สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7
ชุดที่ 6 ชุดที่ 8
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย 03.jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีแปลก 7
สภาผู้แทนราษฎร
7th Thailand House of Representatives composition (1952).svg
สมาชิก246
ประธานพระประจนปัจจนึก
รองประธานคนที่ 1พระราชธรรมนิเทศ
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
ขุนคงฤทธิศึกษากร
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2498
รองประธานคนที่ 2พระยาอนุภาพไตรภพ
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
ขุนคงฤทธิศึกษากร
ตั้งแต่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2497
ขุนวิวรณ์สุขวิทยา
ตั้งแต่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2498
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
พรรคครองพรรคธรรมาธิปัตย์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7 (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 246 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 123 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 123 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดตามวาระ เนื่องจากสมาชิกประเภทที่ 1 สิ้นสุดสมาชิกภาพ

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร ประพัฒน์ วรรณธนะสาร Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ฉัตร ศรียานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
จันโนทัย ฤกษสุต Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
จินตะเสน ไชยาคำ Nuvola apps kbouncey.png
เพทาย อมาตยกุล Nuvola apps kbouncey.png
โชติ คุณะเกษม Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต Nuvola apps kbouncey.png
เพทาย โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร ประสิทธิ์ ชูพินิจ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท ไกรสร สุขสว่าง Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
สง่า ศรีเพ็ญ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครนายก ทองพูน ทิมฉิม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม เรือเอกพระสาครบุรานุรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
สานนท์ สายสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ สวัสดิ์ คำประกอบ Nuvola apps kbouncey.png
สุนีรัตน์ เตลาน Nuvola apps kbouncey.png
ขุนวิวรณ์สุขวิทยา Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี พันตรีหลวงราชเวชชพิศาล Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
ฟื้น สุพรรณสาร Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร เผด็จ จิราภรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
แก้ว สิงหคะเชนทร์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี ศิริ ภักดีวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ เผด็จ ศิวะทัต Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม เทพ สุวงศ์สินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร พร มลิทอง Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี พันเอกประมาณ อดิเรกสาร Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย ธวัช ทานสัมฤทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี ถวิล วัฎฎานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
สะอาด จันทร์ผา Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง พลตรีหลวงวิสิษฐยุทธศาสตร์ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี พันตำรวจตรีหลวงเจริญตำรวจการ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
บุณยฟาง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ พิรุณ อินทราวุธ Nuvola apps kbouncey.png
สงวน ศิริสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
เมธ รัตนประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ วัง ศศิบุตร Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน เสมอ กัณฑาธัญ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย โลจายะ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน ชัยวัธน์ อินทะพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ ชิ้น อยู่ถาวร Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
เทพ เกตุพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ สุปัน พูลพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
ประหยัด เอี่ยมศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ พึ่งตน Nuvola apps kbouncey.png
แคล้ว นรปติ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ วิเชียร สาคะริชานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พัฒน์ นิวาสานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม เอื้อ จันทรวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbouncey.png
ยศ อินทรโกมาลย์สุต Nuvola apps kbouncey.png
อารีย์ ตันติเวชกุล Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
สอึ้ง มารังกูล Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม หลวงบริหารชนบท Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
บุญช่วย อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นาถ เงินทาบ Nuvola apps kbouncey.png
ธรรมนูญ ภูมาศ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด จรินทร์ สุวรรณธาดา Nuvola apps kbouncey.png
ฉันท์ จันทชุม Nuvola apps kbouncey.png
อัมพร สุวรรณบล Nuvola apps kbouncey.png
นิวัติ พูนศรี ศรีสุวรนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย ร้อยตำรวจตรีสัมฤทธิ์ อินทรตระกูล Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ ทิม ไชยงยศ Nuvola apps kbouncey.png
เทพ โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png
มานิต อุทธิเสน Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร หลวงปริวรรตวรวิจิตร Nuvola apps kbouncey.png
เตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
ญาติ ไหวดี Nuvola apps kbouncey.png
ยืน สืบนุการณ์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี หลวงวิวิธสุรการ Nuvola apps kbouncey.png
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สวน พรหมประกาย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี เลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
ยงยุทธ พึ่งภพ Nuvola apps kbouncey.png
อรพินท์ ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก มณีรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
ทิม ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ผัน บุญชิต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ เนิ่น เกษสุวรรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง ประภาส คงสมัย Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช น้อม อุปรมัย Nuvola apps kbouncey.png
พันโททอง ศิริเวชพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
ปลื้ม กมุกมะกุล Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส เอิบ อิสสระ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
พังงา โมรา ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง ถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต แร่ม พรหโมบล บุณยประสพ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา ประสาท ไชยะโท Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง ระพีพรรณ พรหมวีระ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา ประสิทธิ์ จุลละเกศ Nuvola apps kbouncey.png
คล้าย ละอองมณี Nuvola apps kbouncey.png
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี พันตำรวจเอกพัฒน์ นีลวัฒนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี สุรพงษ์ ตรีรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา จวน กุลละวณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี ชาย สุอังคะ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี พันตรีวิเชียร ศรีมันตร Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทพัฒน์ ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี ฉาย วิโรจน์ศิริ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก เทียม ไชยนันทน์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ ทองสืบ ศุภมาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี ขุนวิเทศดรุณการ (ชด มหาขันธ์) Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี สมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
เทียม ณ สงขลา Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494[1]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) 15x15px[ลิงก์เสีย]
กำปั่น กัมปนาทแสนยากร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงกรโกสียกาจ 15x15px[ลิงก์เสีย]
กฤช ปุณณกันต์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
เกษียร ศรุตตานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
กฤษณ์ สีวะรา 15x15px[ลิงก์เสีย]
หม่อมหลวงขาบ กุญชร 15x15px[ลิงก์เสีย]
เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงจุลยุทธยรรยง 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจียม ญาโณทัย 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจริญ สุวรรณวิสูตร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเจริญจรัมพร 15x15px[ลิงก์เสีย]
จำเป็น จารุเสถียร 15x15px[ลิงก์เสีย]
จิตติ นาวีเสถียร 15x15px[ลิงก์เสีย]
จำลอง ยงยุทธ 15x15px[ลิงก์เสีย]
จรูญ เฉลิมเตียรณ 15x15px[ลิงก์เสีย]
จิตร สุนทนานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
จิตตเสน ปัญจะ 15x15px[ลิงก์เสีย]
เจริญ ปัณฑโร 15x15px[ลิงก์เสีย]
เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร 15x15px[ลิงก์เสีย]
เฉลิม เชี่ยวสกุล 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงเชิดวุฒากาศ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงโชติชนาภิบาล 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชลอ จารุกลัส 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชื้น สนแจ้ง 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชลอ สินธุเสนี 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชู จันทรุเบกษา 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชาติชาย ชุณหะวัณ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชาญ บุญญสิทธิ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
เชิดชัย ทองสิงห์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ชวน จนิษฐ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค 15x15px[ลิงก์เสีย]
เดช เดชประดิยุทธ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ตรี บุณยกนิษฐ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ไตรเดช ปั้นตระกูล 15x15px[ลิงก์เสีย]
ถนอม กิตติขจร 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทัศน์ กรานเลิศ 15x15px[ลิงก์เสีย]
เทพ เกษมุติ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทวี จุลละทรัพย์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ทม จิตรวิมล 15x15px[ลิงก์เสีย]
น้อม เกตุนุติ 15x15px[ลิงก์เสีย]
นักรบ บิณษรี 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระนิติธารณ์พิเศษ 15x15px[ลิงก์เสีย]
บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 15x15px[ลิงก์เสีย]
บุญชัย บำรุงพงศ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระบริรักษ์เวชชการ 15x15px[ลิงก์เสีย]
แปลก พิบูลสงคราม 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ปรุง รังสิยานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประยูร ภมรมนตรี 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงปรุงปรีชากาศ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประภาส จารุเสถียร 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประเสริฐ ศุขสมัย 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประมาณ อดิเรกสาร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงประชาสัยสรเดช 15x15px[ลิงก์เสีย]
ประจวบ บุญนาค 15x15px[ลิงก์เสีย]
ผิน ชุณหะวัณ 15x15px[ลิงก์เสีย]
เผชิญ นิมิบุตร 15x15px[ลิงก์เสีย]
เผ่า ศรียานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ผาด ตุงคะสมิต 15x15px[ลิงก์เสีย]
เพิ่ม ลิมบี่สวัสดิ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระพินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพิชิตธุระการ 15x15px[ลิงก์เสีย]
เพียร สฤษฏ์ยุทธศิลป์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พิชัย กุลละวณิชย์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 15x15px[ลิงก์เสีย]
เฟื่อง เฟื่องวุฒิราญ 15x15px[ลิงก์เสีย]
เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงมงคลยุทธนาวี 15x15px[ลิงก์เสีย]
มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
มนัส เหมือนทองจีน 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เรือง เรืองวีรยุทธ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงรณสิทธิพิชัย 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
เล็ก สงวนชาติสรไกร 15x15px[ลิงก์เสีย]
ลม้าย อุทยานนท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
เลื่อน พงษ์โสภณ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิทิตกลชัย 15x15px[ลิงก์เสีย]
วิชัย พงษ์อนันต์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 15x15px[ลิงก์เสีย]
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนวิจารณ์คาวี 15x15px[ลิงก์เสีย]
ขุนศิลป์ศรชัย 15x15px[ลิงก์เสีย]
ศิริ สิริโยธิน 15x15px[ลิงก์เสีย]
สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
สุทธิ์ สุทธิสารรณกร 15x15px[ลิงก์เสีย]
สถิตย์ สถิตย์ยุทธการ 15x15px[ลิงก์เสีย]
ไสว ไสวแสนยากร 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 15x15px[ลิงก์เสีย]
สุนทร สุนทรนาวิน 15x15px[ลิงก์เสีย]
สงบ จรูญพร 15x15px[ลิงก์เสีย]
เสนาะ รักธรรม 15x15px[ลิงก์เสีย]
สนอง ธนศักดิ์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
สุกษม เกษมสันต์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
หลวงสัมฤทธิสุขุมวาท 15x15px[ลิงก์เสีย]
สุรใจ พูนทรัพย์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
สาย เชนยวนิช 15x15px[ลิงก์เสีย]
สเหวก นิรันดร 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระสุขุมวินิจฉัย 15x15px[ลิงก์เสีย]
เสริม วินิจฉัยกุล 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาสาลีรัฐวิภาค 15x15px[ลิงก์เสีย]
เสมอ กัณฑาธัญ 15x15px[ลิงก์เสีย]
สุวิชช พันธเศรษฐ 15x15px[ลิงก์เสีย]
สุกิจ นิมมานเหมินท์ 15x15px[ลิงก์เสีย]
พระยาอานุภาพไตรภพ 15x15px[ลิงก์เสีย]
อุดม สุขมาก 15x15px[ลิงก์เสีย]
อร่าม เมนะคงคา 15x15px[ลิงก์เสีย]

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498) ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พลตรีพระยาอนุภาพไตรภพ (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2496) ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498) ขุนวิวรณ์สุขวิทยา ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]