สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22 (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มีสมาชิกจำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้ง 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยมีพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งสูงสุด คือ พรรคไทยรักไทย จำนวน 377 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 แบบบัญชีรายชื่อ
22nd Thailand House of Representatives composition (Constituency).svg
22nd Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไทยรักไทย 67 32 73 40 126 1 24 12 375
ประชาธิปัตย์ 26 4 4 - 2 52 1 7 96
ชาติไทย 7 1 11 - 6 1 - - 26
มหาชน - - 1 - 2 - - - 3
รวม 100 37 89 40 136 54 25 19 500

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้[1]

พรรคไทยรักไทย (67)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 9 มีนาคม 2548
2 Nuvola apps kbounce.png นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม
3 Nuvola apps kbounce.png นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมว.ยุติธรรม
4 Nuvola apps kbounce.png นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี
5 Nuvola apps kbouncey.png นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
6 Nuvola apps kbounce.png นายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี
7 Nuvola apps kbounce.png นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รมว.แรงงาน
8 Nuvola apps kbouncey.png นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
9 Nuvola apps kbouncey.png นายโภคิน พลกุล
10 Nuvola apps kbounce.png นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.คมนาคม 2 สิงหาคม 2548
11 Nuvola apps kbounce.png นายวัฒนา เมืองสุข รมว.อุตสาหกรรม
12 Nuvola apps kbouncey.png นายสนธยา คุณปลื้ม
13 Nuvola apps kbouncey.png นายสุขวิช รังสิตพล
14 Nuvola apps kbouncey.png นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
15 Nuvola apps kbouncey.png นายภิญโญ นิโรจน์
16 Nuvola apps kbouncey.png นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
17 Nuvola apps kbouncey.png นายสุชน ชามพูนท
18 Nuvola apps kbouncey.png นายเสนาะ เทียนทอง
19 Nuvola apps kbouncey.png นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์
20 Nuvola apps kbouncey.png นายสุธรรม แสงประทุม
21 Nuvola apps kbouncey.png นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์
22 Nuvola apps kbouncey.png นายบุญชู ตรีทอง
23 Nuvola apps kbouncey.png นายจำลอง ครุฑขุนทด
24 Nuvola apps kbouncey.png นายชูชีพ หาญสวัสดิ์
25 Nuvola apps kbouncey.png นายอิทธิ ศิริลัทธยากร
26 Nuvola apps kbouncey.png หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล
27 Nuvola apps kbouncey.png นายธนกร นันที
28 Nuvola apps kbouncey.png นายสันติ พร้อมพัฒน์
29 Nuvola apps kbouncey.png นายวีระ มุสิกพงศ์
30 Nuvola apps kbouncey.png พลตรีศรชัย มนตริวัต
31 Nuvola apps kbouncey.png นายวารุจ ศิริวัฒน์
32 Nuvola apps kbouncey.png นายประเวช รัตนเพียร
33 Nuvola apps kbouncey.png นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ
34 Nuvola apps kbouncey.png นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง
35 Nuvola apps kbouncey.png นายพิษณุ พลไวย์
36 Nuvola apps kbouncey.png นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
37 Nuvola apps kbouncey.png นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์
38 Nuvola apps kbouncey.png นายระวี หิรัญโชติ
39 Nuvola apps kbouncey.png นายลิขิต ธีรเวคิน
40 Nuvola apps kbouncey.png นาวาโทเดชา สุขารมณ์
41 Nuvola apps kbouncey.png นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
42 Nuvola apps kbouncey.png พันเอกวินัย สมพงษ์
43 Nuvola apps kbouncey.png นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
44 Nuvola apps kbouncey.png นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ
45 Nuvola apps kbouncey.png นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
46 Nuvola apps kbouncey.png นายทวี สุระบาล
47 Nuvola apps kbouncey.png นายประทีป กรีฑาเวช
48 Nuvola apps kbouncey.png นางประไพพรรณ เส็งประเสริฐ
49 Nuvola apps kbouncey.png ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง
50 Nuvola apps kbouncey.png นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
51 Nuvola apps kbouncey.png นายจำนงค์ โพธิสาโร
52 Nuvola apps kbouncey.png นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง
53 Nuvola apps kbouncey.png นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
54 Nuvola apps kbouncey.png นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
55 Nuvola apps kbouncey.png นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
56 Nuvola apps kbouncey.png นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ
57 Nuvola apps kbouncey.png นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
58 Nuvola apps kbouncey.png นายสุนัย จุลพงศธร
59 Nuvola apps kbouncey.png นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล
60 Nuvola apps kbouncey.png นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
61 Nuvola apps kbouncey.png นายสุภาพ คลี่ขจาย
62 Nuvola apps kbouncey.png นายเอกพร รักความสุข
63 Nuvola apps kbouncey.png นายอดุลย์ นิลเปรม
64 Nuvola apps kbouncey.png นายปองพล อดิเรกสาร
65 Nuvola apps kbouncey.png นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
66 Nuvola apps kbouncey.png นายกล่ำคาน ปาทาน
67 Nuvola apps kbouncey.png นายประมวล รุจนเสรี
68 Nuvola apps kbouncey.png นายสุทิน คลังแสง
69 Nuvola apps kbouncey.png นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
70 Nuvola apps kbouncey.png นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล
71 Nuvola apps kbouncey.png นายวิรัตน์ ตยางคนนท์
72 Nuvola apps kbouncey.png นายสฤต สันติเมทนีดล
73 Nuvola apps kbouncey.png นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
74 Nuvola apps kbouncey.png นายสิน กุมภะ
75 Nuvola apps kbouncey.png รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
76 Nuvola apps kbouncey.png นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์

พรรคประชาธิปัตย์ (26)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
2 Nuvola apps kbouncey.png นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20
3 Nuvola apps kbouncey.png นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4 Nuvola apps kbouncey.png นายไพฑูรย์ แก้วทอง
5 Nuvola apps kbouncey.png นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
6 Nuvola apps kbouncey.png นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
7 Nuvola apps kbouncey.png ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
8 Nuvola apps kbouncey.png นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์
9 Nuvola apps kbouncey.png ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี
10 Nuvola apps kbouncey.png นายสุทัศน์ เงินหมื่น รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
11 Nuvola apps kbouncey.png นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
12 Nuvola apps kbouncey.png นายมารุต บุนนาค
13 Nuvola apps kbouncey.png นายสาวิตต์ โพธิวิหค
14 Nuvola apps kbouncey.png นายนิพนธ์ บุญญามณี
15 Nuvola apps kbouncey.png นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
16 Nuvola apps kbouncey.png นายเกียรติ สิทธีอมร
17 Nuvola apps kbouncey.png นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
18 Nuvola apps kbouncey.png นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ
19 Nuvola apps kbouncey.png นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
20 Nuvola apps kbouncey.png นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์
21 Nuvola apps kbouncey.png นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
22 Nuvola apps kbouncey.png ผศ.พีรยศ ราฮิมมูลา
23 Nuvola apps kbouncey.png นายเจริญ คันธวงศ์
24 Nuvola apps kbouncey.png หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
25 Nuvola apps kbouncey.png ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
26 Nuvola apps kbouncey.png นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์

พรรคชาติไทย (7)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายวินัย วิริยกิจจา
2 Nuvola apps kbouncey.png นายนิกร จำนง
3 Nuvola apps kbouncey.png นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
4 Nuvola apps kbouncey.png นายประภัตร โพธสุธน
5 Nuvola apps kbouncey.png นายจองชัย เที่ยงธรรม
6 Nuvola apps kbounce.png นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ลาออก
7 Nuvola apps kbouncey.png นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ
8 Nuvola apps kbouncey.png นายเกษม สรศักดิ์เกษม

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงสมาชิกภาพ
Nuvola apps kbounce.png สิ้นสุดสมาชิกภาพ
Yellow card.svg ได้รับใบเหลือง
Red card.svg ได้รับใบแดง

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายกฤษฎา สัจจกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายแพทย์ประจวบ อึ๊งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นายกรณ์ จาติกวณิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
15 นางปวีณา หงสกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
16 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
17 นายประมณฑ์ คุณะเกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
18 นางสาวภูวนิดา คุนผลิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
19 นายพิมล ศรีวิกรม์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
20 นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
21 นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
22 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
23 นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
24 นายวัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
25 นายมงคล กิมสูนจันทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
26 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
27 นายเอนก หุตังคบดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
28 นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
29 นายภิมุข สิมะโรจน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
30 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
31 นายปิติพงษ์ เต็มเจริญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
32 นายมานะ คงวุฒิปัญญา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
33 นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
34 นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
35 นายสากล ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
36 นายสุธา ชันแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
37 นายแสวง ฤกษ์จรัล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสนั่น สบายเมือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายอนุชา นาคาศัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายไชยา สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเกษม ปานอุดมลักษณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวีระกร คำประกอบ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสัญชัย วงษ์สุนทร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายเมธี ฉัตรจินดารัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายนิโรธ สุนทรเลขา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอุดมเดช รัตนเสถียร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางพิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายฉลอง เรี่ยวแรง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเอกพจน์ ปานแย้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายลิขิต หมู่ดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพ้อง ชีวานันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางสาวสุวิมล พันธ์เจริญวรกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิทยา บุรณศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสุณีย์ เหลืองวิจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายนาวิน บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคมหาชน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายมยุรา มนะสิการ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายนิยม ช่างพินิจ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายนคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายหัสนัยน์ สอนสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายเรวัต แสงวิจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายเอี่ยม ทองใจสด พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายไพศาล จันทรภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพงษ์ศักดิ์ วรปัญญา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายอำนวย คลังผา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายนิยม วรปัญญา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประเสริฐ เด่นนภาลัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายจิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นางสลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นางสาวเรวดี รัศมิทัศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายประชา ประสพดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายศุภพรพงศ์ ชวนบุญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพศ อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายฉัตรชัย ศิลาพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวีระพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 นายพายัพ ปั้นเกตุ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายวราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ไชย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 นายประแสง มงคลศิริ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายนพดล พลเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายสามารถ แก้วมีชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นางสาวละออง ติยะไพรัช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายอิทธิเดช แก้วหลวง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายบัวสอน ประชามอญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพายัพ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิทยา ทรงคำ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายพรชัย อรรถปรียางกูร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายนพคุณ รัฐผไท พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายสุรพล เกียรติไชยากร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นางผณินทรา ภัคเกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายสันติ ตันสุหัช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นางสิรินทร รามสูต พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 นางสาวอรุณี ชำนาญยา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายปัญญา จีนาคำ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมบูรณ์ ไพรวัลย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวาสิต พยัคฆบุตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายพินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นางสาวอาภาภรณ์ พุทธปวน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสงวน พงษ์มณี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสถาพร มณีรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายศรัณย์ ศรัณย์เกตุ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวอรดี สุทธศรี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายพีระเพชร ศิริกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นางสาวภัทรา วรามิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายประเสริฐ บุญเรือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายจตุพร เจริญเชื้อ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายภูมิ สาระผล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายสุชาย ศรีสุรพล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายพงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชวลิต มหาจันทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายศรคม ฦาชา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายเจริญ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายศุภชัย โพธิ์สุ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประเสริฐ บุญชัยสุข พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายอุทัย มิ่งขวัญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคมหาชน Nuvola apps kbouncey.png
6 นายวัชรา ณ วังขนาย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายพงษ์พิช รุ่งเป้า พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายสมศักดิ์ โสมกลาง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 นายสุพร อัตถาวงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
15 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
16 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางกรุณา ชิดชอบ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุรศักดิ์ นาคดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายโสภณ ซารัมย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายประกิจ พลเดช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายโสภณ เพชรสว่าง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายขจรธน จุดโต พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายทองหล่อ พลโคตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุชาติ ศรีสังข์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายกริช กงเพชร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวิทยา บุตรดีวงค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายรณฤทธิชัย คานเขต พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิสันต์ เดชเสน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายฉลาด ขามช่วง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเอกภาพ พลซื่อ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายนิสิต สินธุไพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายศักดา คงเพชร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายมังกร ยนต์ตระกูล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 นายทศพล สังขทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางนันทนา ทิมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นายธเนศ เครือรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพิทยา บุญเฉลียว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายอมรเทพ สมหมาย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นางสาวมาลินี อินฉัตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายปวีณ แซ่จึง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเฉลิมชาติ การุญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสาคร พรหมภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายเสรี สาระนันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายเกษม อุประ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางฟาริดา สุไลมาน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายประดุจ มั่นหมาย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายศุภรักษ์ ควรหา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายสุริยะ ร่วมพัฒนา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเอกธนัช อินทร์รอด พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายสงกรานต์ คำพิไสย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายนิพนธ์ คนขยัน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไชยา พรหมา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิชัย สามิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นายศราวุธ เพชรพนมพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอรรถพล สนิทวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นางสาวธิรดา สนิทวงศ์ชัย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายธีระยุทธ วานิชชัง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นางสาวรสพิมล จิรเมธากร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายทองดี มนิสสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายธีระชัย แสนแก้ว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายธราพงษ์ สีลาวงษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมบัติ รัตโน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายสุพล ฟองงาม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายอุดร ทองประเสริฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายอิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 นายตุ่น จินตะเวช พรรคมหาชน Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 นายธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชัยศรี กีฬา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายอาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายสุวรรณ กู้สุจริต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายมาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายเทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นายประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นายอภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 นายวิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายเจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายกูเฮง ยาวอหะซัน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายอดุลย์ สาฮีบาตู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายอันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่ร้อยตรีโมฮามัดยาสรี ยูซง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายซาตา อาแวกือจิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายกฤษ ศรีฟ้า พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายนริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นายสุวิทย์ เสงี่ยมกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายณรงค์ ดูดิง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายวิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายเจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายประพร เอกอุรุ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นายศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 นายนาราชา สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายแพทย์อสิ มะหะมัดยังกี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ Red card.svg
นายฮอชาลี ม่าเหร็ม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุราษฎร์ธานี 1 นายโกเมศ ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประพนธ์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายเชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายสินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นางนิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตำรวจตรีพยุง ตรงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นางฐิติมา ฉายแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุชาติ ตันเจริญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายสง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิทยา คุณปลื้ม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายอิทธิพล คุณปลื้ม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายชาญยุทธ เฮงตระกูล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายคงกฤช หงษ์วิไล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีกฤษฎา การุญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายธารา ปิตุเตชะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายปราโมทย์ วีระพันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวตรีนุช เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสรวงศ์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสันทัด จีนาภักดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายปารเมศ โพธารากุล พรรคประชาธิปัตย์ Red card.svg
นายเรวัต สิรินุกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พลโทมะ โพธิ์งาม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายอลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธานี ยี่สาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นางกอบกุล นพอมรบดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวัฒนา มังคลรังษี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายโภคิน พลกุล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายสุชาติ ตันเจริญ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นางลลิตา ฤกษ์สำราญ
ผู้นำฝ่ายค้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ[แก้]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 101 คน
  • จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุภาพสตรี จำนวน 53 คน
  • สมาชิกที่มีอายุมากที่สุด คือ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 81 ปี
  • สมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุด คือ นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทย อายุ 27 ปี

การสิ้นสุดลงของสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากมีพระบรมราชโองการให้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร แลกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 แต่ต่อมาถูกศาลรัฐธรรมนูญ พิพากษาให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และตลอดระยะเวลา 7 เดือน จึงไม่มีสภาผู้แทนราษฎร จนกระทั่งในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ ก็เกิดการรัฐประหาร นำโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ค.ป.ค.) เพื่อยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรักษาการนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จึงให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจึงถูกเลื่อนออกไปจากวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ไปจนกระทั่งวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยมีรัฐบาลชั่วคราว บริหารราชการแผ่นดินไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]