สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14 (24 เมษายน พ.ศ. 2526 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 324 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบ่งเขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 โดยมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลได้เสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว[1]

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ชาติไทย - 31 14 42 6 5 12 110
กิจสังคม 4 21 15 41 9 7 2 99
ประชาธิปัตย์ 10 7 2 15 25 - 1 60
ประชากรไทย 22 7 - 1 - 3 - 33
ชาติประชาธิปไตย - 1 2 9 1 1 1 15
ก้าวหน้า - 1 - - - 2 - 3
สังคมประชาธิปไตย - - - 2 - - - 2
ปวงชนชาวไทย - 1 - - - - - 1
ประชาเสรี - - - - - 1 - 1
รวม 36 69 33 110 41 19 16 324

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชูเกียรติ ประมวลผล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายมารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมหลวงเสรี ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีสนอง นิสาลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พลเอกหาญ ลีลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายสนั่น ศิลปบรรเลง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจารุตม์ จารุประกร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก
นายคณิน บุญสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายชลินทร์ เผ่าวิบูล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายพิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอาคม สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายพิจิตต รัตตกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิงกนก สามเสน วิล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายโอฬาริก พยัคฆาภรณ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
7 พลอากาศโทน้อย ปาณิกบุตร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสัญญา สถิรบุตร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเศรณี จินวาลา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นางเย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
10 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลียว วัชรพุกก์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพีรพันธ์ ตุงคะสวัสดิ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 พลเรือเอกสนธิ บุณยะชัย พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปลิว ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พลเรือเอกสมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายวัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายประสิทธิ์ ดอนโพธิ์งาม พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 นายสราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกให้ออกจากพรรค
พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายวีระกร คำประกอบ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายดิเรก สกุณาธวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประสงค์ วงษ์สุนทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวสันต์ อินทรสูต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสวัสดิ์ คำประกอบ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง คำประกอบ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นายประยูร จอประยูร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจรูญ กุวานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายมนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประมวล สภาวสุ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันเอกณรงค์ กิตติขจร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสายันห์ สากิยะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นางยุพา อุดมศักดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ วสันติวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทองปอนด์ สิทธิเกษร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายโกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายจรัส พั้วช่วย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพศาล จันทรภักดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเกษม บุตรขุนทอง พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร สอนน้อย พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายกมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ วงศ์กวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายโอภาส พลศิลป พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 นายวัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประเสริฐ สุขวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 นายไพโรจน์ ไชยพร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายเอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเงิน บุญสุภา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปองพล อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 พลตำรวจโทสืบ พงษ์สุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายกุศล หมีเทศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอารยะ ชุมดวง พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายจองชัย เที่ยงธรรม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกมล เสมอเหมือน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสุทิน ก๊กศรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพายัพ กาญจนารัณย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นางอำไพ ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุบิน ปิ่นขยัน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเจริญ เชาวน์ประยูร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมานะ แพรสกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสยม รามสูต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายสมชาย โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายคำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 นายเชวง วงศ์ใหญ่ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นางพวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกแสวง ปรีเลิศ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพล วัชรปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายจำลอง รุ่งเรือง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายสอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายสมาน ชมภูเทพ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายมนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบรรลือ น้อยมณี พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นายสังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นางพวงเพชร ศรีทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 นายแคล้ว นรปติ พรรคสังคมประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายแถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายสันติ์ อรุโณทัย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจักรวาล ชาญนุวงศ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายสันติ ชัยวิรัตนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายธีรวิทย์ คุณทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพุธ ประทุมถิ่น พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทนง ศิริปรีชาพงษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวีรวร สิทธิธรรม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายกตัญญู อัครฮาด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายน่วม เศรษฐจันทร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสาน ด่านกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสำรวย เจตนาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเลิศ หงษ์ภักดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประทีป กรีฑาเวช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายกร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประจัญ กล้าผจญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ๋ คชเสนี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชัย ชิดชอบ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเยี่ยม โสภณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายไพโรจน์ ติยะวานิช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายโสภณ เพชรสว่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายพิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายการุณ ใสงาม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายกริช กงเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 นายเฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปอ ปริปุญโญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายเฉลียว ดีวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ยโสธร 1 นายเรืองวิทย์ พันธ์สายเชื้อ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สิบตำรวจโทผอง เดชเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสุทิน ใจจิต พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวศิริพันธ์ จุรีมาศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประสงค์ โพดาพล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลียว คล้ายหนองสรวง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายเวียง วรเชษฐ์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 นายประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายธีระชัย วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชินรัฐ จิตต์ภักดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสง่า วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเสถียร ธรรมสุริยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นางอนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสถาปน์ ศิริขันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายองุ่น สุทธิวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายจิรมิตร เจียมเจริญอุดมดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญติด สุรประพจน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธี ภูวพันธุ์ พรรคสังคมประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสามารถ เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมถวิล วชิรรัตนปรัชญ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 นายพิชัย ระวิวรรณ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายนิตินัย นาครทรรพ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวงศ์ พลนิกร พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอนุวัฒน์ บัวพรหมมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นางเตือนใจ นุอุปละ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประยูร สุรนิวงศ์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร เวชสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุพรรณ สุปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประจวบ ไชยสาส์น พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายรักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายมนต์ชัย โควสุรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายผัน บุญชิต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายตุ่น จินตะเวช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายธนา เมตตาริกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุวัฒน์ ศิริอำนาจ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมนึก ทองรุ่งโรจน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายอาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพินัย รุโจปการ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประกิจ รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นางสาวสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญส่ง ชำนาญกิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวัน ศรีเปารยะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสิทธิชัย บือราเฮง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเด่น โต๊ะมีนา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเที่ยง เรืองประดิษฐ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นายบรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายวีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโอภาส รองเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นายจรูญ เสรีถวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายเฉลิม เบ็ญหาวัน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอดุล ภูมิณรงค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายยงยุทธ นพเกตุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 พันตำรวจโทเปรม รุจิเรข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนฤชาติ บุญสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายจิรายุส เนาวเกตุ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสิทธิพร โพธิ์เพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายละออ วรรณทอง พรรคประชาเสรี Nuvola apps kbouncey.png
นายวโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายอนันต์ ฉายแสง พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
นายทิวา พูลสมบัติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไกรสร นันทมานพ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอุทัย พิมพ์ใจชน พรรคก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนิคม แสนเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายประชุม รัตนเพียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายเสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสลับ นาคะเสถียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายสิน กุมภะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายหอม ทองประเสริฐ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเสริมศักดิ์ การุญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเรวัต ศิริศิลวัตนุกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นางจินดา อังศุโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายอุดร ตันติสุนทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายสำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายจิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทวี ไกรคุปต์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายจรูญ วัฒนากร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่[2]
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายอุทัย พิมพ์ใจชน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายสมรรค ศิริจันทร์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการเตรียมการลงนามความเข้าใจระหว่างหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาและรัฐสภาไทย, สรรสาระรัฐธรรมนูญไทย, กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2548,หน้า 567.
  2. พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ (นายจรูญ วัฒนากร ถึงแก่กรรม จึงกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]