สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16
ชุดที่ 15 ชุดที่ 17
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชาติชาย 1 (2531-2533)
คณะรัฐมนตรีชาติชาย 2 (2533-2534)
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก357
ประธานปัญจะ เกสรทอง
รองประธานคนที่ 1ธนา เมตตาริกานนท์
รองประธานคนที่ 2ไสว พัฒโน
นายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคชาติไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16 (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534) เป็นของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 357 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบ่งเขต จากการเลือกตั้งไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยึดอำนาจจากการปกครองแผ่นดินของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ชาติไทย - 24 9 34 7 11 11 96
เอกภาพ - 11 20 15 13 3 - 62
กิจสังคม - 6 5 29 6 5 2 53
ประชาธิปัตย์ 5 8 - 17 16 - 2 48
ประชากรไทย 20 8 - - - 3 - 31
ราษฎร - 11 2 8 - - - 21
ปวงชนชาวไทย - - 1 15 - - 1 17
พลังธรรม 11 2 - - 1 - 1 15
มวลชน 1 - - 3 - 1 - 5
สหประชาธิปไตย - 3 - 2 - - - 5
เสรีนิยม - 1 - 2 - - - 3
พลังสังคมประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
รวม 37 74 37 126 43 23 17 357

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก 14 กันยายน 2533
สุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 25 พฤศจิกายน 2533
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ วงศ์กำแหง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประวิช รัตนเพียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมาน ใจปราณี พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตต รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประพันธ์ หุตะสิงห์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เชษฐ์ เชาว์วิศิษฐ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 พลเรือเอกศิริ ศิริรังษี พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปกิต พัฒนกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 อุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
มานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุวัฒน์ นิงสานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
12 สัญญา สถิรบุตร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทร มงคลกิติ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
13 สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปวีณา หงสกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 ประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
นครสวรรค์ 1 ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
วีระกร คำประกอบ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
สนอง รอดโพธิ์ทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
3 ประเทือง คำประกอบ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร แจ่มใส พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 ประกอบ สังข์โต พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สนม เธียร์นนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประชุม รัตนเพียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จรูญ กุวานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันเอกณรงค์ กิตติขจร พรรคเสรีนิยม Nuvola apps kbouncey.png
บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
บุญเสริม ถาวรกูล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โตก รอดรักษา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 สุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดมศักดิ์ อุชชิน พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 โกศล ไกรฤกษ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิศัลย์ โฆษิตานนท์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
จรัส พั้วช่วย พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
2 เอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
แก้ว บัวสุวรรณ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทเอนก บุนยถี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 เชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมชาย สาดิษฐ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 สมพร อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ประเสริฐ สุขวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 วิโรจน์ ณ บางช้าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
เงิน บุญสุภา พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 พันเอกบุลศักดิ์ โพธิเจริญ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กุศล หมีเทศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 ไพโรจน์ ทุ่งทอง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 วีระพล มุตตามระ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
มงคล จงสุทธนามณี พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
ประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อาทิตย์ วิลัยวงค์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุบิน ปิ่นขยัน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
มานะ แพรสกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วารินทร์ ลิ้มศักดากุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สยม รามสูต พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
น่าน 1 พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
เดช วงศ์เทพ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
พะเยา 1 วิชาญ ไพบูลย์ศิริรัตน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชูวิทย์ จิตรสกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเลิศ สว่างกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
บุญหลง ถาคำฟู พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbounce.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย / ลาออก 4 มิถุนายน 2533
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 19 สิงหาคม 2533
สังวาลย์ วงศ์วรรณ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
2 ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อภิชาติ หาลำเจียก พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
บวร ภูจริต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 สุนทร ลีซีทวน พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสม ประคุณศึกษาพันธ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
อดิศร เพียงเกษ พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
2 ชวลิต โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมพร ศรีวงษ์ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
พงส์ สารสิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 ทองปาน พรมโสภา พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชวลิต มหาจันทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
วีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญถึง ผลพานิชย์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 จำลอง ครุฑขุนทด พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสาน ด่านกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
สนั่น พยัคฆกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ประทีป กรีฑาเวช พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
กร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสกุล เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย พรรคเสรีนิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 โสภณ เพชรสว่าง พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
ประกิจ พลเดช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เนวิน ชิดชอบ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 พยุง ช่ำชอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มาโนช เชาวรัตน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
2 อำนวย ปะติเส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมมาศ เฮงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 ระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
อุดร ทองน้อย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิสันต์ เดชเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประณต เสริฐวิชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศิริพันธ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
3 เยี่ยมพล พลเยี่ยม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประชา บุณยเนตร พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พินิจ สิทธิโห พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาหิงค์ ไพรสิน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
สวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ประโภชฌ์ สภาวสุ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
3 จำนงค์ โพธิสาโร พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
วีระ ไชยะเดชะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 เสน่ห์ โสรินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชาญชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เอกพร รักความสุข พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
2 สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุวิชัย เจียมเจริญอุดมดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 สุธี ภูวพันธุ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุทัย ศรีสงค์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 เสกสรร แสนภูมิ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
บุญเกิด นาคดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
เกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคเสรีนิยม Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทรงยศ รามสูต พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิตินัย นาครทรรพ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สุเมธ พรมพันห่าว พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
เตือนใจ นุอุปละ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร ขาวขำ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย เอี่ยมวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อารมย์ ศิริสุวรรณ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา ขันอาสา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ตุ่น จินตะเวช พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปัญญา จินตะเวช พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธนา เมตตาริกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สนิท จันทรวงศ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ บัวขาว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ สิทธิมนต์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ชุมพร 1 ธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
จัตุรนต์ คชสีห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิทักษ์ รังษีธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิยม คำแหง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกหาญ ลีนานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
3 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
สุธรรม แสงประทุม พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
วิทยา แก้วภราดัย พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
นราธิวาส 1 เสนีย์ มะดากะกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรครวมไทย
ปัตตานี 1 เด่น โต๊ะมีนา พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา บุญมี พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 โอภาส รองเงิน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
เจริญ ภักดีวานิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สานันท์ สุพรรณชนะบุรี พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ภูเก็ต 1 เรวุฒิ จินดาพล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 ไพโรจน์ เฉลียวศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ระนอง 1 ทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิกร จำนง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมนเล๊าะ โปขะรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 วิทูร หลังจิ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โกเมศ ขวัญเมือง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ตัน วัชรสินธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 วโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
2 สุชาติ ตันเจริญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทิวา พูลสมบัติ พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นิคม แสนเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
เทอดธรรม อัมราลิขิต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
จรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ธนิต ไตรวุฒิ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ปราจีนบุรี 1 สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 สิน กุมภะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พินิจ จันทร์สมบูรณ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชวิน เป้าอารีย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 อุดร ตันติสุนทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 ทวี ไกรคุปต์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันเอกวินัย เจริญจันทร์ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปัญจะ เกสรทอง

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ธนา เมตตาริกานนท์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ไสว พัฒโน

อ้างอิง[แก้]