สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
ชุดที่ 19 ชุดที่ 21
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชวลิต (2539-2540)
คณะรัฐมนตรีชวน 2 (2540-2543)
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ (2539-2540)
พรรคความหวังใหม่ (2540-2543)
สภาผู้แทนราษฎร
20th Thailand House of Representatives composition (election 1996).svg
สมาชิก393
ประธานวันมูหะมัดนอร์ มะทา
จนถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543
พิชัย รัตตกุล
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543
รองประธานคนที่ 1โสภณ เพชรสว่าง
รองประธานคนที่ 2สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นายกรัฐมนตรีชวลิต ยงใจยุทธ
จนถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ชวน หลีกภัย
ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
จนถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ชวลิต ยงใจยุทธ
ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคความหวังใหม่กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 5 พรรค (2539-2540)
รัฐบาลผสมพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรค (2540-2543)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20 (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 393 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค[แก้]

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ณ วันสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎร

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 27 11 7 12 46 3 7 113
ไม่สังกัดพรรค 2 17 5 31 1 9 6 71
ชาติพัฒนา - 8 11 12 - 3 1 35
ชาติไทย - 16 4 4 - 7 1 32
ความหวังใหม่ - 5 2 14 - - - 21
ราษฎร - 9 - - - - - 9
กิจสังคม - 3 - 5 - - - 8
เอกภาพ - 3 - 5 - - - 8
เสรีธรรม - - 1 4 - - - 5
ประชากรไทย 1 1 - - - - - 2
รวม 30 74 30 88 47 22 15 306

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[1]

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ธวัชชัย สัจจกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สาวิตต์ โพธิวิหค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นพดล ปัทมะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 อรรคพล สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย ตันศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคพลังธรรม
ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สืบแสง พรหมบุญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เธียร มโนหรทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
รัตนา อนันต์นาคินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 จักรพันธุ์ ยมจินดา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ประกอบ จิรกิติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคความหวังใหม่
เดิมสังกัด พรรคมวลชน
Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สิทธิพร ขำอาจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
12 ปวีณา หงสกุล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ห้างทอง ธรรมวัฒนะ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
13 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุขวิช รังสิตพล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 วราเทพ รัตนากร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วีระกร คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุนัย จุลพงศธร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร แจ่มใส พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นนทบุรี 1 พิมพา จันทร์ประสงค์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ประกอบ สังข์โต พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 ฉลอง เรี่ยวแรง พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคกิจสังคม
พลกฤษณ์ หงษ์ทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กุมพล สภาวสุ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคกิจสังคม
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิทยา สุขิตานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพศาล จันทรภักดี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สันติ พร้อมพัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เอี่ยม ทองใจสด ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ลพบุรี 1 นิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอกบุญชู วังกานนท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อำนวย คลังผา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พูนผล อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
มั่น พัธโนทัย พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สมพร อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจี่ย ก๊กผล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สระบุรี 1 วีระพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติไทย
เงิน บุญสุภา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 ปองพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติไทย
สมชาย สุนทรวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
สิงห์บุรี 1 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กุศล หมีเทศ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อารยะ ชุมดวง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 ประเสริฐ มงคลศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉัฐวัสส์ มุตตามระ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
รัตนา จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชรินรัตน์ พุทธปวน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
2 บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย ยศสุข พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 ทวีศักดิ์ สุภาศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สันติ ตันสุหัช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ คำวงษา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทศพร เสรีรักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ธารทอง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ธัญ การวัฒนาศิริกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุตรดิตถ์ 1 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
กนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 บวร ภูจริต ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เงิน ไชยศิวามงคล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ขอนแก่น 1 ภูมิ สาระผล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
กวี สุภธีระ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อดิศร เพียงเกษ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พงศกร อรรณนพพร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 สุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเกิด หิรัญคำ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 เจริญ จรรย์โกมล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ร้อยตรีวัฒนา แก้วศิริ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นครพนม 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มานะ คูสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครราชสีมา 1 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ประวิช รัตนเพียร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
กฤษฎาง แถวโสภา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
กร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 สุขุม เลาวัณย์ศิริ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ประทีป กรีฑาเวช พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 จำลอง ครุฑขุนทด ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
รักษ์ ด่านกุล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
6 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 เนวิน ชิดชอบ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
กรุณา ชิดชอบ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัย ชิดชอบ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ประกิจ พลเดช ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
โสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 ทรงศักดิ์ ทองศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ขจรธน จุดโต พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 กริช กงเพชร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มาโนช เชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 มยุรา อุรเคนทร์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประยุทธ นิจพานิชย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 สฤษดิ์ ประดับศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ร้อยเอ็ด 1 เวียง วรเชษฐ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ศักดา คงเพชร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
3 สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เอกภาพ พลซื่อ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พวงเพ็ชร ชุนละเอียด พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ธนเทพ ทิมสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มานะ มหาสุวีระชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 มานพ จรัสดำรงนิตย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
3 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 เอกพร รักความสุข พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจริญ การุญ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 สาคร พรหมภักดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วัชรินทร์ ศรีถาพร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 วิรัตน์ ตยางคนนท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
อวยชัย สุขรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 เสกสรร แสนภูมิ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ทศพร มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 ธีระชัย เตียวเจริญโสภา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
หนองคาย 1 พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทรงพล โกวิทศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ว่าที่ร้อยตรีสรชาติ สุวรรณพรหม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดรธานี 1 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิชัย เอี่ยมวงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 โชคสมาน สีลาวงษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 รักเกียรติ สุขธนะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคกิจสังคม
ประจวบ ไชยสาส์น ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุพล ฟองงาม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 ตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิทธิชัย โควสุรัตน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
4 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
รำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เด่น โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 อัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ธวัช วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ประวัฒน์ อุตตะโมต ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
คมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 จาตุรนต์ ฉายแสง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ไกรสร นันทมานพ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ ตันเจริญ พรรคไท Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชลบุรี 1 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 สมาน ภุมมะกาญจนะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
สุนทร วิลาวัลย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วัฒนา เมืองสุข ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ระยอง 1 เสริมศักดิ์ การุญ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฐานิสร์ เทียนทอง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิทยา เทียนทอง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอกวัฒนชัย วุฒิศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติไทย
2 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 รักษ์ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สำเภา ประจวบเหมาะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิเศษ ใจใหญ่ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิเชษฐ์ สถิรชวาล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ราชบุรี 1 วิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สรอรรถ กลิ่นประทุม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ทวี ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
บุญมาก ศิริเนาวกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

อ้างอิง[แก้]