สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 เมษายน พ.ศ. 2502 (63 ปี)
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส ผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล (เกิด 24 เมษายน พ.ศ. 2502) เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร[1][2] กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์[3] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง 4 สมัย นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย รองประธานสหพันธ์กีฬาปีนหน้าผาแห่งเอเซีย ประธานมูลนิธิสร้างโลกให้สมบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันตังพิทยากร

ประวัติ[แก้]

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2502[4] เป็นบุตรคนที่ 4 ในพี่น้อง 5 คน ของ นายหุ้ย(อุทัย) กับ นางเวียน มโนภิรมย์ ที่บ้านหัวหิน ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

การศึกษา เริ่มเข้าเรียนชั้นเตรียมประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหัวหิน จนจบประถมศึกษาปีที่ 2 ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี จนจบชั้นประถมปีที่ 4 ครูปิ่น สุวรรณะ เป็นครูที่ติวเข้มเข้าสอบชิงทุนการศึกษาของรัฐบาล สอบได้ที่ 1 ของอำเภอกันตัง เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล 6 ปี ได้ทุนปีละ 600 บาท แล้วสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนกันตัง(ปัจจุบันคือโรงเรียนกันตังพิทยากร) จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ปีพ.ศ.2516 สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง แต่ไม่ได้เรียนเพราะที่อำเภอกันตัง รัฐบาลเปิดโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส เปิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง สาขากันตัง จึงเข้าเรียนที่นี่ พอขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก็ย้ายไปทำการเรียนการสอนที่ ต.บางเป้า และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกันตังพิทยากรปีพ.ศ.2518 เมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 นายสมบูรณ์ก็เป็นแกนนำขอย้ายที่ตั้งโรงเรียนสำเร็จ จนมาตั้งอยู่ที่โรงเรียนกันตังพิทยากรในปัจจุบัน หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก็เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบชั้น ม.ศ.5ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ปีพ.ศ.2521 นายสมบูรณ์ก็สอบเข้าเรียนเอกศิลปะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่เรียนได้ไม่ถึงเดือน ผลการสอบเอ็นทราน์เข้ามหาวิทยาลัย นายสมบูรณ์สอบได้ เป็นนิสิตภาควิชาพลศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมาเรียนที่จุฬาฯจนสำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2524 และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2535 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามลำดับ

การศึกษาหลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงการเมืองการปกครอง (ปปร.9) สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรพัฒนาการเมืองระดับสูง (พตส.2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)

ครอบครัว

นายสมบูรณ์ สมรสกับ ผศ.ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล (สกุลเดิม : เข็มทอง) เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2528

มีบุตรและธิดารวม 3 คน คือ

ว่าที่ ร.ต.กีรติชาติ อุทัยเวียนกุล ปัจจุบันเป็นนักบินผู้ช่วย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย

น.ส.เหมือนฝัน อุทัยเวียนกุล อดีตผู้ช่วยทูตพาณิชย์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันลาออกจากราชการเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

น.ส.นภัสนันท์ อุทัยเวียนกุล ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา

การทำงาน[แก้]

หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2525 สมบูรณ์ สอบบรรจุเข้าทำงานเป็นข้าราชการกรมพลศึกษา โดยได้บรรจุเป็นอาจารย์ที่ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่) จากนั้นได้ย้ายมาเป็นอาจารย์และผู้บริหารที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตตรังตามลำดับ ก่อนที่จะลาออกจากราชการ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ปัจจุบัน

 • เป็นเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฏร(นายชวน หลีกภัย)
 • เป็นนายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย
 • เป็นรองประธานสหพันธ์กีฬาปีนหน้าผาแห่งเอเซีย
 • เป็นประธานมูลนิธิสร้างโลกให้สมบูรณ์
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันตังพิทยากร
 • จัดรายการวิทยุ รายการ”คุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอด”ทุกวันเสาร์เวลา10.10-11.00น.ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง(สวท.ตรัง)91.25MHz
 • จัดรายการวิทยุ รายการ"สร้างตรังสร้างโลกให้สมบูรณ์" ทุกวันอาทิตย์เวลา10.10-11.00น.ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง(สวท.ตรัง) 91.25MHz(ปัจจุบันยกเลิกการจัดรายการนี้แล้ว(2มกราคม2564))
 • จัดรายการโทรทัศน์ รายการ"คิดเช่น Gen D" ทุกวันพุธเวลา19.00-20.00น.ทางสถานีโทรทัศน์ช่องฟ้าวันใหม่(ปัจจุบันยกเลิกการจัดรายการนี้แล้ว(2มกราคม2564))

งานการเมือง[แก้]

สมบูรณ์เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งติดต่อกันรวม 4 สมัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร(พ.ศ. 2557)

ในปี 2562 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 35 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง [[เมื่อนายชวน หลีกภัย ได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นประธานสภาผู้แทนราษฏร ประธานสภาผู้แทนราษฏรจึงแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฏร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน]]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 2. เปิดตำนานประธานรัฐสภา “มีดโกนอาบน้ำผึ้ง”
 3. เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 39 คน
 4. "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-06-26. สืบค้นเมื่อ 2021-10-01.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๐, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑