สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9 (15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 283 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 160 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 160 คน อยู่ในตำแหน่ง 5 ปี (ตามกฎหมายกำหนด)

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค (ประเภทที่ 1)[แก้]

9th Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไม่สังกัดพรรค 1 - 15 7 19 7 6 4 59
สหภูมิ - - 13 2 18 7 2 2 44
ประชาธิปัตย์ 8 3 4 10 3 8 1 2 39
เศรษฐกร - - - - 6 - - - 6
เสรีประชาธิปไตย - - - - 5 - - - 5
เสรีมนังคศิลา - - 3 1 - - - - 4
ชาตินิยม - - - 1 - - - - 1
ขบวนการไฮด์ปาร์ค - - - - 1 - - - 1
อิสระ - - - - 1 - - - 1
รวม 9 3 35 21 53 22 9 8 160

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้[1]

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พันตรีควง อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงอังคณานุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาโทพระประยุทธชลธี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีชลิต กุลกำม์ธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทถวิล ระวังภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงศรีสาลีพิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกเภา บริภัณฑ์ยุทธกิจ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร เกษม จงสวัสดิ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท ประยูร ปานะดิษฐ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก ดุสิต บุญธรรม พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม สว่าง แก้ววิจิตร พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ล้วน เวกชาลิกานน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ ขุนวิวรณ์สุขวิทยา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อวยชัย ธนศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี ทนง นิยมะสินธุ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี นนท์ วรรักษา พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา นิคม สุขพัฒน์ธี พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ ชมจันทร์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ บุญสม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร จ่าสิบตรีกรี บุญเสรฐ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุทัย แสงศิริ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
มนัส พรหมบุญ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี พลตรีเฉลิม พงศ์สวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
บุญมี ปาร์มวงศ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ สุทิน กลับเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม ดำริ สโมสร พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร เฉลิม ศรีสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย บุญธรรม ชุมดวง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุข แสนโกศิก พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี พีร์ บุนนาค พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ทองหยด จิตตะวีระ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง วิรัตน์ ศุขะพันธ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี ศิลป์ พิลึกฤๅเดช พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย ส่งศักดิ์ สายปัญญา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
แถม นุชเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประพันธ์ อัมพุช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ นิมมานเหมินทร์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
วรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน สมบูรณ์ บัณฑิต ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ ไชย วงศ์สว่าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทอง กันทาธรรม พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน นิกร จันทรวิโรจน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อินทูร วรกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน บุญศรี ปรีคำ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
บุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ สมพงษ์ หาญประเสริฐ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ส่ง ศัลยพงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุปัน พูลพัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ชาญ ศิริกุล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น แคล้ว นรปติ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ทวีศักดิ์ ตรีพลี พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สว่าง ตราชู พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ เลิศ สัมพันธารักษ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร สาคะริชานนท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พัฒน์ นิวาศานนท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม สงวน จันทรสาขา พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
บุนนาค อนันตชัย พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
สุข รอบรู้ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา อารีย์ ตันติเวชกุล พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
เลื่อน พงษ์โสภณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธชวนะ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีเนตร เขมะโยธิน พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
จรัล กมลเพ็ชร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ แถม วงศ์อำมาตย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สอึ้ง มารังกูล พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
โต๊ะ แก้วเสมา พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม เกียรติ นาคะพงษ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ดิลก บุญเสริม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เกตุ วงศ์กาไสย พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด บรรเจิด สายเชื้อ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ฉันท์ จันทชุม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
จรินทร์ สุวรรณธาดา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย เอิ้ออารี อุดมสิทธิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ สง่า วัชราภรณ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พรชัย แสงชัชจ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
บูรณะ จัมปาพันธ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
เทพ โชตินุชิต พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร ทองปาน วงศ์สง่า พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีประทีป ศิริขันธ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ครอง จันดาวงศ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ ญาติ ไหวดี พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
เปลื้อง วรรณศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุธี ภูวพันธ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี ญวง เอี่ยมศิลา พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ศรี สงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วรพจน์ วงศ์สง่า พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี ฟอง สิทธิธรรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทิม ภูริพัฒน์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
วีระ รมยะรูป พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
อรอินทร์ ภูริพัฒน์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ผัน บุญชิต พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
เลียง ไชยกาล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นาถ เงินทาบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ ฟื้น สุคนธกนิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร ศิรินทร์ รักศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง ก่อเกียรติ ษัฎเสน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช ไสว สวัสดิสาร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น้อม อุปรมัย พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ฉ่ำ จำรัสเนตร พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ปรีดา ด่านตระกูล พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส โสภณ เอี่ยมอิทธิพล พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
เอิบ อิสสระ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี อามีน โต๊ะมีนา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ สืบแสง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พังงา สาคร กลิ่นผกา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง ขาว อินทร์ด้วง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต แร่ม พรหโมบล บุณยประสพ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา อดุล ภูมิณรงค์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง สุนีรัตน์ เตลาน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา ประสิทธิ์ จุลละเกศ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เชื้อ ทิพย์มณี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี ลออง แสงเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โชติ วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี สุรพงษ์ ตรีรัตน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา พิชัย ศิริวรรณ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี ธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีศิริ สิริโยธิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี พันตรีวิเชียร ศรีมันตร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกหลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท) ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี แผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ ต้าน ประจวบเหมาะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี ผาด อังกินันทน์ พรรคสหภูมิ Nuvola apps kbouncey.png
พานิช สัมภวคุปต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี สมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกประลอง บูชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปฐม โพธิ์แก้ว ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาวุโส หลวงศรีสาลีพิช

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขุนวิวรณ์สุขวิทยา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประสิทธิ์ จุลละเกศ

การเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ตำแหน่ง ชื่อ คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก[2] 170
นาวาเอกหลวงศุภชลาศัย 45
บัตรเสีย 16
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ขุนวิวรณ์สุขวิทยา 160
พลเรือตรีชลิต กุลกำม์ธร 42
บัตรเสีย 19
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ประสิทธิ์ จุลละเกศ 148
เทียม ไชยนันทน์ 44
บัตรเสีย 27

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]