บัณฑูร สุภัควณิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑูร สุภัควณิช
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า อัญชลี วานิช เทพบุตร
ถัดไป สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 เมษายน พ.ศ. 2492 (67 ปี)
จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรคการเมือง เพื่อไทย

บัณฑูร สุภัควณิช (13 เมษายน พ.ศ. 2492 -) อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติ[แก้]

บัณฑูร สุภัควณิช เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2492 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2514 ระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี เมื่อปี พ.ศ. 2517 และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี[1] จากนั้นในปี พ.ศ. 2540 ได้ผ่านการศึกษาอบรมปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2545 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกแห่งหนึ่งด้วย[2]

บัณฑูร สุภัควณิช มีบุตร 2 คน คือ นาย ณภัทร สุภัควณิช และนางดวงดาลัด สุธาธรรม[3]

การทำงาน[แก้]

บัณฑูร สุภัควณิช เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงการคลัง เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2537 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2552 ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 [4]

ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[5] ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555[6]

ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ [7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เปิดตัว'บัณฑูร'เลขายิ่งลักษณ์เพื่อนสนิท'ทักษิณ'
  2. บัณฑูร สุภัควณิช
  3. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายบัณฑูร สุภัควณิช
  4. http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=5520&Itemid=61
  5. 2 ดารา พท. เตรียมขึ้น ส.ส. หลัง "ชัจจ์-บัณฑูร" ลาออก
  6. นายกฯ รับ "บัณฑูร" ลาออกจริง บอกมีปัญหาด้านสุขภาพ-ปัดขัดแย้งภายใน
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 133 ง พิเศษ หน้า 3 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  9. ราชกิจจานุเบกษา,เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๕ ข ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒
ก่อนหน้า บัณฑูร สุภัควณิช ถัดไป
อัญชลี วานิช เทพบุตร 2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555)
2rightarrow.png สุรนันทน์ เวชชาชีวะ