พิชาญเมธ ม่วงมณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก
พิชาญเมธ ม่วงมณี
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
แม่ทัพภาคที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
ก่อนหน้า พลโท อุดมชัย องคสิงห
ถัดไป พลโท สพรั่ง กัลยาณมิตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 กันยายน พ.ศ. 2489
จังหวัดลำพูน ประเทศไทย
เสียชีวิต 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 (66 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
พรรค ประชาธิปัตย์
คู่สมรส คุณหญิงนิตยา ม่วงมณี
ศาสนา พุทธ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2550
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 และอดีตที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก

ประวัติ[แก้]

พิชาญเมธ ม่วงมณี เกิดวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2489 ที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นบุตรของนายไมตรี และ นางบุญช่วย ม่วงมณี สมรสกับ คุณหญิงนิตยา ม่วงมณี (สกุลเดิม "จันทนากูล") มีบุตรีด้วยกัน คือ พันตรีหญิง พิชญา ม่วงมณี อาจารย์ประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก[1]

การศึกษา[แก้]

พิชาญเมธ ม่วงมณี สำเร็จการศึกษาชั้น มศ.5 (หลักสูตรเตรียมทหาร 2 ปี) จากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 5 (ตท.5) จากนั้นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 16 (จปร.16) และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้[2] นอกจากนั้นยังผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่

 • พ.ศ. 2522: หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 58 (สธ.ทบ.ชุด 58)
 • พ.ศ. 2535: หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 37 (วทบ.ชุด 37)
 • พ.ศ. 2541: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 (วปอ. 41)

พลเอก พิชาญเมธ สำเร็จหลักสูตรเตรียมทหาร รุ่นที่ 5 เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พี่ชายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นเพื่อนกับ นายพายัพ ชินวัตร น้องชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ด้วย

การทำงาน[แก้]

พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ร.7 ในปี พ.ศ. 2528 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการ กรมนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 (เสธ.มทบ.32) ถัดจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงราย และเป็นผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงราย ในปี พ.ศ. 2540 หลังจากนั้นเพียงปีเดียว ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบทที่ 33

ในการโยกย้ายทหารกลางปี พ.ศ. 2546 ในรัฐบาลทักษิณ 1 พล.อ.พิชาญเมธ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 3 จนถึงปี พ.ศ. 2548 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

งานการเมือง[แก้]

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว พลเอกพิชาญเมธ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์[3] และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมัยแรก ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ทำให้พรรคประชาธิปัตย์จัดตั้ง ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ พล.อ.พิชาญเมธ ม่วงมณี ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเงา[4] แต่ในการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 พลเอกพิชาญเมธ ไม่ได้รับตำแหน่งใดในรัฐบาล

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[5] และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง แต่เนื่องจากพลเอกพิชาญเมธ มีอาการป่วยต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาล จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร[6] และถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสอง ส.ส.ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเลย[7] สำหรับอีกคนหนึ่งคือ สถาพร มณีรัตน์ ซึ่งป่วยหนักด้วยอาการโรคไต และเสียชีวิตในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ[แก้]

 • ที่ปรึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จย่าฯ
 • ที่ปรึกษาโครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
 • ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย
 • ประธานกรรมการมูลนิธิไผ่ดำ

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

พลเอก พิชาญเมธ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556[8][9] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ สุสานสันกู่เหล็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "บัยชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-04-04. สืบค้นเมื่อ 2012-09-06.
 2. ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแม่โจ้ และศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์แม่โจ้
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคประชาธิปัตย์)
 4. "เว็บไซต์ ครม.เงา พรรคประชาธิปัตย์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-25. สืบค้นเมื่อ 2021-08-19.
 5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)
 6. สะเก็ดล้านนา : 10 พฤษภาคม 2555
 7. "จัดอันดับ ส.ส.ยอดแย่เดือนมีนาฯ 7 ส.ส.ปชป.งดออกเสียง "ณัฐวุฒิ-อนุดิษฐ์-สุชาติ" เงียบ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-07. สืบค้นเมื่อ 2012-08-08.
 8. ประกาศสภาผู้เทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายอิสรา สุนทรวัฒน์)
 9. มะเร็งคร่าชีวิต “พิชาญเมธ” ส.ส.ปชป.และอดีต มทภ.3[ลิงก์เสีย]
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๑๐, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓, ๒๔ กันยายน ๒๕๑๙
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๕๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓