รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Webportal16200038539.png
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สินิตย์ เลิศไกร

ตั้งแต่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงชำนาญนิติเกษตร
สถาปนา26 กันยายน พ.ศ. 2484
เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์

รายพระนาม รายนาม เสนาบดีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หลวงชำนาญนิติเกษตร.jpg หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 26 กันยายน พ.ศ. 2484 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
2
(1,2,3)
เดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 มีนาคม พ.ศ. 2485 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 3 มีนาคม พ.ศ. 2486
3 Webportal16200038539.png พระยามไหสวรรย์ (กอ สมบัติศิริ) 20 ตุลาคม พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
4 เดือน บุนนาค.jpg ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
5 จำลองดาวเรือง.jpg จำลอง ดาวเรือง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
6 Kukrit Pramoj 1974 (cropped).jpg หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 1 มกราคม พ.ศ. 2492
7 สส-เทพโชติ.jpg เทพ โชตินุชิต 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
8
(1,2)
สส-ศิริสิริโยธิน.jpg พลตรี ศิริ สิริโยธิน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
10 Webportal16200038539.png สุรพงษ์ ตรีรัตน์ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
11
(1,2)
Webportal16200038539.png พลโท จิตติ นาวีเสถียร 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
12 เนตรเขมะโยธิน.jpg พลเอก เนตร เขมะโยธิน 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
13 Webportal16200038539.png พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
14 Prasit Kanchanawat.jpg ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
15 Webportal16200038539.png โอสถ โกศิน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16 Webportal16200038539.png จรูญ ศรีบุญเรือง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
17 Webportal16200038539.png ประสงค์ สุขุม 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
18 Webportal16200038539.png ประเทือง คำประกอบ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
19 Webportal16200038539.png ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 10 เมษายน พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
20 Webportal16200038539.png ธเนตร เอียสกุล 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
21
(1,2)
Klai Laongmanee.jpg คล้าย ละอองมณี 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22
(1,2)
Webportal16200038539.png ปรก อัมระนันทน์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
23 Webportal16200038539.png จุมพล ธรรมจรีย์ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
24 Webportal16200038539.png วิสิษฐ์ ตันสัจจา 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
25
(1)
ไพโรจน์ ไชยพร.jpg ไพโรจน์ ไชยพร 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
26 Webportal16200038539.png ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
27 Tavikrai.jpg ทวี ไกรคุปต์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 27 ตุลาคม พ.ศ. 2525
28 ประพาส ลิมปะพันธุ์.jpg ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
25
(2)
ไพโรจน์ ไชยพร.jpg ไพโรจน์ ไชยพร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
29 Webportal16200038539.png ประยูร จินดาศิลป์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
30
(1)
Webportal16200038539.png อำนวย ยศสุข 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
31 ประจวบ ไชยสาส์น.jpg ประจวบ ไชยสาส์น 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
32
(1,2)
Webportal16200038539.png ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
33 ภิญญา ช่วยปลอด.jpg ภิญญา ช่วยปลอด 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 25 สิงหาคม พ.ศ. 2533
34 Webportal16200038539.png เจี่ย ก๊กผล 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32
(3)
Webportal16200038539.png ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
35 จำนงค์ โพธิสาโร.jpg จำนงค์ โพธิสาโร 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
36
(1,2)
Pridiyathorn Fulbright talk cropped.png หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
37 S 4137363.jpg สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
38 พวงเล็ก บุญเชียง.jpg พวงเล็ก บุญเชียง 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
36
(3)
Pridiyathorn Fulbright talk cropped.png หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
39 Webportal16200038539.png ไชยยศ สะสมทรัพย์ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
40 Jurin Laksanawisit 2009 (cropped).jpg จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
41
(1)
Webportal16200038539.png ไพฑูรย์ แก้วทอง 29 กันยายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2536
42
(1)
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย.jpg เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย 23 กันยายน พ.ศ. 2536 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
43 Webportal16200038539.png ฉัตรชัย เอียสกุล 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
44 Webportal16200038539.png กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
45 Phairoj Suwanchavi.jpg ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
46 Webportal16200038539.png มนตรี ด่านไพบูลย์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
30
(2)
Webportal16200038539.png อำนวย ยศสุข 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
47 Webportal16200038539.png สุคนธ์ กาญจนาลัย 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
42
(2)
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย.jpg เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
48 สมพร อัศวเหม.jpg สมพร อัศวเหม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
49 Webportal16200038539.png นายแพทย์ วิชัย ชัยจิตวณิชกุล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
50 พจน์ วิเทตยนตรกิจ.jpg พจน์ วิเทตยนตรกิจ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
41
(2)
Webportal16200038539.png ไพฑูรย์ แก้วทอง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
51 Webportal16200038539.png โพธิพงษ์ ล่ำซำ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
52 ไฟล์:Pravich R.gif ประวิช รัตนเพียร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
53 Webportal16200038539.png กรพจน์ อัศวินวิจิตร 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
54 รักษ์ ตันติสุนทร.jpg รักษ์ ตันติสุนทร 8 กันยายน พ.ศ. 2543 6 มกราคม พ.ศ. 2544
55 สุวรรณ วลัยเสถียร.jpg สุวรรณ วลัยเสถียร 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
56 Newin Chidchob (cropped).jpg เนวิน ชิดชอบ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
57 Webportal16200038539.png วัฒนา เมืองสุข 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
58 Webportal16200038539.png พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
59 Anutin Charnveerakul.jpg อนุทิน ชาญวีรกูล 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
60 Webportal16200038539.png สุริยา ลาภวิสุทธิสิน 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
61 Webportal16200038539.png ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
62 Webportal16200038539.png อรนุช โอสถานนท์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2550
63 Webportal16200038539.png วิรุฬ เตชะไพบูลย์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
64
(1)
Webportal16200038539.png พันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
65 Webportal16200038539.png พิเชษฐ์ ตันเจริญ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
64
(2)
Webportal16200038539.png พันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
66 Webportal16200038539.png สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
67 Alongkorn Pollabutr 2010-03-10 cropped.jpg อลงกรณ์ พลบุตร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
68 Webportal16200038539.png ภูมิ สาระผล 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
69 Webportal16200038539.png ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
70 Nattawut Saikua (1) (cropped).jpg ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
71 ยรรยง พวงราช.jpg ยรรยง พวงราช 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
72 A tantara.jpg อภิรดี ตันตราภรณ์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
73 Webportal16200038539.png สุวิทย์ เมษินทรีย์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
74 สนธิรัตน์ ครอบตัด.jpg สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
75 Webportal16200038539.png ชุติมา บุณยประภัศร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
76 Webportal16200038539.png วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
77 Webportal16200038539.png สินิตย์ เลิศไกร 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]