สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
ชุดที่ 24
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
วาระ24 มีนาคม 2562[a] –
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2
ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 6 พรรค
25th Thailand House of Representatives composition.svg
สมาชิก478
ประธานชวน หลีกภัย (ประชาธิปัตย์)
รองประธานคนที่ 1สุชาติ ตันเจริญ (พลังประชารัฐ)
รองประธานคนที่ 2ศุภชัย โพธิ์สุ (ภูมิใจไทย)
นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้นำฝ่ายค้านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (เพื่อไทย)
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลอีก 21 พรรค
สมัยประชุม
ที่ 122 พฤษภาคม – 19 กันยายน 2562
ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ 322 พฤษภาคม – 25 กันยายน 2563
ที่ 41 พฤศจิกายน 2563 –
สมัยประชุมวิสามัญ
ที่ 117 – 21 ตุลาคม 2562
ที่ 226 – 27 ตุลาคม 2563

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 (พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน) เป็นสภาล่างของรัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ส.) 500 คน 350 คนเป็นผู้แทนเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งลดจำนวนลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และอีก 150 คนมาจากระบบบัญชีรายชื่อที่ใช้สูตรที่นั่งปรับระดับ (leveling seat) ในบรรดา ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้ง มีถึง 250 คนที่ไม่เคยได้รับเลือกตั้งมาก่อน และสภาฯ ชุดนี้ยังมีพรรคการเมือง 25 พรรค ซึ่งนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์

มีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้รับมติเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ โดยได้รับการสนับสุนนจากพรรคการเมือง 19 พรรค ทีแรกสื่อคาดกันว่ารัฐบาลผสมดังกล่าวจะมีความอ่อนแอเพราะมีคะแนนเสียงห่างจากพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่มากนัก และมีโอกาสล้มได้หากแพ้เสียงในกฎหมายสำคัญ อย่างไรก็ตาม สมาชิกของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมี ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านหลายคนหันไปเข้ากับฝ่ายรัฐบาลแทน

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

กฎหมายสำคัญ[แก้]

ผ่านสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

 • 13 กุมภาพันธ์ 2563: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • 31 พฤษภาคม 2563: พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
 • 31 พฤษภาคม 2563: พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
 • 31 พฤษภาคม 2563: พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563
 • 18 มิถุนายน 2563: ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
 • 18 กันยายน 2563: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 20 มกราคม 2564: ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) [เรื่องการทำให้แท้ง]
 • 10 มิถุนายน 2564: พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
 • 22 มิถุนายน 2564: ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ [ร่วมกับวุฒิสภา]

ร่างกฎหมาย[แก้]

 • ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

องค์ประกอบของสภา[แก้]

พรรค การเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
24 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562[b] 6 กันยายน 2562[c] 23 ตุลาคม 2562[d] 22 ธันวาคม 2562[e] 8 มกราคม 2563[f] 28 มกราคม 2563[g] 21 กุมภาพันธ์ 2563[h] 4 มีนาคม 2563[i] 21 มีนาคม 2563 20 มิถุนายน 2563[j] 21 กรกฎาคม 2563[k] 7 มีนาคม 2564[l] 14 กันยายน 2564
เพื่อไทย 136 136 136 136 135 135 135 135 135 135 134 134 134 132
พลังประชารัฐ 115 116 117 117 118 119 119 119 119 119 120 121 122 117
ภูมิใจไทย 51 51 51 51 51 52 52 52 61 61 61 61 61 59
ก้าวไกล 54 54 54 53 53
ประชาธิปัตย์ 52 53 53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 51 51
ชาติไทยพัฒนา 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
เสรีรวมไทย 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ประชาชาติ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
เศรษฐกิจใหม่ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
เพื่อชาติ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
รวมพลังประชาชาติไทย 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
พลังท้องถิ่นไท 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ชาติพัฒนา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
พลังปวงชนไทย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
พลังชาติไทย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ประชาภิวัฒน์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ไทยศรีวิไลย์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
พลังไทยรักไทย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ครูไทยเพื่อประชาชน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ประชาธรรมไทย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
พลเมืองไทย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ประชาธิปไตยใหม่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
พลังธรรมใหม่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ไทรักธรรม 1 1 1 1 1 1 1 1 1
อนาคตใหม่ 80 81[m] 81 80 76 76 76 -
ประชาชนปฏิรูป 1 1 -
ประชานิยม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
ไม่สังกัดพรรค 4 65 56 2
รวม 498 500 500 500 500 500 500 489 489 489 489 489 488 478
ว่าง 2 11 11 11 11 11 12 -

หมายเหตุ:

 • ภาระทางการเมืองและกฎหมายของรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ มีดังนี้[2]
  • ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ต้องใช้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับวุฒิสภา (อย่างน้อย 376 เสียง)
  • ลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องใช้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับวุฒิสภา (อย่างน้อย 376 เสียง) โดยสมาชิกวุฒิสภาต้องเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (อย่างน้อย 84 เสียง)
  • ลงมติผ่านร่างกฎหมาย ต้องใช้เสียงข้างมาก (อย่างน้อย 251 เสียง)
  • ลงมติผ่านงบประมาณ ต้องใช้เสียงข้างมาก (อย่างน้อย 251 เสียง)
  • ลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต้องใช้เสียงข้างมาก (อย่างน้อย 251 เสียง)

ความคืบหน้าของฝ่ายข้างมากรัฐบาล[แก้]

วันที่ เหตุการณ์ ฝ่ายข้างมากรัฐบาล พปชร. ปชป. ภท. ชทพ. รปช. ชพ. พทท. ศม. รป. พรรคเล็ก รวมรัฐบาล พท. อนค. กก. สร. ปช. พพช. พลท. รวมฝ่ายค้าน ศม. ไม่ระบุฝ่าย ว่าง
24 พฤษภาคม 2562 เปิดรัฐสภา 7 115 52 51 10 5 3 3 - 2 11 252 136 80 - 10 7 5 1 245 6 0 2
29 พฤษภาคม 2562 เลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่ เขต 8 7 116 53 51 10 5 3 3 - 2 10 253 136 81 - 10 7 5 1 246 6 0 0
23 ตุลาคม 2562 เลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5 10 117 53 51 11 5 3 3 - 2 10 255 136 80 - 10 7 5 1 245 6 0 0
13 พฤศจิกายน 2562 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้ ส.ส. พรรคเพื่อไทยพ้นจากตำแหน่ง 1 คน[3] 11 117 53 51 11 5 3 3 - 2 10 255 135 80 - 10 7 5 1 244 6 0 1
16 ธันวาคม 2562 พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ ส.ส. 4 คน[4] 15 117 53 51 11 5 3 3 - 2 10 255 135 76 - 10 7 5 1 240 6 4 1
22 ธันวาคม 2562 เลือกตั้งซ่อมขอนแก่น เขต 7 16 118 53 51 11 5 3 3 - 2 10 256 135 76 - 10 7 5 1 240 6 4 0
8 มกราคม 2563 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ มีสังกัดใหม่ครบทั้ง 4 คน 20 119 53 52 11 5 3 5 - 2 10 260 135 76 - 10 7 5 1 240 6 0 0
28 มกราคม 2563 กกต.ปรับสูตรคำนวณสส.บัญชีรายชื่อใหม่ หลังคำสั่งศาลฎีกาถอดถอนสิทธิรับสมัครของ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน[n] 20 119 52 52 11 5 3 5 - 2 11 260 135 76 - 10 7 5 1 240 6 0 0
3 กุมภาพันธ์ 2563 มติคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน [5]แต่มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ แถลงข่าวยังอยู่ในฝ่ายค้าน และขอแยกทางกับพรรค[6] 30 119 52 52 11 5 3 5 - 2 11 265 135 76 - 10 7 5 1 235[o] 6 0 0
14 มีนาคม 2563 ส.ส. ที่เคยสังกัดพรรคอนาคตใหม่ย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกล,พรรคภูมิใจไทย,พรรคชาติไทยพัฒนา[7]และพรรคชาติพัฒนา [8] 58 119 52 61 12 5 4 5 - 2 11 271 135 - 54 10 7 5 1 213 6 0 11
25 พฤษภาคม 2563 พรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าร่วมรัฐบาล[9] ยกเว้นมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 63 119 52 61 12 5 4 5 5 2 11 276 135 - 54 10 7 5 1 213 0 0 11
20 มิถุนายน 2563 เลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 64 120 52 61 12 5 4 5 5 2 11 277 134 - 54 10 7 5 1 212 0 0 11
28 ตุลาคม 2563 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้ ส.ส. พรรคก้าวไกลพ้นจากตำแหน่ง 1 คน 66 120 52 61 12 5 4 5 5 2 11 277 134 - 53 10 7 5 1 211 0 0 12
7 ตุลาคม 2564 ส.ส.พรรคก้าวไกล ลาออกจากพรรค 1 คน 67 120 52 61 12 5 4 5 5 2 11 277 134 - 52 10 7 5 1 210 0 0 13
  รัฐบาลผสม
  ฝ่ายค้าน

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายชื่อดังนี้[10]

พรรคก้าวไกล (34)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png วรรณวิภา ไม้สน ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbounce.png ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่/หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ/พ้นจากตำแหน่ง
- Nuvola apps kbouncey.png พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png อภิชาติ ศิริสุนทร ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png ศิริกัญญา ตันสกุล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png รังสิมันต์ โรม ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbounce.png วินท์ สุธีรชัย ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่/ลาออกจากพรรค
- Nuvola apps kbouncey.png สุเทพ อู่อ้น ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png คารม พลพรกลาง ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png สมชาย ฝั่งชลจิตร ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png วาโย อัศวรุ่งเรือง ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png คำพอง เทพาคำ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png นิติพล ผิวเหมาะ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png วรภพ วิริยะโรจน์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png เบญจา แสงจันทร์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png ณัฐวุฒิ บัวประทุม ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png ทวีศักดิ์ ทักษิณ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png องค์การ ชัยบุตร ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png เกษมสันต์ มีทิพย์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png ธีรัจชัย พันธุมาศ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png มานพ คีรีภูวดล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่

พรรคพลังประชารัฐ (21)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ หยุดปฏิบัติหน้าที่ 24​ กุมภาพันธ์​ 2564​[11] / ลาออก 29 พฤษภาคม 2564
2 Nuvola apps kbouncey.png สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
3 Nuvola apps kbouncey.png พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564[11]
4 Nuvola apps kbouncey.png สมศักดิ์ เทพสุทิน
5 Nuvola apps kbounce.png นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลาออก 29 กรกฎาคม 2562[12]
6 Nuvola apps kbouncey.png สันติ กีระนันทน์
7 Nuvola apps kbouncey.png วิรัช รัตนเศรษฐ
8 Nuvola apps kbouncey.png สันติ พร้อมพัฒน์
9 Nuvola apps kbouncey.png สุพล ฟองงาม
10 Nuvola apps kbouncey.png ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
11 Nuvola apps kbouncey.png เอกราช ช่างเหลา
12 Nuvola apps kbouncey.png พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
13 Nuvola apps kbouncey.png บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
14 Nuvola apps kbouncey.png สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
15 Nuvola apps kbouncey.png สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
16 Nuvola apps kbouncey.png พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
17 Nuvola apps kbouncey.png วิเชียร ชวลิต
18 Nuvola apps kbouncey.png อรรถกร ศิริลัทธยากร
19 Nuvola apps kbouncey.png วทันยา วงษ์โอภาสี เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562
20 Nuvola apps kbouncey.png พรชัย ตระกูลวรานนท์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 30 กรกฎาคม 2562 [13]
21 Nuvola apps kbouncey.png ยุทธนา โพธสุธน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 31 พฤษภาคม 2564 [14]
- Nuvola apps kbouncey.png ไพบูลย์ นิติตะวัน ย้ายมาจากพรรคประชาชนปฏิรูป[15][16][p]
- Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ ย้ายมาจากพรรคประชานิยม

พรรคประชาธิปัตย์ (19)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออก 5 มิถุนายน 2562
2 Nuvola apps kbouncey.png ชวน หลีกภัย
3 Nuvola apps kbouncey.png บัญญัติ บรรทัดฐาน
4 Nuvola apps kbouncey.png เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5 Nuvola apps kbounce.png คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลาออก 8 สิงหาคม 2562
6 Nuvola apps kbouncey.png จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
7 Nuvola apps kbounce.png กรณ์ จาติกวณิช ลาออก 15 มกราคม 2563
8 Nuvola apps kbounce.png จุติ ไกรฤกษ์ ลาออก 13 กันยายน 2562[17]
9 Nuvola apps kbouncey.png องอาจ คล้ามไพบูลย์
10 Nuvola apps kbouncey.png ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
11 Nuvola apps kbounce.png อิสสระ สมชัย หยุดปฏิบัติหน้าที่ 24​ กุมภาพันธ์​ 2564[11] /ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
12 Nuvola apps kbouncey.png อัศวิน วิภูศิริ
13 Nuvola apps kbouncey.png เกียรติ สิทธีอมร
14 Nuvola apps kbouncey.png กนก วงษ์ตระหง่าน
15 Nuvola apps kbouncey.png ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
16 Nuvola apps kbounce.png พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลาออก 9 ธันวาคม 2562
17 Nuvola apps kbouncey.png พนิต วิกิตเศรษฐ์
18 Nuvola apps kbouncey.png อภิชัย เตชะอุบล
19 Nuvola apps kbouncey.png วีระชัย วีระเมธีกุล
20 Nuvola apps kbouncey.png จิตภัสร์ กฤดากร[18] เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562
21 Nuvola apps kbouncey.png สุทัศน์ เงินหมื่น[19] เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 มิถุนายน 2562
22 Nuvola apps kbouncey.png พิสิฐ ลี้อาธรรม เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 9 สิงหาคม 2562[20]
23 Nuvola apps kbouncey.png อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 13 กันยายน 2562 [21]
24 Nuvola apps kbouncey.png พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 11 ธันวาคม 2562[22]
25 - ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ข้าม (ลาออกจากพรรค)
26 Nuvola apps kbounce.png จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 16 มกราคม 2563,[23]
ยุติการปฏิบัติหน้าที่ 28 มกราคม 2563[24]

พรรคภูมิใจไทย (14)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png อนุทิน ชาญวีรกูล
2 Nuvola apps kbounce.png ชัย ชิดชอบ ถึงแก่อนิจกรรม 24 มกราคม 2563
3 Nuvola apps kbouncey.png ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
4 Nuvola apps kbounce.png นาที รัชกิจประการ ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ถึงที่สุดให้จำคุกระหว่างดำรงตำแหน่ง / พ้นจากตำแหน่ง
5 Nuvola apps kbouncey.png สรอรรถ กลิ่นประทุม
6 Nuvola apps kbounce.png ทรงศักดิ์ ทองศรี ลาออก 23 กรกฎาคม 2562
7 Nuvola apps kbounce.png วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ลาออก 23 กรกฎาคม 2562
8 Nuvola apps kbouncey.png ศุภมาส อิศรภักดี
9 Nuvola apps kbouncey.png กรวีร์ ปริศนานันทกุล
10 Nuvola apps kbouncey.png ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
11 Nuvola apps kbouncey.png เพชรดาว โต๊ะมีนา
12 Nuvola apps kbouncey.png ศุภชัย ใจสมุทร
13 Nuvola apps kbouncey.png พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 กรกฎาคม 2562[25]
14 Nuvola apps kbouncey.png มารุต มัสยวาณิช เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 กรกฎาคม 2562[26]
15 Nuvola apps kbouncey.png สวาป เผ่าประทาน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 27 มกราคม 2563[27]
16 Nuvola apps kbounce.png กนกวรรณ วิลาวัลย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 สิงหาคม 2563[28]
ลาออก 2 กันยายน 2563[29]
17 Nuvola apps kbouncey.png สุชาติ โชคชัยวัฒนากร เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 3 กันยายน 2563[30]
- Nuvola apps kbouncey.png วิรัช พันธุมะผล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
- Nuvola apps kbouncey.png สำลี รักสุทธี ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่

พรรคเสรีรวมไทย (10)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
2 Nuvola apps kbouncey.png วัชรา ณ วังขนาย
3 Nuvola apps kbouncey.png วิรัตน์ วรศสิริน
4 Nuvola apps kbouncey.png เรวัต วิศรุตเวช
5 Nuvola apps kbouncey.png ประสงค์ บูรณ์พงศ์
6 Nuvola apps kbouncey.png นภาพร เพ็ชร์จินดา
7 Nuvola apps kbouncey.png เพชร เอกกำลังกุล
8 Nuvola apps kbouncey.png ธนพร โสมทองแดง
9 Nuvola apps kbouncey.png อำไพ กองมณี
10 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี

พรรคเศรษฐกิจใหม่ (6)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
2 Nuvola apps kbouncey.png สุภดิช อากาศฤกษ์
3 Nuvola apps kbouncey.png นิยม วิวรรธนดิฐกุล
4 Nuvola apps kbouncey.png ภาสกร เงินเจริญกุล
5 Nuvola apps kbouncey.png มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
6 Nuvola apps kbouncey.png มารศรี ขจรเรืองโรจน์

พรรคเพื่อชาติ (5)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
2 Nuvola apps kbouncey.png ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
3 Nuvola apps kbouncey.png อารี ไกรนรา
4 Nuvola apps kbouncey.png เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
5 Nuvola apps kbouncey.png ลินดา เชิดชัย

พรรคชาติไทยพัฒนา (5)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png วราวุธ ศิลปอาชา
2 Nuvola apps kbouncey.png ธีระ วงศ์สมุทร
3 Nuvola apps kbouncey.png นิกร จำนง
4 Nuvola apps kbouncey.png นพดล มาตรศรี
- Nuvola apps kbouncey.png จุลพันธ์ โนนศรีชัย ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่

พรรครวมพลังประชาชาติไทย (4)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbounce.png หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ลาออก 31 กรกฎาคม 2562[31]
2 Nuvola apps kbounce.png เพชรชมพู กิจบูรณะ ลาออก 18 ตุลาคม 2564
3 Nuvola apps kbouncey.png เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
4 Nuvola apps kbouncey.png อนุสรี ทับสุวรรณ
5 Nuvola apps kbounce.png ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 31 กรกฎาคม 2562[31]
ลาออก 2 สิงหาคม 2562[32]
6 Nuvola apps kbouncey.png จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 สิงหาคม 2562[33]
7 - สุริยะใส กตะศิลา ข้าม
8 Nuvola apps kbouncey.png สุเนตตา แซ่โก๊ะ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 19 ตุลาคม 2564[34]

พรรคพลังท้องถิ่นไท (3)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ชัชวาลล์ คงอุดม
2 Nuvola apps kbouncey.png โกวิทย์ พวงงาม
3 Nuvola apps kbouncey.png นพดล แก้วสุพัฒน์

พรรคชาติพัฒนา (2)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png เทวัญ ลิปตพัลลภ
2 Nuvola apps kbouncey.png ดล เหตระกูล

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (2)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ดำรงค์ พิเดช
2 Nuvola apps kbouncey.png ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ปรีดา บุญเพลิง

พรรคไทยศรีวิไลย์ (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

พรรคประชาชาติ (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbounce.png วันมูหะมัดนอร์ มะทา ลาออก 11 กันยายน 2563
2 Nuvola apps kbouncey.png พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 11 กันยายน 2563[35]

พรรคประชาธรรมไทย (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png พิเชษฐ สถิรชวาล

พรรคประชาธิปไตยใหม่ (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png สุรทิน พิจารณ์

พรรคประชาภิวัฒน์ (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbounce.png สมเกียรติ ศรลัมพ์ ลาออก 11 สิงหาคม 2562
2 Nuvola apps kbouncey.png นันทนา สงฆ์ประชา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 13 สิงหาคม 2562[36]

พรรคพลังชาติไทย (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์

พรรคพลังธรรมใหม่ (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ระวี มาศฉมาดล

พรรคพลังปวงชนไทย (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png นิคม บุญวิเศษ

พรรคพลังไทยรักไทย (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

พรรคพลเมืองไทย (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์

พรรคไทรักธรรม (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ยุติการปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562[37]เริ่มปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง 28 มกราคม 2563[38][24]

พรรคอนาคตใหม่ (0)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ[39]
2 Nuvola apps kbounce.png ปิยบุตร แสงกนกกุล ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
3 Nuvola apps kbounce.png วรรณวิภา ไม้สน ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
4 Nuvola apps kbounce.png พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
5 Nuvola apps kbounce.png กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
6 Nuvola apps kbounce.png พลโท พงศกร รอดชมภู ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
7 Nuvola apps kbounce.png พรรณิการ์ วานิช ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
8 Nuvola apps kbounce.png สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
9 Nuvola apps kbounce.png ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
10 Nuvola apps kbounce.png พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
11 Nuvola apps kbounce.png เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
12 Nuvola apps kbounce.png สุรชัย ศรีสารคาม ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
13 Nuvola apps kbounce.png ชำนาญ จันทร์เรือง ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
14 Nuvola apps kbounce.png อภิชาติ ศิริสุนทร ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
15 Nuvola apps kbounce.png ศิริกัญญา ตันสกุล ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
16 Nuvola apps kbounce.png รังสิมันต์ โรม ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
17 Nuvola apps kbounce.png เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
18 Nuvola apps kbounce.png จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
19 Nuvola apps kbounce.png วินท์ สุธีรชัย ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
20 Nuvola apps kbounce.png ไกลก้อง ไวทยการ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
21 Nuvola apps kbounce.png สุเทพ อู่อ้น ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
22 - มูนีเร๊าะห์ ปอแซ ข้าม
23 Nuvola apps kbounce.png ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
24 Nuvola apps kbounce.png ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
25 Nuvola apps kbounce.png ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
26 Nuvola apps kbounce.png คารม พลพรกลาง ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
27 Nuvola apps kbounce.png สมชาย ฝั่งชลจิตร ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
28 Nuvola apps kbounce.png วาโย อัศวรุ่งเรือง ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
29 Nuvola apps kbounce.png คำพอง เทพาคำ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
30 Nuvola apps kbounce.png อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
31 Nuvola apps kbounce.png พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
32 Nuvola apps kbounce.png นิรามาน สุไลมาน ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
33 Nuvola apps kbounce.png นิติพล ผิวเหมาะ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
34 Nuvola apps kbounce.png วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
35 - วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร ข้าม
36 Nuvola apps kbounce.png วิรัช พันธุมะผล ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
37 Nuvola apps kbounce.png ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
38 Nuvola apps kbounce.png วรภพ วิริยะโรจน์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
39 Nuvola apps kbounce.png กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
40 Nuvola apps kbounce.png เบญจา แสงจันทร์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
41 Nuvola apps kbounce.png พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
42 Nuvola apps kbounce.png ณัฐวุฒิ บัวประทุม ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
43 Nuvola apps kbounce.png ทวีศักดิ์ ทักษิณ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
44 Nuvola apps kbounce.png ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
45 Nuvola apps kbounce.png รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
46 Nuvola apps kbounce.png องค์การ ชัยบุตร ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
47 Nuvola apps kbounce.png สำลี รักสุทธี ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
48 Nuvola apps kbounce.png เกษมสันต์ มีทิพย์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
49 Nuvola apps kbounce.png ธีรัจชัย พันธุมาศ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
50 Nuvola apps kbounce.png สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
51 Nuvola apps kbounce.png ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
52 Nuvola apps kbounce.png จุลพันธ์ โนนศรีชัย ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา
53 Nuvola apps kbounce.png มานพ คีรีภูวดล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 22 พฤศจิกายน 2562[40] / ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล

พรรคประชาชนปฏิรูป (0)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbounce.png ไพบูลย์ นิติตะวัน ยุบเลิกพรรค เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562[41] / ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

พรรคประชานิยม (0)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbounce.png พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ ยุบเลิกพรรค เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563[42] / ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงสมาชิกภาพ
Nuvola apps kbounce.png สิ้นสุดสมาชิกภาพ
Yellow card.svg ได้รับใบเหลือง

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน

กรุงเทพมหานคร[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

หน่วยการปกครอง เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 วรรณวรี ตะล่อมสิน พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
4 กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ภาดาท์ วรกานนท์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
7 ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png หยุดปฏิบัติหน้าที่ 18 ส.ค. 64[43]
8 กษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
9 สิระ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
10 การุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
14 พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
15 ชาญวิทย์ วิภูศิริ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
16 จิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
17 ศิริพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
18 ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
19 ประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
20 มณฑล โพธิ์คาย พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[44]
21 สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
22 เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
23 โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[45]
24 ทศพร ทองศิริ พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
25 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
26 วัน อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
27 จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
28 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
29 สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
30 จักรพันธ์ พรนิมิตร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ไผ่ ลิกค์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbounce.png ศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกระหว่างดำรงตำแหน่ง
เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่[46][47]
3 อนันต์ ผลอำนวย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 ปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 พันโท สินธพ แก้วพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
4 ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 จุมพิตา จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 10 กันยายน 2562
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่[48][49]
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระกร คำประกอบ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สัญญา นิลสุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 มานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ทายาท เกียรติชูศักดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 เจริญ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 มนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศุภชัย นพขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนาวิล รัตนสถาพร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[50]
4 ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พรพิมล ธรรมสาร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
6 พิษณุ พลธี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นพ ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จิรทัศ ไกรเดชา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 พรชัย อินทร์สุข พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ภูดิท อินสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุรชาติ ศรีบุศกร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 ปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
2 นพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนุชา น้อยวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 นิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 มานัส อ่อนอ้าย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 จักรัตน์ พั้วช่วย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 เอี่ยม ทองใจสด พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 ประทวน สุทธิอำนวยเดช พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 อัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 ภริม พูลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 วุฒินันท์ บุญชู พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
5 กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ Yellow card.svg ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่[51]
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
6 ฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
7 ไพลิน เทียนสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 ทองแดง เบ็ญจะปัก พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
2 สมัคร ป้องวงษ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
3 จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมบัติ อำนาคะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 องอาจ วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 พรรณสิริ กุลนาถศิริ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 สรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 เอกภพ เพียรพิเศษ พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
2 วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พีรเดช คำสมุทร พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
7 ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จักรพล ตั้งสุทธิธรรม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8[q] ศรีนวล บุญลือ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
9 ศรีเรศ โกฎคำลือ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 สิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 เอกการ ซื่อทรงธรรม พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[52]
2 กฤติเดช สันติวชิระกุล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[53]
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต 7 พฤษภาคม 2563[54]
วัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่[55]
ลำพูน 1 สงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 รังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 กนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 คมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 ฐิตินันท์ แสงนาค พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[56]
2 วัฒนา ช่างเหลา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 จตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ[57]
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่[58][59]
8 สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 วันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 บัลลังก์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 มานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 มนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 เกษม ศุภรานนท์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 วัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 โกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 อธิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
7 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
8 ทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
9 อภิชา เลิศพชรกมล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 พรชัย อำนวยทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
12 ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 สุชาติ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
บึงกาฬ 1 เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 รังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สมบูรณ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 โสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 อดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 จักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 รุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญฐิน ประทุมลี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ธนกร ไชยกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 กิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ผ่องศรี แซ่จึง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สกุณา สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เกษม อุประ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 คุณากร ปรีชาชนะชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชนก จันทาทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 สยาม หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อาภรณ์ สาราคำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 จักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 เทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 กิตติ์ธัญญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
7 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 แนน บุณย์ธิดา สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 ประภูศักดิ์ จินตะเวช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 สมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 สมหญิง บัวบุตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ดะนัย มะหิพันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กระบี่ 1 สาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png หยุดปฏิบัติหน้าที่​ 24​ กุมภาพันธ์​ 2564[11] /ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 สราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุพล จุลใส พรรครวมพลังประชาชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นิพันธ์ ศิริธร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 รงค์ บุญสวยขวัญ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่[60]
4 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 ชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 สายันห์ ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
8 พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 วัชระ ยาวอหะซัน พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
4 กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 อับดุลบาซิม อาบู พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
4 สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 ภูมิศิษฎ์ คงมี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png หยุดปฏิบัติหน้าที่[61]
2 ฉลอง เทอดวีระพงศ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png หยุดปฏิบัติหน้าที่[61]
3 นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 สุทา ประทีป ณ ถลาง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 นัทธี ถิ่นสาคู พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
3 อับดุลอายี สาแม็ง พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 วันชัย ปริญญาศิริ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ศาสตรา ศรีปาน พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 พยม พรหมเพชร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 เดชอิศม์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png หยุดปฏิบัติหน้าที่ 24 ก.พ. 64[11]
7 ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 พิบูลย์ รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 วิวรรธน์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 วชิราภรณ์ กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 สมชาติ ประดิษฐพร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 ธีรภัทร พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
จันทบุรี 1 พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 จารึก ศรีอ่อน พรรคพลังท้องถิ่นไท Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
3 ญาณธิชา บัวเผื่อน พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
ฉะเชิงเทรา 1 กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[62]
2 ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุชาติ ตันเจริญ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
ชลบุรี 1 สุชาติ ชมกลิ่น พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 รณเทพ อนุวัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 ขวัญเลิศ พานิชมาท พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
6 จรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
7 กวินนาถ ตาคีย์ พรรคพลังท้องถิ่นไท Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
8 สะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ศักดินัย นุ่มหนู พรรคก้าวไกล Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
ปราจีนบุรี 1 อำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 บัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 สมพงษ์ โสภณ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมเกียรติ วอนเพียร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 อัฎฐพล โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 กฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สาธิต อุ๋ยตระกูล พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุชาติ อุสาหะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 กุลวลี นพอมรบดี พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 ปารีณา ไกรคุปต์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png หยุดปฏิบัติหน้าที่
4 อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png

การเลือกตั้งซ่อม[แก้]

ประชากรศาสตร์[แก้]

อายุเฉลี่ยของ ส.ส. 498 คนที่ กกต. ประกาศรายชื่ออยู่ที่ 52 ปี ส.ส. อายุน้อยที่สุด คือ เพชรชมพู กิจบูรณะ (25 ปี) (พรรครวมพลังประชาชาติไทย)[66] และ ส.ส. อายุมากที่สุด คือ ชัย ชิดชอบ (91 ปี) (พรรคภูมิใจไทย)[67] แบ่งเป็นชาย 418 คน หญิง 76 คน และ LGBT 4 คน[67]

ส.ส. 309 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ของสภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองลงมาคือจบปริญญาตรี 127 คน คิดเป็นร้อยละ 25, ปริญญาเอก 48 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และต่ำกว่าปริญญาตรี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3[67] ในสภาชุดดังกล่าว สมาชิกไม่เคยได้รับเลือกตั้ง 250 คน[67]

"ส.ส. เอื้ออาทร"[แก้]

ส.ส. เอื้ออาทร เป็นชื่อเรียก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 11 คน จากพรรคการเมืองขนาดเล็กซึ่งได้คะแนนเสียงต่ำกว่า 71,000 คะแนนจำนวน 11 พรรค ที่ได้รับการจัดสรรมาตามสูตรคำนวณ ส.ส. ของ กกต.[68] หลังการประกาศรับรอง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ได้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และการติดแฮชแท็กบนทวิตเตอร์[69][70] แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและพรรคการเมืองบางพรรคเห็นว่า อาจขัดต่อกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง[71] จึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ตัวแทนพรรคการเมืองขนาดเล็ก 11 พรรคได้แถลงมติร่วมกันยืนยันสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และลงคะแนนให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย[72]

ส.ส. เอื้ออาทรทั้ง 10 คน มีรายชื่อดังนี้

 1. ปรีดา บุญเพลิง (ครูไทยเพื่อประชาชน)
 2. พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (ไทรักธรรม) (เริ่มปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งวันที่ 28 มกราคม 2563 หลังจากพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562)
 3. มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (ไทยศรีวิไลย์) ปัจจุบันอยู่ฝ่ายค้าน
 4. พิเชษฐ สถิรชวาล (ประชาธรรมไทย)
 5. สุรทิน พิจารณ์ (ประชาธิปไตยใหม่)
 6. พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ (ประชานิยม) ย้ายไปพรรคพลังประชารัฐ
 7. สมเกียรติ ศรลัมพ์ (ประชาภิวัฒน์)
 8. ระวี มาศฉมาดล (พลังธรรมใหม่)
 9. คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล (พลังไทยรักไทย)
 10. ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ (พลเมืองไทย)

คณะกรรมาธิการ[แก้]

คณะกรรมการสามัญ[แก้]

ชื่อ ประธาน พรรค
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สิระ เจนจาคะ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร อนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน จิรายุ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการกีฬา บุญลือ ประเสริฐโสภา ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ วุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กันตวรรณ ตันเถียร ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการคมนาคม โสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ เศรษฐกิจใหม่
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค มานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สมศักดิ์ พันธ์เกษม พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ศราวุธ เพชรพนมพร เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการตำรวจ นิโรธ สุนทรเลขา พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ไชยา พรหมา เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการทหาร พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการปกครอง ไพจิต ศรีวรขาน เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ซูการ์โน มะทา ประชาชาติ
คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด นิพันธ์ ศิริธร พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย วุฒิชัย กิตติธเนศวร เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสรีรวมไทย
คณะกรรมาธิการการพลังงาน กิตติกร โล่ห์สุนทร เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ปดิพัทธ์ สันติภาดา ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ศิริกัญญา ตันสกุล ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา อันวาร์ สาและ ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สุเทพ อู่อ้น ก้าวไกล
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม อัครวัฒน์ อัศวเหม พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สุชาติ อุสาหะ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการศึกษา นพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม รังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย

คณะกรรมการวิสามัญ[แก้]

ชื่อ ประธาน พรรค
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... วิเชียร ชวลิต พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... วิเชียร ชวลิต พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ วีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนราษฎร วีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประชาชาติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ชวลิต วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร อุตตม สาวนายน พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน พรชัย ตระกูลวรานนท์ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ อนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ โกวิทย์ พวงงาม พลังท้องถิ่นไท
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร อธิรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ประภัตร โพธสุธน ชาติไทยพัฒนา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร สันติ พร้อมพัฒน์[73] พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไพบูลย์ นิติตะวัน พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) วีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ สรอรรถ กลิ่นประทุม ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ภราดร ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ ประทวน สุทธิอำนวยเดช พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทัศนียา รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ ประชานิยม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ วีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ภิญโญ นิโรจน์ พลังประชารัฐ

เชิงอรรถ[แก้]

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 100 ระบุว่า "สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง"
 2. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 (26 พฤษภาคม 2562)
 3. หลังการยุบพรรคประชาชนปฏิรูป
 4. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 (23 ตุลาคม 2562)
 5. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 (22 ธันวาคม 2562)
 6. หลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 คน ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ มีสังกัดพรรคการเมืองใหม่ครบทั้ง 4 คน
 7. กกต.ปรับสูตรคำนวณสส.บัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังนายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ถูกศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิพากษาให้โดนใบดำ
 8. ศาลรัฐธรรมนูญมีวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่
 9. ส.ส. ที่สังกัดพรรคอนาคตใหม่เดิมเข้ากับพรรคภูมิใจไทย 9 คน
 10. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 (20 มิถุนายน 2563)
 11. หลังการยุบพรรคประชานิยม
 12. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564 (7 มีนาคม 2564)
 13. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.
 14. ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่าผู้คัดค้านกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง (๕) โดยการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมืองเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นการกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้านมีกำหนดสิบปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติให้คำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมีวิธีการคำนวณ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๑ วรรคสอง
 15. รวมมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่ หลังไม่เห็นด้วยกับการลาออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่
 16. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 วรรคสี่ ระบุว่า "เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองตามมาตรานี้ เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง"
 17. ก่อนหน้านี้สุรพล เกียรติไชยากรจากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในเขตนี้ แต่ต่อมา กกต. สั่งเพิกถอนสิทธิ และสั่งการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ สุรพลไม่ได้เป็น ส.ส. เมื่อมีการเปิดประชุมสภาฯ
 18. ผลการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่หลังการเลือกตั้ง ทำให้พรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ได้ ส.ส. เพิ่มอีกพรรคละ 1 ที่นั่ง ส่วนพรรคไทรักธรรมเสียที่นั่ง

อ้างอิง[แก้]

 1. "รัฐสภายืด "เปิดสวิตช์แก้ รธน."". BBC ไทย. สืบค้นเมื่อ 25 September 2020.
 2. เลือกตั้ง 2562 : คะแนนเสียงเลือกตั้งบอกอะไรในการเมืองไทยบ้าง
 3. ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย “นวัธ เตาะเจริญสุข” พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.
 4. "อนาคตใหม่"ขับ 4 ส.ส.โหวตสวนพ้นจากพรรค
 5. เศรษฐกิจใหม่ลาออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน
 6. “มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์” ย้ำชัดๆ แม้เหลือคนเดียวก็จะอยู่ฝ่ายค้าน ลั่น แยกทางกับเศรษฐกิจใหม่ที่อุดมการณ์ไม่ตรงกัน แต่ยังไม่ลาออกจากพรรค
 7. รับทราบเรื่อง สถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 8. "ชาติพัฒนาประกาศได้ส.ส.เพิ่ม 1 คนจากพรรคอนาคตใหม่". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-08-06. สืบค้นเมื่อ 2020-05-24.
 9. เศรษฐกิจใหม่ ลั่นฝ่ายอิสระไม่มีอยู่จริง แจงทิ้ง6พรรคฝ่ายค้านซบรัฐบาล
 10. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10. Check date values in: |date= (help)
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 ศาลรับคำร้องวินิจฉัยสถานะส.ส.'5แกนนำกปปส.' สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
 12. “ดร.แหม่ม” ยื่นใบลาออก จาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ลุ้นตำแหน่ง โฆษกรัฐบาล
 13. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)
 14. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายยุทธนา โพธสุธน)
 15. ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ค้านสอบปมถวายสัตย์ฯ ชี้ไม่มีใครมีอำนาจ
 16. ‘ไพบูลย์’ เตือนซักฟอกถวายสัตย์ ระวังผิดอาญา ‘ชวน’ เมิน ไฟเขียวให้ซักฟอกต่อ
 17. 'จุติ' ลาออกพ้นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 'อิสระ' ขยับเสียบแทน
 18. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ ๒)
 19. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 20. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม)
 21. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ)
 22. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางสาวพิมพ์รพี พันธ์วิชาติกุล)
 23. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ ๒๖ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์)
 24. 24.0 24.1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในลำดับท้ายพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [ลำดับที่ ๑ พรรคไทรักธรรม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
 25. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย)
 26. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายมารุต มัสยวณิช พรรคภูมิใจไทย)
 27. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายสวาป เผ่าประทาน พรรคภูมิใจไทย)
 28. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางกนกวรรณ วิลาวัณย์ พรรคภูมิใจไทย)
 29. “กนกวรรณ” ยื่นไขก๊อก ส.ส.เปิดทาง “สุชาติ” เป็นผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อ ภท.
 30. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย)
 31. 31.0 31.1 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 32. เลขาฯ รปช. ลาออก ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคดัน "จุฑาฑัตต" ขึ้นนั่งแทน
 33. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย)
 34. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ พรรครวมพลังประชาชาติไทย)
 35. ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง)
 36. ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางนันทนา สงฆ์ประชา)
 37. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ ๒) ๑. รายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 38. การประกาศผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่
 39. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) หรือไม่ (ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง)
 40. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายมานพ คีรีภูวดล)
 41. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 42. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 43. "ธณิกานต์"หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีการับคำร้องปมเสียบบัตรแทนกัน
 44. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ
 45. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ
 46. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓
 47. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ)
 48. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 49. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา)
 50. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ
 51. ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ
 52. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ
 53. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ
 54. ‘อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์’ ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย ติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต
 55. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ)
 56. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ
 57. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๖) หรือไม่ (ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง นายนวัธ เตาะเจริญสุข ผู้ถูกร้อง)
 58. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 59. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗ นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ)
 60. พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔
 61. 61.0 61.1 ศาลฎีกาสั่ง ฉลอง-ภูมิศิษฎ์ ส.ส.พัทลุง ภท. หยุดปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายเเรง
 62. 9 อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ ย้ายซบ “ภูมิใจไทย” อย่างเป็นทางการ
 63. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓
 64. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓
 65. ‘อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์’ ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย ติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต
 66. ใครคือ ‘น้องเพชร’ ส.ส.หน้าใหม่ พรรคลุงกำนัน น้องเล็กสุด อายุเท่านี้ ดีกรีไม่เบา!
 67. 67.0 67.1 67.2 67.3 เลือกตั้ง 62 | 498 ส.ส. หน้าใหม่ครึ่ง จบ ป.โท มากที่สุด ทหาร-ตำรวจ 15 คน
 68. "เลือกตั้ง 2562 : มติเอกฉันท์ ศาลรัฐธรรมนูญชี้ พ.ร.ป. ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ". bbc.com. BBC Thai. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 69. "แฮชแท็ก #สสเอื้ออาทร ทะยานติดอันดับ หลังเห็นผลประกาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ". kapook.com. Kapook.com. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 70. "ทวิตกระหน่ำเดือด! ส.ส.เอื้ออาทร หลังกกต.รับรองผล พรรคแต้มน้อย ตบเท้าเข้าสภา". khaosod.co.th. ข่าวสด. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 71. "ปชป.ออกโรงค้านสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ กกต. ชี้ขัด รธน.-กม.เลือกตั้ง เตรียมหาช่องฟ้องร้องปฏิบัติหน้าที่มิชอบ". matichon.co.th. มติชน. 9 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 72. "มติ 11 พรรคเล็ก หนุนพปชร.เป็นแกนนำตั้งรัฐบาล โหวตบิ๊กตู่นั่งนายกฯ (คลิป)". thairath.co.th. ไทยรัฐ. 13 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 73. กมธ.งบฯ64เคาะตั้ง'สันติ พร้อมพัฒน์'นั่งประธานแทน'อุตตม'