สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5 (29 มกราคม พ.ศ. 2491 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 246 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 99 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 99 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอกผิน ชุณหะวัณ เข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พันตรีควง อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช Nuvola apps kbounce.png ลาออก
พลโทชิต มั่นศิลป์สินาดโยธารักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมมายน Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร เกษม จงสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท ไกรสร สุขสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก ชิต โปษยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม ล้วน เวกชาลิกานน Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ เกษม บุญศรี Nuvola apps kbouncey.png
ใหญ่ ศวิตชาติ Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี กุหลาบ แก้ววิมล Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา ฟื้น สุพรรณสาร Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร เพิ่ม วงศ์ทองเหลือ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี บุญมี ปาร์มวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ อรุณ พันธ์ฟัก Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม ชอ้อน อำพล Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร ลาภ เงินดี Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี ทรัพย์ ภานุทัต Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย เพ่ง ลิมปะพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี ขุนวีระประศาสน์ Nuvola apps kbouncey.png
ขวัญชัย ภมรพล Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง หลวงอังคณานุรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี พันตำรวจตรีหลวงเจริญตำรวจการ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย พันโทแสวง ทัพพะสุต Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ ทองดี อิสราชีวิน Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ นิมมานเหมินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน จำรัส มหาวงศนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ วัง ศศิบุตร Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน เสมอ กัณฑาธัญ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง ขุนสีมะสิงห์สวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน ชัยวัธน์ อินทะพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ เทพ เกตุพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ กว้าง ทองทวี Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
เอ็จ บุญไชย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ขอนแก่น ทัศน์ กลีบโกมุท Nuvola apps kbouncey.png
โสภัณ ศุภธีระ Nuvola apps kbouncey.png
ประวัติ จันทนพิมพ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ ถัด ไชยบุตร Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม เอื้อ จันทรวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีไชยยันต์ เกรียงเดชพิชัย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธะชวนะ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
หลวงระงับประจันตคาม Nuvola apps kbouncey.png เลืกตั้งใหม่
เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
ร้อยเอกขุนสุรจิตรจตุรงค์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
บุรีรัมย์ เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
ไพรัช วิเศษโกสิน Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม ฮวด ทองโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด ชอ สายเชื้อ Nuvola apps kbouncey.png
วิวัฒน์ พูนศรี ศรีสุวรนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
เขมชาติ บุณยรัตพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย มา เสริฐศรี Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ บุญเพ็ง พรหมคุณ Nuvola apps kbouncey.png
เทพ โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร เจียม ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ ขาว ธรรมสุชาติ Nuvola apps kbouncey.png
นิล ประจันต์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สวน พรหมประกาย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี ผดุง โกศัลวัตร Nuvola apps kbouncey.png
ฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
ยงยุทธ พึ่งภพ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ เนิ่น เกษสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง ก่อเกียรติ ษัฎเสน Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช ภักดี พัฒนภักดี Nuvola apps kbouncey.png
ฉ่ำ จำรัสเนตร Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส สมรรถ เอี่ยมวิโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี เจริญ สืบแสง Nuvola apps kbouncey.png
พังงา สาคร กลิ่นผกา Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง ถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต ขุนประเทศจีนนิกร Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา สาลี กูลณรงค์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง ยกเสียง เหมะภูติ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา คล้าย ละอองมณี Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกหวน มุตตาหารัช Nuvola apps kbouncey.png
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี โชติ วิชัยดิษฐ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี วงศ์ วีระชาติพลี Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา กิจจา วัฒนสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี ชวลิต อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี สมบูรณ์ เดชสุภา Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี สวัสดิ์ สาระสาลิน Nuvola apps kbouncey.png
ตาก เทียม ไชยนันทน์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี พันโทพโยม จุลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี ปฐม โพธิ์แก้ว Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เกษม บุญศรี

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด

อ้างอิง[แก้]