สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23
ชุดที่ 22 ชุดที่ 24
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ23 ธันวาคม 2550 – 10 พฤษภาคม 2554
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีสมัคร (2551)
คณะรัฐมนตรีสมชาย (2551)
คณะรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ (2551-2554)
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ (2551)
พรรคเพื่อไทย กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน 2 พรรค (2551-2554)
สภาผู้แทนราษฎร
23rd Thailand House of Representatives composition.svg
สมาชิก480
ประธานยงยุทธ ติยะไพรัช
ตั้งแต่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551
ชัย ชิดชอบ
ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รองประธานคนที่ 1สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ตั้งแต่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551
สามารถ แก้วมีชัย
ตั้งแต่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รองประธานคนที่ 2พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย
นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช
ตั้งแต่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ตั้งแต่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตั้งแต่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ผู้นำฝ่ายค้านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
จนถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
พรรคครองพรรคพลังประชาชน (2551)
พรรคประชาธิปัตย์ (2551-2554)
สมัยประชุม
ที่ 121 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2551
ที่ 21 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2551
ที่ 321 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2552
ที่ 41 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2552
ที่ 521 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2553
ที่ 61 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2553
ที่ 721 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2554
สมัยประชุมวิสามัญ
ที่ 115 ธันวาคม 2551 – 9 มกราคม 2552
ที่ 225 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2552
ที่ 324 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2553

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน และการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 80 คน ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และประกาศยุบสภาในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ประเภท และภาค[แก้]

ก่อน 2 ธันวาคม 2551 23rd Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค แบบ
สัดส่วน
แบ่งเขต รวม
กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
เพื่อไทย 27 6 36 36 74 1 2 2 185
ประชาธิปัตย์ 33 30 23 2 5 49 16 14 179
ภูมิใจไทย 3 - 3 - 25 - 1 2 34
เพื่อแผ่นดิน 7 - - 1 17 3 - - 28
ชาติไทยพัฒนา 1 - 17 - 4 2 - 1 23
รวมชาติพัฒนา 1 - 1 1 6 - - - 9
ประชาราช 1 - 2 - 2 - 3 - 8
กิจสังคม 1 - 2 1 - - 1 - 5
มาตุภูมิ 1 - - - 1 1 - - 3
ไม่สังกัดพรรค - - 1 - 1 - - - 2
รวม 75 36 87 41 135 56 26 19 475

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้

กลุ่มจังหวัดที่ 1[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
2 Nuvola apps kbouncey.png สามารถ ราชพลสิทธิ์
3 Nuvola apps kbouncey.png พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี
4 Nuvola apps kbouncey.png สุรสิทธิ์ ตรีทอง

พรรคเพื่อไทย (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png นิคม เชาว์กิตติโสภณ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png สุรเดช ยะสวัสดิ์

พรรคพลังประชาชน (0)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbounce.png สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ยุบพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
3 Nuvola apps kbounce.png สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ลาออก 28 พ.ย. 51[1]
4 Nuvola apps kbounce.png พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว ลาออก 28 พ.ย. 51[1]
5 Nuvola apps kbounce.png สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ลาออก 28 พ.ย. 51[1]
6 Nuvola apps kbounce.png ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ เลื่อนแทนนายยงยุทธ[2] ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
7 Nuvola apps kbounce.png สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 พ.ย. 51, ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
8 - บัวสอน ประชามอญ ข้าม
9 Nuvola apps kbounce.png นิคม เชาว์กิตติโสภณ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 พ.ย. 51, ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
10 Nuvola apps kbounce.png สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 พ.ย. 51, ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

กลุ่มจังหวัดที่ 2[แก้]

พรรคเพื่อไทย (5)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png สันติ พร้อมพัฒน์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png สุนัย จุลพงศธร ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png กฤษณา สีหลักษณ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png สุชน ชามพูนท ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png สุรชัย เบ้าจรรยา ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคประชาธิปัตย์ (3)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ไพฑูรย์ แก้วทอง
2 Nuvola apps kbounce.png มาลินี สุขเวชชวรกิจ ลาออก 13 ต.ค.51
3 Nuvola apps kbouncey.png พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
4 Nuvola apps kbouncey.png สัญชัย อินทรสูตร เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 15 ต.ค.51[3]

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png สมเกียรติ ศรลัมพ์ ลาออก 3 พ.ค.54
2 Nuvola apps kbouncey.png อรรถพล ชัยนันท์สมิตย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 6 พ.ค.54[4]

พรรคชาติไทยพัฒนา (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png อัศวิน วิภูศิริ ย้ายมาจากพรรคชาติไทย

พรรคพลังประชาชน (0)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png สันติ พร้อมพัฒน์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
2 Nuvola apps kbounce.png รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ลาออก 26 ก.ย. 51
3 Nuvola apps kbounce.png สุนัย จุลพงศธร ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
4 - ทองปักษ์ เพียงเกษ ถึงแก่กรรมระหว่างช่วงก่อนวันลงคะแนน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550
5 Nuvola apps kbounce.png กฤษณา สีหลักษณ์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
6 Nuvola apps kbounce.png สุชน ชามพูนท ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
7 Nuvola apps kbounce.png สุรชัย เบ้าจรรยา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 30 ก.ย. 51, ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

พรรคชาติไทย (0)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png อัศวิน วิภูศิริ ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา

กลุ่มจังหวัดที่ 3[แก้]

พรรคเพื่อไทย (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png ชวลิต วิชยสุทธิ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png ธนเทพ ทิมสุวรรณ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbounce.png วีระ รักความสุข ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน, เสียชีวิต
- Nuvola apps kbouncey.png ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคประชาธิปัตย์ (2)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png สุทัศน์ เงินหมื่น
2 Nuvola apps kbouncey.png รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ทำให้การเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสุดลง
2 Nuvola apps kbouncey.png กว้าง รอบคอบ

พรรคกิจสังคม (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png เทวฤทธิ์ นิกรเทศ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคภูมิใจไทย (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคพลังประชาชน (0, จากที่นั่งเดิม 7 ที่นั่ง)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ศรีเมือง เจริญศิริ ลาออก
2 Nuvola apps kbounce.png ชวลิต วิชยสุทธิ์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
3 Nuvola apps kbounce.png สุขุมพงศ์ โง่นคำ ลาออก[1]
4 Nuvola apps kbounce.png ธนเทพ ทิมสุวรรณ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
5 Nuvola apps kbounce.png กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
6 Nuvola apps kbounce.png เทวฤทธิ์ นิกรเทศ ย้ายไปสังกัดพรรคกิจสังคม
7 Nuvola apps kbounce.png วีระ รักความสุข ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
8 Nuvola apps kbounce.png ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 26 พ.ย. 51[5], ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
9 Nuvola apps kbounce.png ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย

กลุ่มจังหวัดที่ 4[แก้]

พรรคเพื่อไทย (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png ประเกียรติ นาสิมมา ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคประชาธิปัตย์ (2)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png วิฑูรย์ นามบุตร
2 Nuvola apps kbouncey.png ดนัย นพสุวรรณวงศ์

พรรคภูมิใจไทย (2)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png ชัย ชิดชอบ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png เพิ่มพูน ทองศรี ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png วัลลภ ไทยเหนือ

พรรคพลังประชาชน (0)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ลาออก[1]
2 Nuvola apps kbounce.png ชัย ชิดชอบ ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
3 Nuvola apps kbounce.png เพิ่มพูน ทองศรี ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
4 Nuvola apps kbounce.png อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
5 Nuvola apps kbounce.png พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
6 Nuvola apps kbounce.png พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
7 - มังกร ยนต์ตระกูล ข้าม
8 Nuvola apps kbounce.png ประเกียรติ นาสิมมา ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

พรรคชาติไทย (0)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ยุบพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

กลุ่มจังหวัดที่ 5[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
2 Nuvola apps kbouncey.png สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
3 Nuvola apps kbouncey.png พันเอกวินัย สมพงษ์
4 Nuvola apps kbouncey.png ภุชงค์ รุ่งโรจน์

พรรคเพื่อไทย (3)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png วิรุฬ เตชะไพบูลย์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png สมพล เกยุราพันธุ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png อัสนี เชิดชัย ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรครวมชาติพัฒนา (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ลาออก
2 Nuvola apps kbouncey.png วิรัช รัตนเศรษฐ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา

พรรคประชาราช (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png เสนาะ เทียนทอง

พรรคพลังประชาชน (0)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png วิรุฬ เตชะไพบูลย์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
2 Nuvola apps kbounce.png สมพล เกยุราพันธุ์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
3 Nuvola apps kbounce.png อัสนี เชิดชัย ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

กลุ่มจังหวัดที่ 6[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (5)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2 Nuvola apps kbouncey.png เจริญ คันธวงศ์
3 Nuvola apps kbounce.png หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ลาออก
4 Nuvola apps kbouncey.png ผุสดี ตามไท
5 Nuvola apps kbounce.png ประกอบ จิรกิติ ลาออก
6 Nuvola apps kbouncey.png บุรณัชย์ สมุทรักษ์
7 Nuvola apps kbouncey.png อานิก อัมระนันทน์

พรรคเพื่อไทย (4)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png จตุพร พรหมพันธุ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
2 Nuvola apps kbounce.png ถิรชัย วุฒิธรรม ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ทำให้การเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสุดลง
3 - จิรายุ วสุรัตน์ ข้าม
4 - ปาน พึ่งสุจริต ข้าม
5 Nuvola apps kbouncey.png[6] พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

พรรคพลังประชาชน (0)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png สมัคร สุนทรเวช ลาออก[1]
2 Nuvola apps kbounce.png ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
3 Nuvola apps kbounce.png มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
4 Nuvola apps kbounce.png จตุพร พรหมพันธุ์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
5 Nuvola apps kbounce.png มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

กลุ่มจังหวัดที่ 7[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (5)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลตรีมนูญกฤต รูปขจร ลาออก 25 พ.ย.51
2 Nuvola apps kbouncey.png นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
3 Nuvola apps kbouncey.png สุวโรช พะลัง
4 Nuvola apps kbouncey.png อรรถพร พลบุตร
5 Nuvola apps kbouncey.png ปัญญวัฒน์ บุญมี
6 Nuvola apps kbouncey.png บรรพต ต้นธีรวงศ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 26 พ.ย.51[7]

พรรคเพื่อไทย (3)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png พลตรีศรชัย มนตริวัต ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
- Nuvola apps kbouncey.png เรวัต สิรินุกุล ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคพลังประชาชน (0)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png ไชยา สะสมทรัพย์ ลาออก 24 พ.ย.51
2 Nuvola apps kbounce.png พลตรีศรชัย มนตริวัต ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
3 Nuvola apps kbounce.png ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
4 Nuvola apps kbounce.png เรวัต สิรินุกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 25 พ.ย.51[8], ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

พรรคชาติไทย (0)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png กัญจนา ศิลปอาชา ยุบพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2 Nuvola apps kbounce.png ประภัตร โพธสุธน ยุบพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

กลุ่มจังหวัดที่ 8[แก้]

พรรคประชาธิปัตย์ (8)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ชวน หลีกภัย
2 Nuvola apps kbouncey.png บัญญัติ บรรทัดฐาน
3 Nuvola apps kbouncey.png ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
4 Nuvola apps kbouncey.png จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
5 Nuvola apps kbouncey.png ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
6 Nuvola apps kbouncey.png นิพนธ์ บุญญามณี
7 Nuvola apps kbouncey.png ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยศ ราฮิมมูลา
8 Nuvola apps kbouncey.png เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png มานพ ปัตนวงศ์

พรรคมาตุภูมิ (1)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
- Nuvola apps kbouncey.png อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคพลังประชาชน (0)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ย้ายไปสังกัดพรรคมาตุภูมิ

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

มีรายนามดังนี้ [9]

กรุงเทพมหานคร[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 กรณ์ จาติกวณิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
อภิรักษ์ โกษะโยธิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สรรเสริญ สมะลาภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สกลธี ภัททิยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
การุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
6 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พนิช วิกิตเศรษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
7 ดนุพร ปุณณกันต์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สามารถ มะลูลีม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นันทพร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สากล ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
11 อรอนงค์ คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุธา ชันแสง พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ลาออก
วัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
12 องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
รัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุขวิชชาญ มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สำราญ ศรีแปงวงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อนันต์ ผลอำนวย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ชัยนาท 1 นันทนา สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Red card.svg
พรทิวา นาคาศัย พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครนายก 1 ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
มารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อนุชา สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
รัฐกร เจนกิจณรงค์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นครสวรรค์ 1 สมควร โอบอ้อม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png
2 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
พันตำรวจโทนุกูล แสงศิริ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
นนทบุรี 1 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 สมบัติ สิทธิกรวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ณรงค์ จันทนดิษฐ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ทศพล เพ็งส้ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ปทุมธานี 1 เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชนากานต์ ยืนยง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
สุทิน นพขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 พรพิมล ธรรมสาร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พระนครศรีอยุธยา 1 สุรเชษฐ์ ชัยโกศล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พ้อง ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
2 สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิทยา บุรณศิริ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พิจิตร 1 นราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
พิษณุโลก 1 วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 จักรัตน์ พั้วช่วย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
สุทัศน์ จันทร์แสงศรี พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
ณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 เอี่ยม ทองใจสด พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคเพื่อไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ลพบุรี 1 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ผ่องศรี ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 อำนวย คลังผา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นิยม วรปัญญา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สมุทรปราการ 1 อนุสรา ยังตรง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ Red card.svg เลือกตั้งใหม่
อรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นที สุทินเผือก พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน / ย้ายจากพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553
จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน / ย้ายจากพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553
3 ประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นฤมล ธารดำรงค์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 ครรชิต ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สระบุรี 1 กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 วีระพล อดิเรกสาร พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
องอาจ วงษ์ประยูร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิรัตน์ วิริยะพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
อารยะ ชุมดวง พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
วราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เจรจา เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
พัชรี โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ภคิน ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
อุทัยธานี 1 ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
นพดล พลเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เชียงใหม่ 1 ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ไกร ดาบธรรม พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
4 นรพล ตันติมนตรี พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
สุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
น่าน 1 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พะเยา 1 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อรุณี ชำนาญยา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
แพร่ 1 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ปานหทัย เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
แม่ฮ่องสอน 1 สมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อดุลย์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ลำปาง 1 กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สมโภช สายเทพ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ลำพูน 1 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สถาพร มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อุตรดิตถ์ 1 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วารุจ ศิริวัฒน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
กนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
คมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นิพนธ์ ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ขอนแก่น 1 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ภูมิ สาระผล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ดวงแข อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เรืองเดช สุพรรณฝ่าย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 นวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ปัญญา ศรีปัญญา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
จตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
4 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุชาย ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ชัยภูมิ 1 เจริญ จรรย์โกมล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
2 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย พรรคชาติไทย Yellow card.svg
ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 ปาริชาติ ชาลีเครือ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุนทรี ชัยวิรัตนะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นครพนม 1 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สุริยา พรหมดี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อลงกต มณีกาศ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 วัชรพล โตมรศักดิ์ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ บุญชัยสุข พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
2 ประนอม โพธิ์คำ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 บุญเลิศ ครุฑขุนทด พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ลินดา เชิดชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
4 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
อนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
5 ภิรมย์ พลวิเศษ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
6 มีชัย จิตต์พิพัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Yellow card.svg
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน / เลือกตั้งใหม่
พลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 ประกิจ พลเดช พรรคพลังประชาชน Red card.svg
ณัฐวุฒิ สุขเกษม พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
พรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคพลังประชาชน Red card.svg
มาโนช เฮงยศมาก พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
รุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคพลังประชาชน Red card.svg
สมนึก เฮงวาณิชย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
2 รังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
จักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
4 ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
โสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มหาสารคาม 1 สุทิน คลังแสง พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุรจิตร ยนต์ตระกูล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 สรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มุกดาหาร 1 วิทยา บุตรดีวงค์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรครวมชาติพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พิกิฏ ศรีชนะ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ร้อยเอ็ด 1 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วราวงษ์ พันธุ์ศิลา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 นิสิต สินธุไพร พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ปิยะรัช หมื่นแสน พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
กิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 นพดล พลซื่อ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
รัชนี พลซื่อ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เลย 1 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พัฒนา สังขทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 นันทนา ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ศรีสะเกษ 1 ธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สุตา พรมดวง พรรคประชาราช Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่ / ลาออก
สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ปวีณ แซ่จึง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สกลนคร 1 เฉลิมชาติ การุญ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 เสรี สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
จุมพฏ บุญใหญ่ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
3 พงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคพลังประชาชน Red card.svg
อนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลิอกตั้งใหม่
เกษม อุประ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุรินทร์ 1 ฟาริดา สุไลมาน พรรคมาตุภูมิ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
กิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
2 สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
กรรณิการ์ เจริญพันธ์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
3 ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbounce.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน / พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
ศุภรักษ์ ควรหา พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
เลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ชมภู จันทาทอง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สมคิด บาลไธสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 ยุทธพงษ์ แสงศรี พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน / ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็น ส.ส. ของจังหวัดบึงกาฬ
เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 ไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิชัย สามิตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พิษณุ หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อุดรธานี 1 พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เชิดชัย วิเชียรวรรณ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ทองดี มนิสสาร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 ประสพ บุษราคัม พรรคพลังประชาชน Red card.svg
ไชยยศ จิรเมธากร พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
จักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
4 วิเชียร ขาวขำ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อุบลราชธานี 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ศุภชัย ศรีหล้า พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุทธิชัย จรูญเนตร พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
รัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อุดร ทองประเสริฐ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 ตุ่น จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
ศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อุดร จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
4 สุพล ฟองงาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 อภิวัฒน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร อุดมศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ อัถโถปกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 แวมาฮาดี แวดาโอะ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วัชระ ยาวอหะซัน พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
2 กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นิอาริส เจตาภิวัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นัจมุดดีน อูมา พรรคมาตุภูมิ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นิมุคตาร์ วาบา พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
ยุซรี ซูสารอ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพัชรี ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 เรวัต อารีรอบ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทศพร เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อับดุลการิม เด็งระกีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ซูการ์โน มะทา พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 ประพร เอกอุรุ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิรัตน์ กัลยาศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาราชา สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 ฮอชาลี ม่าเหร็ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อสิ มะหะมัดยังกี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
ธานี เทือกสุบรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ประพนธ์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สุเทพ เทือกสุบรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 พิเชษฐ์ ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png
อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ณัชพล ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 วุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ชลบุรี 1 ประมวล เอมเปีย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บรรจบ รุ่งโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มานิตย์ ภาวสุทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พจนารถ แก้วผลึก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไมตรี สอยเหลือง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 ชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย Red card.svg ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เกียรติกร พากเพียรศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย / ศาลสั่งให้พ้นสมาชิกภาพ
อำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
คงกฤช หงษ์วิไล พรรคเพื่อแผ่นดิน Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย ล้ำสุทธิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png
ตรีนุช เทียนทอง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png
สรวงศ์ เทียนทอง พรรคประชาราช Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลโทมะ โพธิ์งาม พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ พรรคเพื่อไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อัฏฐพล โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ปารเมศ โพธารากุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สันทัต จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ตาก 1 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 เฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
กัมพล สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbounce.png ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ปารีณา ปาจรียางกูร พรรคชาติไทยพัฒนา Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
ปรีชญา ขำเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 มานิต นพอมรบดี พรรคภูมิใจไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
สามารถ พิริยะปัญญาพร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธาน รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2
ยงยุทธ ติยะไพรัช ออกจากตำแหน่ง 24 มกราคม 2551 - 30 เมษายน 2551 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ออกจากตำแหน่ง 24 มกราคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 24 มกราคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
ชัย ชิดชอบ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 15 พฤษภาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
สามารถ แก้วมีชัย ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 13 สิงหาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554

ประธานคณะกรรมาธิการ[แก้]

 1. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (ประชา ประสพดี ประธานคณะกรรมาธิการ)
 2. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (ศักดา คงเพชร ประธานคณะกรรมาธิการ)
 3. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน (เฉลิมชาติ การุญ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 4. คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (อิทธิเดช แก้วหลวง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 5. คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 6. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (สามารถ ราชพลสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 7. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (ชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 8. คณะกรรมาธิการการคมนาคม (ปัญญา ศรีปัญญา ประธานคณะกรรมาธิการ)
 9. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ (เจะอามิง โตะตาหยง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 10. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค (อภิชาติ สุภาแพ่ง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 11. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 12. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (ต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมาธิการ)
 13. คณะกรรมาธิการการตำรวจ (สาธิต ปิตุเตชะ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 14. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (เจริญ จรรย์โกมล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 15. คณะกรรมาธิการการทหาร (พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 16. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา (นิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการ)
 17. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วารุจ ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 18. คณะกรรมาธิการการปกครอง (ภุชงค์ รุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 19. คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น (วิรัช ร่มเย็น ประธานคณะกรรมาธิการ)
 20. คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 21. คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (สรวงศ์ เทียนทอง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 22. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 23. คณะกรรมาธิการการพลังงาน (สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 24. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 25. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ (นราพัฒน์ แก้วทอง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 26. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 27. คณะกรรมาธิการการแรงงาน (ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี ประธานคณะกรรมาธิการ)
 28. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ้อง ชีวานันท์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 29. คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม (พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 30. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ประธานคณะกรรมาธิการ)
 31. คณะกรรมาธิการการศึกษา (อภิชาต การิกาญจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 32. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม (สมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 33. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 34. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม (คงกฤช หงษ์วิไล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 35. คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม (สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ)

ข้อมูลอื่นๆ[แก้]

การสิ้นสุดลงของสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

สภาผู้แทนราษฎรคณะนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกายุบสภา และได้โปรดเกล้าฯลงมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[11] ซึ่งเหตุผลในการยุบสภาครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอีกครั้ง ซึ่งการยุบสภาครั้งนี้ทำไปด้วยความเต็มใจ[12][13]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 2. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์)
 3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายสัญชัย อินทรสูตร)
 4. ระกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขั้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายอรรถพล ชัยนันท์สมิตย์)
 5. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล)
 6. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 7. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายบรรพต ต้นธีรวงศ์)
 8. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายเรวัต สิรินุกุล)
 9. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-04-11. สืบค้นเมื่อ 2010-04-16.
 10. เปิดใจ"ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์"ลูกสาวนายกฯ-ส.ส.อายุน้อยที่สุด[ลิงก์เสีย]
 11. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
 12. นายกแถลงเต็มใจยุบสภาหวังคืนปชต.ให้ปชช. จากสนุกดอตคอม
 13. [ลิงก์เสีย] สู่โหมดเลือกตั้ง โปรดเกล้าฯยุบสภามีผล10พ.ค. จากไทยโพสต์[ลิงก์เสีย]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]