ภุชงค์ รุ่งโรจน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภุชงค์ รุ่งโรจน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 ธันวาคม พ.ศ. 2486 (80 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์
คู่สมรสถนอมรักษ์ รุ่งโรจน์

ภุชงค์ รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

ประวัติ[แก้]

ภุชงค์ รุ่งโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2486 เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร กรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาตรี สาขาปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การทำงาน[แก้]

ภุชงค์ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สุราษฎร์ธานี และปทุมธานี จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านสืบสวนสอบสวน

งานการเมือง[แก้]

ภุชงค์ เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี แต่การเลือกตั้งครั้งนั้นถูกตัดสินให้เป็นโมฆะ จากนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 นายภุชงค์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร[1]

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ[2] และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. “อปท.-ส.ส.-ทุนชายแดนตาก” หนุนเต็มที่ตั้ง จว.77-ท้องถิ่นพิเศษ “นครแม่สอด”[ลิงก์เสีย]
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เก็บถาวร 2022-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๗๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2022-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๘, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๙
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕ ข หน้า ๓๘๒, ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๕ ข หน้า ๙๔, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]