สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน และการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 80 คน ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และประกาศยุบสภาในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เนื้อหา

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ประเภท และภาค[แก้]

ปี 2550 - 2 ธันวาคม 2551 23rd Thailand House of Representatives composition (Partylist).svg 23rd Thailand House of Representatives composition (Constituency).svg 23rd Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค แบบ
สัดส่วน
แบ่งเขต รวม
กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
เพื่อไทย 27 6 38 36 75 - 2 2 186
ประชาธิปัตย์ 33 30 23 2 5 56 16 14 179
ภูมิใจไทย 3 - 3 - 25 - 1 2 34
เพื่อแผ่นดิน 6 - - 1 17 3 - - 27
ชาติไทยพัฒนา 1 - 17 - 4 - - 1 23
รวมชาติพัฒนา 1 - 1 1 6 - - - 9
ประชาราช 1 - 2 - 2 - 3 - 8
กิจสังคม 1 - 2 1 - - 1 - 5
มาตุภูมิ 1 - - - 1 - - - 2
ไม่สังกัดพรรค - - 1 - - - - - 1
รวม 74 36 87 41 135 56 26 19 474

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้

กลุ่มจังหวัดที่ 1[แก้]

พรรคเพื่อไทย (4) (จากที่นั่งเดิม 5 ที่นั่ง)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png นายยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbounce.png นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
3 Nuvola apps kbounce.png นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
4 Nuvola apps kbounce.png พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
5 Nuvola apps kbounce.png นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
6 Nuvola apps kbouncey.png นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
7 Nuvola apps kbouncey.png นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
8 - นายบัวสอน ประชามอญ ข้าม
9 Nuvola apps kbouncey.png นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ
10 - นายภาคิน สมมิตร ข้าม
11 Nuvola apps kbouncey.png นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์

พรรคประชาธิปัตย์ (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
2 Nuvola apps kbouncey.png นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
3 Nuvola apps kbouncey.png พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี
4 Nuvola apps kbouncey.png นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายสุรเดช ยะสวัสดิ์

กลุ่มจังหวัดที่ 2[แก้]

พรรคเพื่อไทย (5)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายสันติ พร้อมพัฒน์
2 Nuvola apps kbounce.png รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
3 Nuvola apps kbouncey.png นายสุนัย จุลพงศธร
4 - นายทองปักษ์ เพียงเกษ ถึงแก่กรรมระหว่างช่วงก่อนวันลงคะแนน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550
5 Nuvola apps kbouncey.png นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
6 Nuvola apps kbouncey.png นายสุชน ชามพูนท ได้รับเลื่อนขึ้นมาแทนนายทองปักษ์ เพียงเกษ
7 Nuvola apps kbouncey.png นายสุรชัย เบ้าจรรยา

พรรคประชาธิปัตย์ (3)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายไพฑูรย์ แก้วทอง
2 Nuvola apps kbounce.png นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ ลาออก
3 Nuvola apps kbouncey.png นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
4 Nuvola apps kbouncey.png นายสัญชัย อินทรสูตร

พรรคชาติไทยพัฒนา (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายอัศวิน วิภูศิริ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ลาออก
2 Nuvola apps kbouncey.png นายอรรถพล ชัยนันท์สมิตย์

กลุ่มจังหวัดที่ 3[แก้]

พรรคเพื่อไทย (4) (จากที่นั่งเดิม 5 ที่นั่ง)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png นายศรีเมือง เจริญศิริ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbouncey.png นายชวลิต วิชยสุทธิ์
3 Nuvola apps kbounce.png นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
4 Nuvola apps kbouncey.png นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
5 Nuvola apps kbouncey.png นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
6 Nuvola apps kbounce.png นายวีระ รักความสุข เสียชีวิต (สังกัดพรรคพลังประชาชน ขณะได้รับตำแหน่ง)
7 Nuvola apps kbouncey.png นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล

พรรคประชาธิปัตย์ (2)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายสุทัศน์ เงินหมื่น
2 Nuvola apps kbouncey.png นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

พรรคกิจสังคม (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ

พรรคภูมิใจไทย (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ทำให้การเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสุดลง
2 Nuvola apps kbouncey.png นายกว้าง รอบคอบ

กลุ่มจังหวัดที่ 4[แก้]

พรรคเพื่อไทย (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbouncey.png นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
3 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน
4 Nuvola apps kbouncey.png นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
5 - นายมังกร ยนต์ตระกูล ข้าม
6 Nuvola apps kbouncey.png นายประเกียรติ นาสิมมา

พรรคประชาธิปัตย์ (2)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายวิฑูรย์ นามบุตร
2 Nuvola apps kbouncey.png นายดนัย นพสุวรรณวงศ์

พรรคภูมิใจไทย (2)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายชัย ชิดชอบ
2 Nuvola apps kbouncey.png นายเพิ่มพูน ทองศรี

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายวัลลภ ไทยเหนือ

พรรคชาติไทยพัฒนา (0) (จากที่นั่งเดิม 1 ที่นั่ง)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

กลุ่มจังหวัดที่ 5[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
2 Nuvola apps kbouncey.png นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
3 Nuvola apps kbouncey.png พันเอกวินัย สมพงษ์
4 Nuvola apps kbouncey.png นายภุชงค์ รุ่งโรจน์

พรรคเพื่อไทย (3)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
2 Nuvola apps kbouncey.png นายสมพล เกยุราพันธุ์
3 Nuvola apps kbouncey.png นายอัสนี เชิดชัย

พรรครวมชาติพัฒนา (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ลาออก
2 Nuvola apps kbouncey.png นายวิรัช รัตนเศรษฐ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา

พรรคประชาราช (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายเสนาะ เทียนทอง

กลุ่มจังหวัดที่ 6[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (5)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2 Nuvola apps kbouncey.png นายเจริญ คันธวงศ์
3 Nuvola apps kbounce.png หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ลาออก
4 Nuvola apps kbouncey.png นางผุสดี ตามไท
5 Nuvola apps kbounce.png นายประกอบ จิรกิติ ลาออก
6 Nuvola apps kbouncey.png นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์
7 Nuvola apps kbouncey.png นางอานิก อัมระนันทน์

พรรคเพื่อไทย (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png นายสมัคร สุนทรเวช ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbounce.png ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
3 Nuvola apps kbouncey.png นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
4 Nuvola apps kbouncey.png นายจตุพร พรหมพันธุ์
5 Nuvola apps kbouncey.png นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
2 Nuvola apps kbounce.png นายถิรชัย วุฒิธรรม ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ทำให้การเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสุดลง
3 - นายจิรายุ วสุรัตน์ ข้าม
4 - นายปาน พึ่งสุจริต ข้าม
5 Nuvola apps kbouncey.png[1] นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์

กลุ่มจังหวัดที่ 7[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (5)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลตรีมนูญกฤต รูปขจร ลาออก
2 Nuvola apps kbouncey.png นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
3 Nuvola apps kbouncey.png นายสุวโรช พะลัง
4 Nuvola apps kbouncey.png นายอรรถพร พลบุตร
5 Nuvola apps kbouncey.png นายปัญญวัฒน์ บุญมี
6 Nuvola apps kbouncey.png นายบรรพต ต้นธีรวงศ์

พรรคเพื่อไทย (3)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png นายไชยา สะสมทรัพย์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbouncey.png พลตรีศรชัย มนตริวัต
3 Nuvola apps kbouncey.png ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
4 Nuvola apps kbouncey.png นายเรวัต สิรินุกุล

พรรคชาติไทยพัฒนา (0) (จากที่นั่งเดิม 2 ที่นั่ง)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbounce.png นายประภัตร โพธสุธน ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

กลุ่มจังหวัดที่ 8[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (8)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายชวน หลีกภัย
2 Nuvola apps kbouncey.png นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
3 Nuvola apps kbouncey.png นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
4 Nuvola apps kbouncey.png นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
5 Nuvola apps kbouncey.png นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
6 Nuvola apps kbouncey.png นายนิพนธ์ บุญญามณี
7 Nuvola apps kbouncey.png รองศาสตราจารย์พีรยศ ราฮิมมูลา
8 Nuvola apps kbouncey.png นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายมานพ ปัตนวงศ์

พรรคมาตุภูมิ (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

มีรายนามดังนี้ [2]

กรุงเทพมหานคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายกรณ์ จาติกวาณิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายอนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสรรเสริญ สมะลาภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสกลธี ภัททิยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายการุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายสมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายดนุพร ปุณณกันต์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสามารถ มะลูลีม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นางนันทพร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 นายถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสากล ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
11 นางอรอนงค์ คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธา ชันแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก
นายวัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
12 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุขวิชชาญ มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสำราญ ศรีแปงวงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอนันต์ ผลอำนวย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นางนันทนา สงฆ์ประชา พรรคชาติไทยพัฒนา Red card.svg
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทยพัฒนา Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นางพรทิวา นาคาศัย พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครนายก 1 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายมารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายอนุชา สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายสมควร โอบอ้อม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนิโรธ สุนทรเลขา พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสัญชัย วงษ์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทนุกูล แสงศิริ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นายอุดมเดช รัตนเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมบัติ สิทธิกรวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายณรงค์ จันทนดิษฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายทศพล เพ็งส้ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายเอกพจน์ ปานแย้ม พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นางชนากานต์ ยืนยง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทิน นพขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวพรพิมล ธรรมสาร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพ้อง ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา บุรณศิริ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายนราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายวรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายจุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายจักรัตน์ พั้วช่วย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
นายณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายเอี่ยม ทองใจสด พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคเพื่อไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายกมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นางผ่องศรี ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอำนวย คลังผา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิยม วรปัญญา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 นางอนุสรา ยังตรง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ Red card.svg เลือกตั้งใหม่
นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายนที สุทินเผือก พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางนฤมล ธารดำรงค์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายครรชิต ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 นายวีระพล อดิเรกสาร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอารยะ ชุมดวง พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายวราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายนพดล มาตรศรี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายเจรจา เที่ยงธรรม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นางสาวพัชรี โพธสุธน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อ่างทอง 1 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายภคิน ปริศนานันทกุล Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายนพดล พลเสน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายสามารถ แก้วมีชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางสาวละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอิทธิเดช แก้วหลวง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไกร ดาบธรรม พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายนรพล ตันติมนตรี พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวอรุณี ชำนาญยา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางปานหทัย เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายสมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายสมโภช สายเทพ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวาสิต พยัคฆบุตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสถาพร มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวารุจ ศิริวัฒน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายกนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายคมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายภูมิ สาระผล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางดวงแข อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายนวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญญา ศรีปัญญา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาย ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายเจริญ จรรย์โกมล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย พรรคชาติไทยพัฒนา Yellow card.svg
นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 นายศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายสุริยา พรหมดี Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอลงกต มณีกาศ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ บุญชัยสุข พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประนอม โพธิ์คำ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางลินดา เชิดชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
5 นายภิรมย์ พลวิเศษ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
6 นายมีชัย จิตต์พิพัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Yellow card.svg
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายประกิจ พลเดช พรรคเพื่อไทย Red card.svg
นายณัฐวุฒิ สุขเกษม พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคเพื่อไทย Red card.svg
นายมาโนช เฮงยศมาก พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคเพื่อไทย Red card.svg
นายสมนึก เฮงวาณิชย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายจักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายโสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายสุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 นายวิทยา บุตรดีวงค์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นางวรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 นายรณฤทธิชัย คานเขต พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพิกิฏ ศรีชนะ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนิสิต สินธุไพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายกิตติ สมทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปิยะรัช หมื่นแสน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายนพดล พลซื่อ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นางรัชนี พลซื่อ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายนิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางพัฒนา สังขทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางนันทนา ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นายธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายปวีณ แซ่จึง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นางสาวจิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายเฉลิมชาติ การุญ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสรี สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจุมพฏ บุญใหญ่ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย Red card.svg
นางอนุรักษ์ บุญศล Nuvola apps kbouncey.png เลิอกตั้งใหม่
นายเกษม อุประ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นางฟาริดา สุไลมาน พรรคมาตุภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นายยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
3 นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
นายศุภรักษ์ ควรหา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางชมภู จันทาทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมคิด บาลไธสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายยุทธพงษ์ แสงศรี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็น ส.ส. ของจังหวัดบึงกาฬ
นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 นายไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย สามิตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธีระชัย แสนแก้ว พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายทองดี มนิสสาร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประสพ บุษราคัม พรรคเพื่อไทย Red card.svg
นายไชยยศ จิรเมธากร พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิเชียร ขาวขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายศุภชัย ศรีหล้า พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุทธิชัย จรูญเนตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายรัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายอุดร ทองประเสริฐ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายตุ่น จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นายศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นางอุดร จินตะเวช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุพล ฟองงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร อุดมศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายอาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายแวมาฮาดี แวดาโอะ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นายเจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวัชระ ยาวอหะซัน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 นายกูเฮง ยาวอหะซัน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายนัจมุดดีน อูมา พรรคมาตุภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายอันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนิมุคตาร์ วาบา พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นายยุซรี ซูสารอ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นายเรวัต อารีรอบ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทศพร เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอับดุลการิม เด็งระกีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายซูการ์โน มะทา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายวิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายประพร เอกอุรุ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายเจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิรัตน์ กัลยาศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนาราชา สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายฮอชาลี ม่าเหร็ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอสิ มะหะมัดยังกี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประพนธ์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายธานี เทือกสุบรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายเชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางนิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นายอิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายณัชพล ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายประมวล เอมเปีย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบรรจบ รุ่งโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นางพจนารถ แก้วผลึก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไมตรี สอยเหลือง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุนทร วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่/ศาลสั่งให้พ้นสมาชิกภาพ
นายอำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายคงกฤช หงษ์วิไล พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายสาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย ล้ำสุทธิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวตรีนุช เทียนทอง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png
นายสรวงศ์ เทียนทอง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลโทมะ โพธิ์งาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปารเมศ โพธารากุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสันทัต จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายอลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายกัมพล สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นายยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นางปารีณา ปาจรียางกูร พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวปรีชญา ขำเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายมานิต นพอมรบดี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสามารถ พิริยะปัญญาพร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธาน รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2
นายชัย ชิดชอบ Nuvola apps kbouncey.png 15 พฤษภาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ Nuvola apps kbounce.png 22 มกราคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย Nuvola apps kbouncey.png 22 มกราคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
นายสามารถ แก้วมีชัย Nuvola apps kbouncey.png 13 สิงหาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554

ประธานคณะกรรมาธิการ[แก้]

 1. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (นายประชา ประสพดี ประธานคณะกรรมาธิการ)
 2. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (นายศักดา คงเพชร ประธานคณะกรรมาธิการ)
 3. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน (นายเฉลิมชาติ การุญ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 4. คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (นายอิทธิเดช แก้วหลวง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 5. คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 6. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 7. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 8. คณะกรรมาธิการการคมนาคม (นายปัญญา ศรีปัญญา ประธานคณะกรรมาธิการ)
 9. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ (นายเจะอามิง โตะตาหยง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 10. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค (นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 11. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 12. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมาธิการ)
 13. คณะกรรมาธิการการตำรวจ (นายสาธิต ปิตุเตชะ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 14. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (นายเจริญ จรรย์โกมล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 15. คณะกรรมาธิการการทหาร (พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 16. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา (นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการ)
 17. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวารุจ ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 18. คณะกรรมาธิการการปกครอง (นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 19. คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น (นายวิรัช ร่มเย็น ประธานคณะกรรมาธิการ)
 20. คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 21. คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (นายสรวงศ์ เทียนทอง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 22. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 23. คณะกรรมาธิการการพลังงาน (นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 24. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 25. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ (นายนราพัฒน์ แก้วทอง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 26. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 27. คณะกรรมาธิการการแรงงาน (ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี ประธานคณะกรรมาธิการ)
 28. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพ้อง ชีวานันท์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 29. คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม (นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 30. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ประธานคณะกรรมาธิการ)
 31. คณะกรรมาธิการการศึกษา (นายอภิชาต การิกาญจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 32. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม (นายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 33. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 34. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม (นายคงกฤช หงษ์วิไล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 35. คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม (นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ)

ข้อมูลอื่นๆ[แก้]

การสิ้นสุดลงของสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

สภาผู้แทนราษฎรคณะนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกายุบสภา และได้โปรดเกล้าฯลงมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[4] ซึ่งเหตุผลในการยุบสภาครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอีกครั้ง ซึ่งการยุบสภาครั้งนี้ทำไปด้วยความเต็มใจ[5][6]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูล[แก้]