สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19 (2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 27 กันยายน พ.ศ. 2539) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 391 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม หมายเหตุ
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ชาติไทย - 29 11 29 - 14 8 91 เสียชีวิต 1 ราย (จังหวัดเชียงราย)
ประชาธิปัตย์ 7 9 3 14 46 - 7 86
ความหวังใหม่ - 10 5 36 5 1 - 57
ชาติพัฒนา - 10 10 27 - 6 1 54 ได้รับเลือกตั้งเพิ่ม 1 ที่นั่ง (จังหวัดเชียงราย)
พลังธรรม 16 5 2 - - - - 23
กิจสังคม - 8 - 14 - - - 22
ประชากรไทย 12 5 1 - - - - 18
นำไทย - 5 2 8 - - 3 18
เสรีธรรม - 1 - 8 - 2 - 11
เอกภาพ - 2 5 1 - - - 8
มวลชน 2 1 - - - - - 3
รวม 37 85 39 137 51 23 19 391

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเดโช สวนานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวอรทัย กาญจนชูศักดิ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายพีระพงศ์ สาคริก พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมุทร มงคลกิตติ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายธรรมนูญ ประจวบเหมาะ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทิน นพเกตุ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธรรม แสงประทุม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
6 นายพิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายกันตธีร์ ศุภมงคล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
7 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายประชา คุณะเกษม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
8 นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นายถวิล ไพรสณฑ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายอุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายปิติพงษ์ เต็มเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีสินสมุทร มุกดาหาร พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
นายโกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
12 นางปวีณา หงสกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายห้างทอง ธรรมวัฒนะ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 นายสมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสรี พัฒนพันธ์ชัย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวราเทพ รัตนากร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสนั่น สบายเมือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายบุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 นายเดช บุญ-หลง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยา สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพรศักดิ์ เปี่ยมคล้า พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายวีระกร คำประกอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสมควร โอบอ้อม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุนัย จุลพงศธร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญชู โรจนเสถียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง คำประกอบ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นายประกอบ สังข์โต พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางพิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดมเดช รัตนเสถียร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางวาณี หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายมนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประมวล สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายจุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดมศักดิ์ อุชชิน พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีประธาน สว่างวโรรส พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจรัส พั้วช่วย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสันติ พร้อมพัฒน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายแก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 พลตำรวจเอกบุญชู วังกานนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายนิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 นายวัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมพร อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมั่น พัธโนทัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประดิษฐ์ ยั่งยืน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจี่ย ก๊กผล พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 นายบัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปองพล อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 พลตำรวจโทธนู หอมหวล พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายฉัฐวัสส์ มุตตามระ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นางรัตนา จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายมงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายบัวสอน ประชามอญ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย วงศ์ไชย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอำนวย ยศสุข พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพล เกียรติไชยากร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายทวีศักดิ์ สุภาศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายมานะ แพรสกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 พลเอกสนั่น เศวตเศรณี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายคำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางพวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายบุญเลิศ สว่างกุล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายบุญชู ตรีทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวาสิต พยัคฆบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวธารทอง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายมนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง ปานลักษณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายธัญ การวัฒนาศิริกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายอนุชาติ บรรจงศุภมิตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นายสังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชัย มงคลวิรกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวอรดี สุทธศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเงิน ไชยศิวามงคล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 นายอำนวย วีรวรรณ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกวี สุภธีระ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอดิศร เพียงเกษ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนาจ ชนะวงศ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญญา ศรีปัญญา พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นางศรีนวล ศรีตรัย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายสันติ ชัยวิรัตนะ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายอร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเจริญ จรรย์โกมล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีวัฒนา แก้วศิริ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พันโทอรุณ ชาลีรินทร์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายมานะ คูสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายกร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายจำลอง ครุฑขุนทด พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายรักษ์ ด่านกุล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
6 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายเนวิน ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชัย ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายโสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวัชรินทร์ ฉันทะกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายการุณ ใสงาม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจเอกสุทธี คะสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ ศรีสังข์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายกริช กงเพชร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 นางวรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 นายรณฤทธิชัย คานเขต พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประยุทธ นิจพานิชย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสฤษดิ์ ประดับศรี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายศักดา คงเพชร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเอกภาพ พลซื่อ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพินิจ สิทธิโห พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นายบุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชิต แสงทอง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจเอกทิน วงศ์ปลั่ง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจำนงค์ โพธิสาโร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายพนม ลีลาบุตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวมาลีรัตน์ แก้วก่า พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายวัชรินทร์ ศรีถาพร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอวยชัย สุขรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิรัตน์ ตยางคนนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพิศาล มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายทศพร มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายอร่าม อามระดิษ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายชูศักดิ์ แอกทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 นายประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายธรรมนูญ เจริญดี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 นายไพรัช นุชิต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยา พรหมา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรีสรชาติ สุวรรณพรหม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสพ บุษราคัม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิเชียร ขาวขำ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายประจวบ ไชยสาส์น พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายรักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธำรงค์ ไทยมงคล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 นายสุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชัยพร ทองประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายสุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นางพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายรำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมะรีเป็ง จะปะกิยา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายมุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นางอัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายวิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายวินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายสนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นางนิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวคมคาย เฟื่องประยูร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายจาตุรนต์ ฉายแสง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ ตันเจริญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายวิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายบรรลุ สุทธิวารี พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายสุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายเสริมศักดิ์ การุญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 นายเสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายรักษ์ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายอลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธานี ยี่สาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทวี ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญมาก ศิริเนาวกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 นายกริช กงเพชร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 นายสุธรรม แสงประทุม

อ้างอิง[แก้]

https://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=30285