สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1
ชุดชั่วคราว ชุดที่ 2
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย 03.jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศสยาม
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2480
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสยามเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2476
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 2 (2476-2477)
คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 3 (2477-2480)
คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 4 (2480)
สภาผู้แทนราษฎร
1st Thailand House of Representatives composition (1933).svg
สมาชิก156
ประธานเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ตั้งแต่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476
พระยาศรยุทธเสนี
ตั้งแต่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2476
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
ตั้งแต่ 22 กันยายน พ.ศ. 2477
พระยามานวราชเสวี
ตั้งแต่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479
รองประธานคนที่ 1พระยาศรยุทธเสนี
ตั้งแต่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476
พระเรี่ยมวิรัชชพากย์
ตั้งแต่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2477
พระยามานวราชเสวี
ตั้งแต่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2478
พระประจนปัจจนึก
ตั้งแต่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2479
รองประธานคนที่ 2พระยาเทพหัสดิน
ตั้งแต่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476
และตั้งแต่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479
พระประจนปัจจนึก
ตั้งแต่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2477
นายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหเสนา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1 (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2480) เป็นสภาผู้แทนราษฎรชุดแรกของไทย ได้มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้งโดยอ้อม สภาชุดแรกนี้อยู่ทำหน้าที่จนครบวาระ สภาพผู้แทนราษฎรไทยชุดถัดไปที่อยู่จนครบวาระโดยไม่ถูกยุบสภาหรือรัฐประหารคือ สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 7 และ 21

ที่มา[แก้]

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ได้กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 ประเภท คือ[1]

  • สมาชิกประเภทที่ 1 มาจากผู้ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 78 คน
  • สมาชิกประเภทที่ 2 มาจากผู้ที่คณะราษฎรโดยคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารใช้อำนาจแทนแต่งตั้งขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 78 คน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 ได้กระทำระหว่าง 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476[2] เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม โดยเลือกตั้งผู้แทนตำบลก่อน แล้วผู้แทนตำบลเป็นผู้เลือกผู้แทนราษฎรอีกต่อหนึ่ง เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต โดยให้แต่ละจังหวัดเลือกตั้งผู้แทนราษฎรหนึ่งคน แต่ถ้ามีพลเมืองมากกว่าหนึ่งแสนให้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพิ่มอีกหนึ่งคนทุก ๆ หนึ่งแสน[1] ถ้ามีเศษตั้งแต่ห้าหมื่นคนให้นับเป็นหนึ่งแสน การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก ได้ผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 78 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 1 ชุดนี้ สิ้นสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2480 เพราะถึงคราวออกตามวาระที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พลโทพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbouncey.png
ไต๋ ปาณิกบุตร Nuvola apps kbouncey.png
ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ทองอยู่ พุฒพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร ฮั้ว ตามไท Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท ร้อยตรีสอน วงษ์โต Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก พระยาวิเศษสิงหนาท (หร่าย รัตนกสิกร) Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม ดาบเทียบ ศรีพิสิฐ Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ สวัสดิ์ ยูวะเวส Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี หลวงศรีเขตนคร (ปลื้ม สวนะปรีดี) Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี ทองกระจาย รัชตะวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา เลมียด หงสประภาส Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร ขุนคุรุการพิจิตร (เทียม พฤกษะวัน) Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก ขุนประเจตดรุณพันธ์ (เหล็ง ศุขโรจน์) Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ ขุนอินทรภักดี (ทองอิน ทองมาก) Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี สว่าง ศรีวิโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png
สวรรคโลก ไสว อินทรประชา Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ เขียน กาญจนพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม สุวรรณ มหัคฆะกาญจนา Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท) Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี ร้อยตรีบุญแถม ปิตยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี แข วัจนลักขณะ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี มนูญ บริสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง เกริ่น แสนโกศิก Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี เทียบ นันทแพทศย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย พระดุลยธรรมปรีชาไวท์ (ยม สุขานุศาสน์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ หลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิชยาภัย) Nuvola apps kbouncey.png
พระพินิจธนากร (บุญเพ็ง ยุกตะนันทน์) Nuvola apps kbouncey.png
น่าน จำรัส มหาวงศนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ วงศ์ แสนศิริพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน บุญสิริ เทพาคำ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง สร้อย ณ ลำปาง Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน บุญมี ตุงคนาคร Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ ฟัก ณ สงขลา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น หลวงพิพัฒน์พลกาย (กระจ่าง วิโรจน์เพชร) Nuvola apps kbouncey.png
ขุขันธ์ ขุนพิเคราะห์คดี (อินทร์ อินตะนัย) Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาก) Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม นาวาโทพระศรการวิจิตร ร.น. (ช้อย ชลทรัพย์) Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา พันเอกพระยาเสนาภิมุข (แสง เตมิยาจล) Nuvola apps kbouncey.png
สนิท เจริญรัฐ Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ หลวงศักดิรณการ (นาค ปิตะเสน) Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม พระยาสารคามคณาภิบาล (อนงค์ พยัคฆันตร์) Nuvola apps kbouncey.png
ทองม้วน อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด พันโทพระไพศาลเวชกรรม (สวาสดิ์ โสมเกษตริน) Nuvola apps kbouncey.png
จ่านายสิบขุนเสนาสัสดี (ถั่ง ทองทวี) Nuvola apps kbouncey.png
เลย บุญมา เสริฐศรี Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร หลวงวรนิติปรีชา (วรดี พรหมสาขา ณ สกลนคร) Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ ขุนรักษ์รัษฎากร (จวบ ไมยรัตน์) Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย ขุนวรสิษฐ์ดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต) Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี ขุนรักษาธนากร (กลึง เพาทธทัต) Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
เลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
เนย สุจิมา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ พระบริรักษ์ราชอักษร (มาตย์ ณ ถลาง) Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร หลวงสโมสรราชกิจ (คอยู่จีน ณ ระนอง) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง จัง จริงจิตร์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช ร้อยตรีมงคล รัตนวิจิตร Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส ขุนชำนาญภาษา (ฤทธิ์ รัตนศรีศุข) Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี แทน วิเศษสมบัติ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา หลวงวัฒนคดี (วัน พฤษะศรี) Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
โมรา ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พัทลุง ร้อยตรีถัด รัตนพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต พระพิไสยสุนทรการ (แปลง ณ ถลาง) Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา สง่า สายศิลป์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง ขุนขจรเขานิเวศน์ (อิวเกี่ยน จรขันธ์) Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา เจือ ศรียาภัย Nuvola apps kbouncey.png
สตูล พระยาสมันต์รัฐบุรินทร์ (ตุ๋ย บินอับดุลลาห์) Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี ขุนวรศาสน์ดรุณกิจ (ฝ้าย บุญเลี้ยง) Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี หลวงนรินทร์ประสาตร์เวช (เจน สุนทโรทัย) Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา หอมจันทร์ วัฒนวิจารณ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี นิติ โสรัต Nuvola apps kbouncey.png
ตราด กิมทะ นิรันต์พานิช Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี ทองคำ คล้ายโอภาส Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง หลวงประสานนฤชิต (เดิม อนุกระหานนท์) Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี นายดาบยู่เกียง ทองลงยา Nuvola apps kbouncey.png
ตาก พระประนาทกรณี (ถม อินทรสูต) Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ มิ่ง เลาห์เรณู Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี แข ยูนิพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี กิมเส็ง (โกศล) สินธุเสก Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม[3] สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงกาจสงคราม (กาจ กาจสงคราม) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเกรียงศักดิวิชิต (ค้วน จินตะคุณ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงขจรเดชะ (เลื่อง นิมิบุตร์) Nuvola apps kbouncey.png
จิบ ศิริไพบูลย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลิต กุลกำม์ธร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลิจันทร์) Nuvola apps kbouncey.png
ชุณห์ ปิณฑานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก ชัยนาม Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์) Nuvola apps kbouncey.png
ตั้ว ลพานุกรม Nuvola apps kbouncey.png
ทวี บุณยเกตุ Nuvola apps kbouncey.png
ทองหล่อ ขำหิรัญ Nuvola apps kbouncey.png
ทิพย์ ประสานสุข Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนาวาจิตร (ผัน อำไภวัลย์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย) Nuvola apps kbouncey.png
เนตร์ พูนวิวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
น้อม เกตุนุติ Nuvola apps kbouncey.png
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ บุญนาค Nuvola apps kbouncey.png
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ศุขสมัย Nuvola apps kbouncey.png
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพินิจยุทธศิลป์ (เปรื่อง พรโสภณ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) Nuvola apps kbouncey.png
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) Nuvola apps kbouncey.png
มังกร สามเสน Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) Nuvola apps kbouncey.png
ยล สมานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรวบรัดสปัตพล (สอน บุญใหญ่) Nuvola apps kbouncey.png
พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์) Nuvola apps kbouncey.png
เล้ง ศรีสมวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
วัน รุยาพร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา) Nuvola apps kbouncey.png
พระวิชัยยุทธเดชาคนี (กั่ง บุณยคุปต์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิชิตสงคราม (จิ๊ด ยุวนวรรธนะ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิภาครัฐกิจ (ศุข เมนะรุจิ) Nuvola apps kbouncey.png
วิลาศ โอสถานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวีระโยธา (ถวิล ศิริทรัพย์) Nuvola apps kbouncey.png
พระเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) Nuvola apps kbouncey.png
สงบ จรูญพร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสฤษฎยุทธศิลป (เพียร พิริยะโยธิน) Nuvola apps kbouncey.png
พระสงครามภักดี (แม้น เหมะจุฑา) Nuvola apps kbouncey.png
พระสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ) Nuvola apps kbouncey.png
พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) Nuvola apps kbounce.png ลาออก
หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) Nuvola apps kbounce.png ลาออก
ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภาณุสะวะ) แต่งตั้ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2477[4]
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร) แต่งตั้ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2477[4]
พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนโสภณรณกิจ (เข็ม โลจายะ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร์ พึ่งพระคุณ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาอนุสสรธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png
อุดม สนิทวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระอุดมโยธาธิรุต (สด รัตนาวดี) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอรรถกิตติกำจร (กลึง พนมยงค์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร) Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ลาออก พ.ศ. 2477) พลเรือตรีพระยาศรยุทธเสนี ดำรงตำแหน่งแทน (ลาออก พ.ศ. 2477) เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พลเรือตรีพระยาศรยุทธเสนี (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2477) พลโทพระยาเทพหัสดิน ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พลโทพระยาเทพหัสดิน (ออกจาตำแหน่ง พ.ศ. 2477)

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]