สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร มี 33 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 33 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยขณะนั้นกรุงเทพมหานครยังถูกแบ่งเป็น จังหวัดพระนคร และ จังหวัดธนบุรี

ปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนคร กับ จังหวัดธนบุรี ได้ถูกรวมกันเป็น กรุงเทพมหานคร และมีการเลือกตั้งครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 หรือ สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11 เป็นสมาชิกฯ ชุดแรกของกรุงเทพมหานคร

เขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตดุสิต
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตพญาไท
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตพระโขนง, เขตหนองจอก และ เขตลาดกระบัง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตบางเขน, เขตห้วยขวาง, เขตบางกะปิ และ เขตมีนบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตยานนาวา และ เขตปทุมวัน
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์ และ เขตบางรัก
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตธนบุรี, เขตคลองสาน และ เขตราษฎร์บูรณะ
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตบางกอกน้อย, เขตบางกอกใหญ่ และ เขตตลิ่งชัน
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตบางขุนเทียน, เขตหนองแขม และ เขตภาษีเจริญ
26 คน (เขต 1 - 8 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 9 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตดุสิต
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตพญาไท
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตพระโขนง, เขตหนองจอก และ เขตลาดกระบัง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตบางเขน, เขตห้วยขวาง, เขตบางกะปิ และ เขตมีนบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ เขตปทุมวัน
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตบางกอกน้อย และ เขตบางกอกใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตธนบุรี และ เขตคลองสาน
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตบางขุนเทียน, เขตภาษีเจริญ, เขตราษฎร์บูรณะ และ เขตตลิ่งชัน
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตพระนคร, เขตสัมพันธวงศ์ และ เขตบางรัก
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตยานนาวา
28 คน (เขต 1 - 8 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 9 - 10 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตดุสิต
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตพญาไท
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตพระโขนง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตบางเขน, เขตมีนบุรี, เขตหนองจอก และ เขตลาดกระบัง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตห้วยขวาง และ เขตบางกะปิ
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ เขตปทุมวัน
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตยานนาวา
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตบางกอกน้อย และ เขตบางกอกใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตธนบุรี, เขตคลองสาน และ เขตราษฎร์บูรณะ
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตบางขุนเทียน, เขตภาษีเจริญ, เขตหนองแขม และ เขตตลิ่งชัน
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตพระนคร, เขตสัมพันธวงศ์ และ เขตบางรัก
32 คน (เขต 1 - 10 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 11 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตดุสิต (ยกเว้น แขวงสี่แยกมหานาค และ แขวงสวนจิตรลดา)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตดุลิต (เฉพาะ แขวงสี่แยกมหานาค และ แขวงสวนจิตรลดา), เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ เขตปทุมวัน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตพญาไท (เฉพาะ แขวงสามเสนใน แขวงถนนเพชรบุรี และ แขวงทุ่งพญาไท)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตพระโขนง (ยกเว้น แขวงคลองตัน และ แขวงสวนหลวง)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตห้วยขวาง, เขตพระโขนง (เฉพาะ แขวงคลองตัน และ แขวงสวนหลวง) และ เขตพญาไท (ยกเว้น แขวงสามเสนใน แขวงถนนเพชรบุรี และ แขวงทุ่งพญาไท)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตยานนาวา
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตบางเขน
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตบางกะปิ, เขตหนองจอก และ เขตมีนบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตพระนคร, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางรัก และ เขตคลองสาน
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตธนบุรี, เขตบางกอกใหญ่ และ เขตราษฎร์บูรณะ
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตบางกอกน้อย และ เขตตลิ่งชัน
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : เขตภาษีเจริญ, เขตหนองแขม และ เขตบางขุนเทียน
36 คน (12 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตดุสิต (ยกเว้น แขวงสี่แยกมหานาค และ แขวงสวนจิตรลดา)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางรัก และ เขตสัมพันธวงศ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตพญาไท และ เขตดุสิต (เฉพาะ แขวงสี่แยกมหานาค และ แขวงสวนจิตรลดา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตพระโขนง (ยกเว้น แขวงคลองตัน และ แขวงสวนหลวง) และ เขตลาดกระบัง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตห้วยขวาง และ เขตพระโขนง (เฉพาะ แขวงคลองตัน และ แขวงคลองเตย)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตยานนาวา
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตบางเขน
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตบางกะปิ, เขตหนองจอก และ เขตมีนบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตธนบุรี และ เขตคลองสาน
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตบางขุนเทียน และ เขตราษฎร์บูรณะ
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตบางกอกน้อย และ เขตตลิ่งชัน
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : เขตภาษีเจริญ, เขตบางกอกใหญ่ และ เขตหนองแขม
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตดุสิต (ยกเว้น แขวงสี่แยกมหานาค และ แขวงสวนจิตรลดา)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางรัก และ เขตสัมพันธวงศ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตพญาไท และ เขตดุสิต (เฉพาะ แขวงสี่แยกมหานาค และ แขวงสวนจิตรลดา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตพระโขนง (ยกเว้น แขวงคลองตัน และ แขวงสวนหลวง) และ เขตลาดกระบัง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตห้วยขวาง และ เขตพระโขนง (เฉพาะ แขวงคลองตัน และ แขวงคลองเตย)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตยานนาวา
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตบางกะปิ
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตธนบุรี และ เขตคลองสาน
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตบางขุนเทียน และ เขตราษฎร์บูรณะ
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตบางกอกน้อย และ เขตตลิ่งชัน
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตภาษีเจริญ, เขตบางกอกใหญ่ และ เขตหนองแขม
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : เขตบางเขน (ยกเว้น แขวงคลองถนน แขวงตลาดบางเขน แขวงสายไหม และ แขวงสีกัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 13 : เขตมีนบุรี, เขตหนองจอก และ เขตบางเขน (เฉพาะ แขวงคลองถนน แขวงตลาดบางเขน แขวงสายไหม และ แขวงสีกัน)
37 คน (เขต 1 - 11 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 12 - 13 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตดุสิต, เขตบางซื่อ และ เขตราชเทวี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางรัก และ เขตสัมพันธวงศ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตพญาไท, เขตจตุจักร และ เขตดอนเมือง (เฉพาะ แขวงทุ่งสองห้อง)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตพระโขนง, เขตลาดกระบัง และ เขตประเวศ
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตห้วยขวาง และ เขตคลองเตย
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตยานนาวา, เขตสาธร และ เขตบางคอแหลม
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตบางกะปิ, เขตบึงกุ่ม และ เขตลาดพร้าว
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตธนบุรี และ เขตคลองสาน
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตบางขุนเทียน, เขตราษฎร์บูรณะ และ เขตจอมทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตบางกอกน้อย, เขตตลิ่งชัน และ เขตบางพลัด
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตภาษีเจริญ, เขตบางกอกใหญ่ และ เขตหนองแขม
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : เขตบางเขน, เขตมีนบุรี, เขตหนองจอก และ เขตดอนเมือง (ยกเว้น แขวงทุ่งสองห้อง)
35 คน (ทุกเขต เขตละ 3 คน ยกเว้น เขต 8 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตดุสิต, เขตบางซื่อ และ เขตราชเทวี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางรัก และ เขตสัมพันธวงศ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตพญาไท, เขตจตุจักร และ เขตลาดพร้าว
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตพระโขนง, เขตประเวศ และ เขตสวนหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตห้วยขวาง, เขตคลองเตย (ยกเว้น แขวงคลองเตย) และ เขตดินแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตยานนาวา, เขตสาธร, เขตบางคอแหลม และ เขตคลองเตย (เฉพาะ แขวงคลองเตย)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตบางกะปิ และ เขตบึงกุ่ม
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตธนบุรี และ เขตคลองสาน
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตบางขุนเทียน, เขตราษฎร์บูรณะ และ เขตจอมทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตบางกอกน้อย, เขตตลิ่งชัน และ เขตบางพลัด
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตภาษีเจริญ, เขตบางกอกใหญ่ และ เขตหนองแขม
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : เขตบางเขน และ เขตดอนเมือง
· เขตเลือกตั้งที่ 13 : เขตมีนบุรี, เขตหนองจอก และ เขตลาดกระบัง
37 คน (ทุกเขต เขตละ 3 คน ยกเว้น เขต 8 กับ เขต 13 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตดุสิต, เขตบางซื่อ และ เขตราชเทวี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตปทุมวัน, เขตบางรัก และ เขตสัมพันธวงศ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตพญาไท, เขตจตุจักร และ เขตลาดพร้าว
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตพระโขนง, เขตประเวศ และ เขตสวนหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตห้วยขวาง, เขตคลองเตย (ยกเว้น แขวงคลองเตย และ แขวงคลองเตยเหนือ) และ เขตดินแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตยานนาวา, เขตสาธร, เขตบางคอแหลม และ เขตคลองเตย (เฉพาะ แขวงคลองเตย และ แขวงคลองเตยเหนือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตบางกะปิ และ เขตบึงกุ่ม
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตธนบุรี และ เขตคลองสาน
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตบางขุนเทียน, เขตราษฎร์บูรณะ และ เขตจอมทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตบางกอกน้อย, เขตตลิ่งชัน และ เขตบางพลัด
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตภาษีเจริญ, เขตบางกอกใหญ่ และ เขตหนองแขม
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : เขตบางเขน และ เขตดอนเมือง
· เขตเลือกตั้งที่ 13 : เขตมีนบุรี, เขตหนองจอก และ เขตลาดกระบัง
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตพระนคร และ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตดุสิต
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตบางซื่อ
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตพญาไท และ เขตราชเทวี (เฉพาะ แขวงทุ่งพญาไท และ แขวงถนนพญาไท)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตปทุมวัน และ เขตราชเทวี (ยกเว้น แขวงทุ่งพญาไท และ แขวงถนนพญาไท)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตบางรัก, เขตสัมพันธวงศ์ และ เขตสาทร (ยกเว้น แขวงทุ่งวัดดอน)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตยานนาวา และ เขตสาทร (เฉพาะ แขวงทุ่งวัดดอน)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตบางคอแหลม
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตคลองเตย
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตห้วยขวาง และ เขตวัฒนา (ยกเว้น แขวงพระโขนงเหนือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตดินแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : เขตจตุจักร
· เขตเลือกตั้งที่ 13 : เขตหลักสี่
· เขตเลือกตั้งที่ 14 : เขตดอนเมือง
· เขตเลือกตั้งที่ 15 : เขตสายไหม
· เขตเลือกตั้งที่ 16 : เขตบางเขน
· เขตเลือกตั้งที่ 17 : เขตลาดพร้าว
· เขตเลือกตั้งที่ 18 : เขตวังทองหลาง
· เขตเลือกตั้งที่ 19 : เขตบางกะปิ
· เขตเลือกตั้งที่ 20 : เขตบึงกุ่ม
· เขตเลือกตั้งที่ 21 : เขตคันนายาว และ เขตสะพานสูง
· เขตเลือกตั้งที่ 22 : เขตสวนหลวง และ เขตประเวศ (เฉพาะ แขวงประเวศ)
· เขตเลือกตั้งที่ 23 : เขตบางนา และ เขตประเวศ (ยกเว้น แขวงประเวศ)
· เขตเลือกตั้งที่ 24 : เขตพระโขนง และ เขตวัฒนา (เฉพาะ แขวงพระโขนงเหนือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 25 : เขตหนองจอก และ เขตลาดกระบัง
· เขตเลือกตั้งที่ 26 : เขตมีนบุรี และ เขตคลองสามวา
· เขตเลือกตั้งที่ 27 : เขตธนบุรี (ยกเว้น แขวงวัดกัลยาณ์ และ แขวงหิรัญรูจี)
· เขตเลือกตั้งที่ 28 : เขตคลองสาน และ เขตธนบุรี (เฉพาะ แขวงวัดกัลยาณ์ และ แขวงหิรัญรูจี)
· เขตเลือกตั้งที่ 29 : เขตบางพลัด และ เขตบางกอกน้อย (เฉพาะ แขวงอรุณอมรินทร์)
· เขตเลือกตั้งที่ 30 : เขตบางกอกน้อย (ยกเว้น แขวงอรุณอมรินทร์)
· เขตเลือกตั้งที่ 31 : เขตตลิ่งชัน และ เขตภาษีเจริญ (เฉพาะ แขวงบางแวก แขวงบางด้วน และ แขวงคลองขวาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 32 : เขตบางกอกใหญ่ และ เขตภาษีเจริญ (ยกเว้น แขวงบางแวก แขวงบางด้วน และ แขวงคลองขวาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 33 : เขตจอมทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 34 : เขตราษฎร์บูรณะ และ เขตทุ่งครุ
· เขตเลือกตั้งที่ 35 : เขตบางขุนเทียน และ เขตบางบอน
· เขตเลือกตั้งที่ 36 : เขตบางแค (ยกเว้น แขวงหลักสอง)
· เขตเลือกตั้งที่ 37 : เขตทวีวัฒนา, เขตหนองแขม และ เขตบางแค (เฉพาะ แขวงหลักสอง)
37 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตดุสิต, เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์, เขตบางรัก, เขตปทุมวัน และ เขตราชเทวี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตสาทร, เขตบางคอแหลม, เขตยานนาวา, เขตคลองเตย และ เขตวัฒนา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตห้วยขวาง, เขตดินแดง, เขตลาดพร้าว และ เขตวังทองหลาง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตบางซื่อ, เขตหลักสี่, เขตจตุจักร และ เขตพญาไท
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตบางเขน, เขตดอนเมือง และ เขตสายไหม
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตหนองจอก, เขตคลองสามวา, เขตคันนายาว และ เขตบึงกุ่ม
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตบางกะปิ, เขตสะพานสูง, เขตมีนบุรี และ เขตลาดกระบัง
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตพระโขนง, เขตประเวศ, เขตบางนา และ เขตสวนหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตธนบุรี, เขตคลองสาน, เขตบางกอกใหญ่ และ เขตจอมทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตราษฎร์บูรณะ, เขตทุ่งครุ, เขตบางขุนเทียน และ เขตบางบอน
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตภาษีเจริญ, เขตบางแค และ เขตหนองแขม
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : เขตบางกอกน้อย, เขตตลิ่งชัน, เขตบางพลัด และ เขตทวีวัฒนา
36 คน (12 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ เขตสัมพันธวงศ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : เขตปทุมวัน, เขตบางรัก และ เขตสาทร
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : เขตบางคอแหลม และ เขตยานนาวา
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : เขตคลองเตย และ เขตวัฒนา
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : เขตดุสิต และ เขตราชเทวี
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : เขตดินแดง และ เขตพญาไท
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : เขตห้วยขวาง และ เขตวังทองหลาง (เฉพาะ แขวงวังทองหลาง และ แขวงพลับพลา)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : เขตลาดพร้าว และ เขตวังทองหลาง (ยกเว้น แขวงวังทองหลาง และ แขวงพลับพลา)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : เขตจตุจักร
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : เขตบางซื่อ
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : เขตหลักสี่ และ เขตดอนเมือง (เฉพาะ แขวงสนามบิน)
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : เขตดอนเมือง (ยกเว้น แขวงสนามบิน)
· เขตเลือกตั้งที่ 13 : เขตสายไหม
· เขตเลือกตั้งที่ 14 : เขตบางเขน
· เขตเลือกตั้งที่ 15 : เขตบางกะปิ
· เขตเลือกตั้งที่ 16 : เขตบึงกุ่ม และ เขตคันนายาว (เฉพาะ แขวงรามอินทรา)
· เขตเลือกตั้งที่ 17 : เขตมีนบุรี และ เขตคันนายาว (ยกเว้น แขวงรามอินทรา)
· เขตเลือกตั้งที่ 18 : เขตคลองสามวา
· เขตเลือกตั้งที่ 19 : เขตหนองจอก
· เขตเลือกตั้งที่ 20 : เขตลาดกระบัง
· เขตเลือกตั้งที่ 21 : เขตสะพานสูง และ เขตประเวศ (ยกเว้น แขวงหนองบอน และ แขวงดอกไม้)
· เขตเลือกตั้งที่ 22 : เขตสวนหลวง และ เขตประเวศ (เฉพาะ แขวงหนองบอน และ แขวงดอกไม้)
· เขตเลือกตั้งที่ 23 : เขตพระโขนง และ เขตบางนา
· เขตเลือกตั้งที่ 24 : เขตธนบุรี (ยกเว้น แขวงดาวคะนอง) และ เขตคลองสาน
· เขตเลือกตั้งที่ 25 : เขตจอมทอง และ เขตธนบุรี (เฉพาะ แขวงดาวคะนอง)
· เขตเลือกตั้งที่ 26 : เขตราษฎร์บูรณะ และ เขตทุ่งครุ
· เขตเลือกตั้งที่ 27 : เขตบางขุนเทียน
· เขตเลือกตั้งที่ 28 : เขตบางบอน และ เขตหนองแขม (เฉพาะ แขวงหนองแขม)
· เขตเลือกตั้งที่ 29 : เขตทวีวัฒนา และ เขตหนองแขม (ยกเว้น แขวงหนองแขม)
· เขตเลือกตั้งที่ 30 : เขตบางแค
· เขตเลือกตั้งที่ 31 : เขตภาษีเจริญ และ เขตบางกอกใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 32 : เขตตลิ่งชัน และ เขตบางกอกน้อย (เฉพาะ แขวงบ้านช่างหล่อ และ แขวงบางขุนศรี)
· เขตเลือกตั้งที่ 33 : เขตบางพลัด และ เขตบางกอกน้อย (ยกเว้น แขวงบ้านช่างหล่อ และ แขวงบางขุนศรี)
33 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

ชุดที่ 11 ; พ.ศ. 2518

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518
1 พันเอกประกอบ ประยูรโภคราช
นายประทวน รมยานนท์
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
2 นายวีระ มุสิกพงศ์
นายดำรง ลัทธพิพัฒน์
นายสมบุญ ศิริธร
3 นายพิชัย รัตตกุล
นายยวด เลิศฤทธิ์
นายเล็ก นานา
4 นายณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
นายประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ
นายแนบ ผ่องแผ้ว
5 นายสิงห์โต จ่างตระกูล
นายวิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ
นายเจริญ คันธวงศ์
6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
นายสมัคร สุนทรเวช
นายพิภพ อะสีติรัตน์
7 นางพรรณทิพา วัชโรบล
นายเปลื้อง ณ นคร
พลเรือเอกหลวงชลธารพฤติไกร
8 พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ
นายทอง ธนกาญจน์
นายธาดา สงวนพงษ์
9 นายสุดจิตต์ จำปีทอง
นายเสริมชาติ ยามะรัตน์

ชุดที่ 12 ; พ.ศ. 2519

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 นายสมัคร สุนทรเวช
พลเอกทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นายประเทศ รมยานนท์
2 นายวีระ มุสิกพงศ์
นายดำรง ลัทธพิพัฒน์
นายสมบุญ ศิริธร
3 นายเล็ก นานา
นายพิชัย รัตตกุล
นายมยูร วิเศษกุล
4 นายประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ
นายณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
นายแนบ ผ่องแผ้ว
5 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
นายพิภพ อะสีติรัตน์
นายกมล สมวิเชียร
6 นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์
นายทอง ธนกาญจน์
พันตำรวจเอกวัชรี อุทัยเฉลิม
7 นางพรรณทิพา วัชโรบล
นายอาคม สรสุชาติ
นายพิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
8 นายชนะ รุ่งแสง
นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์
นายสุชาติ อภัยวงศ์
9 นายสิงห์โต จ่างตระกูล
นายสนอง ตู้จินดา
10 นายเจริญ คันธวงศ์
นายวิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ

ชุดที่ 13 ; พ.ศ. 2522

      พรรคประชากรไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายสมัคร สุนทรเวช
นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์
พลตรีศิริ ถิรพัธน์
2 นายสนั่น ศิลปบรรเลง
นายสังข์ชัย คามพิทักษ์
นายชลินทร์ เผ่าวิบูล
3 ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ โปษยานนท์
นายธาดา เต็มบุญเกียรติ
นางวนิดา กุลามไมดินเซท
4 นายวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์
นายสำอาง พ่วงรอด
นายประเคน รัตนพรรณา
5 นายสุมิตร สุนทรเวช
นายพิภพ อะสีติรัตน์
นางเย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา
6 พันเอก (พิเศษ)ถนัด คอมันตร์
นายเสรี โหสกุล
นายอภิชัย ตรังคิณีนาถ
7 นายวิจารณ์ ก้องสมุทร
นายมุลิก จันทเรมะ
นายปรีชา เอสก้า
8 นายสมชาติ ศรีพนา
นายเมธินทร์ พันธุ์บุบผา (เสียชีวิต)
พลเรือเอกสนธิ บุณยะชัย (แทนนายเมทินทร์)
นายบูรณะศักดิ์ เทพาคำ
9 นายณรงค์ บุญสิทธิ์
นายเชิดชัย เพชรพันธ์
นายบุญช่วย สังข์รัศมี
10 นายชัยทิพย์ น่วมทนง (เสียชีวิต)
นายปลิว ม่วงศิริ (แทนนายชัยทิพย์)
นายวัชระ ประภาพัฒน์
นายพิศาล ไชยชาญ
11 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
นายเกษม ศิริสัมพันธ์

ชุดที่ 14 – 15 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529

      พรรคประชากรไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคมวลชน
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
1 นายสมัคร สุนทรเวช
นายชูเกียรติ ประมวลผล นางลลิตา ฤกษ์สำราญ
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง
2 นายมารุต บุนนาค
หม่อมหลวงเสรี ปราโมช พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา
พลเรือตรีสนอง นิสาลักษณ์ (เสียชีวิต) นายเกษม ศิริสัมพันธ์
พลเอกหาญ ลีลานนท์ (แทนพลเรือตรีสนอง)
3 นายสนั่น ศิลปบรรเลง ร้อยโทชวลิต เตชะไพบูลย์
นายจารุตม์ จารุประกร (ลาออก) เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร (ลาออก)
นายคณิน บุญสุวรรณ (แทนนายจารุตม์) นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ (แทนเรืออากาศตรีฉลาด)
นายชลินทร์ เผ่าวิบูล นายเดโช สวนานนท์
4 นายพิชัย รัตตกุล
นายเล็ก นานา นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์
นายอาคม สรสุชาติ นายมงคล กิมสูนจันทร์
5 นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ (เสียชีวิต) นายพิจิตต รัตตกุล
นายพิจิตต รัตตกุล (แทนนายดำรง)
นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ นายปรีดา กนกนาค
คุณหญิงกนก สามเสน วิล นายเปี่ยม ลิ่มทอง
6 นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ นายเจริญ คันธวงศ์
นายโอฬาริก พยัคฆาภรณ์ นายวิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ
นายสุรศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ นายมานพ ธนสุกาญจน์
7 พลอากาศโทน้อย ปาณิกบุตร พลอากาศโทวิจิตร ศิริกุล
นายสัญญา สถิรบุตร
นายเศรณี จินวาลา พันเอกประจักษ์ สว่างจิตร
8 นางเย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา
นายสุมิตร สุนทรเวช นายศุภชัย พานิชภักดิ์
นายพิภพ อะสีติรัตน์
9 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พลเอกหาญ ลีลานนท์
พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา นายปราโมทย์ สุขุม
นายเกษม ศิริสัมพันธ์ นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
10 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล
นายเฉลียว วัชรพุกก์ นายประเสริฐ ม่วงศิริ
นายพีรพันธ์ ตุงคะสวัสดิ์ นายปกิต พัฒนกุล
11 พลเรือเอกสนธิ บุณยะชัย พลเรือตรีกุมุท กมลนาวิน
นายอุส่าห์ สระมาลา
นายพิศาล ไชยชาญ นายสุวัฒน์ นิงสานนท์
12 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
นายปลิว ม่วงศิริ (เสียชีวิต) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
พลเรือเอกสมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ (แทนนายปลิว)
นายวัชระ ประภาพัฒน์

ชุดที่ 16 ; พ.ศ. 2531

      พรรคประชากรไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังธรรม
      พรรคมวลชน
เขต ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531
1 นายสมัคร สุนทรเวช
นางลลิตา ฤกษ์สำราญ
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง
2 พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา (ลาออก)
นายสุเทพ อัตถากร (แทนพลอากาศเอกสิทธิ)
นายมารุต บุนนาค
นายสุเทพ วงศ์กำแหง
3 นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์
นายประวิช รัตนเพียร
นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
4 นายมงคล กิมสูนจันทร์
นายสมาน ใจปราณี
นายพิศาล ไชยชาญ
5 นายอุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
นายพิจิตต รัตตกุล
6 นายพิชัย รัตตกุล
นายประพันธ์ หุตะสิงห์
นายเจริญ คันธวงศ์
7 นางเย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา
นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
นายเชษฐ์ เชาว์วิศิษฐ
8 พลเรือเอกศิริ ศิริรังษี
นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์
นายปราโมทย์ สุขุม
9 นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล
นายประเสริฐ ม่วงศิริ
นายปกิต พัฒนกุล
10 นายอุส่าห์ สระมาลา
นายมานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต
นายสุวัฒน์ นิงสานนท์
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
นายวัชระ ประภาพัฒน์
นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
12 นายสัญญา สถิรบุตร
นายสมุทร มงคลกิติ
13 นายสุมิตร สุนทรเวช
นางปวีณา หงสกุล

ชุดที่ 17 – 18 ; พ.ศ. 2535

      พรรคประชากรไทย
      พรรคพลังธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคมวลชนพรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายสมัคร สุนทรเวช
พันเอกวินัย สมพงษ์
นางลลิตา ฤกษ์สำราญ นายอากร ฮุนตระกูล (ลาออก)
นางลลิตา ฤกษ์สำราญ (แทนนายอากร)
2 พลตรีจำลอง ศรีเมือง
นายสุเทพ อัตถากร
นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ นายมารุต บุนนาค
3 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
นางเครือวัลย์ สมณะ
นายสมุทร มงคลกิตติ
4 พลเรือเอกดิลก ภัทรโกศล นายสาวิตต์ โพธิวิหค
นายปัญญา สุดสวงค์ นายอรรคพล สรสุชาติ
นายวิทยา วิเศษรัตน์ นายปรีชา สุวรรณทัต
5 นายอุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
นายสุทิน นพเกตุ
6 นายประพันธ์ หุตะสิงห์ นายเจริญ คันธวงศ์
พลตรีฤกษ์ดี ชาติอุทิศ นายสมเกียรติ ฉันทวานิช
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
7 พันเอกชินวุธ สุนทรสีมะ
นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์
นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นางสาวสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
8 พลเรือเอกศิริ ศิริรังษี นายปราโมทย์ สุขุม
นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ นายสมพงษ์ สู่ศุภอรรถ
9 นายเธียร มโนหรทัต
นายถวิล ไพรสณฑ์
นายสมพัฒน์ กัลยาวินัย
10 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ
นายเสริม หลักสุวรรณ นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ
นายธเนศร์ พรพิพัฒน์พงศ์
11 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
นายสุธา ชันแสง ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
นายแสวง ฤกษ์จรัล
12 นายกระแส ชนะวงศ์
นางสาวสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นางปวีณา หงสกุล
นายสุธน ชื่นสมจิตต์ พลตรีสมบัติ รอดโพธิ์ทอง

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539

      พรรคประชากรไทย
      พรรคพลังธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคมวลชน
      พรรคมวลชนพรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายสมัคร สุนทรเวช
นายเดโช สวนานนท์ นายธวัชชัย สัจจกุล
นางลลิตา ฤกษ์สำราญ
2 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายมารุต บุนนาค
นายศุภชัย พานิชภักดิ์
นางสาวอรทัย กาญจนชูศักดิ์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
3 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์
นายพีระพงศ์ สาคริก นายสาวิตต์ โพธิวิหค
นายสมุทร มงคลกิตติ นายนพดล ปัทมะ
4 นายธรรมนูญ ประจวบเหมาะ นายอรรคพล สรสุชาติ
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ นายปรีชา สุวรรณทัต
นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ นายวิชัย ตันศิริ
5 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายสุทิน นพเกตุ นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
นายสุธรรม แสงประทุม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
6 นายพิชัย รัตตกุล
นายเจริญ คันธวงศ์
นายกันตธีร์ ศุภมงคล นายสมเกียรติ ฉันทวานิช
7 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
นายประชา คุณะเกษม นายทิวา เงินยวง
นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นายสืบแสง พรหมบุญ
8 นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
นายปราโมทย์ สุขุม
9 นายถวิล ไพรสณฑ์ นายถวิล ไพรสณฑ์
นายประเสริฐ ม่วงศิริ นายเธียร มโนหรทัต
นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล นางสาวรัตนา อนันต์นาคินทร์
10 นายอุส่าห์ สระมาลา นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง นายประกอบ จิรกิติ
นายปิติพงษ์ เต็มเจริญ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
พลตำรวจตรีสินสมุทร มุกดาหาร นายสิทธิพร ขำอาจ
นายโกวิทย์ ธารณา
12 นางปวีณา หงสกุล นางปวีณา หงสกุล
นายสุมิตร สุนทรเวช
นายห้างทอง ธรรมวัฒนะ
13 นายสมัย เจริญช่าง
นายเสรี พัฒนพันธ์ชัย นายสุขวิช รังสิตพล

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544[2] ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548[3]
1 นายศิริ หวังบุญเกิด นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
2 นายกฤษฎา สัจจกุล
3 นางลลิตา ฤกษ์สำราญ
4 นางกรรณิกา ธรรมเกษร Yellow card.svg ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (แทนนางกรรณิกา)
5 นายประจวบ อึ๊งภากรณ์
6 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล
7 นายเจริญ คันธวงศ์ นายกรณ์ จาติกวณิช
8 นายสมเกียรติ ฉันทวานิช นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ
9 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี
10 นายอิสรา สุนทรวัฒน์ นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม
11 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
12 นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ
13 นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี
14 หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์
15 นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง นางปวีณา หงสกุล
16 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
17 นายประมณฑ์ คุณะเกษม
18 นางสาวภูวนิดา คุนผลิน
19 นายพิมล ศรีวิกรม์
20 นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์
21 นายธวัชชัย สัจจกุล นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ
22 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
23 นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
24 นายวัฒนา เซ่งไพเราะ
25 นายมงคล กิมสูนจันทร์
26 นายวิชาญ มีนชัยนันท์
27 นายเอนก หุตังคบดี
28 นายปราโมทย์ สุขุม นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
29 นายภิมุข สิมะโรจน์
30 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
31 นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ
32 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ นายมานะ คงวุฒิปัญญา
33 นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ
34 นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล
35 นายสากล ม่วงศิริ
36 นายสุธา ชันแสง
37 นายแสวง ฤกษ์จรัล

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550[4][5]
1 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล
นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
2 นายกรณ์ จาติกวาณิช
นายสมเกียรติ ฉันทวานิช (พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล)
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (แทนนายสมเกียรติ)
นายอนุชา บูรพชัยศรี
3 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
นายธนา ชีรวินิจ
นายสรรเสริญ สมะลาภา
4 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
นายสกลธี ภัททิยกุล
5 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ
นายการุณ โหสกุล
6 นายสมัย เจริญช่าง
นายทิวา เงินยวง (เสียชีวิต)
นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ (แทนนายทิวา)
นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์
7 นายดนุพร ปุณณกันต์
นายวิชาญ มีนชัยนันท์
นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
8 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
นายสามารถ มะลูลีม
นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
9 นางนันทพร วีรกุลสุนทร
นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์
นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
10 นายถวิล ไพรสณฑ์
นายสากล ม่วงศิริ
นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (แทนนายสุวัฒน์)
11 นางอรอนงค์ คล้ายนก
นายโกวิทย์ ธารณา
นายสุธา ชันแสง (ลาออก)
นายวัชระ เพชรทอง (แทนนายสุธา)
12 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
นายชนินทร์ รุ่งแสง
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเพื่อไทย
2554 24th Thailand House of Representatives composition (Bangkok Constituency).svg
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
2 นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
3 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล
4 นายอนุชา บูรพชัยศรี
5 นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
6 นายธนา ชีรวินิจ
7 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
8 นายสรรเสริญ สมะลาภา
9 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
10 นายชื่นชอบ คงอุดม
11 นายสุรชาติ เทียนทอง
12 นายการุณ โหสกุล (พ้นสภาพตามคำพิพากษาของศาลฯ)
นายแทนคุณ จิตต์อิสระ (แทนนายการุณ)
13 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ
14 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
15 นายณัฎฐ์ บรรทัดฐาน
16 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
17 นายวิชาญ มีนชัยนันท์
18 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
19 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
20 นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
21 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
22 นายสามารถ มะลูลีม
23 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
24 นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์
25 นางนันทพร วีรกุลสุนทร
26 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
27 นายสากล ม่วงศิริ
28 พันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ
29 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
30 นายอรอนงค์ คล้ายนก
31 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
32 นายชนินทร์ รุ่งแสง
33 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก

รูปภาพ

อ้างอิง

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๙
  2. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21
  3. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22
  4. รัฐสภาไทย,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23
  5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ครั้งที่ ๔),เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐ ก, ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๒๔

ดูเพิ่ม