สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18 (13 กันยายน พ.ศ. 2535 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 18 เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ หลังจากนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 และถือเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 ในรอบปี หรือที่เรียกกันติดปากว่า "การเลือกตั้ง 2535/2" นั่นเอง

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังคงเป็นรูปแบบทางตรง แบบแบ่งเขตและรวมเขต ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งหนึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน มีจำนวน ส.ส. 360 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 18 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 9 8 4 17 36 3 2 79
ชาติไทย - 30 11 20 - 5 10 76
ชาติพัฒนา - 12 11 27 - 8 2 60
ความหวังใหม่ - 6 6 33 6 1 1 53
พลังธรรม 22 7 3 9 3 - 2 46
กิจสังคม 1 7 1 16 - - - 25
เสรีธรรม - 2 - 4 - 2 - 8
เอกภาพ - 2 - 2 - 4 - 8
ประชากรไทย 3 1 - - - - - 4
ราษฎร - - 1 - - - - 1
รวม 35 75 37 128 45 23 17 360

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกวินัย สมพงษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายอากร ฮุนตระกูล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbounce.png ลาออก
นางลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 พลตรีจำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายมารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นางเครือวัลย์ สมณะ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมุทร มงคลกิตติ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสาวิตต์ โพธิวิหค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอรรคพล สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายอุดมศิลป์ ศรีแสงนาม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทิน นพเกตุ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
6 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นางสาวสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกชินวุธ สุนทรสีมะ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
8 นายปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพงษ์ สู่ศุภอรรถ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นายถวิล ไพรสณฑ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายเธียร มโนหรทัต พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพัฒน์ กัลยาวินัย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
10 นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายธเนศร์ พรพิพัฒน์พงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายแสวง ฤกษ์จรัล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
12 นายกระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายปวีณา หงสกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีสมบัติ รอดโพธิ์ทอง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวราเทพ รัตนากร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายบุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 นายเดช บุญ-หลง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 นายไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระกร คำประกอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญชู โรจนเสถียร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ คำประกอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง คำประกอบ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นางพิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดมเดช รัตนเสถียร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางวาณี หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายมนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประมวล สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเสริม ถาวรกูล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทสานิตย์ สุรังสี พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายพิษณุ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายจรัส พั้วช่วย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายไพศาล จันทรภักดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูลไท พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายแก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายนิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายกมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญทรง วงศ์กวี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายนิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 นายวัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมชาย สาดิษฐ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประเสริฐ สุขวัฒน์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพร อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมั่น พัธโนทัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 นายเงิน บุญสุภา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายอารยะ ชุมดวง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 นายศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ มงคลศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายมงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายณรงค์ นิยมไทย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย วงศ์ไชย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายมอนอินทร์ รินคำ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ เชาว์ประยูร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 นายส่งสุข ภัคเกษม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพล เกียรติไชยากร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายพงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายคำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวพูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา ศรีจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางพวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายปัญญา จีนาคำ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายบุญชู ตรีทอง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวาสิต พยัคฆบุตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายมนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมาน ชมภูเทพ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง ปานลักษณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นายชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิวัฒนไชย ณ กาฬลินธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบวร ภูจริต พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวอรดี สุทธศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 นายอดิศร เพียงเกษ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายภูมิ สาระผล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายพงษ์ศักดิ์ อินทรพาณิชย์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพา อักษรเสือ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนาจ ชนะวงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพร ศรีวงษ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญญา ศรีปัญญา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายณรงค์เลิศ สุรพล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสฤต สันติเมทนีดล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายอร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสันติ ชัยวิรัตนะ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเจริญ จรรย์โกมล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทรงชัย อินทรารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 นายทนง ศิริปรีชาพงษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายมานะ คูสกุล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายจำลอง ครุฑขุนทด พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายกฤษฎาง แถวโสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายกร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
5 นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชัย ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายมนัส เฮงยศมาก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายประกิจ พลเดช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเนวิน ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายกริช กงเพชร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายอัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอำนวย ปะติเส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมมาศ เฮงสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 นายระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบูรณ์ ทองบุราณ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายรัชชัย ศรีลาภ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม มาลัยศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเอกภาพ พลซื่อ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นายมานะ มหาสุวีระชัย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเทิดภูมิ ใจดี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png พรรคมีมติให้ออกจากพรรค
นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายจำนงค์ โพธิสาโร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายเอกพร รักความสุข พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวิรัตน์ ตยางคนนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจิรมิตร อุดมธรรมภักดี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายเกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพิศาล มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสกสรร แสนภูมิ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอร่าม อามระดิษ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายทรงพล โกวิทศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายพินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นางเตือนใจ นุอุปละ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวิเชียร ขาวขำ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็น ส.ส. ของจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพรัช นุชิต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสพ บุษราคัม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 นายประจวบ ไชยสาส์น พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายรักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยา พรหมา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายวิทยา ขันอาสา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายโอวาท จุลโคตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็น ส.ส. ของจังหวัดอำนาจเจริญ
นายวิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสนิท จันทรวงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายดุสิต โสภิตชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรศักดิ์ บัวขาว พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายสุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา แก้วภราดัย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธรรม แสงประทุม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นางพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายรำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายสุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเด่น โต๊ะมีนา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายมุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นางอัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายวิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายวินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นางนิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายสมชาย นิยมกิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนาจ เพ่งจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีหญิงพนิดา เกษมมงคล พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุชาติ ตันเจริญ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายอิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นางสาวเสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายคณิน บุญสุวรรณ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายสนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายธงชัย พิมพ์สกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายธนิต ไตรวุฒิ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายสมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็น ส.ส. ของจังหวัดสระแก้ว
นายวิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายจักรพันธุ์ ยมจินดา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายเสริมศักดิ์ การุญ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสันทัต จีนาภักดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดร ตันติสุนทร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายธานี ยี่สาร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายอลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทวี ไกรคุปต์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายมารุต บุนนาค

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (ลาออก พ.ศ. 2537) นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ได้รับแต่งตั้งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายถวิล ไพรสณฑ์ (ลาออก พ.ศ. 2537) นายจรัส พั้วช่วย ได้รับแต่งตั้งแทน

อ้างอิง[แก้]

https://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=29536