สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4 (6 มกราคม พ.ศ. 2489 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 178 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขต ครั้งแรกทั้งหมด 96 คน และ ครั้งที่สอง 82 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน และ ครั้งที่สอง ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 178 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอกผิน ชุณหะวัณ เข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง


มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
พระนคร 1 โชติ คุ้มพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 พันตรีควง อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
พระยาศรีวิสารวาจา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมายน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 รังสฤษดิ์ เชาวนศิริ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกอภัย สงเคราะห์ราษฏร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
5 ขุนชำนิอนุศาสน์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสาท สุขุม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
6 ดิเรก ชัยนาม Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งเพิ่มเติม/ลาออก
อรุณ พันธ์ฟัก Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
ธนบุรี 1 สอ เศรษฐบุตร Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

เลื่อน ศราภัยวณิช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิรัช พึ่งสุนทร Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ รัตนเสวี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 พร มลิทอง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ประสิทธิ์ ชูพินิจ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ชัยนาท 1 ประยูร ปานะดิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ไกรสร สุขสว่าง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครปฐม 1 สานนท์ สายสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครสวรรค์ 1 เกษม บุญศรี Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สวัสดิ์ คำประกอบ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ใหญ่ ศวิตชาติ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นนทบุรี 1 ทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม[1] Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 สุจิตร หิรัญพฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 วิโรจน์ กมลพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 เยื้อน พานิชวิทย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปรีดี พนมยงค์ Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งเพิ่มเติม/ลาออก
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พิจิตร 1 เพิ่ม วงศ์ทองเหลือ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
จิตร สุวรรณโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พิษณุโลก 1 พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) Nuvola apps kbouncey.png
ดุม อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เพชรบูรณ์ 1 เชื้อ สนั่นเมือง Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ลพบุรี 1 กฤตย์ สงวนวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย มาประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
สมุทรสงคราม 1 กฤษณ์ บัวสรวง Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด Nuvola apps kbouncey.png พรรคอิสระ
ขุนสรกิจวิจารณ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สิงห์บุรี 1 ขุนขจิตสารกรรม Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สุโขทัย 1 ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร) Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี 1 หลวงชายภูเบศร์ Nuvola apps kbouncey.png
กมล ชลศึกษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 สนิท บริสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
อ่างทอง 1 วิรัตต์ ศุขะพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ชึ้น อยู่ถาวร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
อุทัยธานี 1 พร มากวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 ประยูร วิมุกตาคม Nuvola apps kbouncey.png
ศิริ เพ็ชรรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 บรรจบ บรรณสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
บุญยฝาง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ขุนพิพิธสุขอำนวย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เชียงใหม่ 1 ทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
สุมินทร์ อุปโยคิน Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งเพิ่มเติม/เสียชีวิต
ทองดี อิสราชีวิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 อินทร สิงหเนตร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ศรชัย จันทรปัญญา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 สุวิชช พันธเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

น่าน 1 สมบูรณ์ บัณฑิต Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
มานพ ประทุมอิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
แพร่ 1 ทอง กันทาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
วิภาต บุญศรี วังซ้าย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
แม่ฮ่องสอน 1 เอื้อม ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ลำปาง 1 อินทูร วรกุล Nuvola apps kbouncey.png
ประเวศ บริราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ลำพูน 1 บุญมี ตุงคนาตร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สม ชุตินันท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
อุตรดิตถ์ 1 สุ่ม ตันติผลาผล Nuvola apps kbouncey.png
พึ่ง ศรีจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรค หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 กระจ่าง ตุลารักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ร้อยตำรวจโทเสวตร ชุมแวงวาปิ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีไฉยา เกตุเลขา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทิม ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 ขุนประเสริฐสรรพกิจ (วิเชียร วงศ์แก้ว) Nuvola apps kbouncey.png
ทอง พงศ์อนันต์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิเศษ พงศ์วิศิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครพนม 1 พันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
ปั่น แก้วมาตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 เกษม ศักดิ์เจริญ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครราชสีมา 1 เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 มนตรี วีระแพทย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทองคำ คลังอาวุธ Nuvola apps kbouncey.png
เอี่ยม สุภาพกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 ร้อยตำรวจเอกเอิบ อินทกนก Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
บุรีรัมย์ 1 พูน มณีวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
นคร ทินสิริกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ร้อยตรีกาจ อุตตรวิเชียร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
มหาสารคาม 1 หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
จำลอง ดาวเรือง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 กว้าง ทองทวี Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
นาถ เงินทาบ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 บุญช่วย อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สิงห์โต พลวิจิตร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 เอ็ด บุญไชย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ร้อยเอ็ด 1 สิงห์ ประกาสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉันท์ จันทชุ่ม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิเชียร บำรุงพานิช Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล ประสาน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 จำรัส ทับแสง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
เลย 1 ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ทองหนัก สุวรรณสิงห์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ศรีสะเกษ 1 บูรณะ จัมปาพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง ธรรมสาลี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ผล ศิลารัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจตรีสวัสดิ์ ศรีอุทุมพร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สกลนคร 1 เตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ บุญญารมย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ทองปาน วงศ์สง่า Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุรินทร์ 1 ขาว ธรรมสุชาติ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สิงห์ทอง กองทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ยืน สืบนุการณ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สุบรรณ สืบสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
หนองคาย 1 กุล ธรรมวงศา Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 อ้วน นาครทรรพ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 สวน พรหมประกาย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 เลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาชน

น้อม วนรมย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
สุวิชช์ จิตตะยะโสธร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
นาตร มนตเสวี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 บุญมา เกษมวัน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุดใจ ศุภสร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 ปริญญา จูฑามาตย์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร 1 ประมวล กุลมาตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 เลียบ นิลระตะ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 ร้อยตรีมงคล รัตนวิจิตร Nuvola apps kbouncey.png
ไสว สุทธิพิทักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 คล่อง ไตรสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนประสงค์สุขการี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 พินทุ พฤกษศรี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
นราธิวาส 1 วงศ์ ไชยสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจโทสุริยน ไรวา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ปัตตานี 1 เจริญ สืบแสง Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ สืบแสง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พังงา 1 จำรูญ อันติมานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 สมบุญ ศิริธร Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยตำรวจตรีคลาด ขุทรานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ภูเก็ต 1 ชิต เวชประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 ประสาท ไชยะโท Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ระนอง 1 ยกเสียง เหมะภูติ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นิสสัย โรจนะหัสดิน Nuvola apps kbouncey.png
เจียร ศิริรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 คล้าย ละอองมณี Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
เซ็งจือ ลือประเสริฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
สตูล 1 เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทพัฒน์ นีลวัฒนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
จันทบุรี 1 อรัญ รายนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 กิจจา วัฒนสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
อุดม วัฒยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ชลบุรี 1 ธรรมนูญ เทียนเงิน Nuvola apps kbouncey.png พรรคอิสระ
หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ตราด 1 หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 ดุสิต บุญธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ทองเปลว ชลภูมิ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 จันทร โกมุทพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
พระตะบอง 1 สวาสดิ์ อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
2 พระพิเศษพาณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิบูลสงคราม 1 ญาติ ไหวดี Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคอิสระ

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 จำลอง ธนโสภณ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ทอง สุดออมสิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ตาก 1 เทียม ไชยนันทน์ Nuvola apps kbouncey.png พรรคประชาธิปัตย์
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลวงอุปกรรัตถวิถี (สระ แสงชูโต) Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 พันเอกพระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

เยื่อ พลจันทร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม
ราชบุรี 1 เทียม ณ สงขลา Nuvola apps kbouncey.png
ใย อุลิศ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งเพิ่มเติม

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงกาจสงคราม (กาจ กาจสงคราม) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเกรียงศักดิวิชิต (ค้วน จินตะคุณ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงขจรเดชะ (เลื่อง นิมิบุตร์) Nuvola apps kbouncey.png
จิบ ศิริไพบูลย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลิต กุลกำม์ธร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลิจันทร์) Nuvola apps kbouncey.png
ชุณห์ ปิณฑานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก ชัยนาม Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์) Nuvola apps kbouncey.png
ตั้ว ลพานุกรม Nuvola apps kbouncey.png
ทวี บุณยเกตุ Nuvola apps kbouncey.png
ทองหล่อ ขำหิรัญ Nuvola apps kbouncey.png
ทิพย์ ประสานสุข Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนาวาจิตร (ผัน อำไภวัลย์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย) Nuvola apps kbouncey.png
เนตร์ พูนวิวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
น้อม เกตุนุติ Nuvola apps kbouncey.png
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ บุญนาค Nuvola apps kbouncey.png
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ศุขสมัย Nuvola apps kbouncey.png
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพินิจยุทธศิลป์ (เปรื่อง พรโสภณ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) Nuvola apps kbouncey.png
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) Nuvola apps kbouncey.png
มังกร สามเสน Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) Nuvola apps kbouncey.png
ยล สมานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรวบรัดสปัตพล (สอน บุญใหญ่) Nuvola apps kbouncey.png
พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์) Nuvola apps kbouncey.png
เล้ง ศรีสมวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
วัน รุยาพร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา) Nuvola apps kbouncey.png
พระวิชัยยุทธเดชาคนี (กั่ง บุณยคุปต์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิชิตสงคราม (จิ๊ด ยุวนวรรธนะ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิภาครัฐกิจ (ศุข เมนะรุจิ) Nuvola apps kbouncey.png
วิลาศ โอสถานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวีระโยธา (ถวิล ศิริทรัพย์) Nuvola apps kbouncey.png
พระเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) Nuvola apps kbouncey.png
สงบ จรูญพร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสฤษฎยุทธศิลป (เพียร พิริยะโยธิน) Nuvola apps kbouncey.png
พระสงครามภักดี (แม้น เหมะจุฑา) Nuvola apps kbouncey.png
พระสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ) Nuvola apps kbouncey.png
พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภาณุสะวะ) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร) Nuvola apps kbouncey.png
พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนโสภณรณกิจ (เข็ม โลจายะ) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร์ พึ่งพระคุณ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาอนุสสรธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ) Nuvola apps kbouncey.png
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระอุดมโยธาธิรุต (สด รัตนาวดี) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอรรถกิตติกำจร (กลึง พนมยงค์) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร) Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระยามานวราชเสวี (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2490) เกษม บุญศรี ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2490) พึ่ง ศรีจันทร์ ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เดือน บุนนาค (ลาออก พ.ศ. 2489) มงคล รัตนวิจิตร ดำรงตำแหน่งแทน (ลาออก พ.ศ. 2489) พันเอกพระยาสุรพันธเสนี ดำรงตำแหน่งแทน

อ้างอิง[แก้]

  1. ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์, "นักการเมืองถิ่นจังหวัดนนทบุรี", สถาบันพระปกเกล้า, ชุดสำรวจเพื่อนประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น, ธันวาคม 2553, เข้าถึงได้เมื่อ 4 ตุลาคม 2563[1]