พรรครักษ์สันติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรครักษ์สันติ
หัวหน้าพรรค พลตำรวจโท ถวิล สุรเชษฐพงษ์
ประธานที่ปรึกษา ศ.ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
โฆษก ดร.สุภาพ ทองรัตน์
คำขวัญ สามัคคี กินดีมีสุข ทุกที่เป็นธรรม นำชาติรุ่งเรือง
ก่อตั้ง 21 เมษายน พ.ศ. 2554
สำนักงานใหญ่ 8 ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กทม 10230
สี สีเขียว
เว็บไซต์
http://www.raksanti.org
นโยบาย เป็นธรรมทั่วไทย ต้านภัยธรรมชาติ วางมาตรการภาษีที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตเกษตรกร เพิ่มความแน่นอนในธุรกิจ ผลผลิตเพียงพอบริโภค ปราศจากโรคภัย ใช้ปัญญาทำการพัฒนา คนชราได้รับการดูแล เป็นสุขแท้สังคมไทยไร้ยาเสพติด สร้างจิตสาธารณะ ลดละการทุจริต ร่วมใจร่วมสปิริตสู่อาเซียน มุ่งพากเพียรอนุรักษ์ความเป็นไทย เชิดชูยกย่องในบรรพชน[1]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรครักษ์สันติ (อังกฤษ: Rak Santi Party) เป็นพรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยมีศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค มีพลตำรวจโทถวิล สุรเชษฐพงษ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ เป็นเลขาธิการพรรค[2] ซึ่งพรรครักษ์สันติมีแนวความคิดที่จะแยกกรรมการบริหารพรรค ออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค เพื่อแยกงานอำนวยการกับงานการเมืองออกจากกัน[3]

พรรครักษ์สันติ มีคำขวัญว่า "สามัคคี กินดีมีสุข ทุกที่เป็นธรรม นำชาติรุ่งเรือง" มุ่งดำเนินแนวนโยบายในการเป็นพรรคทางเลือก และเป็นกลางทางการเมือง โดยมีนักการเมือง นักวิชาการ และผู้มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานกับพรรค อาทิ ผศ.ดร.นพดล อินนา รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน วีระชัย ไชยวรรธนะ พันธ์เลิศ ใบหยก พญ.วิวรรณ นิติวรางกูร นพ.ประจวบ อึ๊งภากร พีระพงศ์ สาคริก และ รศ.นงลักษณ์ วัฒนสิงหะ ปัจจุบันมี พลตำรวจโท ถวิล สุรเชษฐพงษ์ หัวหน้าพรรค รศ.นงลักษณ์ วัฒนสิงหะ รองหัวหน้าพรรค ดร.สุภาพ ทองรัตน์ โฆษกพรรค ว่าที่ร้อยโท กิตติพงศ์ ว่องวิภาสมิตกุล กรรมการบริหารพรรค[4]

การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 พรรครักษ์สันติได้ส่งผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 64 คน โดยมีหมายเลขประจำพรรคคือ หมายเลข 12[5] โดยมี ศ.ร.ต.อ.ดร.ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นผู้สมัครลำดับที่ 1 ของบัญชีรายชื่อ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวของพรรค

ประวัติการทำงานในรัฐสภา[แก้]

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2554 1 คน ฝ่ายค้าน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูล[แก้]