เจริญ จรรย์โกมล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจริญ จรรย์โกมล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2503 (55 ปี)
จังหวัดชัยภูมิ
พรรคการเมือง เพื่อไทย

นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคเพื่อไทย

ประวัติ[แก้]

นายเจริญ จรรย์โกมล (ชื่อเล่น : ป๋อง) [1] เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2503 ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ[2]เป็นบุตรของประชา กับ นางเข็มเพชร จรรย์โกมล จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน[แก้]

นายเจริญ จรรย์โกมล ประกอบอาชีพเป็นนักการเมือง และเป็นทนายความ เริ่มต้นเข้าสู่งานการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ ในการเลือกตั้ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคชาติไทย ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคความหวังใหม่ พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทยตามลำดับ

นายเจริญ จรรย์โกมล เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร 3 คณะ คือ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เจริญ จรรย์โกมล ย้อนชีวิตเด็กบ้านนอกสู่รองประธานสภา มติชนออนไลน์
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง
  3. เจริญ จรรย์โกมล รองปธ.สภาคนที่ 1
  4. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545
  5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย) เล่ม 116 ตอนที่ 20ข วันที่ 2 ธันวาคม 2542

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]