รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษา.gif
ตรากระทรวง
นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าร่วมการประชุมระดับสูง High Leve - Flickr - Abhisit Vejjajiva (64).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
กัลยา โสภณพนิช

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงโกวิทอภัยวงศ์
ในฐานะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธรรมการ
สถาปนา16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธรรมการ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg พันตรี ควง อภัยวงศ์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2 Prayoon Pamornmontri 1920s.jpg พลโท ประยูร ภมรมนตรี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
3 ศุภชลาสัย.jpg นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
4
(1,2)
กระทรวงศึกษา.gif ศาสตราจารย์เดือน บุนนาค 21 กันยายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม 2487
2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 10 มกราคม พ.ศ. 2488
5 วิโรจน์ กมลพันธ์.jpg นายวิโรจน์ กมลพันธ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
6
(1,2)
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร).jpg ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
7 Songkran Udomsit.jpg พันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ 28 กันยายน พ.ศ. 2493 22 มกราคม พ.ศ. 2494
8
(1,2)
กระทรวงศึกษา.gif พลอากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
9 กระทรวงศึกษา.gif พลโท เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
10
(1,2)
สส-เผชิญ นิมิบุตร.jpg พลตรี เผชิญ นิมิบุตร 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
11 กระทรวงศึกษา.gif นายทิม ภูริพัฒน์ 8 เมษายน พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
12 น้อม อุปรมัย.jpg นายน้อม อุปรมัย 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
13 กฤษณ์ สีวะรา.jpg พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
14 นายอภัย จันทวิมล.jpg นายอภัย จันทวิมล 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
15 บุญสม มาร์ติน.jpg ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
16 หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์.jpg ศาสตราจารย์ ร้อยเอก หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
17
(1)
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.jpg ศาสตราจารย์ ก่อ สวัสดิพาณิชย์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
18
(1)
ขุนทอง ภูผิวเดือน.jpg นายขุนทอง ภูผิวเดือน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
19 กระทรวงศึกษา.gif นายประเสริฐ บุญสม 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
20 กระทรวงศึกษา.gif นายสุวรรณ ธนกัญญา 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
21 Panja Kesornthong.jpg นายปัญจะ เกสรทอง 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
22
(1)
สิดดิก สารีฟ.jpg นายสิดดิก สารีฟ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
23 กระทรวงศึกษา.gif นายดาบชัย อัคราช 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22
(2)
สิดดิก สารีฟ.jpg นายสิดดิก สารีฟ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
24 ชูสง่า ฤทธิประศาสน์.jpg นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
17
(2)
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.jpg ศาสตราจารย์ ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
25 ยุพา อุดมศักดิ์.jpg นางยุพา อุดมศักดิ์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
26 Sippanondha-72.jpg ศาสตราจารย์กิตติคุณ สิปปนนท์ เกตุทัต 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
18
(2,3)
ขุนทอง ภูผิวเดือน.jpg นายขุนทอง ภูผิวเดือน 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
27
(1,2)
สัมพันธ์ ทองสมัคร.jpg นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
28 กระทรวงศึกษา.gif พลเอก มานะ รัตนโกเศศ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
29
(1)
สกุลศรีพรหม2547.jpg นายสกุล ศรีพรหม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
30 กระทรวงศึกษา.gif นายใหม่ ศิรินวกุล 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
31 Soraaut kr.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 22 พฤศจิกายน 2533
32 กระทรวงศึกษา.gif นายประยูร สุรนิวงศ์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
33 กระทรวงศึกษา.gif ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
34 บุญถึง ผลพานิชย์.jpg นายบุญถึง ผลพานิชย์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
29
(2)
สกุลศรีพรหม2547.jpg นายสกุล ศรีพรหม 4 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
35
(1)
กระทรวงศึกษา.gif นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
36 กระทรวงศึกษา.gif นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
37 ไพโรจน์ เครือรัตน์.jpg นายไพโรจน์ เครือรัตน์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
38 เงิน บุญสุภา.jpg นายเงิน บุญสุภา 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
35
(2)
กระทรวงศึกษา.gif นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
39 Pramote sukhum.jpg นายปราโมทย์ สุขุม 29 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
40
(1)
สังข์ทอง ศรีธเรศ.jpg นายสังข์ทอง ศรีธเรศ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
41 กระทรวงศึกษา.gif รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
42 กระทรวงศึกษา.gif นายสฤต สันติเมทนีดล 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
43 กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์.jpg นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
44 เจริญ คันธวงศ์ 2011.jpg ร้อยตรี เจริญ คันธวงศ์ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
45 กระทรวงศึกษา.gif นายชิงชัย มงคลธรรม 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
46 กระทรวงศึกษา.gif ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
47 สุรพร ดนัยตั้งตระกูล.jpg นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พศ. 2540
48
(1)
กระทรวงศึกษา.gif นายจำลอง ครุฑขุนทด 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
40
(2)
สังข์ทอง ศรีธเรศ.jpg นายสังข์ทอง ศรีธเรศ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
49 กระทรวงศึกษา.gif นายกองตรี อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
50 กระทรวงศึกษา.gif พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
51 พจน์ สะเพียรชัย.jpg ศาสตราจารย์ พจน์ สะเพียรชัย 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
52 กระทรวงศึกษา.gif นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
53 กระทรวงศึกษา.gif นายอาคม เอ่งฉ้วน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
54 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 25 กันยายน พ.ศ. 2543
55 กัญจนา ศิลปอาชา.jpg นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
56 วิชัย ตันศิริ.jpg นายวิชัย ตันศิริ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
48
(2)
กระทรวงศึกษา.gif นายจำลอง ครุฑขุนทด 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545
57 ไฟล์:สิริกร มณีรินทร์.jpg นางสิริกร มณีรินทร์ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
58 กระทรวงศึกษา.gif นายสุธรรม แสงประทุม 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
59 กระทรวงศึกษา.gif นายกองเอกอารีย์ วงศ์อารยะ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
60 รุ่ง แก้วแดง.jpg นายรุ่ง แก้วแดง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
61 วรากรณ์ สามโกเศศ.jpg รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
62 กระทรวงศึกษา.gif นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
63 กระทรวงศึกษา.gif นายพงศกร อรรณนพพร 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
64 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการล - Flickr - Abhisit Vejjajiva (12).jpg นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
65 นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศ - Flickr - Abhisit Vejjajiva.jpg นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
66 นายไชยยศ จิรเมธากร.jpg นายไชยยศ จิรเมธากร 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
67 กระทรวงศึกษา.gif นางบุญรื่น ศรีธเรศ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
68 กระทรวงศึกษา.gif นายสุรพงศ์ อึ้งอัมพรวิไล 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
69 ศักดา คงเพชร.jpg นายศักดา คงเพชร 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
70 เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช.jpg นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
71 กฤษณพงศ์ กีรติกร.jpg นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
72 กระทรวงศึกษา.gif พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
73 กระทรวงศึกษา.gif นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
74 กระทรวงศึกษา.gif หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
75 กระทรวงศึกษา.gif ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
76 นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าร่วมการประชุมระดับสูง High Leve - Flickr - Abhisit Vejjajiva (64).jpg คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
77 กระทรวงศึกษา.gif นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ดูเพิ่ม[แก้]