สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9 (15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 283 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 160 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 160 คน อยู่ในตำแหน่ง 5 ปี (ตามกฎหมายกำหนด)

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค (ประเภทที่ 1)[แก้]

9th Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไม่สังกัดพรรค 1 - 15 7 19 7 6 4 59
สหภูมิ - - 13 2 18 7 2 2 44
ประชาธิปัตย์ 8 3 4 10 3 8 1 2 39
เศรษฐกร - - - - 6 - - - 6
เสรีประชาธิปไตย - - - - 5 - - - 5
เสรีมนังคศิลา - - 3 1 - - - - 4
ชาตินิยม - - - 1 - - - - 1
ขบวนการไฮด์ปาร์ค - - - - 1 - - - 1
อิสระ - - - - 1 - - - 1
รวม 9 3 35 21 53 22 9 8 160

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[1]

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พันตรีควง อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอังคณานุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาโทพระประยุทธชลธี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีชลิต กุลกำม์ธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทถวิล ระวังภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงศรีสาลีพิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกเภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี นายไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร นายเกษม จงสวัสดิ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท นายประยูร ปานะดิษฐ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก นายดุสิต บุญธรรม พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม นายสว่าง แก้ววิจิตร พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายล้วน เวกชาลิกานน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ ขุนวิวรณ์สุขวิทยา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายอวยชัย ธนศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี นายทนง นิยมะสินธุ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี นายนนท์ วรรักษา พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา นายนิคม สุขพัฒน์ธี พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ ชมจันทร์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ บุญสม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร จ่าสิบตรีกรี บุญเสรฐ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายอุทัย แสงศิริ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายมนัส พรหมบุญ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี พลตรีเฉลิม พงศ์สวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญมี ปาร์มวงศ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ นายสุทิน กลับเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม นายดำริ สโมสร พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร นายเฉลิม ศรีสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี นายเพียรศักดิ์ นิสสัยสุข ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย นายบุญธรรม ชุมดวง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสุข แสนโกศิก พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี นายพีร์ บุนนาค พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายทองหยด จิตตะวีระ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง นายวิรัตน์ ศุขะพันธ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี นายศิลป์ พิลึกฤๅเดช พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย นายส่งศักดิ์ สายปัญญา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายแถม นุชเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประพันธ์ อัมพุช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน นายสมบูรณ์ บัณฑิต ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ นายไชย วงศ์สว่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทอง กันทาธรรม พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน นายนิกร จันทรวิโรจน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอินทูร วรกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน นายบุญศรี ปรีคำ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ นายสมพงษ์ หาญประเสริฐ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายส่ง ศัลยพงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ นายชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสุปัน พูลพัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญ ศิริกุล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น นายแคล้ว นรปติ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายทวีศักดิ์ ตรีพลี พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายสว่าง ตราชู พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ นายเลิศ สัมพันธารักษ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร สาคะริชานนท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายพัฒน์ นิวาศานนท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม นายสงวน จันทรสาขา พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุนนาค อนันตชัย พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุข รอบรู้ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา นายอารีย์ ตันติเวชกุล พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายเลื่อน พงษ์โสภณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธชวนะ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีเนตร เขมะโยธิน พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายจรัล กมลเพ็ชร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ นายแถม วงศ์อำมาตย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสอึ้ง มารังกูล พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายโต๊ะ แก้วเสมา พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม นายเกียรติ นาคะพงษ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายดิลก บุญเสริม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายเกตุ วงศ์กาไสย พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด นายบรรเจิด สายเชื้อ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายฉันท์ จันทชุม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายจรินทร์ สุวรรณธาดา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย นางเอิ้ออารี อุดมสิทธิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ นายสง่า วัชราภรณ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายพรชัย แสงชัชจ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายบูรณะ จัมปาพันธ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายเทพ โชตินุชิต พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร นายทองปาน วงศ์สง่า พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีประทีป ศิริขันธ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายครอง จันดาวงศ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ นายญาติ ไหวดี พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายเปลื้อง วรรณศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธี ภูวพันธ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย นายชื่น ระวิวรรณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี นายญวง เอี่ยมศิลา พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายศรี สงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรพจน์ วงศ์สง่า พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี นายฟอง สิทธิธรรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทิม ภูริพัฒน์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระ รมยะรูป พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นางสาวอรอินทร์ ภูริพัฒน์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายผัน บุญชิต พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายเลียง ไชยกาล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายนาถ เงินทาบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ นายฟื้น สุคนธกนิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร นายศิรินทร์ รักศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง นายก่อเกียรติ ษัฎเสน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช นายไสว สวัสดิสาร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายน้อม อุปรมัย พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายฉ่ำ จำรัสเนตร พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีดา ด่านตระกูล พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส นายโสภณ เอี่ยมอิทธิพล พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายเอิบ อิสสระ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี นายอามีน โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ สืบแสง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พังงา นายสาคร กลิ่นผกา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง นายขาว อินทร์ด้วง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต นางแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา นายอดุล ภูมิณรงค์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง นางสุนีรัตน์ เตลาน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา นายประสิทธิ์ จุลละเกศ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายคล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเชื้อ ทิพย์มณี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สตูล นายเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี นายลออง แสงเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโชติ วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา นายพิชัย ศิริวรรณ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี นายธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีศิริ สิริโยธิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี พันตรีวิเชียร ศรีมันตร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกหลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท) ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี นายแผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก นายเทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ นายต้าน ประจวบเหมาะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี นายผาด อังกินันทน์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นายพานิช สัมภวคุปต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี นายสมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกประลอง บูชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปฐม โพธิ์แก้ว ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขุนวิวรณ์สุขวิทยา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายประสิทธิ์ จุลละเกศ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]