สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี มี 4 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 4 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดลพบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายสว่าง ศรีวิโรจน์ [2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอโคกสำโรง, อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอบ้านหมี่
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอพัฒนานิคม และ อำเภอท่าวุ้ง
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอพัฒนานิคม และ อำเภอท่าวุ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโคกสำโรง, อำเภอชัยบาดาล, อำเภอบ้านหมี่ และ กิ่งอำเภอท่าหลวง
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอพัฒนานิคม และ อำเภอท่าวุ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโคกสำโรง, อำเภอชัยบาดาล, อำเภอบ้านหมี่, กิ่งอำเภอท่าหลวง และ กิ่งอำเภอสระโบสถ์
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอท่าวุ้ง และ อำเภอบ้านหมี่
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโคกสำโรง, อำเภอชัยบาดาล, กิ่งอำเภอท่าหลวง และ กิ่งอำเภอสระโบสถ์
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอท่าวุ้ง และ อำเภอบ้านหมี่
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโคกสำโรง, อำเภอชัยบาดาล, อำเภอสระโบสถ์, กิ่งอำเภอท่าหลวง และ กิ่งอำเภอโคกเจริญ
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอท่าวุ้ง และ อำเภอบ้านหมี่
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโคกสำโรง, อำเภอชัยบาดาล, อำเภอสระโบสถ์, อำเภอท่าหลวง, กิ่งอำเภอโคกเจริญ, กิ่งอำเภอหนองม่วง และ กิ่งอำเภอลำสนธิ
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอท่าวุ้ง และ อำเภอบ้านหมี่
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโคกสำโรง, อำเภอชัยบาดาล, อำเภอสระโบสถ์, อำเภอท่าหลวง, อำเภอโคกเจริญ, กิ่งอำเภอหนองม่วง และ กิ่งอำเภอลำสนธิ
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะ ตำบลท่าหิน ตำบลทะเลชุบศร ตำบลโคกกระเทียม ตำบลถนนใหญ่ ตำบลกกโก ตำบลโก่งธนู ตำบลโคกลำพา ตำบลงิ้วราย ตำบลดอนโพธิ์ ตำบลตะลุง ตำบลท่าแค ตำบลบ้านข่อย ตำบลท้ายตลาด ตำบลป่าตาล ตำบลพรมมาสตร์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลสี่คลอง และ ตำบลโพธิ์ตรุ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะ ตำบลโคกตูม ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลเขาพระงาม ตำบลท่าศาลา และตำบลเขาสามยอด) และ อำเภอพัฒนานิคม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะ ตำบลบางขันหมาก), อำเภอบ้านหมี่ และ อำเภอท่าวุ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอโคกสำโรง, อำเภอหนองม่วง, อำเภอสระโบสถ์ และ อำเภอโคกเจริญ (เฉพาะ ตำบลโคกเจริญ และ ตำบลโคกแสมสาร)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอชัยบาดาล, อำเภอท่าหลวง, อำเภอลำสนธิ และ อำเภอโคกเจริญ (ยกเว้น ตำบลโคกเจริญ และ ตำบลโคกแสมสาร)
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอท่าวุ้ง และ อำเภอบ้านหมี่
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโคกสำโรง, อำเภอชัยบาดาล, อำเภอสระโบสถ์, อำเภอท่าหลวง, อำเภอโคกเจริญ, อำเภอหนองม่วง และ อำเภอลำสนธิ
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะ เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลโคกตูม เทศบาลตำบลถนนใหญ่ เทศบาลตำบลกกโก ตำบลป่าตาล ตำบลทะเลชุบศร และ ตำบลท่าแค)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะ ตำบลบางขันหมาก ตำบลพรหมมาสตร์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโก่งธนู ตำบลโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน ตำบลงิ้วราย ตำบลดอนโพธิ์ ตำบลตะลุง ตำบลบ้านข่อย ตำบลท้ายตลาด ตำบลโพธิ์ตรุ และ ตำบลสี่คลอง), อำเภอท่าวุ้ง และ อำเภอบ้านหมี่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอโคกสำโรง, อำเภอหนองม่วง, อำเภอสระโบสถ์, อำเภอโคกเจริญ และ อำเภอชัยบาดาล (เฉพาะ ตำบลชัยนารายณ์ ตำบลศิลาทิพย์ ตำบลม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน ตำบลบ้านใหม่สามัคคี และ ตำบลเขาแหลม)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอท่าหลวง, อำเภอลำสนธิ และ อำเภอชัยบาดาล (เฉพาะ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตำบลห้วยหิน ตำบลลำนารายณ์ ตำบลบัวชุม ตำบลท่าดินดำ ตำบลซับตะเคียน ตำบลนาโสม ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลเกาะรัง ตำบลท่ามะนาว ตำบลนิคมลำนารายณ์ และ ตำบลชัยบาดาล)
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายสว่าง ศรีวิโรจน์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายแฟ้ม วรพิทยุต
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายสำอางค์ ศรีสวัสดิ์ (เสียชีวิต)
นายประเสริฐ วาสิกสิน (แทนนายสำอางค์)
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายกฤตย์ สงวนวงศ์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายบุญช่วย มาประเสริฐ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายบุญมี ปาร์มวงศ์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายศิริ ภักดีวงศ์

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พลตรีเฉลิม พงศ์สวัสดิ์ นายบุญช่วย มาประเสริฐ
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พลตรีเฉลิม พงศ์สวัสดิ์ นายบุญมี ปาร์มวงศ์

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายบุญเจริญ ปิยะสุวรรณ์
2 นายเสรี แพทย์ศรีวงษ์
3 นายบุญช่วย มาประเสริฐ

ชุดที่ 11 – 14 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคพลังใหม่
      พรรคกิจสังคม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายนิยม วรปัญญา นายบุญมี ปาร์มวงศ์ นายประเสริฐ สายพิมพ์ นายเฉลิมชัย ทองตันไตรย์
(เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายนิยม วรปัญญา นายธีระ ปิยะสุวรรณ์ นายเฉลิมชัย เล็กชม นายนิกร นนทวงศ์
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายสวัสดิ์ วงศ์กวี นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายธีระ ปิยะสุวรรณ์ นายโอภาส พลศิลป
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายสวัสดิ์ วงศ์กวี นายกมล จิระพันธุ์วาณิช นายนิยม วรปัญญา

ชุดที่ 15 – 20 ; พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคชาติไทย
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคนำไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ นายกมล จิระพันธุ์วาณิช พลโทเอนก บุนยถี นายนิยม วรปัญญา นายโอภาส พลศิลป
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายเชาวน์วัศ สุดลาภา
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายรัศมี วรรณิสสร นายสวัสดิ์ วงศ์กวี นายเชาวน์วัศ สุดลาภา
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายนิพนธ์ ธาราภูมิ นายบุญทรง วงศ์กวี
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายนิพนธ์ ธาราภูมิ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พลตำรวจเอกบุญชู วังกานนท์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายนิพนธ์ ธาราภูมิ นายกมล จิระพันธุ์วาณิช นายอำนวย คลังผา

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 5
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุล นายพงษ์ศักดิ์ วรปัญญา นายกมล จิระพันธุ์วาณิช นายอำนวย คลังผา นายนิยม วรปัญญา
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายสุชาติ ลายน้ำเงิน

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายกมล จิระพันธุ์วาณิช
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ นายสุชาติ ลายน้ำเงิน นายอำนวย คลังผา นายนิยม วรปัญญา
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
(แทนนายกมล)

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช นายอำนวย คลังผา นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ Yellow card.svg
นายพหล วรปัญญา (แทนนายเกียรติ)

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]