รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงศึกษาธิการ
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)
ในฐานะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธรรมการ
สถาปนา16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธรรมการ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476[1] 29 มีนาคม พ.ศ. 2477
2 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
3 พลโท ประยูร ภมรมนตรี 9 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
4 นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
5
(1,2)
ศาสตราจารย์เดือน บุนนาค 21 กันยายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม 2487
11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 10 มกราคม พ.ศ. 2488
6 นายวิโรจน์ กมลพันธ์ 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
7
(1)
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) 22 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
8 พันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ 28 กันยายน พ.ศ. 2493 22 มกราคม พ.ศ. 2494
9
(1,2)
พลอากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) 24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
10 พลโท เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
7
(2)
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
11
(1,2)
พลตรี เผชิญ นิมิบุตร 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
12 นายทิม ภูริพัฒน์ 8 เมษายน พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
13 นายน้อม อุปรมัย 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
14 พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
15 นายอภัย จันทวิมล 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
16
(1,2)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
17 ศาสตราจารย์ ร้อยเอก หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
18
(1)
ศาสตราจารย์ ก่อ สวัสดิพาณิชย์
19
(1)
นายขุนทอง ภูผิวเดือน 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
20 นายประเสริฐ บุญสม 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
21 นายสุวรรณ ธนกัญญา 12 มกราคม พ.ศ. 2519
22 นายปัญจะ เกสรทอง 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
23
(1)
นายสิดดิก สารีฟ 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
24 นายดาบชัย อัคราช 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
23
(2)
นายสิดดิก สารีฟ 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
25 นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์
18
(2)
ศาสตราจารย์ ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
26 นางยุพา อุดมศักดิ์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
27 ศาสตราจารย์กิตติคุณ สิปปนนท์ เกตุทัต 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
19
(2,3)
นายขุนทอง ภูผิวเดือน 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
28
(1,2)
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
29 พลเอก มานะ รัตนโกเศศ
30
(1)
นายสกุล ศรีพรหม 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
31 นายใหม่ ศิรินวกุล 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 22 พฤศจิกายน 2533
33 นายประยูร สุรนิวงศ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
34 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
35 นายบุญถึง ผลพานิชย์ 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
30
(2)
นายสกุล ศรีพรหม
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
36
(1)
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
37 นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
38 นายไพโรจน์ เครือรัตน์
39 นายเงิน บุญสุภา
36
(2)
นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
40 นายปราโมทย์ สุขุม 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
41
(1)
นายสังข์ทอง ศรีธเรศ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
42 รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
43 นายสฤต สันติเมทนีดล 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
44 นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537
45 ร้อยตรี เจริญ คันธวงศ์ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
46 นายชิงชัย มงคลธรรม 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
47 ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
48 นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พศ. 2540
49
(1)
นายจำลอง ครุฑขุนทด
41
(2)
นายสังข์ทอง ศรีธเรศ
50 นายกองตรี อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
51 พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล
52 ศาสตราจารย์ พจน์ สะเพียรชัย 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
53 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
54 นายอาคม เอ่งฉ้วน
55 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 25 กันยายน พ.ศ. 2543
56 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
57 นายวิชัย ตันศิริ
49
(2)
นายจำลอง ครุฑขุนทด 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545
58 นางสิริกร มณีรินทร์ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
59 นายสุธรรม แสงประทุม 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
60 นายกองเอกอารีย์ วงศ์อารยะ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
61 นายรุ่ง แก้วแดง 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
62 รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ 56 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
63 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
64 นายพงศกร อรรณนพพร
65 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 59 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
66 นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
67 นายไชยยศ จิรเมธากร 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
68 นางบุญรื่น ศรีธเรศ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
69 นายสุรพงศ์ อึ้งอัมพรวิไล
70 นายศักดา คงเพชร 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
71 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
72 นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
73 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
74 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
75 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
76 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
77 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
78 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
79 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

  1. [https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/1095686.pdf พระบรมบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๙ ราย) ราชกิจจานุเบกษา. ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖