รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
ตราประจำกระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งอนุรักษ์ จุรีมาศ
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง อนุรักษ์ จุรีมาศ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ไทย   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ไทย
( 3 ตุลาคม 2545ปัจจุบัน )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 54 3 ตุลาคม 2545 8 พฤศจิกายน 2546
2 Soraaut kr.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 54 8 พฤศจิกายน 2546 11 มีนาคม 2548
3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png นายประชา มาลีนนท์ 55 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548
4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png นายวัฒนา เมืองสุข 55 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยาย 2549 1 ตุลาคม 2549
5 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม.jpg นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 56 9 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551
6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png นายสุธา ชันแสง 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 8 พฤษภาคม 2551
7 ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 57 23 พฤษภาคม 2551 2 สิงหาคม 2551
8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 57 2 สิงหาคม 2551 9 กันยายน 2551
9 นายอุดมเดช รัตนเสถียร 58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png นายวิฑูรย์ นามบุตร 59 20 ธันวาคม 2551 3 กุมภาพันธ์ 2552
11 นายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมการเดินทางเข้าร่วมงานวันชาติขอ - Flickr - Abhisit Vejjajiva (5).jpg นายอิสสระ สมชัย 59 10 กุมภาพันธ์ 2552 9 สิงหาคม 2554
12 นายสันติ พร้อมพัฒน์ 60 9 สิงหาคม 2554 30 มิถุนายน 2556
13 ปวีณา หงสกุล Paveena Hongsakul.jpg นางปวีณา หงสกุล 60 30 มิถุนายน 2556 22 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
14 อดุลย์ แสงสิงแก้ว.png พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 61 30 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560
15 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ 61 23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562
16 Juti Krairerk cropped 1.jpg นายจุติ ไกรฤกษ์ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 15 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล พ.ศ. 2551 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (86 ปี)
อิสสระ สมชัย พ.ศ. 2552-2554 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 (76 ปี)
ประชา มาลีนนท์ พ.ศ. 2548 20 มีนาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
ปวีณา หงสกุล พ.ศ. 2556-2557 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
สันติ พร้อมพัฒน์ พ.ศ. 2554-2556 1 มกราคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พ.ศ. 2551 7 มกราคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
อดุลย์ แสงสิงแก้ว พ.ศ. 2557-2560 8 เมษายน พ.ศ. 2497 (68 ปี)
อนันตพร กาญจนรัตน์ พ.ศ. 2560-2562 15 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (67 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม พ.ศ. 2546-2548 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จุติ ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
วัฒนา เมืองสุข พ.ศ. 2548-2549 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
อุดมเดช รัตนเสถียร พ.ศ. 2551 1 มกราคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)
วิฑูรย์ นามบุตร พ.ศ. 2551-2552 23 กันยายน พ.ศ. 2502 (63 ปี)
สุธา ชันแสง พ.ศ. 2551 13 มิถุนายน พ.ศ. 2503 (62 ปี)
อนุรักษ์ จุรีมาศ พ.ศ. 2545-2546 3 สิงหาคม พ.ศ. 2503 (62 ปี)

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป 56 7 มีนาคม 2550 23 ธันวาคม 2550

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)