สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11
ชุดที่ 10 ชุดที่ 12
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ26 มกราคม พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเสนีย์ 2 (2518)
คณะรัฐมนตรีคึกฤทธิ์ (2518-2519)
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
11th Thailand House of Representatives composition (1975).svg
สมาชิก269
ประธานประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
รองประธานประมวล กุลมาตย์
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
จนถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ตั้งแต่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
ผู้นำฝ่ายค้านหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ตั้งแต่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2518
พรรคครองพรรคประชาธิปัตย์ (2518)
รัฐบาลผสมพรรคกิจสังคม (2518-2519)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11 (26 มกราคม พ.ศ. 2518 - 12 มกราคม พ.ศ. 2519) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 269 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรง แบบผสม ระหว่างเขตกับแบ่งเขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 โดยมีสาเหตุมาจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลขาดเอกภาพ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารราชการแผ่นดิน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 23 15 5 5 17 2 5 72
ธรรมสังคม - 8 4 20 5 3 5 45
ชาติไทย 2 9 1 11 3 1 1 28
เกษตรสังคม - 9 3 4 1 1 1 19
กิจสังคม 1 3 5 5 2 2 - 18
สังคมชาตินิยม - 5 2 6 1 2 - 16
พลังใหม่ - 3 2 7 - - - 12
สังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - 1 9 2 - - 12
แนวร่วมสังคมนิยม - - - 10 - - - 10
สันติชน - 2 3 - - 3 - 8
ประชาธรรม - - - 6 - - - 6
ไท - 1 1 1 - 1 - 4
ฟื้นฟูชาติไทย - 1 - 2 - - - 3
สยามใหม่ - - 1 2 - - - 3
ประชาธิปไตย - 1 - - 1 - - 2
พลังประชาชน - 1 - 1 - - - 2
แผ่นดินไทย - - - 2 - - - 2
อธิปัตย์ - - - 1 1 - - 2
พัฒนาจังหวัด - 1 - - - - - 1
เสรีชน - - 1 - - - - 1
แรงงาน - - 1 - - - - 1
เศรษฐกร - - - 1 - - - 1
เกษตรกร - - - - - - 1 1
รวม 26 59 30 93 33 15 13 269

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพฯ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 พันเอกประกอบ ประยูรโภคราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยวด เลิศฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
แนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 สิงห์โต จ่างตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 พรรณทิพา วัชโรบล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เปลื้อง ณ นคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอกหลวงชลธารพฤติไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทอง ธนกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธาดา สงวนพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 สุดจิตต์ จำปีทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสริมชาติ ยามะรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มีชัย พันธุวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 ทินกร ปรีชาพันธุ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมหวัง ศรีชัย พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล พวงสำลี พรรคฟื้นฟูชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 ประสงค์ วงศ์สุนทร พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประวัติ เนียรภาค พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 วสันต์ อินทรสูต พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 แสวง ศรีมาเสริม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 จรูญ กุวานนท์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 ประมวล สภาวสุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อนันต์ บูรณวนิช พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
2 อุทัย ชุณหะจันทน พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ บุญสม พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 วิศาล ภัทรประสิทธิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 อนันต์ ภักดิ์ประไพ พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นาวาอากาศโทสุรปานี ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 เทียนชัย อุทัยวงศ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เกษม บุตรขุนทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นิยม วรปัญญา พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
บุญมี ปาร์มวงศ์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเสริฐ สายพิมพ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมชัย ทองตันไตรย์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
สมุทรปราการ 1 สนิท กุลเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุธีร์ อัศวาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วัฒนา อัศวเหม พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 สุนทร ยิ่งนคร พรรคประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 สุรินทร์ เทพกาญจนา พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 สละ หนูเงิน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 สวัสดิ์ ขวัญเมือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 พจน์ เกิดผล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธวัช สุรินทร์คำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ทองหยด จิตตวีระ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิรัช วัฒนไกร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พีร์ บุนนาค พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 บุญส่ง ภู่พานิช พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อรุณ เอี่ยมเอก พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 ศิริ ทุ่งทอง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พายัพ กาญจนารัณย์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สัณฐาน สุริยะคำ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฤทธิ์ อินทนันท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประพันธ์ อัมพุช พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
3 เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ทองดี อิสราชีวิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
อินทร์สม ไชยซาววงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ธวัชชัย นามวงศ์พรหม พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
2 ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อารีย์ วีระพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 อินสอน บัวเขียว พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
ส่งสุข ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 ประเสริฐ ทุ่งสี่ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ บัณฑิต พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
เมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกสมชาย อินทราวุธ พรรคเสรีชน Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นรินทร์ศร รัตนไพฑูรย์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 สอาด ปิยวรรณ พรรคแรงงาน Nuvola apps kbouncey.png
ดุสิต พานิชพัฒน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สันติ์ เทพมณี พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 บรรลือ น้อยมณี พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ทองเส็ง ภูวิชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 มานิต ไสยวิจิตร พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย ยันตะบุตย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 แคล้ว นรปติ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
วิรัช กมุทมาศ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สันติ์ อรุโณทัย พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
สว่าง ตราชู พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ทองปักษ์ เพียงเกษ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
กระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 สุระ ชัยวิรัตนะ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมัคร ชาลีกุล พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
บุญเกิด หิรัญคำ พรรคอธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 จรูล กมลเพชร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร วงษานุทัศน์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ไขแสง สุกใส พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
เฉลียว ดีวงษ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ถนอม แสงสุริยจันทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 แสวง ธวัชวะชุม พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มงคล บุพศิริ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุวรรณ ธนกัญญา พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญทัน ดอกไธสง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
องอาจ ตั้งสถิตชัย พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สนิท วงศ์เบญจรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยเอกเต็มศักดิ์ ช่างหล่อ พรรคฟื้นฟูชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันจ่าเอกชูศักดิ์ ทาระคำ พรรคฟื้นฟูชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 มงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มนูญ สันติวงศ์ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 ประเสริฐ เลิศยะโส พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
จำลอง วงษ์ทอง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมาน มณีราชกิจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญเยี่ยม โสภณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ ปราบริปูตลุง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปกรณ์ กุลกำจร พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 อุดมพร ขอเพิ่มกลาง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สวาท ศิริโกมุท พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
ดิลก มะลิมาศ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 อัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธพล ศรีมุงคุณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 อุดร ทองน้อย พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุทิน ใจจิต พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประยงค์ มูลสาร พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 สนิท ขุราษี พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ชู อุ่นสมัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุนีรัตน์ เตลาน พรรคแผ่นดินไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล พิมพ์มหินทร์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 ปรีชา เพ็ชรสิงห์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประดิษฐ์ เสริฐศรี พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ชาญยุทธ สุทธิรักษ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 สง่า วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มานิต อุทธิเสน พรรคแผ่นดินไทย Nuvola apps kbouncey.png
มานิตย์ พรหมมานนท์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุจินต์ เชาว์วิศิษฐ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เริ่มรัฐ จิตรภักดี พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 ว่าที่ร้อยตรีสะเทื้อน ตุละวรรณ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สถาปน์ ศิริขันธ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 เรือโทอุทิศ นวลมณี พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ดาบชัย อัคราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 บุญเกิด นาคดี พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
คำ คงจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมัคร เจริญรัตน์ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 สุธี ภูวพันธ์ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม Nuvola apps kbouncey.png
รามิศร ภัทรภานี พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศิริ ผาสุก พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 นิตินัย นาครทรรพ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สุกาญจน์ นารายนะคะมิน พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 ธเนตร เอียสกุล พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
สลัด สุวรรณรอด พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
สมเจตน์ ฤกษะสุต พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
โสภณ วีรชัย พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรยุทธ กิติราช พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
3 สม วาสนา พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เติม สืบพันธุ์ พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 ประวิทย์ ศรีธัญรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ประทีป ทองคำใส พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคประชาธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เพียร พุ่มจันทร์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมาน งามสนิท พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย เสวะมาตย์ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 ปริญญา จูฑามาตย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ประมวล กุลมาตย์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ บุษยวิทย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประกิต รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โสภณ วัชรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทระบิล นานากุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
อาคม สุวรรณนพ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 มนัส สุวรรณรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสริม มุสิกวัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 สิดดิก สารีฟ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กำธร ลาชโรจน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 อ่ำ รองเงิน พรรคอธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ หนูสง พรรคประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 อมรศักดิ์ องค์สรณะคม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 ประสาท ไชยะโท พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 การุณ โฆษิตสกุล พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร สุคันธพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 ชูสิน โคนันทน์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร ยืนนาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชื่น ทองศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ พรรคไท Nuvola apps kbouncey.png
ประหยัด ธรรมสาคร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 อนันต์ ฉายแสง พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
เกษม สรศักดิ์เกษม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ ศิริวรวาท พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ประชุม รัตนเพียร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 บุญส่ง สมใจ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
โปร่ง เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีทองคำ เสมะกนิษฐ์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 ชำนาญ ผุดผ่อง พรรคสันติชน Nuvola apps kbouncey.png
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 แผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฉิม ชอบธรรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พีระพงศ์ อิศรภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดม ผาสุก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 สมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ พรรคเกษตรกร Nuvola apps kbouncey.png
วินิจ วังตาล พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 จรูญ วัฒนากร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ ศศิธร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ (พรรคสังคมชาตินิยม)

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประมวล กุลมาตย์ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ส่งสุข ภัคเกษม (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการคมนาคม จรูญ วัฒนากร (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ ยวด เลิศฤทธิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการการทหาร สถาปน์ ศิริขันธ์ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการปกครอง มานิต อุทธิเสน (พรรคแผ่นดินไทย)

ประธานกรรมาธิการการวัฒนธรรมและสังคม เปลื้อง ณ นคร (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการการศึกษา ปรีชา เพ็ชรสิงห์ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการเศรษฐกิจ สุจินต์ เชาว์วิศิษฐ (พรรคธรรมสังคม)

ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข ปรีชา มุสิกุล (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม พลเรือตรี หลวงชลธารพฤฒิไกร (พรรคประชาธิปัตย์)

ประธานกรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ สอาด ปิยวรรณ (พรรคแรงงาน) [1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]