สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18
ชุดที่ 17 ชุดที่ 19
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ13 กันยายน พ.ศ. 2535 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชวน 1
ฝ่ายค้านพรรคชาติไทย
สภาผู้แทนราษฎร
Thailand House of Representatives September 1992.svg
สมาชิก360
ประธานมารุต บุนนาค
รองประธานคนที่ 1วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ตั้งแต่ 22 กันยายน พ.ศ. 2535
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
รองประธานคนที่ 2ถวิล ไพรสณฑ์
ตั้งแต่ 22 กันยายน พ.ศ. 2535
จรัส พั้วช่วย
ตั้งแต่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ผู้นำฝ่ายค้านประมาณ อดิเรกสาร
ตั้งแต่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535
บรรหาร ศิลปอาชา
ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18 (13 กันยายน พ.ศ. 2535 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 18 เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ หลังจากอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 และถือเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 ในรอบปี หรือที่เรียกกันติดปากว่า "การเลือกตั้ง 2535/2" นั่นเอง

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังคงเป็นรูปแบบทางตรง แบบแบ่งเขตและรวมเขต ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งหนึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน มีจำนวน ส.ส. 360 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 18 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 9 8 4 17 36 3 2 79
ชาติไทย - 30 11 20 - 5 10 76
ชาติพัฒนา - 12 11 27 - 8 2 60
ความหวังใหม่ - 6 6 33 6 1 1 53
พลังธรรม 22 7 3 9 3 - 2 46
กิจสังคม 1 7 1 16 - - - 25
เสรีธรรม - 2 - 4 - 2 - 8
เอกภาพ - 2 - 2 - 4 - 8
ประชากรไทย 3 1 - - - - - 4
ราษฎร - - 1 - - - - 1
รวม 35 75 37 128 45 23 17 360

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกวินัย สมพงษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อากร ฮุนตระกูล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbounce.png ลาออก 26 เมษายน 2536
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 11 กรกฎาคม 2536
2 พลตรีจำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เครือวัลย์ สมณะ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทร มงคลกิตติ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 สาวิตต์ โพธิวิหค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อรรคพล สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุทิน นพเกตุ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
6 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกชินวุธ สุนทรสีมะ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
8 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมพงษ์ สู่ศุภอรรถ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เธียร มโนหรทัต พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมพัฒน์ กัลยาวินัย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
10 นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ธเนศร์ พรพิพัฒน์พงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคมวลชน
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
แสวง ฤกษ์จรัล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
12 กระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปวีณา หงสกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีสมบัติ รอดโพธิ์ทอง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 วราเทพ รัตนากร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 บุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 เดช บุญ-หลง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วีระกร คำประกอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง คำประกอบ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วาณี หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเสริม ถาวรกูล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทสานิตย์ สุรังสี พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 พิษณุ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ไพศาล จันทรภักดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูลไท พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
แก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญทรง วงศ์กวี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 เชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมชาย สาดิษฐ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเสริฐ สุขวัฒน์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมพร อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มั่น พัธโนทัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 เงิน บุญสุภา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อารยะ ชุมดวง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคมวลชน
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 ศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ มงคลศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ณรงค์ นิยมไทย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย วงศ์ไชย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
มอนอินทร์ รินคำ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ เชาว์ประยูร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 ส่งสุข ภัคเกษม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุรพล เกียรติไชยากร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 พงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา ศรีจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมาน ชมภูเทพ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง ปานลักษณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
วิวัฒนไชย ณ กาฬลินธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 บวร ภูจริต พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อรดี สุทธศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 อดิศร เพียงเกษ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ภูมิ สาระผล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พงษ์ศักดิ์ อินทรพาณิชย์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 พา อักษรเสือ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจ ชนะวงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมพร ศรีวงษ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัญญา ศรีปัญญา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สฤต สันติเมทนีดล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 เจริญ จรรย์โกมล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทรงชัย อินทรารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ทนง ศิริปรีชาพงษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก 21 พฤษภาคม 2537
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 7 สิงหาคม 2537
มานะ คูสกุล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
จำลอง ครุฑขุนทด พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
กฤษฎาง แถวโสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 กร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
5 นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัย ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคมวลชน
2 มนัส เฮงยศมาก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ประกิจ พลเดช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เนวิน ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 กริช กงเพชร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 อำนวย ปะติเส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมมาศ เฮงสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคมวลชน
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 ระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ ทองบุราณ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
รัชชัย ศรีลาภ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บรรจง โฆษิตจิรนันท์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เกษม มาลัยศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เอกภาพ พลซื่อ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 มานะ มหาสุวีระชัย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เทิดภูมิ ใจดี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png พรรคมีมติให้ออกจากพรรค 8 มิถุนายน 2536
มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 22 สิงหาคม 2536
3 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
จำนงค์ โพธิสาโร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 เอกพร รักความสุข พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 วิรัตน์ ตยางคนนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จิรมิตร อุดมธรรมภักดี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พิศาล มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เสกสรร แสนภูมิ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม อามระดิษ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 เกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ทรงพล โกวิทศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เตือนใจ นุอุปละ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 วิเชียร ขาวขำ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็น ส.ส. ของจังหวัดหนองบัวลำภู
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพรัช นุชิต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ประสพ บุษราคัม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไชยา พรหมา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 วิทยา ขันอาสา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
โอวาท จุลโคตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็น ส.ส. ของจังหวัดอำนาจเจริญ
วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สนิท จันทรวงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ บัวขาว พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา แก้วภราดัย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุธรรม แสงประทุม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
รำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เด่น โต๊ะมีนา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 อัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 สมชาย นิยมกิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจ เพ่งจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีหญิงพนิดา เกษมมงคล พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 สุชาติ ตันเจริญ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
คณิน บุญสุวรรณ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
สนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ธงชัย พิมพ์สกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ธนิต ไตรวุฒิ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็น ส.ส. ของจังหวัดสระแก้ว
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 จักรพันธุ์ ยมจินดา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พินิจ จันทร์สมบูรณ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สันทัต จีนาภักดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุดร ตันติสุนทร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 ธานี ยี่สาร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทวี ไกรคุปต์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร มารุต บุนนาค

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง วันมูหะมัดนอร์ มะทา (ลาออก พ.ศ. 2537) เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ได้รับแต่งตั้งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ถวิล ไพรสณฑ์ (ลาออก พ.ศ. 2537) จรัส พั้วช่วย ได้รับแต่งตั้งแทน

อ้างอิง[แก้]