สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย มี 4 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดสุโขทัยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายไสว อินทรประชา

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุโขทัย, อำเภอศรีสำโรง, อำเภอกงไกรลาศ และ อำเภอคีรีมาศ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอศรีสัชนาลัย, อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีนคร, อำเภอทุ่งเสลี่ยม และ อำเภอบ้านด่านลานหอย
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุโขทัย (ยกเว้น ตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านหลุม และ ตำบลปากพระ) และ อำเภอศรีสำโรง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองสุโขทัย (เฉพาะ ตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านหลุม และ ตำบลปากพระ), อำเภอกงไกรลาศ และ อำเภอคีรีมาศ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอทุ่งเสลี่ยม และ อำเภอสวรรคโลก (ยกเว้น ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง และ ตำบลนาทุ่ง)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอศรีสัชนาลัย, อำเภอศรีนคร และ อำเภอสวรรคโลก (เฉพาะ ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง และ ตำบลนาทุ่ง)
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุโขทัย, อำเภอศรีสำโรง, อำเภอกงไกรลาศ และ อำเภอคีรีมาศ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอศรีสัชนาลัย, อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีนคร, อำเภอทุ่งเสลี่ยม และ อำเภอบ้านด่านลานหอย
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุโขทัย (เฉพาะ ตำบลยางซ้าย ตำบลวังทองแดง ตำบลบ้านกล้วย ตำบลปากแคว ตำบลเมืองเก่า และ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) และ อำเภอศรีสำโรง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองสุโขทัย (เฉพาะ ตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านหลุม และ ตำบลปากพระ), อำเภอกงไกรลาศ และ อำเภอคีรีมาศ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอทุ่งเสลี่ยม และ อำเภอสวรรคโลก (เฉพาะ ตำบลปากน้ำ ตำบลย่านยาว ตำบลหนองกลับ ตำบลคลองกระจง ตำบลท่าทอง ตำบลวังไม้ขอน ตำบลเมืองบางขลัง ตำบลเมืองบางยม ตำบลวังพิณพาทย์ และ เทศบาลเมืองสวรรคโลก)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอศรีสัชนาลัย, อำเภอศรีนคร และ อำเภอสวรรคโลก (เฉพาะ ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง และ ตำบลนาทุ่ง)
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557[1] · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุโขทัย (ยกเว้น ตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านหลุม และตำบลปากพระ) อำเภอศรีสำโรง และอำเภอทุ่งเสลี่ยม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองสุโขทัย (เฉพาะ ตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านสวน ตำบลบ้านหลุม และ ตำบลปากพระ), อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอกงไกรลาศ และ อำเภอคีรีมาศ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีนคร
3 คน (เขตละ 1 คน)


รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายไสว อินทรประชา
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายทิม อติเปรมานนท์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายไสว อินทรประชา
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 ขุนระดับคดี
สิงหาคม พ.ศ. 2489 หลวงรัตถรักษา (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเพ่ง ลิมปะพันธุ์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายธวัช ทานสัมฤทธิ์

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498)
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายเพ่ง ลิมปะพันธุ์ นายบุญธรรม ชุมดวง
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายสุข แสนโกศิก นายบุญธรรม ชุมดวง

ชุดที่ 10 – 13 ; พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2522[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคอิสระ
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายบุญธรรม ชุมดวง นายสุข แสนโกศิก (เสียชีวิต) นายสำรวย ธรรมสุนทรา
นายทัศนัย แสนโกศิก (แทนนายสุข)
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายพจน์ เกิดผล นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล นายธวัช สุรินทร์คำ
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายบุญธรรม ชุมดวง นายเยื้อน มหาปัญญาวงศ์
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายพจน์ เกิดผล นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์

ชุดที่ 14 – 20 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525)
      พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรครวมไทยพรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคมวลชนพรรคกิจสังคม
      พรรคมวลชนพรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายกุศล หมีเทศ ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ นายอารยะ ชุมดวง
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล นายอารยะ ชุมดวง
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายกุศล หมีเทศ นายประทวน เขียวฤทธิ์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายธวัช สุรินทร์คำ นายประทวน เขียวฤทธิ์
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ นายอารยะ ชุมดวง
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายประทวน เขียวฤทธิ์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายกุศล หมีเทศ นายอารยะ ชุมดวง

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ นายประทวน เขียวฤทธิ์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทยพรรคกิจสังคม
      พรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคชาติไทยพัฒนา
ชุดที่ ปี เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ นายอารยะ ชุมดวง

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกุล นายมนู พุกประเสริฐ

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]