สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7 (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 246 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 123 คน และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 123 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดตามวาระ เนื่องจากสมาชิกประเภทที่ 1 สิ้นสุดสมาชิกภาพ

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร นายประพัฒน์ วรรณธนะสาร Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายฉัตร ศรียานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภาณุวัฒน์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายจันโนทัย ฤกษสุต Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายจินตะเสน ไชยาคำ Nuvola apps kbouncey.png
นายเพทาย อมาตยกุล Nuvola apps kbouncey.png
นายโชติ คุณะเกษม Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี นายไถง สุวรรณทัต Nuvola apps kbouncey.png
นายเพทาย โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร นายประสิทธิ์ ชูพินิจ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท นายไกรสร สุขสว่าง Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายสง่า ศรีเพ็ญ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครนายก นายทองพูน ทิมฉิม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม เรือเอกพระสาครบุรานุรักษ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสานนท์ สายสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ นายสวัสดิ์ คำประกอบ Nuvola apps kbouncey.png
นางสุนีรัตน์ เตลาน Nuvola apps kbouncey.png
ขุนวิวรณ์สุขวิทยา Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี พันตรีหลวงราชเวชชพิศาล Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
นายฟื้น สุพรรณสาร Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร นายเผด็จ จิราภรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายแก้ว สิงหคะเชนทร์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี นายศิริ ภักดีวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ นายเผด็จ ศิวะทัต Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม นายเทพ สุวงศ์สินธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร นายพร มลิทอง Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี พันเอกประมาณ อดิเรกสาร Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี นายเพียรศักดิ์ นิสสัยสุข Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย นายธวัช ทานสัมฤทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี นายถวิล วัฎฎานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสะอาด จันทร์ผา Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง พลตรีหลวงวิสิษฐยุทธศาสตร์ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี พันตำรวจตรีหลวงเจริญตำรวจการ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุณยฟาง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ นายพิรุณ อินทราวุธ Nuvola apps kbouncey.png
นายสงวน ศิริสว่าง Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายเมธ รัตนประสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ นายวัง ศศิบุตร Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน นายเสมอ กัณฑาธัญ Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย โลจายะ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน นายชัยวัธน์ อินทะพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ นายชิ้น อยู่ถาวร Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายเทพ เกตุพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ นายสุปัน พูลพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
นายประหยัด เอี่ยมศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ พึ่งตน Nuvola apps kbouncey.png
นายแคล้ว นรปติ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ นายวิเชียร สาคะริชานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพัฒน์ นิวาสานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม นายเอื้อ จันทรวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพันธุ์ อินทุวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา นายเลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) Nuvola apps kbouncey.png
นายยศ อินทรโกมาลย์สุต Nuvola apps kbouncey.png
นายอารีย์ ตันติเวชกุล Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
นายสอึ้ง มารังกูล Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม หลวงบริหารชนบท Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายบุญช่วย อัตถากร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายนาถ เงินทาบ Nuvola apps kbouncey.png
นายธรรมนูญ ภูมาศ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด นายจรินทร์ สุวรรณธาดา Nuvola apps kbouncey.png
นายฉันท์ จันทชุม Nuvola apps kbouncey.png
นายอัมพร สุวรรณบล Nuvola apps kbouncey.png
นายนิวัติ พูนศรี ศรีสุวรนันท์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย ร้อยตำรวจตรีสัมฤทธิ์ อินทรตระกูล Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ นายทิม ไชยงยศ Nuvola apps kbouncey.png
นายเทพ โชตินุชิต Nuvola apps kbouncey.png
นายมานิต อุทธิเสน Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร หลวงปริวรรตวรวิจิตร Nuvola apps kbouncey.png
นายเตียง ศิริขันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ นายเหลื่อม พันธ์ฤกษ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายญาติ ไหวดี Nuvola apps kbouncey.png
นายยืน สืบนุการณ์ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย นายชื่น ระวิวรรณ Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี หลวงวิวิธสุรการ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสวน พรหมประกาย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี นายเลียง ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
นายยงยุทธ พึ่งภพ Nuvola apps kbouncey.png
นางอรพินท์ ไชยกาล Nuvola apps kbouncey.png
นายดิเรก มณีรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทิม ภูริพัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
นายผัน บุญชิต Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ นายเนิ่น เกษสุวรรณ์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง นายประภาส คงสมัย Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช นายน้อม อุปรมัย Nuvola apps kbouncey.png
พันโททอง ศิริเวชพันธ์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปลื้ม กมุกมะกุล Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส นายเอิบ อิสสระ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
พังงา นายโมรา ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง นายถัด พรหมมาณพ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต นางแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา นายประสาท ไชยะโท Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง นางระพีพรรณ พรหมวีระ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา นายประสิทธิ์ จุลละเกศ Nuvola apps kbouncey.png
นายคล้าย ละอองมณี Nuvola apps kbouncey.png
สตูล นายเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี พันตำรวจเอกพัฒน์ นีลวัฒนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา นายจวน กุลละวณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี นายชาย สุอังคะ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี พันตรีวิเชียร ศรีมันตร Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทพัฒน์ ณ ถลาง Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี นายฉาย วิโรจน์ศิริ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก นายเทียม ไชยนันทน์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ นายทองสืบ ศุภมาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี ขุนวิเทศดรุณการ (ชด มหาขันธ์) Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี นายสมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเทียม ณ สงขลา Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
รายนาม[1] สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) Nuvola apps kbouncey.png
กำปั่น กัมปนาทแสนยากร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงกรโกสียกาจ Nuvola apps kbouncey.png
กฤช ปุณณกันต์ Nuvola apps kbouncey.png
เกษียร ศรุตตานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
กฤช สีวะรา Nuvola apps kbouncey.png
หม่อมหลวงขาบ กุญชร Nuvola apps kbouncey.png
เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงจุลยุทธยรรยง Nuvola apps kbouncey.png
เจียม ญาโณทัย Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ สุวรรณวิสูตร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเจริญจรัมพร Nuvola apps kbouncey.png
จำเป็น จารุเสถียร Nuvola apps kbouncey.png
จิตติ นาวีเสถียร Nuvola apps kbouncey.png
จำลอง ยงยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ เฉลิมเตียรณ Nuvola apps kbouncey.png
จิตร สุนทนานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
จิตตเสน ปัญจะ Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ ปัณฑโร Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิม เชี่ยวสกุล Nuvola apps kbouncey.png
หลวงเชิดวุฒากาศ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงโชติชนาภิบาล Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์) Nuvola apps kbouncey.png
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม Nuvola apps kbouncey.png
ชลอ จารุกลัส Nuvola apps kbouncey.png
ชื้น สนแจ้ง Nuvola apps kbouncey.png
ชลอ สินธุเสนี Nuvola apps kbouncey.png
ชู จันทรุเบกษา Nuvola apps kbouncey.png
ชาติชาย ชุณหะวัณ Nuvola apps kbouncey.png
ชาญ บุญญสิทธิ์ Nuvola apps kbouncey.png
เชิดชัย ทองสิงห์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) Nuvola apps kbouncey.png
ชวน จนิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค Nuvola apps kbouncey.png
เดช เดชประดิยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
ตรี บุณยกนิษฐ์ Nuvola apps kbouncey.png
ไตรเดช ปั้นตระกูล Nuvola apps kbouncey.png
ถนอม กิตติขจร Nuvola apps kbouncey.png
ทัศน์ กรานเลิศ Nuvola apps kbouncey.png
เทพ เกษมุติ Nuvola apps kbouncey.png
ทวี จุลละทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทม จิตรวิมล Nuvola apps kbouncey.png
น้อม เกตุนุติ Nuvola apps kbouncey.png
นักรบ บิณษรี Nuvola apps kbouncey.png
พระนิติธารณ์พิเศษ Nuvola apps kbouncey.png
บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา Nuvola apps kbouncey.png
บุญชัย บำรุงพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระบริรักษ์เวชชการ Nuvola apps kbouncey.png
แปลก พิบูลสงคราม Nuvola apps kbouncey.png
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) Nuvola apps kbouncey.png
ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภาณุวัธน์ Nuvola apps kbouncey.png
ปรุง รังสิยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยูร ภมรมนตรี Nuvola apps kbouncey.png
หลวงปรุงปรีชากาศ Nuvola apps kbouncey.png
ประภาส จารุเสถียร Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ รุจิรวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ศุขสมัย Nuvola apps kbouncey.png
ประมาณ อดิเรกสาร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงประชาสัยสรเดช Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ บุญนาค Nuvola apps kbouncey.png
ผิน ชุณหะวัณ Nuvola apps kbouncey.png
เผชิญ นิมิบุตร Nuvola apps kbouncey.png
เผ่า ศรียานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
ผาด ตุงคะสมิต Nuvola apps kbouncey.png
เพิ่ม ลิมบี่สวัสดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
พระพินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพิชิตธุระการ Nuvola apps kbouncey.png
เพียร สฤษฏ์ยุทธศิลป์ Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย กุลละวณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี Nuvola apps kbouncey.png
เฟื่อง เฟื่องวุฒิราญ Nuvola apps kbouncey.png
เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี) Nuvola apps kbouncey.png
หลวงมงคลยุทธนาวี Nuvola apps kbouncey.png
มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ Nuvola apps kbouncey.png
มนัส เหมือนทองจีน Nuvola apps kbouncey.png
หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) Nuvola apps kbouncey.png
เรือง เรืองวีรยุทธ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงรณสิทธิพิชัย Nuvola apps kbouncey.png
พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
เล็ก สงวนชาติสรไกร Nuvola apps kbouncey.png
ลม้าย อุทยานนท์ Nuvola apps kbouncey.png
เลื่อน พงษ์โสภณ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิทิตกลชัย Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย พงษ์อนันต์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) Nuvola apps kbouncey.png
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) Nuvola apps kbouncey.png
ขุนวิจารณ์คาวี Nuvola apps kbouncey.png
ขุนศิลป์ศรชัย Nuvola apps kbouncey.png
ศิริ สิริโยธิน Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ์ Nuvola apps kbouncey.png
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ Nuvola apps kbouncey.png
สุทธิ์ สุทธิสารรณกร Nuvola apps kbouncey.png
สถิตย์ สถิตย์ยุทธการ Nuvola apps kbouncey.png
ไสว ไสวแสนยากร Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) Nuvola apps kbouncey.png
สุนทร สุนทรนาวิน Nuvola apps kbouncey.png
สงบ จรูญพร Nuvola apps kbouncey.png
เสนาะ รักธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สนอง ธนศักดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
สุกษม เกษมสันต์ Nuvola apps kbouncey.png
หลวงสัมฤทธิสุขุมวาท Nuvola apps kbouncey.png
สุรใจ พูนทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png
สาย เชนยวนิช Nuvola apps kbouncey.png
สเหวก นิรันดร Nuvola apps kbouncey.png
พระสุขุมวินิจฉัย Nuvola apps kbouncey.png
เสริม วินิจฉัยกุล Nuvola apps kbouncey.png
พระยาสาลีรัฐวิภาค Nuvola apps kbouncey.png
เสมอ กัณฑาธัญ Nuvola apps kbouncey.png
สุวิช พันธุเศรษฐ Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ นิมมานเหมินท์ Nuvola apps kbouncey.png
พระยาอานุภาพไตรภพ Nuvola apps kbouncey.png
อุดม สุขมาก Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม เมนะคงคา Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์) (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498) ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พลตรีพระยาอนุภาพไตรภพ (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2496) ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498) ขุนวิวรณ์สุขวิทยา ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2498)

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/A/071/1.PDF