รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อภิศักดิ์.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ตั้งแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผ่านทาง นายกรัฐมนตรี
วาระ ไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่ง กรมพระยาบำราบปรปักษ์
สถาปนา พ.ศ. 2416
เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง

รายนามเสนาบดีว่าการกรมพระคลังมหาสมบัติ, เสนาบดีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย

เสนาบดีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (พ.ศ. 2416 - พ.ศ. 2475)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าฟ้ามหามาลา.jpg สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พ.ศ. 2416 พ.ศ. 2429
2 Prince Chaturonrasmi.jpg สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ พ.ศ. 2429 พ.ศ. 2435
3 Prince Narisara Nuvadtivongs.jpg สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2435 23 ธันวาคม พ.ศ. 2437
4 พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2437 26 สิงหาคม พ.ศ. 2439
5 Jayanta Mongkol.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 26 สิงหาคม พ.ศ. 2439 1 มิถุนายน พ.ศ. 2449
6 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค).jpg พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2449 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450
7 Kitiyakara Voralaksana.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450 31 มีนาคม พ.ศ. 2450
รั้งตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2451
17 มกราคม พ.ศ. 2465
8 พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม 17 มกราคม พ.ศ. 2465 26 ตุลาคม พ.ศ. 2472
9 พระยาโกมารกุลมนตรี.jpg พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 26 ตุลาคม พ.ศ. 2472 31 มีนาคม พ.ศ. 2473
รั้งตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2473
9 เมษายน พ.ศ. 2475
8
(2)
พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม 9 เมษายน พ.ศ. 2475 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475
10 Phraya Mano.jpg พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2476 - ปัจจุบัน)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
Phraya Mano.jpg พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 24 มิถุนายน พ.ศ. 2476
2
(1,2)
จิตร ณ สงขลา.jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ศรีธรรมาธิเบศ ณ สงขลา) 4 24 มิถุนายน พ.ศ. 2476 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 21 กันยายน พ.ศ. 2477
3 พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
4 00ปปป.jpg พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479
5
(1,2,3)
พระยาไชยยศสมบัติ.jpg พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) 6 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
7 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 12 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 19 ธันวาคม พ.ศ. 2481
6
(1)
Statesman.jpg หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 9 20 ธันวาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2484
7
(1,2)
PM1011.png พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 9 17 ธันวาคม พ.ศ. 2484 9 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
8 035xxx.JPG พันตรี ควง อภัยวงศ์ 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 10 มกราคม พ.ศ. 2488
9 Bot-leng.jpg เล้ง ศรีสมวงศ์ 10 มกราคม พ.ศ. 2488 1 กันยายน พ.ศ. 2488
10
(1,2)
1นนน.gif ดิเรก ชัยนาม 12 1 กันยายน พ.ศ. 2488 18 กันยายน พ.ศ. 2488
13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
11 พระยาศรีวิสารวาจา.jpg พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
6
(2,3)
Statesman.jpg หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
12
(1,2)
วิจิตร ลุลิตานนท์.jpg วิจิตร ลุลิตานนท์ 17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13
(1,2)
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
14 พระยาโทณวณิกมนตรี.jpg พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) 21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
13 (3) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 27 มิถุนายน พ.ศ. 2492
13(4) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492
15 Ppiboon.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
16 พระมนูภาณวิมลศาสตร์.jpg พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
17 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ.JPG พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ 23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494
7
(3,4)
PM1011.png พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 27 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 31 มีนาคม พ.ศ. 2500
18 Naiworakarnbancha.jpg พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
19 Poj sarasin.gif พจน์ สารสิน 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 กันยายน พ.ศ. 2500
20
(1,2)
Gov07.jpg เสริม วินิจฉัยกุล 27 26 กันยายน พ.ศ. 2500 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
21 โชติ คุณะเกษม.JPG โชติ คุณะเกษม 29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
22
(1,2)
สุนทร หงส์ลดารมภ์.jpg สุนทร หงส์ลดารมภ์ 29 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 10 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
20
(3,4,5)
Gov07.jpg เสริม วินิจฉัยกุล 30 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 10 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 15 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23 บุญมา วงศ์สวรรค์.jpg บุญมา วงศ์สวรรค์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
24
(1)
Sommai Huntrakul.JPG สมหมาย ฮุนตระกูล 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25
(1)
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.jpg เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 35 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 17 มีนาคม พ.ศ. 2518
26 Boonshu rojana.jpg บุญชู โรจนเสถียร 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 21 เมษายน พ.ศ. 2519
22
(2,3)
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.jpg เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519 4 ตุลาคม พ.ศ. 2519
38 4 ตุลาคม พ.ศ. 2519 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
27
(1,2)
สุพัฒน์ สุธาธรรม.jpg สุพัฒน์ สุธาธรรม 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
28 เกรียงศักดิ์.jpg พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
24
(2)
Sommai Huntrakul.JPG สมหมาย ฮุนตระกูล 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 12 มีนาคม พ.ศ. 2523
29 อำนวย วีรวรรณ.jpg ดร.อำนวย วีรวรรณ 42 12 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
24
(3)
Sommai Huntrakul.JPG สมหมาย ฮุนตระกูล 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
24
(4)
Sommai Huntrakul.JPG สมหมาย ฮุนตระกูล 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
30
(3)
Suthe singha.jpg สุธี สิงห์เสน่ห์ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
31 ประมวล สภาวสุ.jpg ประมวล สภาวสุ 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
32 วีรพงษ์ รามางกูร.jpg ดร. วีรพงษ์ รามางกูร 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
33 บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg บรรหาร ศิลปอาชา 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
30
(2,3)
Suthe singha.jpg สุธี สิงห์เสน่ห์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 16 เมษายน พ.ศ. 2535
48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
34 พนัส สิมะเสถียร.jpg พนัส สิมะเสถียร 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
35
(1)
Picweb copy197.jpg ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
36 Surakiart Sathirathai 20050915.jpg ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
37 บดี จุณ.jpg บดี จุณณานนท์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539
38 ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์.jpg ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (รักษาการ)
29
(2)
อำนวย วีรวรรณ.jpg ดร. อำนวย วีรวรรณ 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 21 มิถุนายน พ.ศ. 2540
39
(1)
ทนง พิทยะ.jpg ดร.ทนง พิทยะ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2540 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
40 โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.jpg โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
* 35
(2)
Picweb copy197.jpg ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
41
(2)
Somkhit Chatusiphithak.jpg รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
42 สุชาติ เชาว์วิศิษฐ.jpg ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
*41
(2)
Somkhit Chatusiphithak.jpg รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 55 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
*39
(2)
ทนง พิทยะ.jpg ดร. ทนง พิทยะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
43 Pridiyathorn Fulbright talk.JPG หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 1 มีนาคม พ.ศ. 2550
44 ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.jpg ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
45 Suraphongsuep.jpg นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
46 Suchart.jpg รองศาตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
47 Korn J.jpg กรณ์ จาติกวณิช 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
48 Thirachai Phuvanatnaranubala.png ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
49 Kittirat n.png กิตติรัตน์ ณ ระนอง 18 มกราคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
50 สมหมาย ภาษี.jpg สมหมาย ภาษี 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
51 อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์.jpg อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]