รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พระประชาบดี.jpg
ตรากระทรวง
อดุลย์.jpeg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ตั้งแต่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ผู้เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
วาระ 4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่ง นายอนุรักษ์ จุรีมาศ
สถาปนา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์ www.m-society.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ไทย   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ไทย
( 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 อนุรักษ์ จ.jpg นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
2 Soraaut.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 54 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
3 Pacha.jpg นายประชา มาลีนนท์ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
4 Wattana.jpg นายวัฒนา เมืองสุข 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
5 Paiboon.jpg นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
6 Sutha chunsaeng.jpg นายสุธา ชันแสง 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
7 Chavarat.jpg นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 57 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
8 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ.jpg นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 57 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
9 Udomdej.jpg นายอุดมเดช รัตนเสถียร 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
10 วิฑูรย์ นามบุตร.jpg นายวิฑูรย์ นามบุตร 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
11 489.jpg นายอิสสระ สมชัย 59 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
12 สันติ พร้อมพัฒน์.jpg นายสันติ พร้อมพัฒน์ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
13 Paweena hongsakul.jpg นางปวีณา หงสกุล 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
14 Adul Saengsingkaew.JPG พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พลเดช ปิ่นประทีป.jpg นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป 56 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550


อ้างอิง[แก้]