สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9
ชุดที่ 8 ชุดที่ 10
Thai Parliament Building, Bangkok, circa 1964 (49233010976).jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีถนอม 1
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
9th Thailand House of Representatives composition (1958).svg
สมาชิก283
ประธานพระประจนปัจจนึก
รองประธานคนที่ 1ขุนวิวรณ์สุขวิทยา
รองประธานคนที่ 2ประสิทธิ์ จุลละเกศ
นายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร
พรรคครองพรรคชาติสังคม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9 (15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 283 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 160 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 160 คน อยู่ในตำแหน่ง 5 ปี (ตามกฎหมายกำหนด)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1 เพิ่มขึ้นเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 ที่ต้องออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2501 เนื่องจากมีผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน 5 จังหวัด[1] จึงให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติม เป็นแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 186 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 97 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค (ประเภทที่ 1)[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไม่สังกัดพรรค 1 - 15 7 23 7 6 4 63
ชาติสังคม - - 16 3 27 7 2 2 57
ประชาธิปัตย์ 17 6 4 10 4 8 1 2 52
เศรษฐกร - - - - 6 - - - 6
เสรีประชาธิปไตย - - - - 5 - - - 5
ชาตินิยม - - - 1 - - - - 1
ขบวนการไฮด์ปาร์ค - - - - 1 - - - 1
อิสระ - - - - 1 - - - 1
รวม 18 6 35 21 67 22 9 8 186

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[2]

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พันตรีควง อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอังคณานุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาโทพระประยุทธชลธี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีชลิต กุลกำม์ธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทถวิล ระวังภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงศรีสาลีพิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกเภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร เกษม จงสวัสดิ์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ชัยนาท ประยูร ปานะดิษฐ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก ดุสิต บุญธรรม พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
นครปฐม สว่าง แก้ววิจิตร พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ล้วน เวกชาลิกานน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ ขุนวิวรณ์สุขวิทยา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อวยชัย ธนศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี ทนง นิยมะสินธุ์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ปทุมธานี นนท์ วรรักษา พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
พระนครศรีอยุธยา นิคม สุขพัฒน์ธี พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สมศักดิ์ ชมจันทร์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ บุญสม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร จ่าสิบตรีกรี บุญเสรฐ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุทัย แสงศิริ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีมนังคศิลา
มนัส พรหมบุญ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีมนังคศิลา
ลพบุรี พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
บุญมี ปาร์มวงศ์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สมุทรปราการ สุทิน กลับเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม ดำริ สโมสร พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สมุทรสาคร เฉลิม ศรีสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีมนังคศิลา
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย บุญธรรม ชุมดวง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุข แสนโกศิก พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สุพรรณบุรี พีร์ บุนนาค พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ทองหยด จิตตะวีระ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง วิรัตน์ ศุขะพันธ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี ศิลป์ พิลึกฤๅเดช พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย ส่งศักดิ์ สายปัญญา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีมนังคศิลา
แถม นุชเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประพันธ์ อัมพุช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ นิมมานเหมินท์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
วรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน สมบูรณ์ บัณฑิต ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ ไชย วงศ์สว่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทอง กันทาธรรม พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน นิกร จันทรวิโรจน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อินทูร วรกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน บุญศรี ปรีคำ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
บุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ สมพงษ์ หาญประเสริฐ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ส่ง ศัลยพงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุปัน พูลพัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ชาญ ศิริกุล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น แคล้ว นรปติ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ทวีศักดิ์ ตรีพลี พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สว่าง ตราชู พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ เลิศ สัมพันธารักษ์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
วิเชียร สาคะริชานนท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พัฒน์ นิวาศานนท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม สงวน จันทรสาขา พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
บุนนาค อนันตชัย พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สุข รอบรู้ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
นครราชสีมา อารีย์ ตันติเวชกุล พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
เลื่อน พงษ์โสภณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธชวนะ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
พลตรีเนตร เขมะโยธิน พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
จรัล กมลเพ็ชร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ แถม วงศ์อำมาตย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สอึ้ง มารังกูล พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
โต๊ะ แก้วเสมา พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม เกียรติ นาคะพงษ์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ดิลก บุญเสริม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เกตุ วงศ์กาไสย พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด บรรเจิด สายเชื้อ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ฉันท์ จันทชุม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
จรินทร์ สุวรรณธาดา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย เอิ้ออารี อุดมสิทธิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ สง่า วัชราภรณ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พรชัย แสงชัชจ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
บูรณะ จัมปาพันธ์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
เทพ โชตินุชิต พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร ทองปาน วงศ์สง่า พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ร้อยตรีประทีป ศิริขันธ์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ครอง จันดาวงศ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ ญาติ ไหวดี พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
เปลื้อง วรรณศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุธี ภูวพันธ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี ญวง เอี่ยมศิลา พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ศรี สงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วรพจน์ วงศ์สง่า พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
อุบลราชธานี ฟอง สิทธิธรรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทิม ภูริพัฒน์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
วีระ รมยะรูป พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
อรอินทร์ ภูริพัฒน์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ผัน บุญชิต พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
เลียง ไชยกาล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นาถ เงินทาบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ ฟื้น สุคนธกนิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร ศิรินทร์ รักศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง ก่อเกียรติ ษัฎเสน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช ไสว สวัสดิสาร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น้อม อุปรมัย พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ฉ่ำ จำรัสเนตร พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ปรีดา ด่านตระกูล พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
นราธิวาส โสภณ เอี่ยมอิทธิพล พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
เอิบ อิสสระ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ปัตตานี อามีน โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ สืบแสง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พังงา สาคร กลิ่นผกา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง ขาว อินทร์ด้วง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต แร่ม พรหโมบล บุณยประสพ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา อดุล ภูมิณรงค์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ระนอง สุนีรัตน์ เตลาน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา ประสิทธิ์ จุลละเกศ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เชื้อ ทิพย์มณี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
สุราษฎร์ธานี ลออง แสงเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โชติ วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี สุรพงษ์ ตรีรัตน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา พิชัย ศิริวรรณ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี ธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีศิริ สิริโยธิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ปราจีนบุรี พันตรีวิเชียร ศรีมันตร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกหลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท) ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี แผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
ตาก เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ ต้าน ประจวบเหมาะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี ผาด อังกินันทน์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคสหภูมิ
พานิช สัมภวคุปต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี สมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกประลอง บูชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปฐม โพธิ์แก้ว ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

การเลือกตั้งเพิ่มเติม พ.ศ. 2501[แก้]

ผลการเลือกตั้งเพิ่มเติม พ.ศ. 2501[3]

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงนรอัฎบัญชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เกษม บุญศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
กมล จันทรสร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงประกอบนิติสาร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ แย้มเพียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชาย สัจจะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

กาฬสินธุ์[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ เหรียญ สืบพันธุ์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ถาวร คะโยธา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
มานิต ไสยวิจิตร พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ร้อยเอ็ด[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ร้อยเอ็ด เทพเจริญ พูลลาภ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชอ สายเชื้อ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มานิต มาศเกษม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เพชร จันทราช พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png

อุบลราชธานี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
อุบลราชธานี อรพินท์ ไชยกาล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ยงยุทธ พึ่งภพ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก มณีรัตน์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กลิ่น ปลั่งนิล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฟอง การินทร์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ขุนวรวาทพิสุทธิ์ พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุวิชช์ จิตตะยะโสธร พรรคชาติสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาวุโส หลวงศรีสาลีพิช

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขุนวิวรณ์สุขวิทยา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประสิทธิ์ จุลละเกศ

การเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ตำแหน่ง ชื่อ คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก[4] 170
นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย 45
บัตรเสีย 16
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขุนวิวรณ์สุขวิทยา 160
พลเรือตรีชลิต กุลกำม์ธร 42
บัตรเสีย 19
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประสิทธิ์ จุลละเกศ 148
เทียม ไชยนันทน์ 44
บัตรเสีย 27

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]