สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
ชุดที่ 24
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
วาระ24 มีนาคม 2562[a] –
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2
ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 6 พรรค
25th Thailand House of Representatives composition.svg
สมาชิก500
ประธานชวน หลีกภัย (ประชาธิปัตย์)
รองประธานคนที่ 1สุชาติ ตันเจริญ (พลังประชารัฐ)
รองประธานคนที่ 2ศุภชัย โพธิ์สุ (ภูมิใจไทย)
นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้นำฝ่ายค้านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (เพื่อไทย)
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคพลังประชารัฐ (15 พรรค)
สมัยประชุม
ที่ 122 พฤษภาคม[1] – 19 กันยายน 2562[2]
ที่ 21 พฤศจิกายน 2562[3] –
สมัยประชุมวิสามัญ
ที่ 117[4] – 21 ตุลาคม 2562[5]

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 (พ.ศ. 2562) เป็นสภาล่างของรัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ส.) 500 คน 350 คนเป็นผู้แทนเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งลดจำนวนลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และอีก 150 คนมาจากระบบบัญชีรายชื่อที่ใช้สูตรที่นั่งปรับระดับ (leveling seat)

เนื้อหา

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

 • 24 พฤษภาคม 2562: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดประชุมรัฐสภา
 • 25–26 พฤษภาคม 2562: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร[6] และเลือกสุชาติ ตันเจริญ (พรรคพลังประชารัฐ) เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และศุภชัย โพธิ์สุ (พรรคภูมิใจไทย) เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2
 • 5 มิถุนายน 2562: สภาผู้แทนราษฎร (ร่วมกับวุฒิสภา) ลงมติเลือกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
 • 10 กรกฎาคม 2562: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 (ประยุทธ์ 2)
 • 25–26 กรกฎาคม 2562: คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเข้าทำหน้าที่

องค์ประกอบของสภา[แก้]

พรรค การเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
24 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562[b] 6 กันยายน 2562[c] 23 ตุลาคม 2562[d] 22 ธันวาคม 2562[e] 8 มกราคม 2563[f]
เพื่อไทย 136 136 136 136 135 135
พลังประชารัฐ 115 116 117 117 118 119
อนาคตใหม่ 80 81[g] 81 80 76 76
ประชาธิปัตย์ 52 53 53 53 53 53
ภูมิใจไทย 51 51 51 51 51 52
เสรีรวมไทย 10 10 10 10 10 10
ชาติไทยพัฒนา 10 10 10 11 11 11
ประชาชาติ 7 7 7 7 7 7
เศรษฐกิจใหม่ 6 6 6 6 6 6
เพื่อชาติ 5 5 5 5 5 5
รวมพลังประชาชาติไทย 5 5 5 5 5 5
ไม่สังกัดพรรค 0 0 0 0 4 0
ชาติพัฒนา 3 3 3 3 3 3
พลังท้องถิ่นไท 3 3 3 3 3 5
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 2 2 2 2 2
พลังปวงชนไทย 1 1 1 1 1 1
พลังชาติไทย 1 1 1 1 1 1
ประชาภิวัฒน์ 1 1 1 1 1 1
ไทยศรีวิไลย์ 1 1 1 1 1 1
พลังไทยรักไทย 1 1 1 1 1 1
ครูไทยเพื่อประชาชน 1 1 1 1 1 1
ประชานิยม 1 1 1 1 1 1
ประชาธรรมไทย 1 1 1 1 1 1
ประชาชนปฏิรูป 1 1 0 0 0 0
พลเมืองไทย 1 1 1 1 1 1
ประชาธิปไตยใหม่ 1 1 1 1 1 1
พลังธรรมใหม่ 1 1 1 1 1 1
ไทรักธรรม 1 0 0 0 0 0
รวม 498 500 500 500 500 500
ว่าง 2 0 0 0 0 0

หมายเหตุ:

 • ภาระทางการเมืองและกฎหมายของรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ มีดังนี้[7]
  • ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ต้องใช้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับวุฒิสภา (อย่างน้อย 376 เสียง)
  • ลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องใช้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับวุฒิสภา (อย่างน้อย 376 เสียง) โดยสมาชิกวุฒิสภาต้องเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (อย่างน้อย 84 เสียง)
  • ลงมติผ่านร่างกฎหมาย ต้องใช้เสียงข้างมาก (อย่างน้อย 251 เสียง)
  • ลงมติผ่านงบประมาณ ต้องใช้เสียงข้างมาก (อย่างน้อย 251 เสียง)
  • ลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต้องใช้เสียงข้างมาก (อย่างน้อย 251 เสียง)

ความคืบหน้าของฝ่ายข้างมากรัฐบาล[แก้]

วันที่ เหตุการณ์ ฝ่ายข้างมากรัฐบาล พปชร. ปชป. ภท. ชทพ. รปช. ชพ. พทท. รป. พรรคเล็ก รวมรัฐบาล พท. อนค. สร. ปช. ศม. พพช. พลท. รวมฝ่ายค้าน ไม่ระบุฝ่าย ว่าง
24 พฤษภาคม 2562 เปิดรัฐสภา 7 115 52 51 10 5 3 3 2 11 252 136 80 10 7 6 5 1 245 0 2
29 พฤษภาคม 2562 เลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่ เขต 8 7 116 53 51 10 5 3 3 2 10 253 136 81 10 7 6 5 1 246 0 0
23 ตุลาคม 2562 เลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5 10 117 53 51 11 5 3 3 2 10 255 136 80 10 7 6 5 1 245 0 0
13 พฤศจิกายน 2562 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ [8] 11 117 53 51 11 5 3 3 2 10 255 135 80 10 7 6 5 1 244 0 1
16 ธันวาคม 2562 พรรคอนาคตใหม่มีมติขับสมาชิกพรรค [9] 15 117 53 51 11 5 3 3 2 10 255 135 76 10 7 6 5 1 240 4 1
22 ธันวาคม 2562 เลือกตั้งซ่อมขอนแก่น เขต 7 16 118 53 51 11 5 3 3 2 10 256 135 76 10 7 6 5 1 240 4 0
8 มกราคม 2563 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ มีสังกัดใหม่ครบทั้ง 4 คน 20 119 53 52 11 5 3 3 2 12 260 135 76 10 7 6 5 1 240 0 0
  รัฐบาลผสม

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายชื่อดังนี้[10]

พรรคอนาคตใหม่ (50)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีคุณลักษณะต้องห้าม
2 Nuvola apps kbouncey.png ปิยบุตร แสงกนกกุล
3 Nuvola apps kbouncey.png วรรณวิภา ไม้สน
4 Nuvola apps kbouncey.png พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
5 Nuvola apps kbouncey.png กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
6 Nuvola apps kbouncey.png พลโท พงศกร รอดชมภู
7 Nuvola apps kbouncey.png พรรณิการ์ วานิช
8 Nuvola apps kbouncey.png สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
9 Nuvola apps kbouncey.png ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
10 Nuvola apps kbouncey.png พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
11 Nuvola apps kbouncey.png เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
12 Nuvola apps kbouncey.png สุรชัย ศรีสารคาม
13 Nuvola apps kbouncey.png ชำนาญ จันทร์เรือง
14 Nuvola apps kbouncey.png อภิชาติ ศิริสุนทร
15 Nuvola apps kbouncey.png ศิริกัญญา ตันสกุล
16 Nuvola apps kbouncey.png รังสิมันต์ โรม
17 Nuvola apps kbouncey.png เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
18 Nuvola apps kbouncey.png จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
19 Nuvola apps kbouncey.png วินท์ สุธีรชัย
20 Nuvola apps kbouncey.png ไกลก้อง ไวทยการ
21 Nuvola apps kbouncey.png สุเทพ อู่อ้น
22 - มูนีเร๊าะห์ ปอแซ ข้าม
23 Nuvola apps kbouncey.png ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
24 Nuvola apps kbouncey.png ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
25 Nuvola apps kbouncey.png ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
26 Nuvola apps kbouncey.png คารม พลพรกลาง
27 Nuvola apps kbouncey.png สมชาย ฝั่งชลจิตร
28 Nuvola apps kbouncey.png วาโย อัศวรุ่งเรือง
29 Nuvola apps kbouncey.png คำพอง เทพาคำ
30 Nuvola apps kbouncey.png อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
31 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
32 Nuvola apps kbouncey.png นิรามาน สุไลมาน
33 Nuvola apps kbouncey.png นิติพล ผิวเหมาะ
34 Nuvola apps kbouncey.png วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
35 - วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร ข้าม
36 Nuvola apps kbouncey.png วิรัช พันธุมะผล
37 Nuvola apps kbouncey.png ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
38 Nuvola apps kbouncey.png วรภพ วิริยะโรจน์
39 Nuvola apps kbouncey.png กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
40 Nuvola apps kbouncey.png เบญจา แสงจันทร์
41 Nuvola apps kbouncey.png พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
42 Nuvola apps kbouncey.png ณัฐวุฒิ บัวประทุม
43 Nuvola apps kbouncey.png ทวีศักดิ์ ทักษิณ
44 Nuvola apps kbouncey.png ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร
45 Nuvola apps kbouncey.png รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
46 Nuvola apps kbouncey.png องค์การ ชัยบุตร
47 Nuvola apps kbouncey.png สำลี รักสุทธี
48 Nuvola apps kbouncey.png เกษมสันต์ มีทิพย์
49 Nuvola apps kbouncey.png ธีรัจชัย พันธุมาศ
50 Nuvola apps kbouncey.png สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
51 Nuvola apps kbouncey.png ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
52 Nuvola apps kbouncey.png จุลพันธ์ โนนศรีชัย
53 Nuvola apps kbouncey.png มานพ คีรีภูวดล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 22 พฤศจิกายน 2562 [11]

พรรคประชาธิปัตย์ (20)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออก 5 มิถุนายน 2562
2 Nuvola apps kbouncey.png ชวน หลีกภัย
3 Nuvola apps kbouncey.png บัญญัติ บรรทัดฐาน
4 Nuvola apps kbouncey.png เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5 Nuvola apps kbounce.png คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลาออก 8 สิงหาคม 2562
6 Nuvola apps kbouncey.png จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
7 Nuvola apps kbounce.png กรณ์ จาติกวณิช ลาออก 15 มกราคม 2563
8 Nuvola apps kbounce.png จุติ ไกรฤกษ์ ลาออก 13 กันยายน 2562 [12]
9 Nuvola apps kbouncey.png องอาจ คล้ามไพบูลย์
10 Nuvola apps kbouncey.png ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
11 Nuvola apps kbouncey.png อิสสระ สมชัย
12 Nuvola apps kbouncey.png อัศวิน วิภูศิริ
13 Nuvola apps kbouncey.png เกียรติ สิทธีอมร
14 Nuvola apps kbouncey.png กนก วงษ์ตระหง่าน
15 Nuvola apps kbouncey.png ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
16 Nuvola apps kbounce.png พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลาออก 9 ธันวาคม 2562
17 Nuvola apps kbouncey.png พนิต วิกิตเศรษฐ์
18 Nuvola apps kbouncey.png อภิชัย เตชะอุบล
19 Nuvola apps kbouncey.png วีระชัย วีระเมธีกุล
20 Nuvola apps kbouncey.png จิตภัสร์ กฤดากร[13] เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562
21 Nuvola apps kbouncey.png สุทัศน์ เงินหมื่น[14] เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 มิถุนายน 2562
22 Nuvola apps kbouncey.png พิสิฐ ลี้อาธรรม เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 9 สิงหาคม 2562[15]
23 Nuvola apps kbouncey.png อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 13 กันยายน 2562 [16]
24 Nuvola apps kbouncey.png พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 11 ธันวาคม 2562[17]
25 - ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ข้าม (ลาออกจากพรรค)
26 Nuvola apps kbouncey.png จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 16 มกราคม 2563[18]

พรรคพลังประชารัฐ (19+1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
2 Nuvola apps kbouncey.png สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
3 Nuvola apps kbouncey.png พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
4 Nuvola apps kbouncey.png สมศักดิ์ เทพสุทิน
5 Nuvola apps kbounce.png นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลาออก 29 กรกฎาคม 2562[19]
6 Nuvola apps kbouncey.png สันติ กีระนันทน์
7 Nuvola apps kbouncey.png วิรัช รัตนเศรษฐ
8 Nuvola apps kbouncey.png สันติ พร้อมพัฒน์
9 Nuvola apps kbouncey.png สุพล ฟองงาม
10 Nuvola apps kbouncey.png ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
11 Nuvola apps kbouncey.png เอกราช ช่างเหลา
12 Nuvola apps kbouncey.png พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
13 Nuvola apps kbouncey.png บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
14 Nuvola apps kbouncey.png สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
15 Nuvola apps kbouncey.png สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
16 Nuvola apps kbouncey.png พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
17 Nuvola apps kbouncey.png วิเชียร ชวลิต
18 Nuvola apps kbouncey.png อรรถกร ศิริลัทธยากร
19 Nuvola apps kbouncey.png วทันยา วงษ์โอภาสี เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562
20 Nuvola apps kbouncey.png พรชัย ตระกูลวรานนท์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 30 กรกฎาคม 2562 [20]
- Nuvola apps kbouncey.png ไพบูลย์ นิติตะวัน สมัครเป็นสมาชิกพรรค[21][22][h]

พรรคภูมิใจไทย (12)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png อนุทิน ชาญวีรกูล
2 Nuvola apps kbouncey.png ชัย ชิดชอบ
3 Nuvola apps kbouncey.png ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
4 Nuvola apps kbouncey.png นาที รัชกิจประการ ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้จำคุกระหว่างดำรงตำแหน่ง
5 Nuvola apps kbouncey.png สรอรรถ กลิ่นประทุม
6 Nuvola apps kbounce.png ทรงศักดิ์ ทองศรี ลาออก 23 กรกฎาคม 2562
7 Nuvola apps kbounce.png วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ลาออก 23 กรกฎาคม 2562
8 Nuvola apps kbouncey.png ศุภมาส อิศรภักดี
9 Nuvola apps kbouncey.png กรวีร์ ปริศนานันทกุล
10 Nuvola apps kbouncey.png ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
11 Nuvola apps kbouncey.png เพชรดาว โต๊ะมีนา
12 Nuvola apps kbouncey.png ศุภชัย ใจสมุทร
13 Nuvola apps kbouncey.png พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 กรกฎาคม 2562[23]
14 Nuvola apps kbouncey.png มารุต มัสยวาณิช เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 กรกฎาคม 2562[24]

พรรคเสรีรวมไทย (10)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
2 Nuvola apps kbouncey.png วัชรา ณ วังขนาย
3 Nuvola apps kbouncey.png วิรัตน์ วรศสิริน
4 Nuvola apps kbouncey.png เรวัต วิศรุตเวช
5 Nuvola apps kbouncey.png ประสงค์ บูรณ์พงศ์
6 Nuvola apps kbouncey.png นภาพร เพ็ชร์จินดา
7 Nuvola apps kbouncey.png เพชร เอกกำลังกุล
8 Nuvola apps kbouncey.png ธนพร โสมทองแดง
9 Nuvola apps kbouncey.png อำไพ กองมณี
10 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี

พรรคเศรษฐกิจใหม่ (6)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
2 Nuvola apps kbouncey.png สุภดิช อากาศฤกษ์
3 Nuvola apps kbouncey.png นิยม วิวรรธนดิฐกุล
4 Nuvola apps kbouncey.png ภาสกร เงินเจริญกุล
5 Nuvola apps kbouncey.png มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
6 Nuvola apps kbouncey.png มารศรี ขจรเรืองโรจน์

พรรคเพื่อชาติ (5)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
2 Nuvola apps kbouncey.png ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
3 Nuvola apps kbouncey.png อารี ไกรนรา
4 Nuvola apps kbouncey.png เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
5 Nuvola apps kbouncey.png ลินดา เชิดชัย

พรรคชาติไทยพัฒนา (4)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png วราวุธ ศิลปอาชา
2 Nuvola apps kbouncey.png ธีระ วงศ์สมุทร
3 Nuvola apps kbouncey.png นิกร จำนง
4 Nuvola apps kbouncey.png นพดล มาตรศรี

พรรครวมพลังประชาชาติไทย (4)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbounce.png หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ลาออก 31 กรกฎาคม 2562[25]
2 Nuvola apps kbouncey.png เพชรชมพู กิจบูรณะ
3 Nuvola apps kbouncey.png เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
4 Nuvola apps kbouncey.png อนุสรี ทับสุวรรณ
5 Nuvola apps kbounce.png ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 31 กรกฎาคม 2562[25]
ลาออก 2 สิงหาคม 2562[26]
6 Nuvola apps kbouncey.png จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 สิงหาคม 2562[27]

พรรคพลังท้องถิ่นไท (3)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ชัชวาลล์ คงอุดม
2 Nuvola apps kbouncey.png โกวิทย์ พวงงาม
3 Nuvola apps kbouncey.png นพดล แก้วสุพัฒน์

พรรคชาติพัฒนา (2)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png เทวัญ ลิปตพัลลภ
2 Nuvola apps kbouncey.png ดล เหตระกูล

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (2)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ดำรงค์ พิเดช
2 Nuvola apps kbouncey.png ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ปรีดา บุญเพลิง

พรรคไทยศรีวิไลย์ (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

พรรคประชาชาติ (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png วันมูหะมัดนอร์ มะทา

พรรคประชาธรรมไทย (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png พิเชษฐ สถิรชวาล

พรรคประชาธิปไตยใหม่ (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png สุรทิน พิจารณ์

พรรคประชานิยม (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์

พรรคประชาภิวัฒน์ (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbounce.png สมเกียรติ ศรลัมพ์ ลาออก 11 สิงหาคม 2562
2 Nuvola apps kbouncey.png นันทนา สงฆ์ประชา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 13 สิงหาคม 2562[28]

พรรคพลังชาติไทย (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์

พรรคพลังธรรมใหม่ (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ระวี มาศฉมาดล

พรรคพลังปวงชนไทย (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png นิคม บุญวิเศษ

พรรคพลังไทยรักไทย (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

พรรคพลเมืองไทย (1)[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbouncey.png ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์

พรรคไทรักธรรม[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbounce.png พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ยุติการปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562[29]

พรรคประชาชนปฏิรูป[แก้]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1 Nuvola apps kbounce.png ไพบูลย์ นิติตะวัน ยุบเลิกพรรค เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562[30]

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงสมาชิกภาพ
Nuvola apps kbounce.png สิ้นสุดสมาชิกภาพ

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน

กรุงเทพมหานคร[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 วรรณวรี ตะล่อมสิน พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
4 กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ภาดาท์ วรกานนท์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
7 ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
8 กษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
9 สิระ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
10 การุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
14 พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
15 ชาญวิทย์ วิภูศิริ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
16 จิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
17 ศิริพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
18 ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
19 ประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
20 มณฑล โพธิ์คาย พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
21 สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
22 เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
23 โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
24 ทศพร ทองศิริ พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
25 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
26 วัน อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
27 จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
28 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
29 สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
30 จักรพันธ์ พรนิมิตร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ไผ่ ลิกค์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbounce.png ศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกระหว่างดำรงตำแหน่ง
ว่าง เลือกตั้งใหม่
3 อนันต์ ผลอำนวย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 ปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 พันโท สินธพ แก้วพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
4 ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 จุมพิตา จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก 10 กันยายน 2562
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 23 ตุลาคม 2562[31]
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระกร คำประกอบ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สัญญา นิลสุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 มานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ทายาท เกียรติชูศักดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 เจริญ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 จิรพงศ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 มนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศุภชัย นพขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนาวิล รัตนสถาพร พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
4 ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พรพิมล ธรรมสาร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ถูกขับออกจากพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
6 พิษณุ พลธี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นพ ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จิรทัศ ไกรเดชา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 พรชัย อินทร์สุข พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ภูดิท อินสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุรชาติ ศรีบุศกร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 ปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนุชา น้อยวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 นิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 มานัส อ่อนอ้าย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 พิมพ์พร พรพฤติพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 จักรัตน์ พั้วช่วย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 เอี่ยม ทองใจสด พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 ประทวน สุทธิอำนวยเดช พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 อัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 ภริม พูลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 วุฒินันท์ บุญชู พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
5 กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbounce.png ถูกศาลฎีกาแผนกคดีการเลือกตั้งสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ กำลังจะได้ใบเหลือง[i]
6 ฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
7 ไพลิน เทียนสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 ทองแดง เบ็ญจะปัก พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมัคร ป้องวงษ์ พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมบัติ อำนาคะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 องอาจ วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 พรรณสิริ กุลนาถศิริ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 สรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 เอกภพ เพียรพิเศษ พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พีรเดช คำสมุทร พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
7 ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จักรพล ตั้งสุทธิธรรม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8[j] ศรีนวล บุญลือ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
9 ศรีเรศ โกฎคำลือ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 สิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 เอกการ ซื่อทรงธรรม พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 กฤติเดช สันติวชิระกุล พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 สงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 รังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 กนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 คมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 ฐิตินันท์ แสงนาค พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 วัฒนา ช่างเหลา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 จตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ้นสภาพเนื่องจากถูกจำคุกระหว่างการดำรงตำแหน่ง
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 22 ธันวาคม 2562
8 สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 วันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 บัลลังก์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 มานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 มนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 เกษม ศุภรานนท์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 วัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 โกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 อธิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
7 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
8 ทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
9 อภิชา เลิศรัตนกมล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 พรชัย อำนวยทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
12 ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 สุชาติ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
บึงกาฬ 1 เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 รังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สมบูรณ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 โสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 อดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 จักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 รุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญฐิน ประทุมลี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ธนกร ไชยกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 กิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ผ่องศรี แซ่จึง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สกุณา สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เกษม อุประ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 คุณากร ปรีชาชนะชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชนก จันทาทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 สยาม หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อาภรณ์ สาราคำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 จักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 เทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันต์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 กิตติ์ธัญญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
7 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 แนน บุณย์ธิดา สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 ประภูศักดิ์ จินตะเวช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 สมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 สมหญิง บัวบุตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ดะนัย มะหิพันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กระบี่ 1 สาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุพล จุลใส พรรครวมพลังประชาชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นิพันธ์ ศิริธร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 รงค์ บุญสวยขวัญ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 ชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 สายันห์ ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
8 พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 วัชระ ยาวอหะซัน พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
4 กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 อับดุลบาซิม อาบู พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
4 สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 ภูมิศิษฎ์ คงมี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ฉลอง เทอดวีระพงศ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 สุทา ประทีป ณ ถลาง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 นัทธี ถิ่นสาคู พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
3 อับดุลอายี สาแม็ง พรรคประชาชาติ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 วันชัย ปริญญาศิริ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ศาสตรา ศรีปาน พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 พยม พรหมเพชร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 เดชอิศม์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 พิบูลย์ รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 วิวรรธน์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 วชิราภรณ์ กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 สมชาติ ประดิษฐพร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 ธีรภัทร พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
จันทบุรี 1 พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2 จารึก ศรีอ่อน พรรคพลังท้องถิ่นไท Nuvola apps kbouncey.png ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3 ญาณธิชา บัวเผื่อน พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุชาติ ตันเจริญ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 สุชาติ ชมกลิ่น พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 รณเทพ อนุวัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 ขวัญเลิศ พานิชมาท พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
6 จรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
7 กวินนาถ ตาคีย์ พรรคพลังท้องถิ่นไท Nuvola apps kbouncey.png ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
8 สะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ศักดินัย นุ่มหนู พรรคอนาคตใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 อำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 บัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 สมพงษ์ โสภณ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมเกียรติ วอนเพียร พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
5 อัฎฐพล โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 กฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 สาธิต อุ๋ยตระกูล พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุชาติ อุสาหะ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 กุลวลี นพอมรบดี พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
3 ปารีณา ไกรคุปต์ พรรคพลังประชารัฐ Nuvola apps kbouncey.png
4 อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png

ประชากรศาสตร์[แก้]

อายุเฉลี่ยของ ส.ส. 498 คนที่ กกต. ประกาศรายชื่ออยู่ที่ 52 ปี ส.ส. อายุน้อยที่สุด คือ เพชรชมพู กิจบูรณะ (25 ปี) (พรรครวมพลังประชาชาติไทย)[32] และ ส.ส. อายุมากที่สุด คือ ชัย ชิดชอบ (91 ปี) (พรรคภูมิใจไทย)[33] แบ่งเป็นชาย 418 คน หญิง 76 คน และ LGBT 4 คน[33]

ส.ส. 309 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ของสภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองลงมาคือจบปริญญาตรี 127 คน คิดเป็นร้อยละ 25, ปริญญาเอก 48 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และต่ำกว่าปริญญาตรี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3[33] ในสภาชุดดังกล่าว สมาชิกไม่เคยได้รับเลือกตั้ง 250 คน[33]

"ส.ส. เอื้ออาทร"[แก้]

ส.ส. เอื้ออาทร เป็นชื่อเรียก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 11 คน จากพรรคการเมืองขนาดเล็กซึ่งได้คะแนนเสียงต่ำกว่า 71,000 คะแนนจำนวน 11 พรรค ที่ได้รับการจัดสรรมาตามสูตรคำนวณ ส.ส. ของ กกต.[34] หลังการประกาศรับรอง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ได้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และการติดแฮชแท็กบนทวิตเตอร์[35][36] แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและพรรคการเมืองบางพรรคเห็นว่า อาจขัดต่อกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง[37] จึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ตัวแทนพรรคการเมืองขนาดเล็ก 11 พรรคได้แถลงมติร่วมกันยืนยันสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และลงคะแนนให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย[38]

ส.ส. เอื้ออาทรทั้ง 11 คน (พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว 1 คน) มีรายชื่อดังนี้

 1. ปรีดา บุญเพลิง (ครูไทยเพื่อประชาชน)
 2. พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (ไทรักธรรม) (พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562)
 3. มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (ไทยศรีวิไลย์)
 4. ไพบูลย์ นิติตะวัน (ประชาชนปฏิรูป)
 5. พิเชษฐ สถิรชวาล (ประชาธรรมไทย)
 6. สุรทิน พิจารณ์ (ประชาธิปไตยใหม่)
 7. พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ (ประชานิยม)
 8. สมเกียรติ ศรลัมพ์ (ประชาภิวัฒน์)
 9. ระวี มาศฉมาดล (พลังธรรมใหม่)
 10. คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล (พลังไทยรักไทย)
 11. ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ (พลเมืองไทย)

คณะกรรมาธิการ[แก้]

คณะกรรมการสามัญ[แก้]

ชื่อ ประธาน พรรค
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ปิยบุตร แสงกนกกุล อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร อนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน จิรายุ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการกีฬา บุญลือ ประเสริฐโสภา ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ วุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กันตวรรณ ตันเถียร ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการคมนาคม โสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พลโท พงศกร รอดชมภู อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค มานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สมศักดิ์ พันธ์เกษม พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ศราวุธ เพชรพนมพร เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการตำรวจ นิโรธ สุนทรเลขา พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ไชยา พรหมา เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการทหาร พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการการปกครอง ไพจิต ศรีวรขาน เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ซูการ์โน มะทา ประชาชาติ
คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด นิพันธ์ ศิริธร พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย วุฒิชัย กิตติธเนศวร เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสรีรวมไทย
คณะกรรมาธิการการพลังงาน กิตติกร โล่ห์สุนทร เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ปดิพัทธ์ สันติภาดา อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ศิริกัญญา ตันสกุล อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา อันวาร์ สาและ ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สุเทพ อู่อ้น อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม อัครวัฒน์ อัศวเหม พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สุชาติ อุสาหะ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการศึกษา นพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม รังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย

คณะกรรมการวิสามัญ[แก้]

ชื่อ ประธาน พรรค
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ วีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... วิเชียร ชวลิต พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... วิเชียร ชวลิต พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนราษฎร วีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประชาชาติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ชวลิต วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร อุตตม สาวนายน พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ อนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน พรชัย ตระกูลวรานนท์ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ โกวิทย์ พวงงาม พลังท้องถิ่นไท

เชิงอรรถ[แก้]

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 100 ระบุว่า "สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง"
 2. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 (26 พฤษภาคม 2562)
 3. หลังการยุบพรรคประชาชนปฏิรูป
 4. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 (23 ตุลาคม 2562)
 5. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 (22 ธันวาคม 2562)
 6. หลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 คน ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ มีสังกัดพรรคการเมืองใหม่ครบทั้ง 4 คน
 7. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.
 8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 วรรคสี่ ระบุว่า "เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองตามมาตรานี้ เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง"
 9. รอคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง หากศาลฎีกามีคำพิพากษายืน(ให้ใบเหลือง)ตามที่ กกต.ยื่นคำร้องจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่
 10. ก่อนหน้านี้สุรพล เกียรติไชยากรจากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในเขตนี้ แต่ต่อมา กกต. สั่งเพิกถอนสิทธิ และสั่งการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ สุรพลไม่ได้เป็น ส.ส. เมื่อมีการเปิดประชุมสภาฯ

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
 2. พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
 3. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
 4. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมวิสามัญรัฐสภาตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
 5. พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมวิสามัญรัฐสภาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
 6. bbc.com. 25 พฤษภาคม 2562 https://www.bbc.com/thai/thailand-48408325. Missing or empty |title= (help)
 7. เลือกตั้ง 2562 : คะแนนเสียงเลือกตั้งบอกอะไรในการเมืองไทยบ้าง
 8. ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย “นวัธ เตาะเจริญสุข” พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.
 9. "อนาคตใหม่"ขับ 4 ส.ส.โหวตสวนพ้นจากพรรค
 10. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10.
 11. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายมานพ คีรีภูวดล)
 12. 'จุติ' ลาออกพ้นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 'อิสระ' ขยับเสียบแทน
 13. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ ๒)
 14. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 15. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม)
 16. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ)
 17. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางสาวพิมพ์รพี พันธ์วิชาติกุล)
 18. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ ๒๖ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์)
 19. “ดร.แหม่ม” ยื่นใบลาออก จาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ลุ้นตำแหน่ง โฆษกรัฐบาล
 20. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)
 21. ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ค้านสอบปมถวายสัตย์ฯ ชี้ไม่มีใครมีอำนาจ
 22. ‘ไพบูลย์’ เตือนซักฟอกถวายสัตย์ ระวังผิดอาญา ‘ชวน’ เมิน ไฟเขียวให้ซักฟอกต่อ
 23. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีช่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งท่ว่าง (พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย)
 24. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีช่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งท่ว่าง (นายมารุต มัสยวณิช พรรคภูมิใจไทย)
 25. 25.0 25.1 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 26. เลขาฯ รปช. ลาออก ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคดัน "จุฑาฑัตต" ขึ้นนั่งแทน
 27. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย)
 28. ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางนันทนา สงฆ์ประชา)
 29. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ ๒) ๑. รายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 30. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 31. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา)
 32. ใครคือ ‘น้องเพชร’ ส.ส.หน้าใหม่ พรรคลุงกำนัน น้องเล็กสุด อายุเท่านี้ ดีกรีไม่เบา!
 33. 33.0 33.1 33.2 33.3 เลือกตั้ง 62 | 498 ส.ส. หน้าใหม่ครึ่ง จบ ป.โท มากที่สุด ทหาร-ตำรวจ 15 คน
 34. "เลือกตั้ง 2562 : มติเอกฉันท์ ศาลรัฐธรรมนูญชี้ พ.ร.ป. ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ". bbc.com. BBC Thai. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.
 35. "แฮชแท็ก #สสเอื้ออาทร ทะยานติดอันดับ หลังเห็นผลประกาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ". kapook.com. Kapook.com. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.
 36. "ทวิตกระหน่ำเดือด! ส.ส.เอื้ออาทร หลังกกต.รับรองผล พรรคแต้มน้อย ตบเท้าเข้าสภา". khaosod.co.th. ข่าวสด. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.
 37. "ปชป.ออกโรงค้านสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ กกต. ชี้ขัด รธน.-กม.เลือกตั้ง เตรียมหาช่องฟ้องร้องปฏิบัติหน้าที่มิชอบ". matichon.co.th. มติชน. 9 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.
 38. "มติ 11 พรรคเล็ก หนุนพปชร.เป็นแกนนำตั้งรัฐบาล โหวตบิ๊กตู่นั่งนายกฯ (คลิป)". thairath.co.th. ไทยรัฐ. 13 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]