ข้ามไปเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม
ตรากระทรวง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงคมนาคม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
สถาปนาพ.ศ. 2435
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์Ministry of Transport

รายพระนาม รายนาม เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง[แก้]

เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ (พ.ศ. 2435 - 2455)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์

1 เมษายน พ.ศ. 2435 20 มีนาคม พ.ศ. 2436
2 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2436 25 สิงหาคม พ.ศ. 2441
3 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิพยลาภพฤฒิธาดา 26 สิงหาคม พ.ศ. 2441 18 กันยายน พ.ศ. 2443
4 พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) 19 กันยายน พ.ศ. 2443 1 กันยายน พ.ศ. 2444
1
(2)
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ 2 กันยายน พ.ศ. 2444 12 มิถุนายน พ.ศ. 2450
5
(1,2)
พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 13 มิถุนายน พ.ศ. 2450
(รักษาราชการแทน)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2451
6 พระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้น สุขุม) 29 มิถุนายน พ.ศ. 2451 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451
7 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิ์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 31 มีนาคม พ.ศ. 2455

เสนาบดีกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2455 - 2475)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 1 เมษายน พ.ศ. 2455 23 มีนาคม พ.ศ. 2468 เสนาบดีกระทรวงคมนาคม
2 พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน 23 มีนาคม พ.ศ. 2468[1] 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (พ.ศ. 2475)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475[2] 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน)[แก้]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (พ.ศ. 2475 - 2476)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ (พ.ศ. 2476 - 2484)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2
(1,2)
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2477
3 พระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์) 29 มีนาคม พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
4 นายพลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
5
(1-4)
นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
7 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2484 - 2485)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
5
(4)
นายพลตรี พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) 9 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
6 นายพลเรือโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 6 มีนาคม พ.ศ. 2485
7
(1)
นายพลตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) 10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2484 - ปัจจุบัน)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(1,2)
พันตรี ควง อภัยวงศ์ 9 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม​ พ.ศ. 2485
10 10 มีนาคม​ พ.ศ. 2485 8 กันยายน พ.ศ. 2485
7
(2)
พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 8 กันยายน พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
8
(3)
พันตรี ควง อภัยวงศ์ 11 2 สิงหาคม​ พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม​ พ.ศ. 2488
9
(1,2)
สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
8
(4)
พันตรี ควง อภัยวงศ์ 14 31 มกราคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
9
(3,4)
สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
10 หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ 17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
11 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
12 พระยาประกิตกลศาสตร์ (รุณชิต กาญจนะวณิชย์) 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13
(1)
พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 19 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
14 หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 20 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
15 พันเอก พระยาศรีพิชัยสงคราม (เจริญ จันฉาย) 21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
16
(1,2)
พลเอก พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 11 มกราคม พ.ศ. 2494
17 ปฐม โพธิ์แก้ว 11 มกราคม พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
18 พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
19
(1,2)
พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
13
(2)
พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
20 พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
9
(5)
สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
21
(1-3)
พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์ 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม​ พ.ศ. 2501
29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม​ พ.ศ. 2506
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
22 พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
21
(4)
พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์ 32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23 พลเรือโท ชลี สินธุโสภณ 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
24 เชาวน์ ณ ศิลวันต์ 34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25 ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
26 พลตรี ศิริ สิริโยธิน 36 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
27
(1,2)
ทวิช กลิ่นประทุม 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 25 กันยายน​ พ.ศ. 2519
38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
28 ท่านผู้หญิง เลอศักดิ์ สมบัติศิริ 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
29 พลเอก สุรกิจ มัยลาภ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
30 สมพร บุณยคุปต์ 41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
31 พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
32
(1)
สมัคร สุนทรเวช 43 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
33
(1)
บรรหาร ศิลปอาชา 44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
34 มนตรี พงษ์พานิช 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32
(2)
สมัคร สุนทรเวช 46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
35
(1)
นุกูล ประจวบเหมาะ 47 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
33
(2)
บรรหาร ศิลปอาชา 48 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
35
(2)
นุกูล ประจวบเหมาะ 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
36 พันเอก วินัย สมพงษ์ 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
37 วิชิต สุรพงษ์ชัย 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
38
(1)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
39 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
40 สุเทพ เทือกสุบรรณ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
38
(2)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
41
(1,2)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
42 พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
43 พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
44
(1,2)
สันติ พร้อมพัฒน์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 18 กันยายน พ.ศ. 2551
58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551
45 โสภณ ซารัมย์ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
46 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
47 จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
48 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
49 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
50 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
51 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
3 มีนาคม พ.ศ. 2566 (หยุดปฏิบัติหน้าที่)[3]
41
(3)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยังมีชีวิตอยู่ 16 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
เชาวน์ ณศีลวันต์ พ.ศ. 2517 - 2518 7 สิงหาคม พ.ศ. 2471 (95 ปี)
พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ พ.ศ. 2549 -​ 2551 6 เมษายน พ.ศ. 2483 (84 ปี)
พันเอก วินัย สมพงษ์ พ.ศ. 2535 -​ 2537 16 มกราคม พ.ศ. 2486 (81 ปี)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ศ. 2538 -​ 2539, 2544 - 2545 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (80 ปี)
วิชิต สุรพงษ์ชัย พ.ศ. 2537 -​ 2538 12 มกราคม พ.ศ. 2488 (79 ปี)
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ พ.ศ. 2555 15 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
สุเทพ เทือกสุบรรณ พ.ศ. 2540 -​ 2543 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล พ.ศ. 2548 -​ 2549 16 กันยายน พ.ศ. 2493 (73 ปี)
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต พ.ศ. 2554 - 2555 17 สิงหาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
สันติ พร้อมพัฒน์ พ.ศ. 2551 1 มกราคม พ.ศ. 2495 (72 ปี)
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง พ.ศ. 2557 - 2558 7 มีนาคม พ.ศ. 2497 (70 ปี)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พ.ศ. 2545 -​ 2548 , 2566 - ปัจจุบัน 10 ธันวาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2539 -​ 2540 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (69 ปี)
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ พ.ศ. 2558 -​ 2562 25 กันยายน พ.ศ. 2499 (67 ปี)
โสภณ ซารัมย์ พ.ศ. 2551 -​ 2554 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 (65 ปี)
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ พ.ศ. 2562 -​ 2566 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (61 ปี)
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พ.ศ. 2555 -​ 2557 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 (58 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กับเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม และนายกสภาเผยแผ่พาณิชย์ ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2469
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่าง ๆ และรวมกระทรวง (๑.นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม ๒. มหาอำมาตย์ตรี พระยาจ่าแสนยบดี ๓.มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษานะประพัทธ์ ๔. อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพลู ๕. มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา ๖. มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุร ๗. มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณนิติธาดา) ราชกิจจานุเบกษา. ๒๙ มิถุนายน ๒๔๗๕
  3. สรุปไทม์ไลน์ที่มาที่ไปก่อน ศาลสั่ง ‘ศักดิ์สยาม’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ รมว.คมนาคม วันนี้