รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png
ตรากระทรวงแรงงาน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง
วาระ 4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
สถาปนา 23 กันยายน พ.ศ. 2536
เว็บไซต์ http://www.mol.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[แก้]

ไทย   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   ไทย
( 23 กันยายน พ.ศ. 2536 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Chavalit.jpg พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 50 23 กันยายน พ.ศ. 2536 7 มกราคม พ.ศ. 2537
2
(1)
Phaithoon K.jpg นายไพฑูรย์ แก้วทอง 50 8 มกราคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
3
(1)
Sombong.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 50 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
4 Pisan M.jpg นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 51 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
5 Prasong-buranapong.jpg นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 51 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
6 Chatchai a.jpg นายฉัตรชัย เอียสกุล 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540
7 มนตรี ด่าน.jpg นายมนตรี ด่านไพบูลย์ 52 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
8 101xx.jpg นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
3
(2)
Sombong.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 53 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
9 Wut sukosol.jpg พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล 53 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 13 มิถุนายน พ.ศ. 2543
10 Pracha.jpg พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 53 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
11 เดช บุญ-หลง.jpg นายเดช บุญ-หลง 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

กระทรวงแรงงาน[แก้]

ไทย   กระทรวงแรงงาน   ไทย
( 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12 Suwat L.jpg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
13
(1)
Uriwan T.jpg นางอุไรวรรณ เทียนทอง 54 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
14 Soraaut.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
15 57681.jpg นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
16 A-pai.jpg นายอภัย จันทนจุลกะ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
13
(2,3)
Uriwan T.jpg นางอุไรวรรณ เทียนทอง 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
2
(2)
Phaithoon K.jpg นายไพฑูรย์ แก้วทอง 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
17 เฉลิมชัย ศรีอ่อน.jpg นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 59 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
18 เผดิมชัย สะสมทรัพย์.jpg นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
19 ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง.jpg ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
20 สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์.jpg พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
21 ศิริชัย ดิษฐกุล.jpg พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
20
(-)
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์.jpg พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รักษาราชการแทน
61 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการ[แก้]

 • นายไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 23 กันยายน พ.ศ. 2536 8 มกราคม พ.ศ. 2537
 • นายเสริมศักดิ์ การุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 23 กันยายน พ.ศ. 2536 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
 • นายยุทธ อังกินันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 • นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
 • นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
 • นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 • นายเอกพร รักความสุข เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 • นายทศพร มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 • นายจองชัย เที่ยงธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 พฤศจิกายน 2540 11 เมษายน 2543
 • นายประกอบ สังข์โต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 พฤศจิกายน 2540 4 ตุลาคม 2541
 • นางปวีณา หงสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 5 ตุลาคม 2541 9 กรกฎาคม 2542
 • พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 9 กรกฎาคม 2542 13 มิถุนายน 2543
 • นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 9 กรกฎาคม 2542 6 มกราคม 2544
 • นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 11 เมษายน 2543 6 มกราคม 2544
 • นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 17 กุมภาพันธ์ 2544 11 มีนาคม 2548

อ้างอิง[แก้]