สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6 (5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 21 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 เพิ่มเติม จาก สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2492

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม จำนวน 21 คน

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พลตรีขุนปลดปรปักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประพัฒน์ วรรณธนะสาร Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี นายเพทาย โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
นครปฐม นายสานนท์ สายสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร นายเผด็จ จิราภรณ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ นายทองย้อย กลิ่นทอง Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ นายทอง พงศ์อนันต์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา นายอนันต์ ขันธะชวนะ Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม นายนาถ เงินทาบ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด นายสุวัฒน์ พูลลาภ Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ นายประเทือง ธรรมสาลี Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร นายเตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ นายยืน สืบนุการณ์ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี นายทิม จันสร Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี นางอรพินท์ ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
นายทองพูน อาจทะขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
นครศรีธรรมราช นายเปี่ยม บุณยะโชติ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ฉะเชิงเทรา หลวงนรกิจบริหาร Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ราชบุรี นายโกศล สินธุเสก Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายยกเสียง เหมะภูติ

อ้างอิง[แก้]