อนุชา บูรพชัยศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อนุชา บูรพชัยศรี
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 มกราคม พ.ศ. 2510 (52 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส สุดารัตน์ บูรพชัยศรี

อนุชา บูรพชัยศรี เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 2 สมัย และอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

ประวัติ[แก้]

อนุชาเกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2510 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก มัธยมศึกษาตอนปลาย จากเซเครทฮาร์ท คอลเลจ ออสเตรเลีย ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยอเดเลด ออสเตรเลีย ปริญญาโท จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาการพลังงานและการเผาไหม้ มหาวิทยาลัยลีดส์ อังกฤษ และปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุชาสมรสกับนางสุดารัตน์ บูรพชัยศรี บุตรสาวของร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[1]

งานการเมือง[แก้]

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ 2 สมัย (2550,2554)
 • รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา และติดตามนโยบายรัฐบาล คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากลั่นกรอง และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาติดตามผลการปฏิบัติงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยฯ
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารพาณิชย์และตลาดคลองเตยฯ
 • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางแยกระหว่างทางหลวงและทางรถไฟ
 • อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฯ
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศฯ
 • รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย
 • เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย
 • กรรมการบริหารกลุ่มรัฐสภาไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
 • คณะกรรมการนโยบายพรรค พรรคประชาธิปัตย์
 • รองโฆษกด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์
 • ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

อนุชาเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร สองสมัย เป็นนักธุรกิจที่ก้าวสู่วงการการเมืองในปี พ.ศ. 2550 หลังจากทำงานภาคเอกชนมากว่า 20ปี ด้านธุรกิจเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้าง อนุชาเป็นอดีตกรรมการนโยบาย และเป็นอดีตรองโฆษกด้านเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์

อนุชาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 เมื่อครั้งเขตเลือกตั้งยังเป็นแบบเขตใหญ่ (แบบทีม 3คน) ร่วมกับนายกรณ์ จาติกวณิช และนายสมเกียรติ ฉันทวานิช และได้รับการเลือกตั้งเข้าสภาฯยกทีมทั้งสามคน

ในปี พ.ศ. 2553 หลังจากที่นายสมเกียรติ ฉันทวานิชได้ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งในคดีถือครองหุ้นบริษัทสัมปทานรัฐ นายอภิรักษ์ โกษะโยธินได้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเวลาต่อมา และอนุชาได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนั้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 อนุชาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งที่สอง หลังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเขตเลือกตั้งมีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบเขตเล็ก (แบบเขตเดียวคนเดียว) และอนุชาได้รับการเลือกตั้งเข้าสภาฯเป็นสมัยที่สอง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ)[2]

การทำงาน[แก้]

การทำงานภาคเอกชน[แก้]

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัทในกลุ่มเอ็มอีซี

การทำงานสังคม[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายอนุชา บูรพชัยศรี
 2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๑๐๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2552

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]