ศุภชัย ศรีหล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดร.ศุภชัย ศรีหล้า
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 (52 ปี)
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงหนึ่งในสี่คนของพรรค ที่ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554

ประวัติ[แก้]

ศุภชัย ศรีหล้า เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 เป็นบุตรของนายเฉลิมชัย ศรีหล้า กับนางสันติ์ ศรีหล้า สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ประชากรศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2531 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านประชากรศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2542[1]

การทำงาน[แก้]

ศุภชัย ศรีหล้า เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยการลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคความหวังใหม่ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็นหนึ่งในห้า ส.ส.ภาคอีสาน ของพรรคประชาธิปัตย์ และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.หนึ่งในสี่คนของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ชนะการเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการประชุมวิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมได้มีมติเลือก ดร.ศุภชัย ศรีหล้า เป็นรองเลขาธิการพรรค พร้อมกับ นายนิพนธ์ บุญญามณี และ นายนราพัฒน์ แก้วทอง[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]