สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7 (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 246 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 123 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 123 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดตามวาระ เนื่องจากสมาชิกประเภทที่ 1 สิ้นสุดสมาชิกภาพ

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร ประพัฒน์ วรรณธนะสาร Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฉัตร ศรียานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
จันโนทัย ฤกษสุต Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
จินตะเสน ไชยาคำ Nuvola apps kbouncey.png
เพทาย อมาตยกุล Nuvola apps kbouncey.png
โชติ คุณะเกษม Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต Nuvola apps kbouncey.png
เพทาย โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร ประสิทธิ์ ชูพินิจ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท ไกรสร สุขสว่าง Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
สง่า ศรีเพ็ญ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครนายก ทองพูน ทิมฉิม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม เรือเอกพระสาครบุรานุรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
สานนท์ สายสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ สวัสดิ์ คำประกอบ Nuvola apps kbouncey.png
สุนีรัตน์ เตลาน Nuvola apps kbouncey.png
ขุนวิวรณ์สุขวิทยา Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี พันตรีหลวงราชเวชชพิศาล Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
ฟื้น สุพรรณสาร Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร เผด็จ จิราภรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
แก้ว สิงหคะเชนทร์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี ศิริ ภักดีวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ เผด็จ ศิวะทัต Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม เทพ สุวงศ์สินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร พร มลิทอง Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี พันเอกประมาณ อดิเรกสาร Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย ธวัช ทานสัมฤทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี ถวิล วัฎฎานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
สะอาด จันทร์ผา Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง พลตรีหลวงวิสิษฐยุทธศาสตร์ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี พันตำรวจตรีหลวงเจริญตำรวจการ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
บุณยฟาง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ พิรุณ อินทราวุธ Nuvola apps kbouncey.png
สงวน ศิริสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เมธ รัตนประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ วัง ศศิบุตร Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน เสมอ กัณฑาธัญ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย โลจายะ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน ชัยวัธน์ อินทะพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ ชิ้น อยู่ถาวร Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
เทพ เกตุพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ สุปัน พูลพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ประหยัด เอี่ยมศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ พึ่งตน Nuvola apps kbouncey.png
แคล้ว นรปติ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ วิเชียร สาคะริชานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พัฒน์ นิวาสานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม เอื้อ จันทรวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbouncey.png
ยศ อินทรโกมาลย์สุต Nuvola apps kbouncey.png
อารีย์ ตันติเวชกุล Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
สอึ้ง มารังกูล Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม หลวงบริหารชนบท Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
บุญช่วย อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นาถ เงินทาบ Nuvola apps kbouncey.png
ธรรมนูญ ภูมาศ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด จรินทร์ สุวรรณธาดา Nuvola apps kbouncey.png
ฉันท์ จันทชุม Nuvola apps kbouncey.png
อัมพร สุวรรณบล Nuvola apps kbouncey.png
นิวัติ พูนศรี ศรีสุวรนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย ร้อยตำรวจตรีสัมฤทธิ์ อินทรตระกูล Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ ทิม ไชยงยศ Nuvola apps kbouncey.png
เทพ โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png
มานิต อุทธิเสน Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร หลวงปริวรรตวรวิจิตร Nuvola apps kbouncey.png
เตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
ญาติ ไหวดี Nuvola apps kbouncey.png
ยืน สืบนุการณ์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี หลวงวิวิธสุรการ Nuvola apps kbouncey.png
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สวน พรหมประกาย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี เลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
ยงยุทธ พึ่งภพ Nuvola apps kbouncey.png
อรพินท์ ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก มณีรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
ทิม ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ผัน บุญชิต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ เนิ่น เกษสุวรรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง ประภาส คงสมัย Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช น้อม อุปรมัย Nuvola apps kbouncey.png
พันโททอง ศิริเวชพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ปลื้ม กมุกมะกุล Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส เอิบ อิสสระ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
พังงา โมรา ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง ถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต แร่ม พรหโมบล บุณยประสพ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา ประสาท ไชยะโท Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง ระพีพรรณ พรหมวีระ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา ประสิทธิ์ จุลละเกศ Nuvola apps kbouncey.png
คล้าย ละอองมณี Nuvola apps kbouncey.png
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี พันตำรวจเอกพัฒน์ นีลวัฒนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี สุรพงษ์ ตรีรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา จวน กุลละวณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี ชาย สุอังคะ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี พันตรีวิเชียร ศรีมันตร Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทพัฒน์ ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี ฉาย วิโรจน์ศิริ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก เทียม ไชยนันทน์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ ทองสืบ ศุภมาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี ขุนวิเทศดรุณการ (ชด มหาขันธ์) Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี สมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
เทียม ณ สงขลา Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494[1]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) Nuvola apps kbouncey.png
กำปั่น กัมปนาทแสนยากร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงกรโกสียกาจ Nuvola apps kbouncey.png
กฤช ปุณณกันต์ Nuvola apps kbouncey.png
เกษียร ศรุตตานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
กฤษณ์ สีวะรา Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมหลวงขาบ กุญชร Nuvola apps kbouncey.png
เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงจุลยุทธยรรยง Nuvola apps kbouncey.png
เจียม ญาโณทัย Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ สุวรรณวิสูตร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเจริญจรัมพร Nuvola apps kbouncey.png
จำเป็น จารุเสถียร Nuvola apps kbouncey.png
จิตติ นาวีเสถียร Nuvola apps kbouncey.png
จำลอง ยงยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ เฉลิมเตียรณ Nuvola apps kbouncey.png
จิตร สุนทนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
จิตตเสน ปัญจะ Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ ปัณฑโร Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิม เชี่ยวสกุล Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเชิดวุฒากาศ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงโชติชนาภิบาล Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) Nuvola apps kbouncey.png
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม Nuvola apps kbouncey.png
ชลอ จารุกลัส Nuvola apps kbouncey.png
ชื้น สนแจ้ง Nuvola apps kbouncey.png
ชลอ สินธุเสนี Nuvola apps kbouncey.png
ชู จันทรุเบกษา Nuvola apps kbouncey.png
ชาติชาย ชุณหะวัณ Nuvola apps kbouncey.png
ชาญ บุญญสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
เชิดชัย ทองสิงห์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) Nuvola apps kbouncey.png
ชวน จนิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค Nuvola apps kbouncey.png
เดช เดชประดิยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
ตรี บุณยกนิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png
ไตรเดช ปั้นตระกูล Nuvola apps kbouncey.png
ถนอม กิตติขจร Nuvola apps kbouncey.png
ทัศน์ กรานเลิศ Nuvola apps kbouncey.png
เทพ เกษมุติ Nuvola apps kbouncey.png
ทวี จุลละทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทม จิตรวิมล Nuvola apps kbouncey.png
น้อม เกตุนุติ Nuvola apps kbouncey.png
นักรบ บิณษรี Nuvola apps kbouncey.png
พระนิติธารณ์พิเศษ Nuvola apps kbouncey.png
บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
บุญชัย บำรุงพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระบริรักษ์เวชชการ Nuvola apps kbouncey.png
แปลก พิบูลสงคราม Nuvola apps kbouncey.png
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) Nuvola apps kbouncey.png
ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ Nuvola apps kbouncey.png
ปรุง รังสิยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยูร ภมรมนตรี Nuvola apps kbouncey.png
หลวงปรุงปรีชากาศ Nuvola apps kbouncey.png
ประภาส จารุเสถียร Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ รุจิรวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ศุขสมัย Nuvola apps kbouncey.png
ประมาณ อดิเรกสาร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงประชาสัยสรเดช Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ บุญนาค Nuvola apps kbouncey.png
ผิน ชุณหะวัณ Nuvola apps kbouncey.png
เผชิญ นิมิบุตร Nuvola apps kbouncey.png
เผ่า ศรียานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ผาด ตุงคะสมิต Nuvola apps kbouncey.png
เพิ่ม ลิมบี่สวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระพินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพิชิตธุระการ Nuvola apps kbouncey.png
เพียร สฤษฏ์ยุทธศิลป์ Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย กุลละวณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี Nuvola apps kbouncey.png
เฟื่อง เฟื่องวุฒิราญ Nuvola apps kbouncey.png
เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงมงคลยุทธนาวี Nuvola apps kbouncey.png
มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ Nuvola apps kbouncey.png
มนัส เหมือนทองจีน Nuvola apps kbouncey.png
หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) Nuvola apps kbouncey.png
เรือง เรืองวีรยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรณสิทธิพิชัย Nuvola apps kbouncey.png
พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เล็ก สงวนชาติสรไกร Nuvola apps kbouncey.png
ลม้าย อุทยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิทิตกลชัย Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย พงษ์อนันต์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนวิจารณ์คาวี Nuvola apps kbouncey.png
ขุนศิลป์ศรชัย Nuvola apps kbouncey.png
ศิริ สิริโยธิน Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ Nuvola apps kbouncey.png
สุทธิ์ สุทธิสารรณกร Nuvola apps kbouncey.png
สถิตย์ สถิตย์ยุทธการ Nuvola apps kbouncey.png
ไสว ไสวแสนยากร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) Nuvola apps kbouncey.png
สุนทร สุนทรนาวิน Nuvola apps kbouncey.png
สงบ จรูญพร Nuvola apps kbouncey.png
เสนาะ รักธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สนอง ธนศักดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุกษม เกษมสันต์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสัมฤทธิสุขุมวาท Nuvola apps kbouncey.png
สุรใจ พูนทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
สาย เชนยวนิช Nuvola apps kbouncey.png
สเหวก นิรันดร Nuvola apps kbouncey.png
พระสุขุมวินิจฉัย Nuvola apps kbouncey.png
เสริม วินิจฉัยกุล Nuvola apps kbouncey.png
พระยาสาลีรัฐวิภาค Nuvola apps kbouncey.png
เสมอ กัณฑาธัญ Nuvola apps kbouncey.png
สุวิชช พันธเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ นิมมานเหมินท์ Nuvola apps kbouncey.png
พระยาอานุภาพไตรภพ Nuvola apps kbouncey.png
อุดม สุขมาก Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม เมนะคงคา Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498) ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พลตรีพระยาอนุภาพไตรภพ (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2496) ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498) ขุนวิวรณ์สุขวิทยา ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]