สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20 (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 393 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค[แก้]

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ณ วันสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎร

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 27 11 7 12 46 3 7 113
ไม่สังกัดพรรค 2 17 5 31 1 9 6 71
ชาติพัฒนา - 8 11 12 - 3 1 35
ชาติไทย - 16 4 4 - 7 1 32
ความหวังใหม่ - 5 2 14 - - - 21
ราษฎร - 9 - - - - - 9
กิจสังคม - 3 - 5 - - - 8
เอกภาพ - 3 - 5 - - - 8
เสรีธรรม - - 1 4 - - - 5
ประชากรไทย 1 1 - - - - - 2
รวม 30 74 30 88 47 22 15 306

หมายเหตุ : มีตำแหน่งว่าง แต่ไม่มีการเลือกตั้งใหม่ จำนวน 69 ตำแหน่ง

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[1]

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายธวัชชัย สัจจกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นางลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสาวิตต์ โพธิวิหค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนพดล ปัทมะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายอรรคพล สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย ตันศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายพิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคพลังธรรม
นายทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสืบแสง พรหมบุญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 นายปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นายถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเธียร มโนหรทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวรัตนา อนันต์นาคินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 นายจักรพันธุ์ ยมจินดา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
นายประกอบ จิรกิติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคความหวังใหม่
เดิมสังกัด พรรคมวลชน
Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายสิทธิพร ขำอาจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
12 นางปวีณา หงสกุล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายห้างทอง ธรรมวัฒนะ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายสุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
13 นายสมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุขวิช รังสิตพล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวราเทพ รัตนากร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครปฐม 1 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยา สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายภิญโญ นิโรจน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
นายประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระกร คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 นายบุญชู โรจนเสถียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุนัย จุลพงศธร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจิตร แจ่มใส พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นนทบุรี 1 นางพิมพา จันทร์ประสงค์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายประกอบ สังข์โต พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายสำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายฉลอง เรี่ยวแรง พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายเอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พระนครศรีอยุธยา 1 นายมนตรี พงษ์พานิช ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคกิจสังคม
นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายกุมพล สภาวสุ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคกิจสังคม
2 นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายวิทยา สุขิตานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายสุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายพิษณุ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายจุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายจรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายไพศาล จันทรภักดี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสันติ พร้อมพัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 นายแก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเอี่ยม ทองใจสด ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ลพบุรี 1 นายนิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอกบุญชู วังกานนท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายกมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอำนวย คลังผา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายนิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 นายวัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพูนผล อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายมั่น พัธโนทัย พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพร อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สมุทรสาคร 1 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายเจี่ย ก๊กผล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
สระบุรี 1 นายวีระพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติไทย
นายเงิน บุญสุภา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 นายปองพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติไทย
นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
สิงห์บุรี 1 นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายกุศล หมีเทศ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 นายประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายอารยะ ชุมดวง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 นายประเสริฐ มงคลศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายฉัฐวัสส์ มุตตามระ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นางรัตนา จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายมงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
3 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เชียงใหม่ 1 นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวชรินรัตน์ พุทธปวน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
2 นายบุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนวย ยศสุข พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 นายทวีศักดิ์ สุภาศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสันติ ตันสุหัช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายคำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวพูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
นายไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ คำวงษา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทศพร เสรีรักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายบุญชู ตรีทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวาสิต พยัคฆบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพินิจ จันทรสุรินทร์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
นางสาวธารทอง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายมนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายธัญ การวัฒนาศิริกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุตรดิตถ์ 1 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายกนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นายชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายสังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายพิชัย มงคลวิรกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 นายบวร ภูจริต ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายเงิน ไชยศิวามงคล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ขอนแก่น 1 นายภูมิ สาระผล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายกวี สุภธีระ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายอดิศร เพียงเกษ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายพงศกร อรรณนพพร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
3 นายสุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นางมุกดา พงษ์สมบัติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
4 นายสุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเกิด หิรัญคำ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายอร่าม โล่ห์วีระ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 นายเจริญ จรรย์โกมล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ร้อยตรีวัฒนา แก้วศิริ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นครพนม 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายมานะ คูสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นครราชสีมา 1 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายประวิช รัตนเพียร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายกฤษฎาง แถวโสภา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสกุล ศรีพรหม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายกร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายประทีป กรีฑาเวช พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายจำลอง ครุฑขุนทด ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
นายรักษ์ ด่านกุล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
6 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายเนวิน ชิดชอบ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นางกรุณา ชิดชอบ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชัย ชิดชอบ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประกิจ พลเดช ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายโสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 นายทรงศักดิ์ ทองศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายขจรธน จุดโต พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายกริช กงเพชร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายสุชาติ ศรีสังข์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายมาโนช เชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 นางมยุรา อุรเคนทร์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นางวรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 นายรณฤทธิชัย คานเขต พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายประยุทธ นิจพานิชย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 นายสฤษดิ์ ประดับศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ร้อยเอ็ด 1 นายเวียง วรเชษฐ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายศักดา คงเพชร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
3 นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายเอกภาพ พลซื่อ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธนเทพ ทิมสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายบุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายมานะ มหาสุวีระชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
3 นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายเอกพร รักความสุข พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายเจริญ การุญ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 นายสาคร พรหมภักดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นางวัชรินทร์ ศรีถาพร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิรัตน์ ตยางคนนท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายอวยชัย สุขรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นางเกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายเกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสกสรร แสนภูมิ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายทศพร มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
3 นายธีระชัย เตียวเจริญโสภา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายชูศักดิ์ แอกทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
หนองคาย 1 นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายทรงพล โกวิทศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายสุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายพินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ว่าที่ร้อยตรีสรชาติ สุวรรณพรหม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายพิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
อุดรธานี 1 นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายวิชัย เอี่ยมวงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายโชคสมาน สีลาวงษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายรักเกียรติ สุขธนะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคกิจสังคม
นายประจวบ ไชยสาส์น ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
อุบลราชธานี 1 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายสุพล ฟองงาม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 นายตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
นายอิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
4 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายวิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 นายสุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายสุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายเจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายรำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเด่น โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พังงา 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นางอัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายวิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายวินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายสนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธวัช วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นางนิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายประวัฒน์ อุตตะโมต ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
นางคมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายจาตุรนต์ ฉายแสง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายไกรสร นันทมานพ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ ตันเจริญ พรรคไท Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชลบุรี 1 นายวิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายสมาน ภุมมะกาญจนะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
นายสุนทร วิลาวัลย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายวัฒนา เมืองสุข ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
ระยอง 1 นายเสริมศักดิ์ การุญ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์
นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา
นายปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 นายเสนาะ เทียนทอง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายฐานิสร์ เทียนทอง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายวิทยา เทียนทอง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอกวัฒนชัย วุฒิศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคชาติไทย
2 นายประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายรักษ์ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายสำเภา ประจวบเหมาะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายวิเศษ ใจใหญ่ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
เพชรบุรี 1 นายปิยะ อังกินันทน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
ราชบุรี 1 นายวิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png ลาออกจากพรรคความหวังใหม่
นายทวี ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
2 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญมาก ศิริเนาวกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 นายโสภณ เพชรสว่าง
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

อ้างอิง[แก้]