สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5
ชุดที่ 4 ชุดที่ 6
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย 03.jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ29 มกราคม พ.ศ. 2491 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2492
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีควง 4 (2491)
คณะรัฐมนตรีแปลก 3 (2491-2492)
คณะรัฐมนตรีแปลก 4 (2492-2494)
คณะรัฐมนตรีแปลก 5 (2494)
สภาผู้แทนราษฎร
5th Thailand House of Representatives composition (1948).svg
สมาชิก219
ประธานเกษม บุญศรี
ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
พระราชธรรมนิเทศ
ตั้งแต่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2492
รองประธานประเสริฐ สุดบรรทัด
ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
ยกเสียง เหมะภูติ
ตั้งแต่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2492
นายกรัฐมนตรีควง อภัยวงศ์
ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
แปลก พิบูลสงคราม
ตั้งแต่ 8 เมษายน พ.ศ. 2491
พรรคครองพรรคประชาธิปัตย์ (2491)
พรรคธรรมาธิปัตย์ (2491-2494)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5 (29 มกราคม พ.ศ. 2491 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 246 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 99 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 99 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอกผิน ชุณหะวัณ เข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 2 ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรไปพลางก่อน[1]

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พันตรีควง อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช Nuvola apps kbounce.png ลาออก
พลโทชิต มั่นศิลป์สินาดโยธารักษ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมมายน Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร เกษม จงสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท ไกรสร สุขสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก ชิต โปษยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม ล้วน เวกชาลิกานน Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ เกษม บุญศรี Nuvola apps kbouncey.png
ใหญ่ ศวิตชาติ Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี กุหลาบ แก้ววิมล Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา ฟื้น สุพรรณสาร Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร เพิ่ม วงศ์ทองเหลือ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี บุญมี ปาร์มวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ อรุณ พันธ์ฟัก Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม ชอ้อน อำพล Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร ลาภ เงินดี Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี ทรัพย์ ภานุทัต Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย เพ่ง ลิมปะพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี ขุนวีระประศาสน์ Nuvola apps kbouncey.png
ขวัญชัย ภมรพล Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี พันตำรวจตรีหลวงเจริญตำรวจการ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย พันโทแสวง ทัพพะสุต Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ ทองดี อิสราชีวิน Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ นิมมานเหมินทร์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน จำรัส มหาวงศนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ วัง ศศิบุตร Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน เสมอ กัณฑาธัญ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง ขุนสีมะสิงห์สวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน ชัยวัธน์ อินทะพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ เทพ เกตุพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ กว้าง ทองทวี Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
เอ็จ บุญไชย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ขอนแก่น ทัศน์ กลีบโกมุท Nuvola apps kbouncey.png
โสภัณ ศุภธีระ Nuvola apps kbouncey.png
ประวัติ จันทนพิมพ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ ถัด ไชยบุตร Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม เอื้อ จันทรวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีไชยยันต์ เกรียงเดชพิชัย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธะชวนะ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
หลวงระงับประจันตคาม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
ร้อยเอกขุนสุรจิตรจตุรงค์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
บุรีรัมย์ เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
ไพรัช วิเศษโกสิน Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม ฮวด ทองโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด ชอ สายเชื้อ Nuvola apps kbouncey.png
วิวัฒน์ พูนศรี ศรีสุวรนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
เขมชาติ บุณยรัตพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย มา เสริฐศรี Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ บุญเพ็ง พรหมคุณ Nuvola apps kbouncey.png
เทพ โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร เจียม ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ ขาว ธรรมสุชาติ Nuvola apps kbouncey.png
นิล ประจันต์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สวน พรหมประกาย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี ผดุง โกศัลวัตร Nuvola apps kbouncey.png
ฟอง สิทธิธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
ยงยุทธ พึ่งภพ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ เนิ่น เกษสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง ก่อเกียรติ ษัฎเสน Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช ภักดี พัฒนภักดี Nuvola apps kbouncey.png
ฉ่ำ จำรัสเนตร Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส สมรรถ เอี่ยมวิโรจน์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี เจริญ สืบแสง Nuvola apps kbouncey.png
พังงา สาคร กลิ่นผกา Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง ถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต ขุนประเทศจีนนิกร Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา สาลี กูลณรงค์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง ยกเสียง เหมะภูติ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา คล้าย ละอองมณี Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกหวน มุตตาหารัช Nuvola apps kbouncey.png
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี โชติ วิชัยดิษฐ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี วงศ์ วีระชาติพลี Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา กิจจา วัฒนสินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี ชวลิต อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี สมบูรณ์ เดชสุภา Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี สวัสดิ์ สาระสาลิน Nuvola apps kbouncey.png
ตาก เทียม ไชยนันทน์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี พันโทพโยม จุลานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี ปฐม โพธิ์แก้ว Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาจาก สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงกาจสงคราม (กาจ กาจสงคราม) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเกรียงศักดิวิชิต (ค้วน จินตะคุณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงขจรเดชะ (เลื่อง นิมิบุตร์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
จิบ ศิริไพบูลย์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชลิต กุลกำม์ธร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลิจันทร์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชุณห์ ปิณฑานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ดิเรก ชัยนาม 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ตั้ว ลพานุกรม 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทวี บุณยเกตุ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทองหล่อ ขำหิรัญ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทิพย์ ประสานสุข 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนาวาจิตร (ผัน อำไภวัลย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เนตร์ พูนวิวัฒน์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
น้อม เกตุนุติ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประจวบ บุญนาค 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประเสริฐ ศุขสมัย 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพินิจยุทธศิลป์ (เปรื่อง พรโสภณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
มังกร สามเสน 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ยล สมานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงรวบรัดสปัตพล (สอน บุญใหญ่) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เล้ง ศรีสมวงศ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
วัน รุยาพร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระวิชัยยุทธเดชาคนี (กั่ง บุณยคุปต์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิชิตสงคราม (จิ๊ด ยุวนวรรธนะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิภาครัฐกิจ (ศุข เมนะรุจิ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
วิลาศ โอสถานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวีระโยธา (ถวิล ศิริทรัพย์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 15x15px[ลิงก์เสีย]
สงบ จรูญพร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสฤษฎยุทธศิลป (เพียร พิริยะโยธิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสงครามภักดี (แม้น เหมะจุฑา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภาณุสะวะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนโสภณรณกิจ (เข็ม โลจายะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร์ พึ่งพระคุณ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาอนุสสรธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระอุดมโยธาธิรุต (สด รัตนาวดี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอรรถกิตติกำจร (กลึง พนมยงค์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร) 15x15px[ลิงก์เสีย]

การเลือกตั้งเพิ่มเติม พ.ศ. 2492[แก้]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2492 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 21 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 เพิ่มเติม ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม จำนวน 21 คน

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พลตรีขุนปลดปรปักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
ประพัฒน์ วรรณธนะสาร Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี เพทาย โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
นครปฐม สานนท์ สายสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร เผด็จ จิราภรณ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ ทองย้อย กลิ่นทอง Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ ทอง พงศ์อนันต์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา อนันต์ ขันธะชวนะ Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม นาถ เงินทาบ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด สุวัฒน์ พูลลาภ Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ ประเทือง ธรรมสาลี Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร เตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ ยืน สืบนุการณ์ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี ทิม จันสร Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี อรพินท์ ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
ทองพูน อาจทะขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
นครศรีธรรมราช เปี่ยม บุณยะโชติ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ฉะเชิงเทรา หลวงนรกิจบริหาร Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ราชบุรี โกศล สินธุเสก Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เกษม บุญศรี

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด (20 กุมภาพันธ์ 2491 - 25 มีนาคม 2492) , ยกเสียง เหมะภูติ (15 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]