สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14
ชุดที่ 13 ชุดที่ 15
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ24 เมษายน พ.ศ. 2526 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเปรม 2
ฝ่ายค้านพรรคชาติไทย
สภาผู้แทนราษฎร
14th Thailand House of Representatives composition (1986).svg
สมาชิก324
ประธานอุทัย พิมพ์ใจชน
รองประธานคนที่ 1สมรรค ศิริจันทร์
รองประธานคนที่ 2ปิยะณัฐ วัชราภรณ์
นายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์
ผู้นำฝ่ายค้านประมาณ อดิเรกสาร
พรรคครองรัฐบาลผสมระหว่างพรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชากรไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14 (24 เมษายน พ.ศ. 2526 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 324 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบ่งเขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 โดยมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลได้เสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว[1]

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ชาติไทย - 31 14 42 6 5 12 110
กิจสังคม 4 21 15 41 9 7 2 99
ประชาธิปัตย์ 10 7 2 15 25 - 1 60
ประชากรไทย 22 7 - 1 - 3 - 33
ชาติประชาธิปไตย - 1 2 9 1 1 1 15
ก้าวหน้า - 1 - - - 2 - 3
สังคมประชาธิปไตย - - - 2 - - - 2
ปวงชนชาวไทย - 1 - - - - - 1
ประชาเสรี - - - - - 1 - 1
รวม 36 69 33 110 41 19 16 324

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชูเกียรติ ประมวลผล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมหลวงเสรี ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีสนอง นิสาลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พลเอกหาญ ลีลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 สนั่น ศิลปบรรเลง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
จารุตม์ จารุประกร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก
คณิน บุญสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ชลินทร์ เผ่าวิบูล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อาคม สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 ดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พิจิตต รัตตกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิงกนก สามเสน วิล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 รังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
โอฬาริก พยัคฆาภรณ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
7 พลอากาศโทน้อย ปาณิกบุตร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สัญญา สถิรบุตร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
เศรณี จินวาลา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
10 ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
เฉลียว วัชรพุกก์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พีรพันธ์ ตุงคะสวัสดิ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 พลเรือเอกสนธิ บุณยะชัย พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปลิว ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พลเรือเอกสมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 ประสิทธิ์ ดอนโพธิ์งาม พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกให้ออกจากพรรค
พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 วีระกร คำประกอบ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก สกุณาธวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ประสงค์ วงษ์สุนทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วสันต์ อินทรสูต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง คำประกอบ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 ประยูร จอประยูร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ กุวานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันเอกณรงค์ กิตติขจร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สายันห์ สากิยะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 ยุพา อุดมศักดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ วสันติวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทองปอนด์ สิทธิเกษร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
โกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพศาล จันทรภักดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 เกษม บุตรขุนทอง พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร สอนน้อย พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ วงศ์กวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
โอภาส พลศิลป พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเสริฐ สุขวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 ไพโรจน์ ไชยพร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เงิน บุญสุภา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปองพล อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 พลตำรวจโทสืบ พงษ์สุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กุศล หมีเทศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อารยะ ชุมดวง พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 จองชัย เที่ยงธรรม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 ชวลิต วิเศษสิทธิกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กมล เสมอเหมือน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุทิน ก๊กศรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พายัพ กาญจนารัณย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อำไพ ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุบิน ปิ่นขยัน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มานะ แพรสกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สยม รามสูต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 สมชาย โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกแสวง ปรีเลิศ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พล วัชรปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 จำลอง รุ่งเรือง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บรรลือ น้อยมณี พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พวงเพชร ศรีทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 แคล้ว นรปติ พรรคสังคมประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สันติ์ อรุโณทัย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จักรวาล ชาญนุวงศ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 สีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ธีรวิทย์ คุณทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พุธ ประทุมถิ่น พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทนง ศิริปรีชาพงษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 วีรวร สิทธิธรรม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กตัญญู อัครฮาด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
น่วม เศรษฐจันทร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสาน ด่านกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สำรวย เจตนาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เลิศ หงษ์ภักดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประทีป กรีฑาเวช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 กร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประจัญ กล้าผจญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ๋ คชเสนี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัย ชิดชอบ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเยี่ยม โสภณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ไพโรจน์ ติยะวานิช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
โสภณ เพชรสว่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
การุณ ใสงาม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 กริช กงเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 เฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปอ ปริปุญโญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
เฉลียว ดีวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ยโสธร 1 เรืองวิทย์ พันธ์สายเชื้อ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สิบตำรวจโทผอง เดชเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุทิน ใจจิต พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ศิริพันธ์ จุรีมาศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประสงค์ โพดาพล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เฉลียว คล้ายหนองสรวง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เวียง วรเชษฐ์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 ประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ธีระชัย วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชินรัฐ จิตต์ภักดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สง่า วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เสถียร ธรรมสุริยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 อนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สถาปน์ ศิริขันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 องุ่น สุทธิวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จิรมิตร เจียมเจริญอุดมดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
บุญติด สุรประพจน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุธี ภูวพันธุ์ พรรคสังคมประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สามารถ เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมถวิล วชิรรัตนปรัชญ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 พิชัย ระวิวรรณ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นิตินัย นาครทรรพ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วงศ์ พลนิกร พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 อนุวัฒน์ บัวพรหมมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 เตือนใจ นุอุปละ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร เวชสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณ สุปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มนต์ชัย โควสุรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ผัน บุญชิต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตุ่น จินตะเวช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 ธนา เมตตาริกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุวัฒน์ ศิริอำนาจ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมนึก ทองรุ่งโรจน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พินัย รุโจปการ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประกิจ รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญส่ง ชำนาญกิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วัน ศรีเปารยะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สิทธิชัย บือราเฮง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เด่น โต๊ะมีนา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เที่ยง เรืองประดิษฐ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โอภาส รองเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 จรูญ เสรีถวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 เฉลิม เบ็ญหาวัน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อดุล ภูมิณรงค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 ยงยุทธ นพเกตุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 พันตำรวจโทเปรม รุจิเรข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นฤชาติ บุญสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 จิรายุส เนาวเกตุ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิทธิพร โพธิ์เพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ละออ วรรณทอง พรรคประชาเสรี Nuvola apps kbouncey.png
วโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 อนันต์ ฉายแสง พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
ทิวา พูลสมบัติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไกรสร นันทมานพ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
2 นิคม แสนเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ประชุม รัตนเพียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สลับ นาคะเสถียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 สิน กุมภะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
หอม ทองประเสริฐ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เรวัต ศิริศิลวัตนุกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จินดา อังศุโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 อุดร ตันติสุนทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 ภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 จิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทวี ไกรคุปต์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 จรูญ วัฒนากร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่[2]
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร อุทัย พิมพ์ใจชน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง สมรรค ศิริจันทร์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปิยะณัฐ วัชราภรณ์

การเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ตำแหน่ง ชื่อ คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร อุทัย พิมพ์ใจชน 164
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 159
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง สมรรค ศิริจันทร์ 162
ไกรสร ตันติพงศ์ 158
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 163
วสันต์ อินทรสูต 158

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการเตรียมการลงนามความเข้าใจระหว่างหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาและรัฐสภาไทย, สรรสาระรัฐธรรมนูญไทย, กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2548,หน้า 567.
  2. พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ (นายจรูญ วัฒนากร ถึงแก่กรรม จึงกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]