สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19
ชุดที่ 18 ชุดที่ 20
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 27 กันยายน พ.ศ. 2539
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีบรรหาร
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 3 พรรค
สภาผู้แทนราษฎร
19th Thailand House of Representatives composition (1995).svg
สมาชิก391
ประธานบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
รองประธานคนที่ 1กริช กงเพชร
รองประธานคนที่ 2สุธรรม แสงประทุม
ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
ธำรงค์ ไทยมงคล
ตั้งแต่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคชาติไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 6 พรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19 (2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 27 กันยายน พ.ศ. 2539) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 391 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม หมายเหตุ
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ชาติไทย - 29 11 29 - 14 8 91 เสียชีวิต 1 ราย (จังหวัดเชียงราย)
ประชาธิปัตย์ 7 9 3 14 46 - 7 86
ความหวังใหม่ - 10 5 36 5 1 - 57
ชาติพัฒนา - 10 10 27 - 6 1 54 ได้รับเลือกตั้งเพิ่ม 1 ที่นั่ง (จังหวัดเชียงราย)
พลังธรรม 16 5 2 - - - - 23
กิจสังคม - 8 - 14 - - - 22
ประชากรไทย 12 5 1 - - - - 18
นำไทย - 5 2 8 - - 3 18
เสรีธรรม - 1 - 8 - 2 - 11
เอกภาพ - 2 5 1 - - - 8
มวลชน 2 1 - - - - - 3
รวม 37 85 39 137 51 23 19 391

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
เดโช สวนานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อรทัย กาญจนชูศักดิ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พีระพงศ์ สาคริก พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทร มงคลกิตติ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุทิน นพเกตุ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุธรรม แสงประทุม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
6 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
กันตธีร์ ศุภมงคล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
7 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ประชา คุณะเกษม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
8 พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 อุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีสินสมุทร มุกดาหาร พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
12 ปวีณา หงสกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ห้างทอง ธรรมวัฒนะ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสรี พัฒนพันธ์ชัย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
คนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 วราเทพ รัตนากร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สนั่น สบายเมือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 บุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 เดช บุญ-หลง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 วีระกร คำประกอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สมควร โอบอ้อม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุนัย จุลพงศธร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
บุญชู โรจนเสถียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง คำประกอบ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 ประกอบ สังข์โต พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วาณี หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลกฤษณ์ หงษ์ทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุดมศักดิ์ อุชชิน พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีประธาน สว่างวโรรส พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
จรัส พั้วช่วย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 สันติ พร้อมพัฒน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 พลตำรวจเอกบุญชู วังกานนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมพร อัศวเหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มั่น พัธโนทัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประดิษฐ์ ยั่งยืน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เจี่ย ก๊กผล พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ปองพล อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 พลตำรวจโทธนู หอมหวล พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 ประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ฉัฐวัสส์ มุตตามระ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
รัตนา จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต 29 มีนาคม 2539
มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 3 พฤษภาคม 2539
บัวสอน ประชามอญ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย วงศ์ไชย พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อำนวย ยศสุข พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุรพล เกียรติไชยากร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
4 ทวีศักดิ์ สุภาศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
มานะ แพรสกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 พลเอกสนั่น เศวตเศรณี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเลิศ สว่างกุล พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ธารทอง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง ปานลักษณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ธัญ การวัฒนาศิริกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 อนุชาติ บรรจงศุภมิตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
กนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 อรดี สุทธศรี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เงิน ไชยศิวามงคล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 อำนวย วีรวรรณ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
กวี สุภธีระ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
อดิศร เพียงเกษ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจ ชนะวงศ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปัญญา ศรีปัญญา พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ศรีนวล ศรีตรัย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 เจริญ จรรย์โกมล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีวัฒนา แก้วศิริ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พันโทอรุณ ชาลีรินทร์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
มานะ คูสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 กร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
4 สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 จำลอง ครุฑขุนทด พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
รักษ์ ด่านกุล พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
6 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 เนวิน ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัย ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 โสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วัชรินทร์ ฉันทะกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 การุณ ใสงาม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจเอกสุทธี คะสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 ประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
กริช กงเพชร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประยุทธ นิจพานิชย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สฤษดิ์ ประดับศรี พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ศักดา คงเพชร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เอกภาพ พลซื่อ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ชัยศักดิ์ ทะไกรราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พินิจ สิทธิโห พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
วิชิต แสงทอง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจเอกทิน วงศ์ปลั่ง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จำนงค์ โพธิสาโร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 พนม ลีลาบุตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มาลีรัตน์ แก้วก่า พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วัชรินทร์ ศรีถาพร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 อวยชัย สุขรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
วิรัตน์ ตยางคนนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พิศาล มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต 27 มีนาคม 2539
ทศพร มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 3 พฤษภาคม 2539
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม อามระดิษ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ธรรมนูญ เจริญดี พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 ไพรัช นุชิต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไชยา พรหมา พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรีสรชาติ สุวรรณพรหม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ประสพ บุษราคัม พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 วิเชียร ขาวขำ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธำรงค์ ไทยมงคล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ ณรงค์เดช พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สิทธิชัย โควสุรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยพร ทองประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
รำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มะรีเป็ง จะปะกิยา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 อัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บูราฮานูดิน อุเซ็ง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
คมคาย เฟื่องประยูร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคความหวังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ ตันเจริญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 บรรลุ สุทธิวารี พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
บุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 รักษ์ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธานี ยี่สาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทวี ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคนำไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญมาก ศิริเนาวกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 กริช กงเพชร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 สุธรรม แสงประทุม

อ้างอิง[แก้]