คณวัฒน์ วศินสังวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณวัฒน์ วศินสังวร
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (57 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
ศาสนา พุทธ

นายคณวัฒน์ วศินสังวร อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย อดีตประธานอนุกรรมการจัดเตรียมข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง

ประวัติ[แก้]

คณวัฒน์ วศินสังวร เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 51 รุ่นน้องของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเพื่อนร่วมรุ่น วปอ.51 ที่เป็นนายทหารระดับคุมกำลัง เช่น พลตรีอุดมเดช สีตบุตร และผ่านการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครอง รุ่น 8 สถาบันพระปกเกล้า อีกทั้งยังเป็น Candidate for Phd หลักสูตรปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย โดยศึกษาและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาเอก แต่ไม่ได้ทำดุษฎีนิพนธ์จนเสร็จ เนื่องจากต้องลาออกมารับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันนายคณวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย[1] ดูแลด้านเศรษฐกิจ การจัดทำนโยบายพรรค และวางยุทธศาสตร์ campaign การหาเสียง

ประวัติการทำงาน[แก้]

ประสบการณ์ทางการเมือง[แก้]

คณวัฒน์ วศินสังวร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ประสบการณ์อื่น[แก้]

 • ที่ปรึกษาประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
 • ประธานอนุกรรมการจัดเตรียมข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการในคณะกรรมการรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการเงิน (คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ)
 • คณะอนุกรรมการกำหนดชุมชนเมือง (สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ)
 • ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด
 • คณะทำงานประชารัฐ (สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ)
 • คณะทำงานโครงการวิจัยและประเมินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]