อุดมเดช รัตนเสถียร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อุดมเดช รัตนเสถียร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล
ดำรงตำแหน่ง
6 กันยายน พ.ศ. 2554 – 9 มกราคม พ.ศ. 2556
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า วิทยา แก้วภราดัย
ถัดไป อำนวย คลังผา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้า อนุสรณ์ วงศ์วรรณ
ถัดไป วิฑูรย์ นามบุตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2502 (63 ปี)
จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
พรรค พรรคไทยสร้างไทย
คู่สมรส พัชรา รัตนเสถียร
ศาสนา พุทธ

นายอุดมเดช รัตนเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี พรรคเพื่อไทย และอดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)[1] และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ประวัติ[แก้]

อุดมเดช รัตนเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2502 ที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี[2] เป็นบุตรของร้อยเอก ชโลม รัตนเสถียร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี กับพรรณี รัตนเสถียร ชีวิตครอบครัว สมรสกับ นาง พัชรา รัตนเสถียร(สกุลเดิม: กลิ่นสุคนธ์) มีบุตรชาย 2 คนคือ ภัทร รัตนเสถียร และ ภัทรัตน์ รัตนเสถียร

การศึกษา[แก้]

อุดมเดช รัตนเสถียร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองระดับสูงจากสถาบันพระปกเกล้า รุ่น 1

ด้านการเมือง[แก้]

นายอุดมเดช ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535/1 สังกัดพรรคพลังธรรม ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้ย้ายมาสมัครในสังกัดพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทยตามลำดับ

อุดมเดช รัตนเสถียร เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม 16[3]

นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2551[4]

ต่อมาในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และได้ลาออกในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556[5]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 25[6]

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติให้ดำเนินคดีอาญาต่อเขา เนื่องจากไม่ตรวจทานร่างรัฐธรรมนูญ [7]

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งส่งผลให้เขา ถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางราชการ เป็นเวลา 5 ปี [8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พท.มีมติตั้ง "อุดมเดช รัตนเสถียร" นั่ง ปธ.วิปรัฐบาล
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. Archived 2012-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  3. แหยงกลุ่ม 16 ไม่กล้าแตะ ‘ราเกซ’[ลิงก์เสีย]
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
  5. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMU56Y3dNakkwT0E9PQ==&catid=01
  6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  7. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000090423
  8. http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000110349
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘