สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ มี 9 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 9 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงศักดิรณการ (นาค ปิตะเสน)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และ อำเภอพุทไธสง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอประโคนชัย และ อำเภอนางรอง
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 5 คน (เขตละ 5 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอกระสัง และ กิ่งอำเภอคูเมือง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอนางรอง, อำเภอละหานทราย, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอประโคนชัย และ กิ่งอำเภอหนองกี่
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก และ อำเภอคูเมือง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอนางรอง และ กิ่งอำเภอหนองกี่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกระสัง, อำเภอละหานทราย, อำเภอบ้านกรวด และ อำเภอประโคนชัย
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 และ เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก และ อำเภอคูเมือง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอนางรอง และ อำเภอหนองกี่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกระสัง, อำเภอละหานทราย, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอประโคนชัย และ กิ่งอำเภอปะคำ
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง และ กิ่งอำเภอนาโพธิ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอนางรอง, อำเภอหนองกี่, อำเภอละหานทราย, กิ่งอำเภอปะคำ และ กิ่งอำเภอหนองหงส์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกระสัง, อำเภอบ้านกรวด และ อำเภอประโคนชัย
8 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, กิ่งอำเภอหนองหงส์ และ กิ่งอำเภอนาโพธิ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอนางรอง, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ และ อำเภอหนองกี่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอประโคนชัย และ อำเภอกระสัง
9 คน (3 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, อำเภอหนองหงส์ และ อำเภอนาโพธิ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอนางรอง, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ และ อำเภอหนองกี่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอประโคนชัย และ อำเภอกระสัง
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, อำเภอหนองหงส์ และ อำเภอนาโพธิ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอนางรอง, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ, อำเภอหนองกี่ และ กิ่งอำเภอโนนสุวรรณ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอประโคนชัย, อำเภอกระสัง, กิ่งอำเภอห้วยราช และ กิ่งอำเภอพลับพลาชัย
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, อำเภอหนองหงส์, อำเภอนาโพธิ์ และ กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอนางรอง, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ, อำเภอหนองกี่, กิ่งอำเภอโนนสุวรรณ และ กิ่งอำเภอชำนิ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอประโคนชัย, อำเภอกระสัง, กิ่งอำเภอห้วยราช และ กิ่งอำเภอพลับพลาชัย
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย, กิ่งอำเภอห้วยราช และ กิ่งอำเภอชำนิ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, อำเภอนาโพธิ์ และ กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนางรอง, อำเภอปะคำ, อำเภอหนองกี่, อำเภอหนองหงส์ และ กิ่งอำเภอโนนสุวรรณ
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอประโคนชัย, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย และ กิ่งอำเภอโนนดินแดง
10 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 และ เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย, อำเภอห้วยราช, กิ่งอำเภอชำนิ และ กิ่งอำเภอบ้านด่าน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, อำเภอนาโพธิ์ และ กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนางรอง, อำเภอปะคำ, อำเภอหนองกี่, อำเภอหนองหงส์ และ อำเภอโนนสุวรรณ
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอประโคนชัย, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย และ กิ่งอำเภอโนนดินแดง
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะ ตำบลอีสาน,ตำบลบ้านยาง ตำบลบัวทอง ตำบลชุมเห็ด ตำบลถลุงเหล็ก ตำบลพระครู ตำบลหนองตาด ตำบลกระสัง ตำบลบ้านบัว ตำบลลุมปุ๊ก ตำบลสะแกโพรง ตำบลสวายจีก และ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะ ตำบลเมืองฝาง ตำบลสองห้อง ตำบลเสม็ด ตำบลสะแกซำ ตำบลหลักเขต และ ตำบลถลุงเหล็ก), อำเภอชำนิ, อำเภอพลับพลาชัย (ยกเว้น ตำบลป่าชัน), อำเภอห้วยราช (เฉพาะ ตำบลสนาน ตำบลห้วยราช ตำบลสามแวง และ ตำบลห้วยราชา), อำเภอกระสัง (เฉพาะ ตำบลสองชั้น) และ อำเภอหนองหงส์ (เฉพาะ ตำบลเมืองฝ้าย)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกระสัง (ยกเว้น ตำบลสองชั้น), อำเภอห้วยราช (เฉพาะ ตำบลตาเสา ตำบลบ้านตะโก ตำบลโคกเหล็ก และ ตำบลเมืองโพธิ์) อำเภอสตึก (เฉพาะ ตำบลชุมแสง) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะ ตำบลกลันทา) และ กิ่งอำเภอบ้านด่าน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสตึก (ยกเว้น ตำบลชุมแสง), อำเภอพุทไธสง (เฉพาะ ตำบลมะเฟือง และ ตำบลบ้านยาง), อำเภอคูเมือง (เฉพาะตำบลปะเคียบ) และ กิ่งอำเภอแคนดง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอคูเมือง (ยกเว้น ตำบลปะเคียบ), อำเภอนาโพธิ์, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และ อำเภอพุทไธสง (ยกเว้น ตำบลมะเฟือง และ ตำบลบ้านยาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอลำปลายมาศ และ อำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลไทยสามัคคี และตำบลสระแก้ว)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอหนองกี่ (ยกเว้นตำบลเมืองไผ่), อำเภอปะคำ, อำเภอโนนสุวรรณ และ อำเภอหนองหงส์ (ยกเว้น ตำบลไทยสามัคคี และ ตำบลสระแก้ว)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอนางรอง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอหนองกี่ (เฉพาะ ตำบลเมืองไผ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอบ้านกรวด, อำเภอโนนดินแดง และ อำเภอละหานทราย (ยกเว้น ตำบลตาจง)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอประโคนชัย, อำเภอละหานทราย (เฉพาะ ตำบลตาจง) และ อำเภอพลับพลาชัย (เฉพาะ ตำบลป่าชัน)
10 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอนางรอง, อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ, อำเภอหนองกี่, อำเภอชำนิ, อำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอโนนดินแดง, อำเภอหนองหงส์ และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอประโคนชัย, อำเภอสตึก, อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย และ อำเภอบ้านกรวด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอห้วยราช, อำเภอบ้านด่าน และ อำเภอแคนดง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอคูเมือง, อำเภอนาโพธิ์ และ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
10 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 และ เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้น ตำบลสวายจีก ตำบลสองห้อง ตำบลเมืองฝาง และ ตำบลสะแกโพรง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสตึก, อำเภอแคนดง (ยกเว้น ตำบลสระบัว), อำเภอบ้านด่าน (ยกเว้น ตำบลบ้านด่าน) และ อำเภอห้วยราช (เฉพาะ ตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลตาเสา และ ตำบลโคกเหล็ก)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพุทไธสง, อำเภอนาโพธิ์, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอคูเมือง (ยกเว้น ตำบลคูเมือง และ ตำบลพรสำราญ), อำเภอบ้านด่าน (เฉพาะ ตำบลบ้านด่าน) และ อำเภอแคนดง (เฉพาะ ตำบลสระบัว)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอคูเมือง (เฉพาะ ตำบลคูเมือง และ ตำบลพรสำราญ), อำเภอหนองหงส์ (เฉพาะ ตำบลไทยสามัคคี และ ตำบลเมืองฝ้าย) และ อำเภอชำนิ (เฉพาะ ตำบลช่อผกา)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย (ยกเว้น ตำบลป่าชัน), อำเภอห้วยราช (ยกเว้น ตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลตาเสา และ ตำบลโคกเหล็ก) และ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะ ตำบลสวายจีก)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอนางรอง, อำเภอชำนิ (ยกเว้น ตำบลช่อผกา), อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะ ตำบลเจริญสุข) และ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะ ตำบลสะแกโพรง ตำบลสองห้อง และ ตำบลเมืองฝาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอหนองกี่, อำเภอปะคำ, อำเภอโนนสุวรรณ และ อำเภอหนองหงส์ (ยกเว้น ตำบลไทยสามัคคี และ ตำบลเมืองฝ้าย)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอบ้านกรวด, อำเภอโนนดินแดง และ อำเภอละหานทราย
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอประโคนชัย, อำเภอพลับพลาชัย (เฉพาะ ตำบลป่าชัน) และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้น ตำบลเจริญสุข)
9 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 3 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2481[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 หลวงศักดิรณการ (นาค ปิตะเสน)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายทัน พรหมมิทธิกุล
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481

ชุดที่ 4 ; พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายพูน มณีวรรณ นายนคร ทินสิริกุล
2 - ร้อยตรีกาจ อุตตรวิเชียร

ชุดที่ 5 – 7 ; พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายไพรัช วิเศษโกสิน
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายสอึ้ง มารังกูล

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีประชาธิปไตย
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายสอึ้ง มารังกูล
นายแถม วงศ์อำมาตย์ นายแถม วงศ์อำมาตย์
นายโต๊ะ แก้วเสมา

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายบุญเยี่ยม โสภณ
2 นายทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ
3 นายสวัสดิ์ คชเสนี
4 นายชัย ชิดชอบ
5 ร้อยโทกมล อัตนโถ

ชุดที่ 11 ; พ.ศ. 2518[แก้]

      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคไท (พ.ศ. 2517)
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518
1 นายประเสริฐ เลิศยะโส
นายจำลอง วงษ์ทอง
นายสมาน มณีราชกิจ
2 นายบุญเยี่ยม โสภณ
นายจรูญ ปราบริปูตลุง
นายปกรณ์ กุลกำจร

ชุดที่ 12 – 13 ; พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2522[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)
      พรรคประชาราษฎร์
      พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)
      พรรคสยามประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายบัญชา วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ นายเนาว์ พฤทธิธรรมกูล
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ นายชัย ชิดชอบ
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
2 นายสุนัย พงศ์อารยะ นายบุญเยี่ยม โสภณ
นายสมโภชน์ ศิริกุล นายวุฒินันท์ หลอดทอง
3 นายไพโรจน์ ติยะวาณิช นายณัฐ ชาติวัฒนศิริ
นายทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ นายพิชิต ธีระรัชตานนท์

ชุดที่ 14 ; พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
นายสวัสดิ๋ คชเสนี
นายชัย ชิดชอบ
2 นายต่อสู้ ลัทธิกุล
นายบุญเยี่ยม โสภณ (เสียชีวิต)
นายไพโรจน์ ติยะวานิช (แทนนายบุญเยี่ยม)
นายโสภณ เพชรสว่าง
3 นายพิชิต ธีระรัชตานนท์
นายการุณ ใสงาม

ชุดที่ 15 – 18 ; พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคมวลชน
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคเสรีนิยม
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคมวลชนพรรคกิจสังคม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์
นายชัย ชิดชอบ นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย นายชัย ชิดชอบ
นายพรเทพ เตชะไพบูลย์
2 นายวุฒนันท์ พงศ์อารยะ นายโสภณ เพชรสว่าง พันตำรวจเอกสุทธี คะสุวรรณ นายโสภณ เพชรสว่าง
นายต่อสู้ ลัทธิกุล นายมนัส เฮงยศมาก
นายไพโรจน์ ติยะวานิช นายประกิจ พลเดช
3 นายการุณ ใสงาม นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
นายพิชิต ธีระรัชตานนท์ นายพิชิต ธีระรัชตานนท์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี
นายสวัสดิ์ คชเสนี นายเนวิน ชิดชอบ นายเนวิน ชิดชอบ นายเนวิน ชิดชอบ

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายเนวิน ชิดชอบ นายเนวิน ชิดชอบ
นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
นายทรงศักดิ์ ทองศรี นางกรุณา ชิดชอบ
2 นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์
นายชัย ชิดชอบ นายชัย ชิดชอบ
นายพรเทพ เตชะไพบูลย์
3 นายโสภณ เพชรสว่าง
นายวัชรินทร์ ฉันทะกุล นายประกิจ พลเดช
4 นายการุณ ใสงาม นายทรงศักดิ์ ทองศรี
พันตำรวจเอกสุทธี คะสุวรรณ นายขจรธน จุดโต

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
2 นางกรุณา ชิดชอบ นางกรุณา ชิดชอบ
3 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
4 นายสุรศักดิ์ นาคดี
5 นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ Yellow card.svg นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์
นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ Yellow card.svg
นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ (แทนนายปณวัตร)
6 นายโสภณ ซารัมย์ นายโสภณ ซารัมย์
7 นายประกิจ พลเดช
8 นายโสภณ เพชรสว่าง
9 นายขจรธน จุดโต นายขจรธน จุดโต
10 นายทรงศักดิ์ ทองศรี

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)
      พรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคภูมิใจไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคภูมิใจไทย
      พรรคประชาราช
      พรรคชาติไทย
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายประกิจ พลเดช Red card.svg
นายณัฐวุฒิ สุขเกษม (แทนนายประกิจ)
นายสมนึก เฮงวาณิชย์ Red card.svg
นายมาโนช เฮงยศมาก (แทนนายสมนึก)
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี Red card.svg
นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน (แทนนายรุ่งโรจน์)
2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
นายทรงศักดิ์ ทองศรี (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายจักรกฤษณ์ ทองศรี (แทนนายทรงศักดิ์)
นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ
3 นายสนอง เทพอักษรณรงค์
นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
4 นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ (แทนนายปณวัตร)
นายโสภณ ซารัมย์

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคภูมิใจไทย
      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์
2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
3 นายโสภณ ซารัมย์
4 นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์
5 นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ
6 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน
7 นายหนูแดง วรรณกางซ้าย
8 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี
9 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]