สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21
ชุดที่ 20 ชุดที่ 22
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ6 มกราคม พ.ศ. 2544 – 5 มกราคม พ.ศ. 2548
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีทักษิณ 1
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
21st Thailand House of Representatives composition.svg
สมาชิก500
ประธานอุทัย พิมพ์ใจชน
รองประธานคนที่ 1สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รองประธานคนที่ 2บุญชง วีสมหมาย
ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
สุชาติ ตันเจริญ
ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2545
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
ตั้งแต่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2544
บัญญัติ บรรทัดฐาน
ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
พรรคครองพรรคไทยรักไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21 (6 มกราคม พ.ศ. 2544 - 5 มกราคม พ.ศ. 2548) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 มีสมาชิกจำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้ง 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

21st Thailand House of Representatives composition (Partylist).svg 21st Thailand House of Representatives composition (Constituency).svg 21st Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไทยรักไทย 60 28 55 35 121 6 14 7 326
ประชาธิปัตย์ 32 9 15 5 5 48 4 12 130
ชาติไทย 6 - 16 - 10 - 7 - 39
มหาชน - - 1 - 1 - - - 2
ความหวังใหม่ 1 - - - - - - - 1
มวลชน 1 - - - - - - - 1
กิจสังคม - - - - 1 - - - 1
รวม 100 37 87 40 138 54 25 19 500

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้[1]

พรรคไทยรักไทย (48)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
2 Nuvola apps kbounce.png ร้อยตำรวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รมว. กระทรวงมหาดไทย
3 Nuvola apps kbounce.png สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมว. กระทรวงการคลัง
4 Nuvola apps kbouncey.png อุทัย พิมพ์ใจชน
5 Nuvola apps kbounce.png อดิศัย โพธารามิก รมว. กระทรวงพาณิชย์
6 Nuvola apps kbounce.png สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข
7 Nuvola apps kbounce.png สุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี
8 Nuvola apps kbounce.png พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี
9 Nuvola apps kbounce.png ปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี
10 Nuvola apps kbounce.png ประชา มาลีนนท์ รมช. กระทรวงคมนาคม
11 Nuvola apps kbounce.png สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมว. กระทรวงการต่างประเทศ
12 Nuvola apps kbounce.png สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม
13 Nuvola apps kbounce.png สรอรรถ กลิ่นประทุม รมช. กระทรวงมหาดไทย
14 Nuvola apps kbounce.png จำลอง ครุฑขุนทด รมช. กระทรวงศึกษาธิการ
15 Nuvola apps kbounce.png จาตุรนต์ ฉายแสง รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
16 Nuvola apps kbounce.png พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช. กระทรวงกลาโหม
17 Nuvola apps kbounce.png พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
18 Nuvola apps kbouncey.png เสนาะ เทียนทอง
19 Nuvola apps kbounce.png พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
20 Nuvola apps kbounce.png สุธรรม แสงประทุม รมว. ทบวงมหาวิทยาลัย
21 Nuvola apps kbounce.png สมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี
22 Nuvola apps kbounce.png พงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว. กระทรวงยุติธรรม
23 Nuvola apps kbouncey.png พลกฤษณ์ หงษ์ทอง
24 Nuvola apps kbouncey.png บุญชู ตรีทอง
25 Nuvola apps kbounce.png ประมวล รุจนเสรี รมช. กระทรวงมหาดไทย
26 Nuvola apps kbouncey.png ไชยยศ สะสมทรัพย์
27 Nuvola apps kbounce.png ประยุทธ มหากิจศิริ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
28 Nuvola apps kbounce.png วราเทพ รัตนากร รมช. กระทรวงการคลัง
29 Nuvola apps kbounce.png ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รมช. กระทรวงแรงงานฯ
30 Nuvola apps kbouncey.png อดิศร เพียงเกษ
31 Nuvola apps kbouncey.png ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
32 Nuvola apps kbounce.png วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมช. กระทรวงคมนาคม
33 Nuvola apps kbouncey.png ปิยะณัฐ วัชราภรณ์
34 Nuvola apps kbounce.png ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ รมช. กระทรวงการคลัง
35 Nuvola apps kbouncey.png ระวี หิรัญโชติ
36 Nuvola apps kbouncey.png ชรินรัตน์ พุทธปวน
37 Nuvola apps kbouncey.png สุขุม เลาวัณย์ศิริ
38 Nuvola apps kbouncey.png วิเศษ ใจใหญ่
39 Nuvola apps kbounce.png เสริมศักดิ์ การุญ ลาออก 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
40 Nuvola apps kbounce.png ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ลาออก 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
41 Nuvola apps kbouncey.png พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์
42 Nuvola apps kbouncey.png พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
43 Nuvola apps kbounce.png ชูศักดิ์ แอกทอง ลาออก 1 กันยายน พ.ศ. 2547
44 Nuvola apps kbouncey.png วิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
45 Nuvola apps kbouncey.png สุทิน คลังแสง
46 Nuvola apps kbouncey.png สุรชัย เบ้าจรรยา
47 Nuvola apps kbouncey.png ยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล
48 Nuvola apps kbounce.png วีระชัย วีระเมธีกุล ลาออก 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
49 Nuvola apps kbouncey.png ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
50 Nuvola apps kbouncey.png ญาณเดช ทองสิมา
51 Nuvola apps kbouncey.png วิรัตน์ ตยางคนนท์
52 Nuvola apps kbouncey.png บุรินทร์ หิรัญบูรณะ
53 Nuvola apps kbouncey.png ปกิต พัฒนกุล
54 Nuvola apps kbouncey.png สฤต สันติเมทนีดล
55 Nuvola apps kbouncey.png สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
56 Nuvola apps kbouncey.png บุญถึง ผลพานิชย์
57 Nuvola apps kbouncey.png จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์
58 Nuvola apps kbouncey.png จำรัส เวียงสงค์
59 Nuvola apps kbouncey.png รุ่งเรือง พิทยศิริ
60 Nuvola apps kbouncey.png จักรพันธุ์ ยมจินดา
61 Nuvola apps kbounce.png พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ลาออก 3 เมษายน พ.ศ. 2546
62 Nuvola apps kbouncey.png สุพจน์ ฤชุพันธุ์
63 Nuvola apps kbouncey.png พลเอกรัตนะ เฉลิมแสนยากร
64 Nuvola apps kbouncey.png จตุพร เจริญเชื้อ
65 Nuvola apps kbouncey.png พินิจ จันทร์สมบูรณ์
66 Nuvola apps kbouncey.png ยงยุทธ นพเกตุ
67 Nuvola apps kbouncey.png อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
68 - สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ข้าม (รมช. กระทรวงสาธารณสุข)
69 Nuvola apps kbounce.png กันตธีร์ ศุภมงคล ลาออก 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545
70 Nuvola apps kbouncey.png นพดล อินนา
71 Nuvola apps kbounce.png การุญ จันทรางศุ ลาออก 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
72 Nuvola apps kbounce.png ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ลาออก 18 กันยายน พ.ศ. 2544
73 Nuvola apps kbouncey.png วิชิต ปลั่งศรีสกุล
74 Nuvola apps kbouncey.png พันตำรวจเอกปรีดี เจริญศิลป์
75 Nuvola apps kbouncey.png สถาพร มณีรัตน์
76 Nuvola apps kbouncey.png ภาคิน สมมิตร
77 Nuvola apps kbouncey.png พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
78 Nuvola apps kbouncey.png รักษ์ ด่านกูล
79 Nuvola apps kbouncey.png อารักษ์ ไชยริปู
80 Nuvola apps kbouncey.png มงคล สิมะโรจน์
81 Nuvola apps kbouncey.png สมพงษ์ หิริกุล
82 - รุ่งเรือง จุลชาต ข้าม (สละสิทธิ์)
83 Nuvola apps kbouncey.png ชูศักดิ์ ศิรินิล
84 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล
หมายเหตุ
 1. 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับเลื่อนแทน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 2. ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 50-71 ได้รับเลื่อนแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี และพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2544 (ยกเว้นนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ผู้สมัครลำดับที่ 68 ที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเช่นกัน)
 3. 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ได้รับเลื่อนแทนนายประยุทธ มหากิจศิริ ซึ่งถูกตัดสินตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี
 4. 24 กันยายน พ.ศ. 2544 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ได้รับเลื่อนแทนนายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544
 5. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 พันตำรวจเอกปรีดี เจริญศิลป์ ได้รับเลื่อนแทนนายประมวล รุจนเสรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 6. 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545 นายสถาพร มณีรัตน์ ได้รับเลื่อนแทนนายกันตธีร์ ศุภมงคล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545
 7. 3 เมษายน พ.ศ. 2546 นายภาคิน สมมิตร ได้รับเลื่อนแทนนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2546
 8. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ได้รับเลื่อนแทนพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายรักษ์ ด่านกูล ได้รับเลื่อนแทนนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 10. 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายอารักษ์ ไชยริปู ได้รับเลื่อนแทนวีระชัย วีระเมธีกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 11. 3 มีนาคม พ.ศ. 2547 นายมงคล สิมะโรจน์ ได้รับเลื่อนแทนนายเสริมศักดิ์ การุญ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
 12. 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นายสมพงษ์ หิริกุล ได้รับเลื่อนแทนนายการุญ จันทรางศุ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 13. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ได้รับเลื่อนแทนนายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 14. 1 กันยายน พ.ศ. 2547 พลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล ได้รับเลื่อนแทนนายชูศักดิ์ แอกทอง ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547

พรรคประชาธิปัตย์ (31)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png ชวน หลีกภัย
2 Nuvola apps kbouncey.png บัญญัติ บรรทัดฐาน
3 Nuvola apps kbouncey.png อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4 Nuvola apps kbouncey.png เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5 Nuvola apps kbouncey.png อาทิตย์ อุไรรัตน์
6 Nuvola apps kbouncey.png ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์
7 Nuvola apps kbouncey.png สุเทพ เทือกสุบรรณ
8 Nuvola apps kbouncey.png สุทัศน์ เงินหมื่น
9 Nuvola apps kbouncey.png ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
10 Nuvola apps kbouncey.png อนันต์ อนันตกูล
11 Nuvola apps kbouncey.png เอกกมล คีรีวัฒน์
12 Nuvola apps kbouncey.png มารุต บุนนาค
13 Nuvola apps kbouncey.png วิจิตร ศรีสอ้าน
14 Nuvola apps kbounce.png มหิดล จันทรางกูร ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
15 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจโทวรรณรัตน์ คชรักษ์
16 Nuvola apps kbouncey.png จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
17 Nuvola apps kbouncey.png นิพนธ์ พร้อมพันธุ์
18 Nuvola apps kbouncey.png กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
19 Nuvola apps kbouncey.png คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
20 Nuvola apps kbouncey.png สุรินทร์ พิศสุวรรณ
21 Nuvola apps kbouncey.png ไพฑูรย์ แก้วทอง
22 Nuvola apps kbounce.png อรรคพล สรสุชาติ ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
23 Nuvola apps kbouncey.png สัมพันธ์ ทองสมัคร
24 Nuvola apps kbouncey.png สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
25 Nuvola apps kbounce.png อัญชลี เทพบุตร ลาออก 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
26 Nuvola apps kbounce.png พรเสก กาญจนจารี ลาออก 4 มีนาคม พ.ศ. 2547
27 Nuvola apps kbouncey.png โพธิพงษ์ ล่ำซำ
28 Nuvola apps kbouncey.png สาวิตต์ โพธิวิหค
29 Nuvola apps kbounce.png เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
30 Nuvola apps kbouncey.png พรวุฒิ สารสิน
31 Nuvola apps kbouncey.png สรรเสริญ สมะลาภา
32 Nuvola apps kbounce.png อุทัย สุดสุข แทน อัญชลี[2], ลาออก 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547
33 - ชนิกา ตู้จินดา
34 Nuvola apps kbouncey.png คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช แทน พรเสก[3]
35 Nuvola apps kbouncey.png ผุสดี ตามไท แทน มหิดล[4]
36 Nuvola apps kbouncey.png ปรีชา สุวรรณทัต แทน อรรคพล[5]
37 Nuvola apps kbouncey.png วิชัย ตันศิริ แทน เอนก[6]
38 - พรเทพ เตชะไพบูลย์ ข้าม (ลาออกจากสมาชิกพรรค)
39 Nuvola apps kbouncey.png บุรณัชย์ สมุทรักษ์ แทน อุทัย[7]

พรรคความหวังใหม่ (8)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม
2 Nuvola apps kbounce.png วันมูหะมัดนอร์ มะทา รมว. กระทรวงคมนาคม
3 Nuvola apps kbouncey.png สุขวิช รังสิตพล
4 Nuvola apps kbouncey.png ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
5 Nuvola apps kbouncey.png ชิงชัย มงคลธรรม
6 Nuvola apps kbouncey.png นิมิตร นนทพันธาวาทย์
7 Nuvola apps kbounce.png พิเชษฐ สถิรชวาล รมช. กระทรวงอุตสาหกรรม
8 Nuvola apps kbouncey.png สุลัยมาลย์ วงศ์พานิช
9 Nuvola apps kbouncey.png สมศักดิ์ วรคามิน
10 Nuvola apps kbouncey.png ลิขิต ธีรเวคิน
11 - กระแส ชนะวงศ์ ข้าม (รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี)
12 Nuvola apps kbouncey.png พันโทหญิงฐิติยา รังสิตพล
หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2545 พรรคความหวังใหม่ ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย แต่ยังคงมีสมาชิกพรรคบางส่วนไม่เห็นด้วย จึงยังคงรักษาพรรคไว้ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ย้ายไปสังกัดพรรคต่างๆ ดังนี้

พรรคชาติพัฒนา (7)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี
2 Nuvola apps kbounce.png สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
3 Nuvola apps kbounce.png พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รมช. กระทรวงสาธารณสุข
4 Nuvola apps kbounce.png ปวีณา หงสกุล ลาออก 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
5 Nuvola apps kbouncey.png พันเอกวินัย สมพงษ์
6 Nuvola apps kbounce.png กรพจน์ อัศวินวิจิตร ลาออก 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545
7 Nuvola apps kbounce.png ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ ลาออก 14 มีนาคม พ.ศ. 2546
8 Nuvola apps kbouncey.png สุภาพ คลี่ขจาย
9 Nuvola apps kbounce.png ปานปรีย์ พหิทธานุกร ลาออก 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
10 Nuvola apps kbounce.png นงค์นาถ เตชะไพบูลย์ ลาออก 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546
11 Nuvola apps kbouncey.png สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
12 - เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ ข้าม
13 - วิชิต แย้มบุญเรือง ข้าม
14 Nuvola apps kbouncey.png ธนกร นันที
15 Nuvola apps kbouncey.png มหรรณพ เดชวิทักษ์
16 Nuvola apps kbouncey.png อัญชลี บุสสุวัณโณ
17 Nuvola apps kbouncey.png บรรจง พงศ์ศาสตร์
หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2547 พรรคชาติพัฒนา ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย

พรรคชาติไทย (6)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
2 Nuvola apps kbouncey.png พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
3 Nuvola apps kbounce.png เดช บุญ-หลง รองนายกรัฐมนตรีฯ
4 Nuvola apps kbounce.png สนธยา คุณปลื้ม รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
5 Nuvola apps kbounce.png กอบศักดิ์ ชุติกุล ลาออก 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
6 Nuvola apps kbouncey.png จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์
7 Nuvola apps kbouncey.png ชูวงศ์ ฉายะบุตร
8 Nuvola apps kbouncey.png ชัย ชิดชอบ
9 Nuvola apps kbouncey.png สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงสมาชิกภาพ
Nuvola apps kbounce.png สิ้นสุดสมาชิกภาพ
Yellow card.svg ได้รับใบเหลือง
Red card.svg ได้รับใบแดง

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน มีรายนามดังนี้[8][9][10]

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 ศิริ หวังบุญเกิด พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 กฤษฎา สัจจกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 กรรณิกา ธรรมเกษร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 3 มีนาคม 2545[11]
5 ประจวบ อึ๊งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 อิสรา สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
11 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
12 เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 ศุภมาศ อิศรภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
15 นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
16 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
17 ประมณฑ์ คุณะเกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
18 ภูวนิดา คุนผลิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
19 พิมล ศรีวิกรม์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
20 พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
21 ธวัชชัย สัจจกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
22 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
23 ศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
24 วัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
25 มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
26 วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
27 เอนก หุตังคบดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
28 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
29 ภิมุข สิมะโรจน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
30 องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
31 ปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
32 วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
33 สุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
34 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
35 สากล ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
36 สุธา ชันแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
37 แสวง ฤกษ์จรัญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 คนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สนั่น สบายเมือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย Yellow card.svg
Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครปฐม 1 ประสานต์ บุญมี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก
ประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เกษม ปานอุดมลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สมควร โอบอ้อม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 เมธี ฉัตรจินดารัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่ / เสียชีวิต
พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ลิขิต หมู่ดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พ้อง ชีวานันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สุวิมล พันธ์เจริญวรกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิทยา บุรณศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 พิทักษ์ สันติวงศ์เดชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พิษณุ พลไวย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 มยุรา มนะสิการ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สุชน ชามพูนท พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 28 เม.ย. 44[12]
เพชรบูรณ์ 1 เรวัต แสงวิจิตร พรรคไทยรักไทย Red card.svg
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคไทยรักไทย Red card.svg
จรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
7 ไพศาล จันทรภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 ณัฐพล เกียรติวินัยสกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 พงษ์ศักดิ์ วรปัญญา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 อำนวย คลังผา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นิยม วรปัญญา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเสริฐ เด่นนภาลัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ประชา ประสพดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เรวดี รัศมิทัต พรรคมหาชน Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
สระบุรี 1 เงิน บุญสุภา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ยงยศ อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วีระพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พายัพ ปั้นเกตุ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 อนงค์วรรณ เทพสุทิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
4 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุพรรณบุรี 1 วราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย Yellow card.svg
ประแสง มงคลศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นพดล พลเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
6 ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 บัวสอน ประชามอญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วิทยา ทรงคำ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 พรชัย อรรถปรียางกูร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นพคุณ รัฐผไท พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 สุรพล เกียรติไชยากร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ผณินทรา ภัคเกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 ยงยุทธ สุวภาพ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 สันติ ตันสุหัช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 อรุณี ชำนาญยา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เกรียงไกร ไชยมงคล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ทศพร เสรีรักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สมบูรณ์ ไพรวัลย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 จินดา วงศ์สวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วาสิต พยัคฆบุตร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ลำพูน 1 อาภาภรณ์ พุทธปวน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สงวน พงษ์มณี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 กฤษณา สีหลักษณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ศรัณย์ ศรัณย์เกตุ พรรคไทยรักไทย Red card.svg
วารุจ ศิริวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
3 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สุขุมพงศ์ โง่นคำ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อรดี สุทธศรี พรรคชาติไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
5 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ขอนแก่น 1 จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 ภูมิ สาระผล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
7 สุชาย ศรีสุรพล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
9 อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
10 พงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคชาติพัฒนา Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
พงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
11 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ชัยภูมิ 1 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคชาติพัฒนา Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 ชวลิต มหาจันทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
5 ชัยยุทธ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย Red card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ศรคม ฦาชา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
6 เจริญ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
นครพนม 1 ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคความหวังใหม่ Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ Red card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล พรรคมหาชน Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 มงคล บุพศิริ พรรคความหวังใหม่ Red card.svg
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
4 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่ Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
5 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
นครราชสีมา 1 เทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
3 ประวิช รัตนเพียร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
4 ประทีป กรีฑาเวช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
5 พิชญ์สินี มุ่งฝากกลาง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 วัชรา ณ วังขนาย พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
7 ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
8 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
10 สุพร อัตถาวงศ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
11 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
12 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรคชาติพัฒนา Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
15 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคชาติพัฒนา Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
16 สมศักดิ์ โสมกลาง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
17 พงษ์พิช รุ่งเป้า พรรคชาติพัฒนา Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
บุรีรัมย์ 1 ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคชาติไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 กรุณา ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สุรศักดิ์ นาคดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
6 โสภณ ซารัมย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ประกิจ พลเดช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 โสภณ เพชรสว่าง พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
9 ขจรธน จุดโต พรรคเสรีธรรม Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
10 ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 ทองหล่อ พลโคตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
3 ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 กุสุมาลวตี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 กริช กงเพชร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
2 ลาวัลย์ ตันติกุลพงศ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ยโสธร 1 สุทธิชัย จันทร์อารักษ์ พรรคความหวังใหม่ Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
2 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคความหวังใหม่ Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
3 วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 วิสันต์ เดชเสน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ร้อยเอ็ด 1 สานิต ว่องสัธนพงษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
2 เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคไทยรักไทย Red card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
บุญเติม จันทะวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคถิ่นไทย
3 ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 เอกภาพ พลซื่อ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
5 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นิสิต สินธุไพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
7 กิตติ สมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ศักดา คงเพชร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 เวียง วรเชษฐ์ พรรคความหวังใหม่ Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
เลย 1 ทศพล สังขทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ธนเทพ ทิมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเสรีธรรม Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
4 สุวิชญ์ โยทองยศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่ Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่ / เสียชีวิต
ธเนศ เครือรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 พิทยา บุญเฉลียว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png นับคะแนนใหม่
จำนงค์ โพธิสาโร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
อมรเทพ สมหมาย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
6 พันตำรวจเอกทิน วงศ์ปลั่ง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 มาลินี อินฉัตร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
8 มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 ผ่องศรี แซ่จึง พรรคชาติไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 เฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
3 นริศร ทองธิราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สาคร พรหมภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
5 พงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 เสรี สาระนันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 เกษม อุประ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
สุรินทร์ 1 ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ธีรโชต กองทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ฟาริดา สุไลมาน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ธีระชัย เตียวเจริญโสภา พรรคไทยรักไทย Red card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ประภาส วีระเสถียร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
นัฐมล สมบูรณ์เทอดธนา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 ประดุจ มั่นหมาย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ศุภรักษ์ ควรหา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 สมศักดิ์ เจริญพันธ์ พรรคชาติไทย Red card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
มานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
8 เสกสรร แสนภูมิ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 เทวฤทธิ์ นิกรเทศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ธรรมนูญ เจริญดี พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
สงกรานต์ คำพิไสย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
6 นิพนธ์ คนขยัน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยา พรหมา พรรคเสรีธรรม Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
3 วิชัย สามิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 อรรถพล สนิทวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
4 ธีระยุทธ วานิชชัง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 ทองดี มนิสสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 ต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
9 ธราพงษ์ สีลาวงษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
10 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคเสรีธรรม
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 สมบัติ รัตโน พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 สุพล ฟองงาม พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 สิทธิชัย โควสุรัตน์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
7 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
ศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทย Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
Red card.svg เลือกตั้งใหม่
วิทยา บันทุปา พรรคมหาชน Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
11 ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
2 ไพศาล จันทวารา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 สุวรรณ กู้สุจริต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ พรรคความหวังใหม่ Red card.svg ได้รับใบเหลืองก่อนการเปิดประชุมสภาฯ
อรรถพล มามะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นัจมุดดีน อูมา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
4 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่ Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สมมารถ เจ๊ะนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 มุข สุไลมาน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 สุวิทย์ เสงี่ยมกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
3 บูราฮานูดิน อุเซ็ง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
วิรัตน์ กัลยาศิริ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 โกเมศ ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 คมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 อนันต์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
3 สุชาติ ตันเจริญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
4 วุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 อิทธิพล คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 ชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 บุญส่ง ไข่เกษ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 สุนทร วิลาวัลย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
คงกฤช หงษ์วิไล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
3 วรวุฒิ ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สิน กุมภะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 วิทยา เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 สันทัด จีนาภักดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เรวัต สิรินุกุล พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544[13] / ย้ายมาจากพรรคความหวังใหม่
ตาก 1 ธนญ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยตำรวจเอกพเยาว์ พูลธรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ธานี ยี่สาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 อภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 กอบกุล นพอมรบดี พรรคชาติพัฒนา Yellow card.svg
พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคชาติพัฒนา
2 วิวัฒน์ นิติกาญจนา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ประไพพรรณ เส็งประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 วิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

คณะกรรมาธิการ[แก้]

ฉายารัฐสภา[แก้]

2544[14]
ตำแหน่ง ชื่อสมาชิกรัฐสภา
ดาวเด่น ศิริโชค โสภา
ดาวดับ เฉลิม อยู่บำรุง
ฉายาสภาผู้แทนราษฎร สภาอาชีพเสริม
ผู้นำฝ่ายค้าน มีดโกนวัยทอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ดับเบิ้ลสแตนดาร์ด
เหตุการณ์แห่งปี การท้าชกข้ามสภาระหว่าง สว. และ สส.
คู่กัดแห่งปี ชวน หลีกภัย - ทักษิณ ชินวัตร
วาทะแห่งปี จำนวนไม่สำคัญ ขึ้นอยู่กับสามัญสำนึก

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 2. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 3. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 4. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 5. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 6. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 7. ประกาศการแต่งตั้งผู้แทน
 8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (1)
 9. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (2)
 10. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (3)
 11. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง
 12. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง (นายจุติ ไกรฤกษ์)
 13. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 14. "OneDrive". onedrive.live.com.