สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10 (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 219 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 โดยมาจากการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลถนอม กิตติขจร เข้ายึดอำนาจตัวเอง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
สหประชาไทย - - 27 7 19 10 6 5 74
ไม่สังกัดพรรค - - 13 4 26 8 2 3 56
ประชาธิปัตย์ 15 6 4 11 8 9 2 - 55
อิสระ - - 4 3 7 - 2 1 17
แนวประชาธิปไตย - - - 1 7 1 - - 9
แนวร่วม-เศรษฐกร - - - - 4 - - - 4
ประชาชน - - - - 2 - - - 2
สัมมาชีพ-ช่วยชาวนา - - 1 - - - - - 1
เสรีประชาธิปไตย - - - - 1 - - - 1
รวม 15 6 49 26 74 28 12 9 219

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม บุญศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโทประชา บูรณธนิต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางศิระ ปัทมาคม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอกเสนาะ รักธรรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอกผัน เปรมมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทบุศรินทร์ ภักดีกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี พลเรือเอกสวัสดิ์ ภูติอนันต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชาย สัจจะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอกหลวงชลธารพฤฒิไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร นายเกษม จงสวัสดิ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ ชูพินิจ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายทินกร ปรีชพันธ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbounce.png ศาลให้พ้นจากสมาชิกภาพ
นายเกรียงศักดิ์ สุขสว่าง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครนายก พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม นายอาณัติ กระสินธุ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายล้วน เวกชาลิกานน พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา Nuvola apps kbouncey.png
นายเสรี จีระพันธุ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ นายสวัสดิ์ คำประกอบ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกวิชัย ฉายประเสริฐ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชัย มากคุณ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี นายเติม ทับทิมทอง พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี นายลำภู สงวนสัตย์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสนอง กฤษณะเศรณี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา นายประเสริฐ บุญสม พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอดินาท ควรพจน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายเผอิญ ศรีภูธร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร เรือตรีพายัพ ผะอบเหล็ก พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเจตน์ จันทร์ศรีวงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก นายโกศล ไกรฤกษ์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชน ชามพูนท พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญจะ เกสรทอง พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี นายบุญเจริญ ปิยะสุวรรณ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเสรี แพทย์ศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญช่วย มาประเสริฐ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ นายบุญถม เย็นมะโนช พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทิน กลับเจริญ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม นายเทพ สุวงศ์สินธุ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร นายสุรินทร์ เทพกาญจนา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี นายถวิล จันทรวิทัน พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางพูลศรี สุดบรรทัด ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี นายเพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย นายบุญธรรม ชุมดวง พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุข แสนโกศิก พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายทัศนัย แสนโกศิก Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสำรวย ธรรมสุนทรา พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี นายสุจิตต์ ศิลาเจริญ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายทองหยด จิตตะวีระ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิภาศ อินสว่าง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง นายวิรัตต์ ศุขะพันธุ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี นายศิริ ทุ่งทอง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเรือง กิจกล่ำศวล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอินทร์หล่อ สรรพศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายขวัญชัย สาระกิจ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญสวัสดิ์ ดวงใจเอกราช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายแถม นุชเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ นายไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเลิศ ชินวัตร พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
นายวรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
น่าน นายสมบูรณ์ บัณฑิต พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมชาย โลหะโชติ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ นายผจญ ผาทอง พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธรรม สายศร พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน นายก้าน รัตนสาขา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง นายไพฑูรย์ เครือแก้ว พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสริม จินาสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน นายบุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสันติ์ เทพมณี พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ นายเสริม โลกเลื่อง พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ นายสุปัน พูลพัฒน์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
นายขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
นางสมพงษ์ อยู่หุ่น พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น นายแคล้ว นรปติ พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายมีเดช วรสีหะ พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายสนั่น ธีระศรีโชติ พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายวิญญู เสนาวงษ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายเลิศสิน หงษ์แสงไทย พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธน ชื่นสมจิตต์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสว่าง ตราชู พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ นายบุญเกิด หิรัญคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ ประจันนวล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเชาว์ ชัยวิรัตนะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายวิฑูร เลิศสุคนธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม นายจำนงค์ ศรีวรขาน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายแสวง ธวัชวะชุม พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชวน กิตติศรีวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไขแสง สุกใส พรรคประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา นายประภาส อินทรกำแหง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุวรรณ ธนกัญญา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พลโทเฉลิม อินทะกนก ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสว่าง อุณาพรหม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายประยงค์ ชาตะวราหะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายวิมพ์ วิมลมาศ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายน้อย ทินราช พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพล เกยุราพันธุ์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ นายบุญเยี่ยม โสภณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสวัสดิ์ คชเสนี พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชัย ชิดชอบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทกมล อัตนโถ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม นายบุญช่วย อัตถากร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเกียรติ นาคะพงษ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายอายุทธ ฝ่ายคุณวงศ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายดิลก บุญเสริม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด นายสมบูรณ์ ทวีวัฒน์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศเอกสมบูรณ์ ไพรินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสมอ อัครปรีดี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
นายชวินทร์ สระคำ พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เลย นายประชา บุณยเนตร พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
นายสะดวก เชื้อบุญมี พรรคประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ นายนิสิต เวทย์ศิริยานันท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสง่า วัชราภรณ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นางสุมนา นิตยสุทธิ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายไพบูลย์ มัฆวิมาลย์ พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุจินต์ เชาว์วิศิษฐ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร นายโบแดง จันตะเสน พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประชา ตงศิริ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสถาปน์ ศิริขันธ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ นายสิน ดุสิตสิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายญาติ ไหวดี พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจำนงค์ แก้วปลั่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชวาล วรรณศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย นายชื่น ระวิวรรณ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายขันธ์ สีหอำไพ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี นายแสวง พิบูลย์สราวุธ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายญวง เอี่ยมศิลา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสกรรจ์ สามเสน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสะไกร สามเสน พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิวัฒน์ อินทรอุดม พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี นายเสรี สุชาตะประคัลภ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายฟอง สิทธิธรรม พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายทองมาก จันทะลือ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายยิ่ง สิทธิธรรม พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมนึก ทองรุ่งโรจน์ พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย โกมลวิชญ์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเย็น วอทอง พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชัย เสวะมาตย์ พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายประทีป ทองคำใส พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ นายปรีดา อร่าม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร นายประมวล กุลมาตย์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพร ศรีไตรรัตน์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชอบ ภารา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายแนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมนัส สุวรรณรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายน้อม อุปรมัย พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส นายถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเรวัต ราชมุกดา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี นายวิไล เบญจลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบันเทิง อับดุลบุตร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พังงา นายสัมพันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง นายอาทิตย์ สุภาไชยกิจ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายอ่ำ รองเงิน พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต นายชิด เวชประสิทธิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา นายอดุล ภูมิณรงค์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง นายอาจิณ ลิ่มตั้ง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา จำสิบตรีอนันต์ เรืองกูล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายเชื้อ ทิพย์มณี พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประจวบ ชนะภัย พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายคล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล นายชูสิน โคนันทน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี นายสงวน กนกวิจิตร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจตรีทวี วิชัยดิษฐ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสาทสุข ถิรวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี นายบุญเที่ยง สิทธิบุศย์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา นายชุมพล มณีเนตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายจำลอง เทวารุทธ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอนันต์ ฉายแสง พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี นายประสงค์ เนื่องจำนงค์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด นายประชุม รัตนเพียร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี นายบุญส่ง สมใจ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบูรณ์ เดชสุภา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสงวน ศรีมันดร ไม่สังกัดพพรค Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี นางจินดา อังศุโชติ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเทียม ประสมศักดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ตาก นายอุดร ตันติสุนทร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพานิช สัมภวคุปต์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี นายจรูญ วัฒนากร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายวินิจ วังตาล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายทวิช กลิ่นประทุม พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลตรีศิริ สิริโยธิน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายสุปัน พูลพัฒน์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายน้อม อุปรมัย

อ้างอิง[แก้]