สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
ชุดที่ 19 ชุดที่ 21
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
(3 ปี 357 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชวลิต (2539-2540)
คณะรัฐมนตรีชวน 2 (2540-2543)
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ (2539-2540)
พรรคความหวังใหม่ (2540-2543)
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก393
ประธานวันมูหะมัดนอร์ มะทา
จนถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543
พิชัย รัตตกุล
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543
รองประธานคนที่ 1โสภณ เพชรสว่าง
รองประธานคนที่ 2สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นายกรัฐมนตรีชวลิต ยงใจยุทธ
จนถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ชวน หลีกภัย
ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
จนถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
ชวลิต ยงใจยุทธ
ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคความหวังใหม่กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 5 พรรค (2539-2540)
รัฐบาลผสมพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรค (2540-2543)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20 (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 393 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539

องค์ประกอบของสภา[แก้]

สภาผู้แทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 393 ที่นั่ง

พรรค จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผลการเลือกตั้ง ณ วันสิ้นอายุสภา
ประชาธิปัตย์ 123 113
ไม่สังกัดพรรค - 71
ชาติพัฒนา 52 35
ชาติไทย 39 32
ความหวังใหม่ 125 21
ราษฎร - 9
กิจสังคม 20 8
เอกภาพ 8 8
เสรีธรรม 4 5
ประชากรไทย 18 2
มวลชน 2 0
ไท 1 0
พลังธรรม 1 0
รวม 393 306
ว่าง - 87

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

  • 28 มิถุนายน พ.ศ. 2543 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พร้อมด้วย สส.ส่วนใหญ่จากพรรคความหวังใหม่และพรรคฝ่ายค้าน ประกาศลาออกด้วยการเดินออกจากสภา เพื่อกดดันรัฐบาล ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศล้มเหลว ประชาชนยากจน บริหารประเทศอย่างไร้ประสิทธิภาพ ไม่ซื่อตรง มีการทุจริตเกิดขึ้นมากมาย แสวงหาประโยชน์ และปกป้องคนผิดที่เป็นพรรคพวกตนเอง ที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติพังเสียหาย กดดันให้รัฐบาลที่นำโดย ชวน หลีกภัย รีบยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน เพื่อเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่[1] โดยในรายงานการประชุมสภาได้ระบุว่า ในวันนั้นมีการลาออกทั้งสิ้น 74 คน ถึงแก่กรรม 8 คน ทำให้สมาชิกสภาฯ เหลือทั้งสิ้น 311 คน
  • ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 20 ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ซึ่งได้จัดการประชุมในวันเดียวกันนั้น ได้มีการเสนอรายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ สืบเนื่องจาก วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ โดย วิเชษฐ์ เกษมทองศรี สส.ราชบุรี พรรคชาติพัฒนา เสนอชื่อ พิชัย รัตตกุล สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ สาคร พรหมภักดี สส.สกลนคร พรรคกิจสังคม เสนอชื่อ โชคสมาน สีลาวงษ์ สส.อุดรธานีจากพรรคเดียวกัน ทว่า โชคสมานขอถอนตัว ทำให้พิชัยได้รับการดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ คนใหม่ในที่สุด[2]
  • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ชวน หลีกภัย ประกาศยุบสภา ก่อนเวลาที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดวาระเพียงไม่กี่วัน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค[แก้]

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ณ วันสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎร

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 27 11 7 12 46 3 7 113
ไม่สังกัดพรรค 2 17 5 31 1 9 6 71
ชาติพัฒนา - 8 11 12 - 3 1 35
ชาติไทย - 16 4 4 - 7 1 32
ความหวังใหม่ - 5 2 14 - - - 21
ราษฎร - 9 - - - - - 9
กิจสังคม - 3 - 5 - - - 8
เอกภาพ - 3 - 5 - - - 8
เสรีธรรม - - 1 4 - - - 5
ประชากรไทย 1 1 - - - - - 2
รวม 30 74 30 88 47 22 15 306

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[3]

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ธวัชชัย สัจจกุล พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย
2 ศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์
3 อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
สาวิตต์ โพธิวิหค พรรคประชาธิปัตย์
นพดล ปัทมะ พรรคประชาธิปัตย์
4 อรรคพล สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์
ปรีชา สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์
วิชัย ตันศิริ พรรคประชาธิปัตย์
5 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ พรรคประชาธิปัตย์
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์
6 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
7 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคพลังธรรม
ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์
สืบแสง พรหมบุญ พรรคประชาธิปัตย์
8 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
9 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์
เธียร มโนหรทัต พรรคประชาธิปัตย์
รัตนา อนันต์นาคินทร์ พรรคประชาธิปัตย์
10 จักรพันธุ์ ยมจินดา ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ประกอบ จิรกิติ พรรคประชาธิปัตย์
องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
(เดิมสังกัด พรรคมวลชน)
สิทธิพร ขำอาจ พรรคประชาธิปัตย์
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์
12 ปวีณา หงสกุล พรรคชาติพัฒนา ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ห้างทอง ธรรมวัฒนะ พรรคประชากรไทย เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
13 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์
สุขวิช รังสิตพล พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์
พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคความหวังใหม่
2 วราเทพ รัตนากร พรรคความหวังใหม่
ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคชาติพัฒนา
ชัยนาท 1 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย
พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ พรรคชาติไทย
นครนายก 1 สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย
ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ
ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา
วีระกร คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคประชาธิปัตย์
สุนัย จุลพงศธร พรรคชาติพัฒนา
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม
วิจิตร แจ่มใส พรรคความหวังใหม่ เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นนทบุรี 1 พิมพา จันทร์ประสงค์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ประกอบ สังข์โต พรรคราษฎร เดิมสังกัดพรรคประชากรไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคราษฎร เดิมสังกัดพรรคประชากรไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 ฉลอง เรี่ยวแรง พรรคราษฎร เดิมสังกัดพรรคประชากรไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคราษฎร เดิมสังกัดพรรคประชากรไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคกิจสังคม
พลกฤษณ์ หงษ์ทอง พรรคกิจสังคม
กุมพล สภาวสุ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคกิจสังคม
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม
พงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคชาติพัฒนา
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิทยา สุขิตานนท์ พรรคประชาธิปัตย์
พิษณุโลก 1 ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคชาติพัฒนา ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา
พิษณุ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์
2 ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคชาติพัฒนา
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์
วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพศาล จันทรภักดี พรรคความหวังใหม่
2 สันติ พร้อมพัฒน์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคกิจสังคม ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่
เอี่ยม ทองใจสด ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ลพบุรี 1 นิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์
พลตำรวจเอกบุญชู วังกานนท์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย
2 อำนวย คลังผา ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร เดิมสังกัดพรรคประชากรไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย
พูนผล อัศวเหม พรรคราษฎร เดิมสังกัดพรรคประชากรไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ พรรคราษฎร เดิมสังกัดพรรคประชากรไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
มั่น พัธโนทัย พรรคราษฎร เดิมสังกัดพรรคประชากรไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สมพร อัศวเหม พรรคราษฎร เดิมสังกัดพรรคประชากรไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจี่ย ก๊กผล ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สระบุรี 1 วีระพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติไทย
เงิน บุญสุภา ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 ปองพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติไทย
สมชาย สุนทรวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
สิงห์บุรี 1 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม
กุศล หมีเทศ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคชาติพัฒนา
อารยะ ชุมดวง พรรคความหวังใหม่ (เดิมสังกัด พรรคมวลชน)
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย
กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย
พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย
อุทัยธานี 1 ประเสริฐ มงคลศิริ พรรคประชาธิปัตย์
ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคประชาธิปัตย์
ฉัฐวัสส์ มุตตามระ พรรคความหวังใหม่
รัตนา จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา
2 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา
สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์
ชรินรัตน์ พุทธปวน ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
2 บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา
ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ พรรคชาติพัฒนา
อำนวย ยศสุข พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 ทวีศักดิ์ สุภาศรี พรรคชาติพัฒนา
สันติ ตันสุหัช พรรคความหวังใหม่
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคชาติพัฒนา
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย
พะเยา 1 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคประชาธิปัตย์
สวัสดิ์ คำวงษา พรรคชาติพัฒนา
แพร่ 1 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย
ทศพร เสรีรักษ์ พรรคชาติไทย
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคชาติไทย ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคชาติไทย
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ธารทอง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา
ลำพูน 1 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคชาติพัฒนา
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ธัญ การวัฒนาศิริกุล พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุตรดิตถ์ 1 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคประชากรไทย ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเสรีธรรม
กนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่ เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคความหวังใหม่ เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 บวร ภูจริต ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เงิน ไชยศิวามงคล ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ขอนแก่น 1 ภูมิ สาระผล ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
กวี สุภธีระ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อดิศร เพียงเกษ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคความหวังใหม่
พงศกร อรรณนพพร ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคกิจสังคม ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 สุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคความหวังใหม่
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม
ชัยภูมิ 1 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่
บุญเกิด หิรัญคำ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 เจริญ จรรย์โกมล ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ร้อยตรีวัฒนา แก้วศิริ พรรคความหวังใหม่
3 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา
ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นครพนม 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มานะ คูสกุล พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครราชสีมา 1 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา
ประวิช รัตนเพียร พรรคชาติพัฒนา
2 พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา
กฤษฎาง แถวโสภา พรรคชาติพัฒนา
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติพัฒนา
3 วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
กร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา
ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา
4 สุขุม เลาวัณย์ศิริ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ประทีป กรีฑาเวช พรรคชาติพัฒนา
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
5 จำลอง ครุฑขุนทด ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
รักษ์ ด่านกุล พรรคชาติพัฒนา ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
6 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคชาติพัฒนา
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์
บุรีรัมย์ 1 เนวิน ชิดชอบ พรรคเอกภาพ
กรุณา ชิดชอบ พรรคเอกภาพ
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคเอกภาพ
2 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์
ชัย ชิดชอบ พรรคเอกภาพ
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
3 ประกิจ พลเดช ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
โสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา
4 ทรงศักดิ์ ทองศรี ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ขจรธน จุดโต พรรคความหวังใหม่
มหาสารคาม 1 กริช กงเพชร ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มาโนช เชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 มยุรา อุรเคนทร์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคชาติไทย
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม
วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประยุทธ นิจพานิชย์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 สฤษดิ์ ประดับศรี ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ร้อยเอ็ด 1 เวียง วรเชษฐ์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์
อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย
2 ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่ เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ศักดา คงเพชร ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
3 สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เอกภาพ พลซื่อ พรรคเสรีธรรม
เลย 1 พวงเพ็ชร ชุนละเอียด พรรคชาติพัฒนา
สมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
2 ธนเทพ ทิมสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม
ศรีสะเกษ 1 ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มานะ มหาสุวีระชัย พรรคประชาธิปัตย์
2 มานพ จรัสดำรงนิตย์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
3 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคชาติไทย
สกลนคร 1 เอกพร รักความสุข พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจริญ การุญ พรรคความหวังใหม่ เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 สาคร พรหมภักดี พรรคกิจสังคม
วัชรินทร์ ศรีถาพร พรรคความหวังใหม่
3 วิรัตน์ ตยางคนนท์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
อวยชัย สุขรัตน์ พรรคความหวังใหม่
สุรินทร์ 1 พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติพัฒนา
2 เสกสรร แสนภูมิ พรรคเอกภาพ
ทศพร มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 ธีระชัย เตียวเจริญโสภา ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคกิจสังคม ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
หนองคาย 1 พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ทรงพล โกวิทศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์
2 เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม
พินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ว่าที่ร้อยตรีสรชาติ สุวรรณพรหม พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดรธานี 1 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิชัย เอี่ยมวงศ์ พรรคความหวังใหม่
3 โชคสมาน สีลาวงษ์ พรรคกิจสังคม
สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคเสรีธรรม
4 รักเกียรติ สุขธนะ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคกิจสังคม
ประจวบ ไชยสาส์น ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สุพล ฟองงาม ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 ตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่
ปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคชาติไทย
3 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์
สิทธิชัย โควสุรัตน์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
4 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์
อำนาจเจริญ 1 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์
ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร 1 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์
2 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์
วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์
3 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์
4 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์
นราธิวาส 1 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์
รำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์
เด่น โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์
มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์
สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์
สมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์
ภูเก็ต 1 อัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์
สงขลา 1 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์
2 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์
ไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์
พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์
สตูล 1 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์
ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์
2 ธวัช วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์ เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ประวัฒน์ อุตตะโมต ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
คมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา
ฉะเชิงเทรา 1 จาตุรนต์ ฉายแสง ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ไกรสร นันทมานพ พรรคประชาธิปัตย์
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา
สุชาติ ตันเจริญ พรรคไท ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชลบุรี 1 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย
สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย
สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย
2 สนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย
สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย
3 สันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์ พรรคชาติไทย
ชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์
ปราจีนบุรี 1 สมาน ภุมมะกาญจนะ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
สุนทร วิลาวัลย์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วัฒนา เมืองสุข ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ระยอง 1 เสริมศักดิ์ การุญ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา
สระแก้ว 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฐานิสร์ เทียนทอง ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิทยา เทียนทอง ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอกวัฒนชัย วุฒิศิริ พรรคประชาธิปัตย์
พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคความหวังใหม่ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคชาติไทย
2 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์
เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย
ตาก 1 รักษ์ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
ถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สำเภา ประจวบเหมาะ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
วิเศษ ใจใหญ่ ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคกิจสังคม ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พิเชษฐ์ สถิรชวาล ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ราชบุรี 1 วิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
สรอรรถ กลิ่นประทุม ไม่สังกัดพรรค ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ทวี ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์ ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี พรรคชาติพัฒนา
บุญมาก ศิริเนาวกุล พรรคประชาธิปัตย์

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

การลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ตำแหน่ง ชื่อ พรรค คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร[4]
(ใช้วิธีการขานชื่อ)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา ความหวังใหม่ 221
พิชัย รัตตกุล ประชาธิปัตย์ 167
งดออกเสียง
3
รวม
391
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
(ใช้วิธีการยกมือ)
โสภณ เพชรสว่าง ความหวังใหม่ 207
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ประชาธิปัตย์ 178
รวม
385
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
(ใช้วิธีการยกมือ)
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ กิจสังคม 208
ชัย ชิดชอบ เอกภาพ 143
รวม
351


ฉายารัฐสภา[แก้]

ตำแหน่ง พ.ศ.2543[5]
ดาวเด่น จาตุรนต์ ฉายแสง
ดาวดับ ชาญชัย อิสระเสนารักษ์
ฉายาสภาผู้แทนราษฎร สภาหลังยาว
ฉายาวุฒิสภา อวสานสภาสูง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา โน้ตประกาศิต
ผู้นำฝ่ายค้าน ผู้นำ 3 ก๊ก
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
เหตุการณ์แห่งปี ศึกซักฟอกรัฐบาล 5 วัน 4 คืน
คู่กัดแห่งปี สนั่น ขจรประศาสน์
และ
เฉลิม อยู่บำรุง
วาทะแห่งปี “ผมเสียใจ แต่ไม่ขอโทษ”
(ชวน หลีกภัย)

อ้างอิง[แก้]

  1. "พลิกตำนาน 'ความหวังใหม่' ลาออกยกพรรค หวังบีบ ปชป.ยุบสภา". www.thairath.co.th. 2013-12-09.
  2. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
  3. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, รายงานการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2539 เก็บถาวร 2009-08-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  4. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เวลา ๑๙.๐๕ น.– ๒๐.๕๓ น.
  5. "สวนดุสิตโพล: กรณี "ฉายารัฐบาล" และ "ฉายาสภา"". ryt9.com.