สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22
ชุดที่ 21 ชุดที่ 23
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีทักษิณ 2
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 2 พรรค
สภาผู้แทนราษฎร
22nd Thailand House of Representatives composition.svg
สมาชิก500
ประธานโภคิน พลกุล
รองประธานคนที่ 1สุชาติ ตันเจริญ
รองประธานคนที่ 2ลลิตา ฤกษ์สำราญ
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ผู้นำฝ่ายค้านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคครองพรรคไทยรักไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22 (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มีสมาชิกจำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้ง 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยมีพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งสูงสุด คือ พรรคไทยรักไทย จำนวน 377 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

22nd Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไทยรักไทย 67 32 73 40 126 1 24 12 375
ประชาธิปัตย์ 26 4 4 - 2 52 1 7 96
ชาติไทย 7 1 11 - 6 1 - - 26
มหาชน - - 1 - 2 - - - 3
รวม 100 37 89 40 136 54 25 19 500

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้[1]

พรรคไทยรักไทย (67)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 9 มีนาคม 2548
2 Nuvola apps kbounce.png สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม
3 Nuvola apps kbounce.png สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมว.ยุติธรรม
4 Nuvola apps kbounce.png จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี
5 Nuvola apps kbouncey.png วันมูหะมัดนอร์ มะทา
6 Nuvola apps kbounce.png พินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี
7 Nuvola apps kbounce.png สรอรรถ กลิ่นประทุม รมว.แรงงาน
8 Nuvola apps kbouncey.png พงศ์เทพ เทพกาญจนา
9 Nuvola apps kbouncey.png โภคิน พลกุล
10 Nuvola apps kbounce.png พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.คมนาคม 2 สิงหาคม 2548
11 Nuvola apps kbounce.png วัฒนา เมืองสุข รมว.อุตสาหกรรม
12 Nuvola apps kbouncey.png สนธยา คุณปลื้ม
13 Nuvola apps kbouncey.png สุขวิช รังสิตพล
14 Nuvola apps kbouncey.png นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
15 Nuvola apps kbouncey.png ภิญโญ นิโรจน์
16 Nuvola apps kbouncey.png วิเชษฐ์ เกษมทองศรี
17 Nuvola apps kbouncey.png สุชน ชามพูนท
18 Nuvola apps kbouncey.png เสนาะ เทียนทอง
19 Nuvola apps kbouncey.png เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
20 Nuvola apps kbouncey.png สุธรรม แสงประทุม
21 Nuvola apps kbouncey.png ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์
22 Nuvola apps kbouncey.png บุญชู ตรีทอง
23 Nuvola apps kbouncey.png จำลอง ครุฑขุนทด
24 Nuvola apps kbouncey.png ชูชีพ หาญสวัสดิ์
25 Nuvola apps kbouncey.png อิทธิ ศิริลัทธยากร
26 Nuvola apps kbouncey.png หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล
27 Nuvola apps kbouncey.png ธนกร นันที
28 Nuvola apps kbouncey.png สันติ พร้อมพัฒน์
29 Nuvola apps kbouncey.png วีระ มุสิกพงศ์
30 Nuvola apps kbouncey.png พลตรีศรชัย มนตริวัต
31 Nuvola apps kbouncey.png วารุจ ศิริวัฒน์
32 Nuvola apps kbouncey.png ประเวช รัตนเพียร
33 Nuvola apps kbouncey.png นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ
34 Nuvola apps kbouncey.png พลกฤษณ์ หงษ์ทอง
35 Nuvola apps kbouncey.png พิษณุ พลไวย์
36 Nuvola apps kbouncey.png พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
37 Nuvola apps kbouncey.png ประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์
38 Nuvola apps kbouncey.png ระวี หิรัญโชติ
39 Nuvola apps kbouncey.png ลิขิต ธีรเวคิน
40 Nuvola apps kbouncey.png นาวาโทเดชา สุขารมณ์
41 Nuvola apps kbouncey.png วิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
42 Nuvola apps kbouncey.png พันเอกวินัย สมพงษ์
43 Nuvola apps kbouncey.png สิทธิชัย โควสุรัตน์
44 Nuvola apps kbouncey.png สุขุมพงศ์ โง่นคำ
45 Nuvola apps kbouncey.png ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
46 Nuvola apps kbouncey.png ทวี สุระบาล
47 Nuvola apps kbouncey.png ประทีป กรีฑาเวช
48 Nuvola apps kbouncey.png ประไพพรรณ เส็งประเสริฐ
49 Nuvola apps kbouncey.png ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง
50 Nuvola apps kbouncey.png สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
51 Nuvola apps kbouncey.png จำนงค์ โพธิสาโร
52 Nuvola apps kbouncey.png จิรวุฒิ สิงห์โตทอง
53 Nuvola apps kbouncey.png อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
54 Nuvola apps kbouncey.png ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
55 Nuvola apps kbouncey.png อนุสรณ์ วงศ์วรรณ
56 Nuvola apps kbouncey.png สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
57 Nuvola apps kbouncey.png อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
58 Nuvola apps kbouncey.png สุนัย จุลพงศธร
59 Nuvola apps kbouncey.png ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล
60 Nuvola apps kbouncey.png พวงเพ็ชร ชุนละเอียด
61 Nuvola apps kbouncey.png สุภาพ คลี่ขจาย
62 Nuvola apps kbouncey.png เอกพร รักความสุข
63 Nuvola apps kbouncey.png อดุลย์ นิลเปรม
64 Nuvola apps kbouncey.png ปองพล อดิเรกสาร
65 Nuvola apps kbouncey.png ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
66 Nuvola apps kbouncey.png กล่ำคาน ปาทาน
67 Nuvola apps kbouncey.png ประมวล รุจนเสรี
68 Nuvola apps kbouncey.png สุทิน คลังแสง
69 Nuvola apps kbouncey.png เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
70 Nuvola apps kbouncey.png วิชิต ปลั่งศรีสกุล
71 Nuvola apps kbouncey.png วิรัตน์ ตยางคนนท์
72 Nuvola apps kbouncey.png สฤต สันติเมทนีดล
73 Nuvola apps kbouncey.png สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
74 Nuvola apps kbouncey.png สิน กุมภะ
75 Nuvola apps kbouncey.png รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
76 Nuvola apps kbouncey.png ไชยวัฒน์ ติณรัตน์

พรรคประชาธิปัตย์ (26)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png บัญญัติ บรรทัดฐาน
2 Nuvola apps kbouncey.png ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20
3 Nuvola apps kbouncey.png อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4 Nuvola apps kbouncey.png ไพฑูรย์ แก้วทอง
5 Nuvola apps kbouncey.png โพธิพงษ์ ล่ำซำ
6 Nuvola apps kbouncey.png จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
7 Nuvola apps kbouncey.png ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
8 Nuvola apps kbouncey.png นิพนธ์ พร้อมพันธุ์
9 Nuvola apps kbouncey.png ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี
10 Nuvola apps kbouncey.png สุทัศน์ เงินหมื่น รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
11 Nuvola apps kbouncey.png สุเทพ เทือกสุบรรณ
12 Nuvola apps kbouncey.png มารุต บุนนาค
13 Nuvola apps kbouncey.png สาวิตต์ โพธิวิหค
14 Nuvola apps kbouncey.png นิพนธ์ บุญญามณี
15 Nuvola apps kbouncey.png พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
16 Nuvola apps kbouncey.png เกียรติ สิทธีอมร
17 Nuvola apps kbouncey.png เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
18 Nuvola apps kbouncey.png นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ
19 Nuvola apps kbouncey.png สัมพันธ์ ทองสมัคร
20 Nuvola apps kbouncey.png ชาญชัย อิสระเสนารักษ์
21 Nuvola apps kbouncey.png ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
22 Nuvola apps kbouncey.png ผศ.พีรยศ ราฮิมมูลา
23 Nuvola apps kbouncey.png เจริญ คันธวงศ์
24 Nuvola apps kbouncey.png หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
25 Nuvola apps kbouncey.png ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
26 Nuvola apps kbouncey.png นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์

พรรคชาติไทย (7)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png วินัย วิริยกิจจา
2 Nuvola apps kbouncey.png นิกร จำนง
3 Nuvola apps kbouncey.png วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
4 Nuvola apps kbouncey.png ประภัตร โพธสุธน
5 Nuvola apps kbouncey.png จองชัย เที่ยงธรรม
6 Nuvola apps kbounce.png ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ลาออก
7 Nuvola apps kbouncey.png ธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ
8 Nuvola apps kbouncey.png เกษม สรศักดิ์เกษม

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงสมาชิกภาพ
Nuvola apps kbounce.png สิ้นสุดสมาชิกภาพ
Yellow card.svg ได้รับใบเหลือง
Red card.svg ได้รับใบแดง

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 เจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 กฤษฎา สัจจกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายแพทย์ประจวบ อึ๊งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 กรณ์ จาติกวณิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 ณหทัย ทิวไผ่งาม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 ยุรนันท์ ภมรมนตรี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 ศุภมาส อิศรภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
15 ปวีณา หงสกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
16 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
17 ประมณฑ์ คุณะเกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
18 ภูวนิดา คุนผลิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
19 พิมล ศรีวิกรม์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
20 นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
21 เอกพจน์ วงศ์อารยะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
22 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
23 ศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
24 วัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
25 มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
26 วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
27 เอนก หุตังคบดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
28 ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
29 ภิมุข สิมะโรจน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
30 องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
31 ปิติพงษ์ เต็มเจริญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
32 มานะ คงวุฒิปัญญา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
33 สุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
34 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
35 สากล ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
36 สุธา ชันแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
37 แสวง ฤกษ์จรัล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 คนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สนั่น สบายเมือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เกษม ปานอุดมลักษณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วีระกร คำประกอบ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 เมธี ฉัตรจินดารัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ฉลอง เรี่ยวแรง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ลิขิต หมู่ดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พ้อง ชีวานันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุวิมล พันธ์เจริญวรกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิทยา บุรณศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุณีย์ เหลืองวิจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นาวิน บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคมหาชน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 มยุรา มนะสิการ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นิยม ช่างพินิจ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 หัสนัยน์ สอนสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 เรวัต แสงวิจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เอี่ยม ทองใจสด พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ไพศาล จันทรภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 ณัฐพล เกียรติวินัยสกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พงษ์ศักดิ์ วรปัญญา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อำนวย คลังผา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นิยม วรปัญญา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเสริฐ เด่นนภาลัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เรวดี รัศมิทัศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ประชา ประสพดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศุภพรพงศ์ ชวนบุญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พศ อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ฉัตรชัย ศิลาพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วีระพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 พายัพ ปั้นเกตุ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 อนงค์วรรณ เทพสุทิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 วราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ไชย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 ประแสง มงคลศิริ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นพดล พลเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ละออง ติยะไพรัช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 บัวสอน ประชามอญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พายัพ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิทยา ทรงคำ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พรชัย อรรถปรียางกูร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นพคุณ รัฐผไท พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 สุรพล เกียรติไชยากร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ผณินทรา ภัคเกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 สันติ ตันสุหัช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 สิรินทร รามสูต พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 อรุณี ชำนาญยา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อนุวัธ วงศ์วรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมบูรณ์ ไพรวัลย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วาสิต พยัคฆบุตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 อาภาภรณ์ พุทธปวน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สงวน พงษ์มณี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สถาพร มณีรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 กฤษณา สีหลักษณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศรัณย์ ศรัณย์เกตุ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อรดี สุทธศรี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ภัทรา วรามิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 จตุพร เจริญเชื้อ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ภูมิ สาระผล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 สุชาย ศรีสุรพล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 พงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 เรืองเดช สุพรรณฝ่าย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชวลิต มหาจันทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ศรคม ฦาชา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เจริญ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 เทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ประเสริฐ บุญชัยสุข พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อุทัย มิ่งขวัญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคมหาชน Nuvola apps kbouncey.png
6 วัชรา ณ วังขนาย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 พงษ์พิช รุ่งเป้า พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 สมศักดิ์ โสมกลาง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 สุพร อัตถาวงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
15 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
16 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 กรุณา ชิดชอบ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สุรศักดิ์ นาคดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 โสภณ ซารัมย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ประกิจ พลเดช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 โสภณ เพชรสว่าง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 ขจรธน จุดโต พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 ทองหล่อ พลโคตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สุชาติ ศรีสังข์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 กุสุมาลวตี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 กริช กงเพชร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วิทยา บุตรดีวงค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 สุทธิชัย จันทร์อารักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิสันต์ เดชเสน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ฉลาด ขามช่วง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เอกภาพ พลซื่อ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นิสิต สินธุไพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 กิตติ สมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ศักดา คงเพชร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 มังกร ยนต์ตระกูล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 ทศพล สังขทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นันทนา ทิมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 ธเนศ เครือรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พิทยา บุญเฉลียว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 อมรเทพ สมหมาย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 มาลินี อินฉัตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 ปวีณ แซ่จึง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เฉลิมชาติ การุญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สาคร พรหมภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เสรี สาระนันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 เกษม อุประ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ฟาริดา สุไลมาน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ประดุจ มั่นหมาย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ศุภรักษ์ ควรหา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 มานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 สุริยะ ร่วมพัฒนา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 เทวฤทธิ์ นิกรเทศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สงกรานต์ คำพิไสย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นิพนธ์ คนขยัน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยา พรหมา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิชัย สามิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อรรถพล สนิทวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ธิรดา สนิทวงศ์ชัย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ธีระยุทธ วานิชชัง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 รสพิมล จิรเมธากร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ทองดี มนิสสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 ธราพงษ์ สีลาวงษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมบัติ รัตโน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 สุพล ฟองงาม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 อุดร ทองประเสริฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 ตุ่น จินตะเวช พรรคมหาชน Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัยศรี กีฬา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 สุวรรณ กู้สุจริต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 อดุลย์ สาฮีบาตู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่ร้อยตรีโมฮามัดยาสรี ยูซง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 ซาตา อาแวกือจิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 กฤษ ศรีฟ้า พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 สุวิทย์ เสงี่ยมกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 อับดุลการิม เด็งระกีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ณรงค์ ดูดิง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 วิรัตน์ กัลยาศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 ประพร เอกอุรุ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 นาราชา สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายแพทย์อสิ มะหะมัดยังกี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ Red card.svg
ฮอชาลี ม่าเหร็ม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุราษฎร์ธานี 1 โกเมศ ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ประพนธ์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตำรวจตรีพยุง ตรงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 ฐิติมา ฉายแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมชัย อัศวชัยโสภณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุชาติ ตันเจริญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อัมรินทร์ ตั้งประกอบ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิทยา คุณปลื้ม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 อิทธิพล คุณปลื้ม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ชาญยุทธ เฮงตระกูล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 กนกวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 คงกฤช หงษ์วิไล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีกฤษฎา การุญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ธารา ปิตุเตชะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ปราโมทย์ วีระพันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สรวงศ์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สันทัด จีนาภักดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ปารเมศ โพธารากุล พรรคประชาธิปัตย์ Red card.svg
เรวัต สิรินุกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พลโทมะ โพธิ์งาม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ธานี ยี่สาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 กอบกุล นพอมรบดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วิวัฒน์ นิติกาญจนา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ปารีณา ไกรคุปต์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วัฒนา มังคลรังษี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร โภคิน พลกุล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง สุชาติ ตันเจริญ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ลลิตา ฤกษ์สำราญ
ผู้นำฝ่ายค้าน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ[แก้]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 101 คน
  • จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุภาพสตรี จำนวน 53 คน
  • สมาชิกที่มีอายุมากที่สุด คือ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อายุ 81 ปี
  • สมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุด คือ เสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทย อายุ 27 ปี

การสิ้นสุดลงของสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากมีพระบรมราชโองการให้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร แลกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 แต่ต่อมาถูกศาลรัฐธรรมนูญ พิพากษาให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และตลอดระยะเวลา 7 เดือน จึงไม่มีสภาผู้แทนราษฎร จนกระทั่งในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ ก็เกิดการรัฐประหาร นำโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ค.ป.ค.) เพื่อยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรักษาการนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จึงให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจึงถูกเลื่อนออกไปจากวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ไปจนกระทั่งวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยมีรัฐบาลชั่วคราว บริหารราชการแผ่นดินไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]