สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21 (6 มกราคม พ.ศ. 2544 - 5 มกราคม พ.ศ. 2548) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 มีสมาชิกจำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้ง 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

21st Thailand House of Representatives composition (Partylist).svg 21st Thailand House of Representatives composition (Constituency).svg 21st Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไทยรักไทย 60 28 55 35 121 6 14 7 326
ประชาธิปัตย์ 32 9 15 5 5 48 4 12 130
ชาติไทย 6 - 16 - 10 - 7 - 39
ราษฎร - - 1 - 1 - - - 2
ความหวังใหม่ 1 - - - - - - - 1
มวลชน 1 - - - - - - - 1
กิจสังคม - - - - 1 - - - 1
รวม 100 37 87 40 138 54 25 19 500

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ได้รับการเลือกตั้ง Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้[1]

พรรคไทยรักไทย (48)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
2 Nuvola apps kbounce.png ร้อยตำรวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รมว. กระทรวงมหาดไทย
3 Nuvola apps kbounce.png นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมว. กระทรวงการคลัง
4 Nuvola apps kbouncey.png นายอุทัย พิมพ์ใจชน
5 Nuvola apps kbounce.png นายอดิศัย โพธารามิก รมว. กระทรวงพาณิชย์
6 Nuvola apps kbounce.png นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข
7 Nuvola apps kbounce.png นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี
8 Nuvola apps kbounce.png นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี
9 Nuvola apps kbounce.png นายปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี
10 Nuvola apps kbounce.png นายประชา มาลีนนท์ รมช. กระทรวงคมนาคม
11 Nuvola apps kbounce.png นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมว. กระทรวงการต่างประเทศ
12 Nuvola apps kbounce.png นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม
13 Nuvola apps kbounce.png นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รมช. กระทรวงมหาดไทย
14 Nuvola apps kbounce.png นายจำลอง ครุฑขุนทด รมช. กระทรวงศึกษาธิการ
15 Nuvola apps kbounce.png นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
16 Nuvola apps kbounce.png พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช. กระทรวงกลาโหม
17 Nuvola apps kbounce.png พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
18 Nuvola apps kbouncey.png นายเสนาะ เทียนทอง
19 Nuvola apps kbounce.png พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
20 Nuvola apps kbounce.png นายสุธรรม แสงประทุม รมว. ทบวงมหาวิทยาลัย
21 Nuvola apps kbounce.png นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี
22 Nuvola apps kbounce.png นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว. กระทรวงยุติธรรม
23 Nuvola apps kbouncey.png นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง
24 Nuvola apps kbouncey.png นายบุญชู ตรีทอง
25 Nuvola apps kbounce.png นายประมวล รุจนเสรี รมช. กระทรวงมหาดไทย
26 Nuvola apps kbouncey.png นายไชยยศ สะสมทรัพย์
27 Nuvola apps kbounce.png นายประยุทธ มหากิจศิริ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
28 Nuvola apps kbounce.png นายวราเทพ รัตนากร รมช. กระทรวงการคลัง
29 Nuvola apps kbounce.png นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รมช. กระทรวงแรงงานฯ
30 Nuvola apps kbouncey.png นายอดิศร เพียงเกษ
31 Nuvola apps kbouncey.png นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
32 Nuvola apps kbounce.png นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมช. กระทรวงคมนาคม
33 Nuvola apps kbouncey.png นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์
34 Nuvola apps kbounce.png ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ รมช. กระทรวงการคลัง
35 Nuvola apps kbouncey.png นายระวี หิรัญโชติ
36 Nuvola apps kbouncey.png นางสาวชรินรัตน์ พุทธปวน
37 Nuvola apps kbouncey.png นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ
38 Nuvola apps kbouncey.png นายวิเศษ ใจใหญ่
39 Nuvola apps kbounce.png นายเสริมศักดิ์ การุญ ลาออก 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
40 Nuvola apps kbounce.png นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ลาออก 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
41 Nuvola apps kbouncey.png นายพิชาญ พิบูลย์วัฒนวงศ์
42 Nuvola apps kbouncey.png นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
43 Nuvola apps kbounce.png นายชูศักดิ์ แอกทอง ลาออก 1 กันยายน พ.ศ. 2547
44 Nuvola apps kbouncey.png นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
45 Nuvola apps kbouncey.png นายสุทิน คลังแสง
46 Nuvola apps kbouncey.png นายสุรชัย เบ้าจรรยา
47 Nuvola apps kbouncey.png นางยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล
48 Nuvola apps kbounce.png นายวีระชัย วีระเมธีกุล ลาออก 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
49 Nuvola apps kbouncey.png นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
50 Nuvola apps kbouncey.png นายญาณเดช ทองสิมา
51 Nuvola apps kbouncey.png นายวิรัตน์ ตยางคนนท์
52 Nuvola apps kbouncey.png นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ
53 Nuvola apps kbouncey.png นายปกิต พัฒนกุล
54 Nuvola apps kbouncey.png นายสฤต สันติเมทนีดล
55 Nuvola apps kbouncey.png นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ
56 Nuvola apps kbouncey.png นายบุญถึง ผลพานิชย์
57 Nuvola apps kbouncey.png จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์
58 Nuvola apps kbouncey.png นายจำรัส เวียงสงค์
59 Nuvola apps kbouncey.png นายรุ่งเรือง พิทยศิริ
60 Nuvola apps kbouncey.png นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
61 Nuvola apps kbounce.png นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ลาออก 3 เมษายน พ.ศ. 2546
62 Nuvola apps kbouncey.png นายสุพจน์ ฤชุพันธุ์
63 Nuvola apps kbouncey.png พลเอกรัตนะ เฉลิมแสนยากร
64 Nuvola apps kbouncey.png นายจตุพร เจริญเชื้อ
65 Nuvola apps kbouncey.png นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
66 Nuvola apps kbouncey.png นายยงยุทธ นพเกตุ
67 Nuvola apps kbouncey.png นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
68 - นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ข้าม (รมช. กระทรวงสาธารณสุข)
69 Nuvola apps kbounce.png นายกันตธีร์ ศุภมงคล ลาออก 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545
70 Nuvola apps kbouncey.png นายนพดล อินนา
71 Nuvola apps kbounce.png นายการุญ จันทรางศุ ลาออก 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
72 Nuvola apps kbounce.png นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ลาออก 18 กันยายน พ.ศ. 2544
73 Nuvola apps kbouncey.png นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล
74 Nuvola apps kbouncey.png พันตำรวจเอกปรีดี เจริญศิลป์
75 Nuvola apps kbouncey.png นายสถาพร มณีรัตน์
76 Nuvola apps kbouncey.png นายภาคิน สมมิตร
77 Nuvola apps kbouncey.png นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
78 Nuvola apps kbouncey.png นายรักษ์ ด่านกูล
79 Nuvola apps kbouncey.png นายอารักษ์ ไชยริปู
80 Nuvola apps kbouncey.png นายมงคล สิมะโรจน์
81 Nuvola apps kbouncey.png นายสมพงษ์ หิริกุล
82 - นายรุ่งเรือง จุลชาต ข้าม (สละสิทธิ์)
83 Nuvola apps kbouncey.png นายชูศักดิ์ ศิรินิล
84 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล
หมายเหตุ
 1. 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับเลื่อนแทน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 2. ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 50-71 ได้รับเลื่อนแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี และพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2544 (ยกเว้นนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ผู้สมัครลำดับที่ 68 ที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเช่นกัน)
 3. 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ได้รับเลื่อนแทนนายประยุทธ มหากิจศิริ ซึ่งถูกตัดสินตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี
 4. 24 กันยายน พ.ศ. 2544 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ได้รับเลื่อนแทนนายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544
 5. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 พันตำรวจเอกปรีดี เจริญศิลป์ ได้รับเลื่อนแทนนายประมวล รุจนเสรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 6. 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545 นายสถาพร มณีรัตน์ ได้รับเลื่อนแทนนายกันตธีร์ ศุภมงคล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545
 7. 3 เมษายน พ.ศ. 2546 นายภาคิน สมมิตร ได้รับเลื่อนแทนนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2546
 8. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ได้รับเลื่อนแทนพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายรักษ์ ด่านกูล ได้รับเลื่อนแทนนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 10. 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายอารักษ์ ไชยริปู ได้รับเลื่อนแทนวีระชัย วีระเมธีกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 11. 3 มีนาคม พ.ศ. 2547 นายมงคล สิมะโรจน์ ได้รับเลื่อนแทนนายเสริมศักดิ์ การุญ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
 12. 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นายสมพงษ์ หิริกุล ได้รับเลื่อนแทนนายการุญ จันทรางศุ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 13. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ได้รับเลื่อนแทนนายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 14. 1 กันยายน พ.ศ. 2547 พลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล ได้รับเลื่อนแทนนายชูศักดิ์ แอกทอง ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547

พรรคประชาธิปัตย์ (31)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png นายชวน หลีกภัย
2 Nuvola apps kbouncey.png นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
3 Nuvola apps kbouncey.png นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4 Nuvola apps kbouncey.png นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5 Nuvola apps kbouncey.png นายอาทิตย์ อุไรรัตน์
6 Nuvola apps kbouncey.png นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์
7 Nuvola apps kbouncey.png นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
8 Nuvola apps kbouncey.png นายสุทัศน์ เงินหมื่น
9 Nuvola apps kbouncey.png นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
10 Nuvola apps kbouncey.png นายอนันต์ อนันตกูล
11 Nuvola apps kbouncey.png นายเอกกมล คีรีวัฒน์
12 Nuvola apps kbouncey.png นายมารุต บุนนาค
13 Nuvola apps kbouncey.png นายวิจิตร ศรีสอ้าน
14 Nuvola apps kbounce.png นายมหิดล จันทรางกูร ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
15 Nuvola apps kbouncey.png พลตำรวจโทวรรณรัตน์ คชรักษ์
16 Nuvola apps kbouncey.png นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
17 Nuvola apps kbouncey.png นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์
18 Nuvola apps kbouncey.png นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
19 Nuvola apps kbouncey.png คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
20 Nuvola apps kbouncey.png นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
21 Nuvola apps kbouncey.png นายไพฑูรย์ แก้วทอง
22 Nuvola apps kbounce.png นายอรรคพล สรสุชาติ ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
23 Nuvola apps kbouncey.png นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
24 Nuvola apps kbouncey.png นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
25 Nuvola apps kbounce.png นางอัญชลี เทพบุตร ลาออก 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
26 Nuvola apps kbounce.png นายพรเสก กาญจนจารี ลาออก 4 มีนาคม พ.ศ. 2547
27 Nuvola apps kbouncey.png นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
28 Nuvola apps kbouncey.png นายสาวิตต์ โพธิวิหค
29 Nuvola apps kbounce.png นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
30 Nuvola apps kbouncey.png นายพรวุฒิ สารสิน
31 Nuvola apps kbouncey.png นายสรรเสริญ สมะลาภา
32 Nuvola apps kbounce.png นายอุทัย สุดสุข ลาออก 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547
33 Nuvola apps kbouncey.png นางชนิกา ตู้จินดา
34 Nuvola apps kbouncey.png คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
35 Nuvola apps kbouncey.png นางผุสดี ตามไท
36 Nuvola apps kbouncey.png นายปรีชา สุวรรณทัต
37 Nuvola apps kbouncey.png นายวิชัย ตันศิริ
38 - นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ ข้าม (ลาออกจากสมาชิกพรรค)
39 Nuvola apps kbouncey.png นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์

พรรคความหวังใหม่ (8)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม
2 Nuvola apps kbounce.png นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รมว. กระทรวงคมนาคม
3 Nuvola apps kbouncey.png นายสุขวิช รังสิตพล
4 Nuvola apps kbouncey.png ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
5 Nuvola apps kbouncey.png นายชิงชัย มงคลธรรม
6 Nuvola apps kbouncey.png นายนิมิตร นนทพันธาวาทย์
7 Nuvola apps kbounce.png นายพิเชษฐ สถิรชวาล รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม
8 Nuvola apps kbouncey.png นายสุลัยมาลย์ วงศ์พานิช
9 Nuvola apps kbouncey.png นายสมศักดิ์ วรคามิน
10 Nuvola apps kbouncey.png นายลิขิต ธีรเวคิน
11 - นายกระแส ชนะวงศ์ ข้าม (รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี)
12 Nuvola apps kbouncey.png พันโทหญิงฐิติยา รังสิตพล
หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2545 พรรคความหวังใหม่ ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย แต่ยังคงมีสมาชิกพรรคบางส่วนไม่เห็นด้วย จึงยังคงรักษาพรรคไว้ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ย้ายไปสังกัดพรรคต่างๆ ดังนี้

พรรคชาติพัฒนา (7)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbounce.png นายกร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี
2 Nuvola apps kbounce.png นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
3 Nuvola apps kbounce.png พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รมช. กระทรวงสาธารณสุข
4 Nuvola apps kbounce.png นางปวีณา หงสกุล ลาออก 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
5 Nuvola apps kbouncey.png พันเอกวินัย สมพงษ์
6 Nuvola apps kbounce.png นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ลาออก 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545
7 Nuvola apps kbounce.png ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ ลาออก 14 มีนาคม พ.ศ. 2546
8 Nuvola apps kbouncey.png นายสุภาพ คลี่ขจาย
9 Nuvola apps kbounce.png นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ลาออก 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
10 Nuvola apps kbounce.png นางนงค์นาถ เตชะไพบูลย์ ลาออก 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546
11 Nuvola apps kbouncey.png นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
12 - นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ ข้าม
13 - นายวิชิต แย้มบุญเรือง ข้าม
14 Nuvola apps kbouncey.png นายธนกร นันที
15 Nuvola apps kbouncey.png นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
16 Nuvola apps kbouncey.png นางอัญชลี บุสสุวัณโณ
17 Nuvola apps kbouncey.png นายบรรจง พงศ์ศาสตร์
หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2547 พรรคชาติพัฒนา ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย

พรรคชาติไทย (6)[แก้]

# รายนาม เพิ่มเติม
1 Nuvola apps kbouncey.png หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
2 Nuvola apps kbouncey.png พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
3 Nuvola apps kbounce.png นายเดช บุญ-หลง รองนายกรัฐมนตรีฯ
4 Nuvola apps kbounce.png นายสนธยา คุณปลื้ม รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
5 Nuvola apps kbounce.png นายกอบศักดิ์ ชุติกุล ลาออก 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
6 Nuvola apps kbouncey.png นางสาวจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์
7 Nuvola apps kbouncey.png นายชูวงศ์ ฉายะบุตร
8 Nuvola apps kbouncey.png นายชัย ชิดชอบ
9 Nuvola apps kbouncey.png นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงสมาชิกภาพ
Nuvola apps kbounce.png สิ้นสุดสมาชิกภาพ
Yellow card.svg ได้รับใบเหลือง
Red card.svg ได้รับใบแดง

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน มีรายนามดังนี้[2][3][4]

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นายศิริ หวังบุญเกิด พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายกฤษฎา สัจจกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นางกรรณิกา ธรรมเกษร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 3 มีนาคม 2545[5]
5 นายประจวบ อึ๊งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นายเจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 นายสมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายอิสรา สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
11 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
12 นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
15 นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
16 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
17 นายประมณฑ์ คุณะเกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
18 นางสาวภูวนิดา คุนผลิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
19 นายพิมล ศรีวิกรม์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
20 นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
21 นายธวัชชัย สัจจกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
22 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
23 นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
24 นายวัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
25 นายมงคล กิมสูนจันทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
26 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
27 นายเอนก หุตังคบดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
28 นายปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
29 นายภิมุข สิมะโรจน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
30 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
31 นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
32 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
33 นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
34 นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
35 นายสากล ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
36 นายสุธา ชันแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
37 นายแสวง ฤกษ์จรัญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสนั่น สบายเมือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายอนุชา นาคาศัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย Yellow card.svg
Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครปฐม 1 นายประสานต์ บุญมี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายพรศักดิ์ เปี่ยมคล้า พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbounce.png ลาออก
นายประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายไชยา สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเกษม ปานอุดมลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมควร โอบอ้อม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสัญชัย วงษ์สุนทร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายเมธี ฉัตรจินดารัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายนิโรธ สุนทรเลขา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นายอุดมเดช รัตนเสถียร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางพิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายสำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคชาติพัฒนา Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่/เสียชีวิต
นางพิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายลิขิต หมู่ดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพ้อง ชีวานันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางสาวสุวิมล พันธ์เจริญวรกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิทยา บุรณศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายพิทักษ์ สันติวงศ์เดชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพิษณุ พลไวย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางมยุรา มนะสิการ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุชน ชามพูนท พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายนคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายวีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายจุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 28 เม.ย. 44[6]
เพชรบูรณ์ 1 นายเรวัต แสงวิจิตร พรรคไทยรักไทย Red card.svg
นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคไทยรักไทย Red card.svg
นายจรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายแก้ว บัวสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายไพศาล จันทรภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพงษ์ศักดิ์ วรปัญญา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายกมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายอำนวย คลังผา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายนิยม วรปัญญา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประเสริฐ เด่นนภาลัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประชา ประสพดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายจิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นางสลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นางสาวเรวดี รัศมิทัต พรรคราษฎร Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สมุทรสงคราม 1 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายเอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 นายเงิน บุญสุภา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายยงยศ อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวีระพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพายัพ ปั้นเกตุ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สุพรรณบุรี 1 นายวราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายจองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 นายธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย Yellow card.svg
นายประแสง มงคลศิริ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายนพดล พลเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายสามารถ แก้วมีชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
6 นายยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายอิทธิเดช แก้วหลวง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายบัวสอน ประชามอญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิทยา ทรงคำ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 นายพรชัย อรรถปรียางกูร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายนพคุณ รัฐผไท พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายสุรพล เกียรติไชยากร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นางผณินทรา ภัคเกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายยงยุทธ สุวภาพ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 นายสันติ ตันสุหัช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายคำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 นางสาวอรุณี ชำนาญยา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเกรียงไกร ไชยมงคล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายทศพร เสรีรักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 นายปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมบูรณ์ ไพรวัลย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายจินดา วงศ์สวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวาสิต พยัคฆบุตร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายพินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ลำพูน 1 นางสาวอาภาภรณ์ พุทธปวน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสงวน พงษ์มณี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายศรัณย์ ศรัณย์เกตุ พรรคไทยรักไทย Red card.svg
นายวารุจ ศิริวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวอรดี สุทธศรี พรรคชาติไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายพีระเพชร ศิริกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นางสาวบุญรื่น ศรีธเรศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายประเสริฐ บุญเรือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 นายภูมิ สาระผล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
7 นายสุชาย ศรีสุรพล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
10 นายพงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคชาติพัฒนา Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
นายพงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
11 นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายชวลิต มหาจันทร์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายชัยยุทธ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย Red card.svg
นายศรคม ฦาชา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
6 นายเจริญ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่ Red card.svg
นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล พรรคราษฎร Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายมงคล บุพศิริ พรรคไทยรักไทย Red card.svg
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 นายศุภชัย โพธิ์สุ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประวิช รัตนเพียร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายประทีป กรีฑาเวช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นางพิชญ์สินี มุ่งฝากกลาง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายวัชรา ณ วังขนาย พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
7 นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
8 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
10 นายสุพร อัตถาวงศ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
11 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
12 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
13 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
14 นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
15 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
16 นายสมศักดิ์ โสมกลาง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
17 นายพงษ์พิช รุ่งเป้า พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
บุรีรัมย์ 1 นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคชาติไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นางกรุณา ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุรศักดิ์ นาคดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
6 นายโสภณ ซารัมย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายประกิจ พลเดช พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายโสภณ เพชรสว่าง พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
9 นายขจรธน จุดโต พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
10 นายทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายทองหล่อ พลโคตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายสุชาติ ศรีสังข์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายกริช กงเพชร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
มุกดาหาร 1 นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางลาวัลย์ ตันติกุลพงศ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ยโสธร 1 นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายรณฤทธิชัย คานเขต พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายวิสันต์ เดชเสน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายสานิต ว่องสัธนพงษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคไทยรักไทย Red card.svg
นายบุญเติม จันทะวัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายเอกภาพ พลซื่อ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายนิสิต สินธุไพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายศักดา คงเพชร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายเวียง วรเชษฐ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
เลย 1 นายทศพล สังขทรัพย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธนเทพ ทิมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายสุวิชญ์ โยทองยศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นายบุญชง วีสมหมาย พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่ / เสียชีวิต
นายธเนศ เครือรัตน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายพิทยา บุญเฉลียว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png นับคะแนนใหม่
นายจำนงค์ โพธิสาโร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายอมรเทพ สมหมาย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
6 พันตำรวจเอกทิน วงศ์ปลั่ง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นางสาวมาลินี อินฉัตร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
8 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นางผ่องศรี แซ่จึง พรรคชาติไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สกลนคร 1 นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายเฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายนริศร ทองธิราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสาคร พรหมภักดี พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายเสรี สาระนันท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายเกษม อุประ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธีรโชต กองทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางฟาริดา สุไลมาน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายธีระชัย เตียวเจริญโสภา พรรคไทยรักไทย Red card.svg
นายประภาส วีระเสถียร พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
นางนัฐมล สมบูรณ์เทอดธนา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 นายประดุจ มั่นหมาย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายศุภรักษ์ ควรหา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายสมศักดิ์ เจริญพันธ์ พรรคชาติไทย Red card.svg
นายมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
8 นายเสกสรร แสนภูมิ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเอกธนัช อินทร์รอด พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายธรรมนูญ เจริญดี พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายสงกรานต์ คำพิไสย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
6 นายนิพนธ์ คนขยัน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
หนองบัวลำภู 1 นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไชยา พรหมา พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายวิชัย สามิตร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นายศราวุธ เพชรพนมพร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอรรถพล สนิทวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายธีระยุทธ วานิชชัง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายทองดี มนิสสาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายธีระชัย แสนแก้ว พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายธราพงษ์ สีลาวงษ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายสมบัติ รัตโน พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายวิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุพล ฟองงาม พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
7 นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทย Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
Red card.svg เลือกตั้งใหม่
นายวิทยา บันทุปา พรรคราษฎร Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
11 นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
อำนาจเจริญ 1 นายธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไพศาล จันทวารา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายอาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายสุวรรณ กู้สุจริต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายมาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นายประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นายอภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 นายวิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นางพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ พรรคความหวังใหม่ Red card.svg
นายอรรถพล มามะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายนัจมุดดีน อูมา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ปัตตานี 1 นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมมารถ เจ๊ะนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายมุข สุไลมาน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายนริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นายสุวิทย์ เสงี่ยมกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไพศาล ยิ่งสมาน พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายวิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายเจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก
นายวิรัตน์ กัลยาศิริ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายวินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายนิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นายศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายโกเมศ ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายเชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายสินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นางนิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นางคมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายอนันต์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุชาติ ตันเจริญ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายสง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายอิทธิพล คุณปลื้ม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 นายชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายบุญส่ง ไข่เกษ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายสุนทร วิลาวัลย์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
นายคงกฤช หงษ์วิไล พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
3 นายวรวุฒิ ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายสาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสิน กุมภะ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระแก้ว 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางสาวตรีนุช เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวิทยา เทียนทอง พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายสันทัด จีนาภักดิ์ พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเรวัต สิรินุกุล พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
4 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
5 นายประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์ Yellow card.svg
Yellow card.svg เลือกตั้งใหม่
พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544[7]
ตาก 1 นายธนญ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยตำรวจเอกพเยาว์ พูลธรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายอลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธานี ยี่สาร พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นางกอบกุล นพอมรบดี พรรคไทยรักไทย Yellow card.svg
Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นางประไพพรรณ เส็งประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคไทยรักไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายอุทัย พิมพ์ใจชน
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 นายบุญชง วีสมหมาย (ลาออก พ.ศ. 2545) นายสุชาติ ตันเจริญ ได้รับแต่งตั้งแทน
ผู้นำฝ่ายค้าน นายชวน หลีกภัย (ลาออก พ.ศ. 2546) นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ได้รับแต่งตั้งแทน

ประธานคณะกรรมาธิการ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (1)
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (2)
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (3)
 5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง
 6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง (นายจุติ ไกรฤกษ์)
 7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง