส. เลือกตั้งซ่อมจังหวัดสุโขทัย เขต 3 ลงพื้นที่หาเสียง[ลิงก์เสีย]
 47. คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (คดีหมายเลขดำที่ อม. 3/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2555 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ผู้คัดค้าน)
 48. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดเชียงใหม่ นายเกษม นิมมลรัตน์ พรรคเพื่อไทย)
 49. ไรคไตคร่าชีวิต"สถาพร มณีรัตน์"ส.ส.ลำพูนเพื่อไทย
 50. เปิดผลคะแนนภาคอีสาน เพื่อไทยกวาดเรียบเกินร้อยเสียง จาก126เสียง
 51. แจกเหลืองเขต2หนองคายเพื่อไทย ลต.ซ่อม31กค.
 52. เปิดผลคะแนนเลือกตั้งภาคใต้ ประชาธิปัตย์กวาดเรียบ 50 ที่นั่ง พท.ไม่ติดฝุ่น
 53. เปิดผลคะแนนเลือกตั้งภาคตะวันออก "พลังชล"มาแรง ฉะเชิงเทรา"เพื่อไทย"โดนปชป.โค่นเรียบ!
 54. ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรีใหม่ แทน “อุกฤษณ์ ตั้นสวัสดิ์” พรรคพลังชล[ลิงก์เสีย]
 55. "ที่สุด"ของส.ส.ชุดที่ 24 จากมติชนเก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน