สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10
ชุดที่ 9 ชุดที่ 11
Thai Parliament Building, Bangkok, circa 1964 (49233010976).jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีถนอม 3
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
10th Thailand House of Representatives composition(1969).svg
สมาชิก219
ประธานศิริ สิริโยธิน
รองประธานคนที่ 1สุปัน พูลพัฒน์
รองประธานคนที่ 2น้อม อุปรมัย
นายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร
พรรคครองพรรคสหประชาไทย


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10 (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 219 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 โดยมาจากการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลถนอม กิตติขจร เข้ายึดอำนาจตัวเอง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
สหประชาไทย - - 27 7 19 10 6 5 74
ไม่สังกัดพรรค - - 13 4 26 8 2 3 56
ประชาธิปัตย์ 15 6 4 11 8 9 2 - 55
อิสระ - - 4 3 7 - 2 1 17
แนวประชาธิปไตย - - - 1 7 1 - - 9
แนวร่วม-เศรษฐกร - - - - 4 - - - 4
ประชาชน - - - - 2 - - - 2
สัมมาชีพ-ช่วยชาวนา - - 1 - - - - - 1
เสรีประชาธิปไตย - - - - 1 - - - 1
รวม 15 6 49 26 74 28 12 9 219

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เกษม บุญศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจโทประชา บูรณธนิต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศิระ ปัทมาคม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอกเสนาะ รักธรรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นาวาเอกผัน เปรมมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทบุศรินทร์ ภักดีกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี พลเรือเอกสวัสดิ์ ภูติอนันต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชาย สัจจะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเรือเอกหลวงชลธารพฤฒิไกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร เกษม จงสวัสดิ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ ชูพินิจ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ทินกร ปรีชพันธ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbounce.png ศาลให้พ้นจากสมาชิกภาพ
เกรียงศักดิ์ สุขสว่าง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครนายก พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม อาณัติ กระสินธุ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ล้วน เวกชาลิกานน พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา Nuvola apps kbouncey.png
เสรี จีระพันธุ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกวิชัย ฉายประเสริฐ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย มากคุณ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง คำประกอบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี เติม ทับทิมทอง พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี ลำภู สงวนสัตย์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สนอง กฤษณะเศรณี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา ประเสริฐ บุญสม พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
อดินาท ควรพจน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เผอิญ ศรีภูธร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร เรือตรีพายัพ ผะอบเหล็ก พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยะเลิศร์ วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเจตน์ จันทร์ศรีวงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก โกศล ไกรฤกษ์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
อนันต์ ภักดิ์ประไพ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุชน ชามพูนท พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปัญจะ เกสรทอง พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี บุญเจริญ ปิยะสุวรรณ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เสรี แพทย์ศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย มาประเสริฐ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ บุญถม เย็นมะโนช พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุทิน กลับเจริญ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม เทพ สุวงศ์สินธุ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร สุรินทร์ เทพกาญจนา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี ถวิล จันทรวิทัน พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
พูลศรี สุดบรรทัด ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย บุญธรรม ชุมดวง พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
สุข แสนโกศิก พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ทัศนัย แสนโกศิก Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สำรวย ธรรมสุนทรา พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี สุจิตต์ ศิลาเจริญ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ทองหยด จิตตวีระ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิภาศ อินสว่าง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง วิรัตต์ ศุขะพันธุ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี ศิริ ทุ่งทอง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเรือง กิจกล่ำศวล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
อินทร์หล่อ สรรพศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ขวัญชัย สาระกิจ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญสวัสดิ์ ดวงใจเอกราช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
แถม นุชเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเลิศ ชินวัตร พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
วรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
น่าน สมบูรณ์ บัณฑิต พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมชาย โลหะโชติ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ ผจญ ผาทอง พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
สุธรรม สายศร พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน ก้าน รัตนสาขา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง ไพฑูรย์ เครือแก้ว พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสริม จินาสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน บุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สันติ์ เทพมณี พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ เสริม โลกเลื่อง พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ สุปัน พูลพัฒน์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
สมพงษ์ อยู่หุ่น พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น แคล้ว นรปติ พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
มีเดช วรสีหะ พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สนั่น ธีระศรีโชติ พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
วิญญู เสนาวงษ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เลิศสิน หงษ์แสงไทย พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
สุธน ชื่นสมจิตต์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สว่าง ตราชู พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ บุญเกิด หิรัญคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ ประจันนวล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เชาว์ ชัยวิรัตนะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
วิฑูร เลิศสุคนธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม จำนงค์ ศรีวรขาน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
แสวง ธวัชวะชุม พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชวน กิตติศรีวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไขแสง สุกใส พรรคประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา ประภาส อินทรกำแหง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุวรรณ ธนกัญญา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พลโทเฉลิม อินทะกนก ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สว่าง อุณาพรหม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ประยงค์ ชาตะวราหะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
วิมพ์ วิมลมาศ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
น้อย ทินราช พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมพล เกยุราพันธุ์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ บุญเยี่ยม โสภณ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สวัสดิ์ คชเสนี พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัย ชิดชอบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทกมล อัตนโถ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม บุญช่วย อัตถากร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เกียรติ นาคะพงษ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อายุทธ ฝ่ายคุณวงศ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ดิลก บุญเสริม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด สมบูรณ์ ทวีวัฒน์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศเอกสมบูรณ์ ไพรินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสมอ อัครปรีดี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ
ชวินทร์ สระคำ พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เลย ประชา บุณยเนตร พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
สะดวก เชื้อบุญมี พรรคประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ นิสิต เวทย์ศิริยานันท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สง่า วัชราภรณ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุมนา นิตยสุทธิ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ไพบูลย์ มัฆวิมาลย์ พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สุจินต์ เชาว์วิศิษฐ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร โบแดง จันตะเสน พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประชา ตงศิริ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สถาปน์ ศิริขันธ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ สิน ดุสิตสิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ญาติ ไหวดี พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
จำนงค์ แก้วปลั่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชวาล วรรณศรี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ขันธ์ สีหอำไพ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี แสวง พิบูลย์สราวุธ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ญวง เอี่ยมศิลา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกรรจ์ สามเสน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สะไกร สามเสน พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
วิวัฒน์ อินทรอุดม พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี เสรี สุชาตะประคัลภ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ฟอง สิทธิธรรม พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ทองมาก จันทะลือ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ยิ่ง สิทธิธรรม พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สมนึก ทองรุ่งโรจน์ พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย โกมลวิชญ์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเย็น วอทอง พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
วิชัย เสวะมาตย์ พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ประทีป ทองคำใส พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ ปรีดา อร่าม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร ประมวล กุลมาตย์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พร ศรีไตรรัตน์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชอบ ภารา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
แนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มนัส สุวรรณรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น้อม อุปรมัย พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เรวัต ราชมุกดา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี วิไล เบญจลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บันเทิง อับดุลบุตร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พังงา สัมพันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง อาทิตย์ สุภาไชยกิจ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อ่ำ รองเงิน พรรคแนวประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต ชิต เวชประสิทธิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา อดุล ภูมิณรงค์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง อาจิณ ลิ่มตั้ง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา จำสิบตรีอนันต์ เรืองกูล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
เชื้อ ทิพย์มณี พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ ชนะภัย พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล ชูสิน โคนันทน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี สงวน กนกวิจิตร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจตรีทวี วิชัยดิษฐ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสาทสุข ถิรวัฒน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี บุญเที่ยง สิทธิบุศย์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา ชุมพล มณีเนตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จำลอง เทวารุทธ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
อนันต์ ฉายแสง พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี ประสงค์ เนื่องจำนงค์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด ประชุม รัตนเพียร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี บุญส่ง สมใจ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมบูรณ์ เดชสุภา พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
สงวน ศรีมันดร ไม่สังกัดพพรค Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี จินดา อังศุโชติ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
บุญเทียม ประสมศักดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ตาก อุดร ตันติสุนทร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี เฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
พานิช สัมภวคุปต์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี จรูญ วัฒนากร พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png
วินิจ วังตาล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคสหประชาไทย Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลตรีศิริ สิริโยธิน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง สุปัน พูลพัฒน์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง น้อม อุปรมัย

อ้างอิง[แก้]