สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5 (29 มกราคม พ.ศ. 2491 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 246 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 99 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 99 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอกผิน ชุณหะวัณ เข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พันตรีควง อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช Nuvola apps kbounce.png ลาออก
พลโทชิต มั่นศิลป์สินาดโยธารักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมมายน Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี นายไถง สุวรรณทัต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร นายเกษม จงสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท นายไกรสร สุขสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก นายชิต โปษยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม นายล้วน เวกชาลิกานน Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ นายเกษม บุญศรี Nuvola apps kbouncey.png
นายใหญ่ ศวิตชาติ Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี นายกุหลาบ แก้ววิมล Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา นายฟื้น สุพรรณสาร Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร นายเพิ่ม วงศ์ทองเหลือ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี นายบุญมี ปาร์มวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ นายอรุณ พันธ์ฟัก Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม นายชอ้อน อำพล Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร นายลาภ เงินดี Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี นายทรัพย์ ภานุทัต Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย นายเพ่ง ลิมปะพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี ขุนวีระประศาสน์ Nuvola apps kbouncey.png
นายขวัญชัย ภมรพล Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง หลวงอังคณานุรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี พันตำรวจตรีหลวงเจริญตำรวจการ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย พันโทแสวง ทัพพะสุต Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ นายทองดี อิสราชีวิน Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน นายจำรัส มหาวงศนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ นายวัง ศศิบุตร Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน นายเสมอ กัณฑาธัญ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง ขุนสีมะสิงห์สวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน นายชัยวัธน์ อินทะพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ นายเทพ เกตุพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ นายกว้าง ทองทวี Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายเอ็จ บุญไชย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ขอนแก่น นายทัศน์ กลีบโกมุท Nuvola apps kbouncey.png
นายโสภัณ ศุภธีระ Nuvola apps kbouncey.png
นายประวัติ จันทนพิมพ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ นายถัด ไชยบุตร Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม นายเอื้อ จันทรวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีไชยยันต์ เกรียงเดชพิชัย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธะชวนะ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
หลวงระงับประจันตคาม Nuvola apps kbouncey.png เลืกตั้งใหม่
นายเลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
ร้อยเอกขุนสุรจิตรจตุรงค์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
บุรีรัมย์ นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
นายไพรัช วิเศษโกสิน Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม นายฮวด ทองโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญช่วย อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด นายชอ สายเชื้อ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิวัฒน์ พูนศรี ศรีสุวรนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเขมชาติ บุณยรัตพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย นายมา เสริฐศรี Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ นายบุญเพ็ง พรหมคุณ Nuvola apps kbouncey.png
นายเทพ โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร นายเจียม ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ นายขาว ธรรมสุชาติ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิล ประจันต์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย นายชื่น ระวิวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสวน พรหมประกาย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี นายผดุง โกศัลวัตร Nuvola apps kbouncey.png
นายฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายเลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
นายยงยุทธ พึ่งภพ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ นายเนิ่น เกษสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง นายก่อเกียรติ ษัฎเสน Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช นายภักดี พัฒนภักดี Nuvola apps kbouncey.png
นายฉ่ำ จำรัสเนตร Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส นายสมรรถ เอี่ยมวิโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี นายเจริญ สืบแสง Nuvola apps kbouncey.png
พังงา นายสาคร กลิ่นผกา Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง นายถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต ขุนประเทศจีนนิกร Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา นายสาลี กูลณรงค์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง นายยกเสียง เหมะภูติ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา นายคล้าย ละอองมณี Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกหวน มุตตาหารัช Nuvola apps kbouncey.png
สตูล นายเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี นายโชติ วิชัยดิษฐ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี นายวงศ์ วีระชาติพลี Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา นายกิจจา วัฒนสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี นายชวลิต อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี นายสมบูรณ์ เดชสุภา Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี นายสวัสดิ์ สาระสาลิน Nuvola apps kbouncey.png
ตาก นายเทียม ไชยนันทน์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี พันโทพโยม จุลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี นายปฐม โพธิ์แก้ว Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายเกษม บุญศรี

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด

อ้างอิง[แก้]