รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
ตราประจำกระทรวง
อนันตพร.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2560
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซื่อ
ผู้ประเดิมตำแหน่งอนุรักษ์ จุรีมาศ
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง อนุรักษ์ จุรีมาศ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

รหัสสี (สำหรับพรรคการเมือง):
      ไทยรักไทย, พลังประชาชน, เพื่อไทย       ประชาธิปัตย์       ชาติไทย

รายนาม รูป วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี
อนุรักษ์ จุรีมาศ อนุรักษ์ จ.jpg 3 ตุลาคม 2545 8 พฤศจิกายน 2546 ชาติไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(ยศในขณะนั้น)
(ครม.54)
สรอรรถ กลิ่นประทุม Soraaut.jpg 8 พฤศจิกายน 2546 11 มีนาคม 2548 ไทยรักไทย
ประชา มาลีนนท์ Pacha.jpg 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(ยศในขณะนั้น)
(ครม.55)
วัฒนา เมืองสุข Wattana.jpg 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549 พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม Paiboon.jpg 9 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551 ไม่สังกัดพรรคการเมือง พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
(ครม.56)
สุธา ชันแสง Sutha chunsaeng.jpg 6 กุมภาพันธ์ 2551 8 พฤษภาคม 2551 พลังประชาชน สมัคร สุนทรเวช
(ครม.57)
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล Chavarat.jpg 23 พฤษภาคม 2551 2 สิงหาคม 2551
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ.jpg 2 สิงหาคม 2551 9 กันยายน 2551
อุดมเดช รัตนเสถียร Udomdej.jpg 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
(ครม.58)
วิฑูรย์ นามบุตร วิฑูรย์ นามบุตร.jpg 20 ธันวาคม 2551 3 กุมภาพันธ์ 2552 ประชาธิปัตย์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(ครม.59)
อิสสระ สมชัย 489.jpg 10 กุมภาพันธ์ 2552 9 สิงหาคม 2554
สันติ พร้อมพัฒน์ สันติ พร้อมพัฒน์.jpg 9 สิงหาคม 2554 30 มิถุนายน 2556 เพื่อไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(ครม.60)
ปวีณา หงสกุล Paweena hongsakul.jpg 30 มิถุนายน 2556 22 พฤษภาคม 2557 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดุลย์.jpeg 30 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560 ไม่สังกัดพรรคการเมือง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ครม.61)
พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ อนันตพร.jpg 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการ[แก้]

รายนาม รูป วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี
พลเดช ปิ่นประทีป พลเดช ปิ่นประทีป.jpg 7 มีนาคม 2550 23 ธันวาคม 2550 ไม่สังกัดพรรคการเมือง พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
(ครม.56)

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561.