เรืองศักดิ์ งามสมภาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เรืองศักดิ์ งามสมภาค
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 (78 ปี)
พรรค ภูมิใจไทย

เรืองศักดิ์ งามสมภาค เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย และเป็นสมาชิกกลุ่มของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน

ประวัติ[แก้]

เรืองศักดิ์ งามสมภาค เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ในปัจจุบัน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในปัจจุบัน) และระดับปริญญาตรีจากประเทศฟิลิปปินส์[1]

การทำงาน[แก้]

เรืองศักดิ์ เคยรับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จนเกษียณอายุราชการในปี 2547[1]

เรืองศักดิ์ เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรค ในปี 2552 นายเรืองศักดิ์ เป็นผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวว่าเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทนนายมานิต นพอมรวดี ในปี 2553[1][2] แต่สุดท้ายก็เป็นนางพรรณสิริ กุลนาถสิริ ที่ได้รับแต่งตั้ง

จากนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ต่อมาย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ในปี 2557[3][4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 เรืองศักดิ์ งามสมภาค จาก ไทยรัฐ
  2. เรืองศักดิ์-พรสิริชิงดำเก้าอี้รมช.สธ.
  3. กลุ่มมัชฌิมา ทยอยลาออกจาก ภท. คาดหันซบ พท.
  4. 'สมศักดิ์'แยกวงภท.เหตุวืดเก้าอี้หัวหน้า
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๕๘, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๑
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๗๑๖, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑