พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
เลขาธิการพรรคพลังชล
ดำรงตำแหน่ง
10 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า ปิลันธน์ดิลก จิตรธรรม
ถัดไป สุระ เตชะทัต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
ศาสนา พุทธ

นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี และเป็นอดีตเลขาธิการพรรคพลังชล

ประวัติ[แก้]

พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2500 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

การทำงาน[แก้]

พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสุขาภิบาลบางพระ และเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ต่อมาได้รับตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเป็นผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล สโมสรฟุตบอลพัทยา ยูไนเต็ด

ต่อมาเขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคพลังชล ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคพลังชล ในชุดที่มีนายสนธยา คุณปลื้ม เป็นหัวหน้าพรรค[1]ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ในปี พ.ศ. 2561 เขาพร้อมกับสมาชิกของพรรคพลังชลจำนวนหนึ่ง ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ที่ประชุมใหญ่พรรคพลังชล มีมติเลือกนายสนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และเลือกนายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา เป็นเลขาธิการพรรค
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]