สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16 (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 357 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบ่งเขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยึดอำนาจจากการปกครองแผ่นดินของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ชาติไทย - 24 9 34 7 11 11 96
เอกภาพ - 11 20 15 13 3 - 62
กิจสังคม - 6 5 29 6 5 2 53
ประชาธิปัตย์ 5 8 - 17 16 - 2 48
ประชากรไทย 20 8 - - - 3 - 31
ราษฎร - 11 2 8 - - - 21
ปวงชนชาวไทย - - 1 15 - - 1 17
พลังธรรม 11 2 - - 1 - 1 15
มวลชน 1 - - 3 - 1 - 5
สหประชาธิปไตย - 3 - 2 - - - 5
เสรีนิยม - 1 - 2 - - - 3
พลังสังคมประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
รวม 37 74 37 126 43 23 17 357

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png ลาออก
นายสุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายมารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ วงศ์กำแหง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประวิช รัตนเพียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายมงคล กิมสูนจันทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมาน ใจปราณี พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายอุดมศิลป์ ศรีแสงนาม พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายพิจิตต รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายพิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประพันธ์ หุตะสิงห์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นางเย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายเชษฐ์ เชาว์วิศิษฐ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 พลเรือเอกศิริ ศิริรังษี พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปกิต พัฒนกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายอุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุวัฒน์ นิงสานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
นายวัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
12 นายสัญญา สถิรบุตร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมุทร มงคลกิติ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
13 นายสุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางปวีณา หงสกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 นายประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระกร คำประกอบ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายสนอง รอดโพธิ์ทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญชู โรจนเสถียร พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประเทือง คำประกอบ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจิตร แจ่มใส พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นายประกอบ สังข์โต พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสนม เธียร์นนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประชุม รัตนเพียร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจรูญ กุวานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายมนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประมวล สภาวสุ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันเอกณรงค์ กิตติขจร พรรคเสรีนิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเสริม ถาวรกูล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโตก รอดรักษา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายสุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดมศักดิ์ อุชชิน พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายโกศล ไกรฤกษ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายจรัส พั้วช่วย พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายแก้ว บัวสุวรรณ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายกมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลโทเอนก บุนยถี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายนิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 นายวัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมชาย สาดิษฐ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมพร อัศวเหม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายประเสริฐ สุขวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 นายวิโรจน์ ณ บางช้าง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายเอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายเงิน บุญสุภา พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 พันเอกบุลศักดิ์ โพธิเจริญ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายกุศล หมีเทศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 นายไพโรจน์ ทุ่งทอง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายวีระพล มุตตามระ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายมงคล จงสุทธนามณี พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอาทิตย์ วิลัยวงค์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุบิน ปิ่นขยัน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเจริญ เชาวน์ประยูร พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายมานะ แพรสกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวารินทร์ ลิ้มศักดากุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสยม รามสูต พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นางสาวพูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายเดช วงศ์เทพ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 นายวิชาญ ไพบูลย์ศิริรัตน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นางพวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเชวง วงศ์ใหญ่ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชูวิทย์ จิตรสกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายบุญเลิศ สว่างกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายสอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญหลง ถาคำฟู พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายสมาน ชมภูเทพ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสังวาลย์ วงศ์วรรณ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายมนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นายสังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชัย มงคลวิรกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอภิชาติ หาลำเจียก พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายบวร ภูจริต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 นายสุนทร ลีซีทวน พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสม ประคุณศึกษาพันธ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายอดิศร เพียงเกษ พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพร ศรีวงษ์ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุวิทย์ คุณกิตติ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายพงส์ สารสิน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายทองปาน พรมโสภา พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายแถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสันติ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายชวลิต มหาจันทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายวีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญถึง ผลพานิชย์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
2 นายจำลอง ครุฑขุนทด พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสาน ด่านกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายสนั่น พยัคฆกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายประทีป กรีฑาเวช พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายกร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางศรีสกุล เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย พรรคเสรีนิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายโสภณ เพชรสว่าง พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
นายประกิจ พลเดช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเนวิน ชิดชอบ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายพยุง ช่ำชอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายมาโนช เชาวรัตน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอำนวย ปะติเส พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมมาศ เฮงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มุกดาหาร 1 นายระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคสหประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 นายพีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดร ทองน้อย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิสันต์ เดชเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประณต เสริฐวิชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางศิริพันธ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเยี่ยมพล พลเยี่ยม พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประชา บุณยเนตร พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพินิจ สิทธิโห พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นายไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมหาหิงค์ ไพรสิน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประโภชฌ์ สภาวสุ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายจำนงค์ โพธิสาโร พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระ ไชยะเดชะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายเสน่ห์ โสรินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเอกพร รักความสุข พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุวิชัย เจียมเจริญอุดมดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายสุธี ภูวพันธุ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอุทัย ศรีสงค์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสกสรร แสนภูมิ พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเกิด นาคดี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายเกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคเสรีนิยม Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 นายประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทรงยศ รามสูต พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิตินัย นาครทรรพ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุเมธ พรมพันห่าว พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นายประยูร สุรนิวงศ์ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางเตือนใจ นุอุปละ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร ขาวขำ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย เอี่ยมวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายประจวบ ไชยสาส์น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายรักเกียรติ สุขธนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอารมย์ ศิริสุวรรณ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา ขันอาสา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายตุ่น จินตะเวช พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญญา จินตะเวช พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธนา เมตตาริกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสนิท จันทรวงศ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายดุสิต โสภิตชา พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรศักดิ์ บัวขาว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายอาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบูรณ์ สิทธิมนต์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายจัตุรนต์ คชสีห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพิทักษ์ รังษีธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิยม คำแหง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกหาญ ลีลานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธรรม แสงประทุม พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา แก้วภราดัย พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายเสนีย์ มะดากะกุล พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายเด่น โต๊ะมีนา พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา บุญมี พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายโอภาส รองเงิน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ ภักดีวานิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นายเรวุฒิ จินดาพล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายไพโรจน์ เฉลียวศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายอำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิกร จำนง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมนเล๊าะ โปขะรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายวิทูร หลังจิ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโกเมศ ขวัญเมือง พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายตัน วัชรสินธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายวโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายจาตุรนต์ ฉายแสง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุชาติ ตันเจริญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทิวา พูลสมบัติ พรรคมวลชน Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายนิคม แสนเจริญ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายเทอดธรรม อัมราลิขิต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคเอกภาพ Nuvola apps kbouncey.png
นายจรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายธนิต ไตรวุฒิ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายสมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายสิน กุมภะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเสริมศักดิ์ การุญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ พรรคพลังธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชวิน เป้าอารีย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายอุดร ตันติสุนทร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายทวี ไกรคุปต์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พันเอกวินัย เจริญจันทร์ พรรคปวงชนชาวไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปัญจะ เกสรทอง

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายธนา เมตตาริกานนท์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายไสว พัฒโน

อ้างอิง[แก้]

https://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=29534