สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8
ชุดที่ 7 ชุดที่ 9
Thai Parliament Building, Bangkok, circa 1964 (49233010976).jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ26 กุมภาพันธ์ – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีแปลก 8
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
8th Thailand House of Representatives composition (1957).svg
สมาชิก283
ประธานพระประจนปัจจนึก
รองประธานคนที่ 1น้อม อุปรมัย
รองประธานคนที่ 2จงกล ไกรฤกษ์
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
พรรคครองพรรคเสรีมนังคศิลา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8 (26 กุมภาพันธ์ - 16 กันยายน พ.ศ. 2500) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 283 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 160 คน[1] และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 160 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค (ประเภทที่ 1)[แก้]

8th Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
เสรีมนังคศิลา 7 1 28 9 15 9 9 7 85
ประชาธิปัตย์ 2 2 1 6 12 7 - 1 31
เสรีประชาธิปไตย - - - - 11 - - - 11
ธรรมาธิปัตย์ - - 4 - 1 4 - - 9
เศรษฐกร - - - - 9 - - - 9
ไม่สังกัดพรรค - - - 4 2 2 - - 8
ชาตินิยม - - 1 2 - - - - 3
ขบวนการไฮด์ปาร์ค - - 1 - 1 - - - 2
อิสระ - - - - 2 - - - 2
รวม 9 3 35 21 53 22 9 8 160

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร จอมพลแปลก พิบูลสงคราม พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีควง อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกเภา เพียรเลิศ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศโทมุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พลโทบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นาวาโทพระประยุทธชลธี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกมังกร พรหมโยธี พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกหลวงสวัสดิ์สรยุทธ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุริยะ ขิตตะสังคะ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร ประสิทธิ์ ชูพินิจ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท พันตำรวจเอกละม้าย อุทยานานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม ล้วน เวกชาลิกานน พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมัย จินตกานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย มากคุณ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
วสันต์ อินทรสูต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี ทนง นิยมะสินธุ์ พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี ยิ่ง รัศมิทัต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา ประเสริฐ บุญสม พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ ชมจันทร์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร แก้ว สิงหะคเชนทร์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันโทเผ่าชัย บุปพะกสิกร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย มาประเสริฐ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ เผด็จ ศิวะทัต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม เทพ สุวงศ์สินธุ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร บุญล้อม ศรีสุวรรณ พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
เฉลิม ศรีสุวรรณ พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สระบุรี พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สมบัติ พัฒนพงศ์พานิช พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย เพ่ง ลิมปะพันธุ์ พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญธรรม ชุมดวง พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี พีร์ บุนนาค พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
ทองหยด จิตตะวีระ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล วัฎฎานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง พลตรีหลวงวิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี ทวาย เศรษฐพานิช พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
บุณยฟาง ทองสวัสดิ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีเล็ก ทองสุนทร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย ปาระเดช พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ วรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทประยูร ภมรมนตรี พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ร้อยโทราศรี สิงหเนตร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ นิมมานเหมินท์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
น่าน สมบูรณ์ บัณฑิต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ ทอง กันทาธรรม พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
วัง ศศิบุตร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน นิกร จันทรวิโรจน์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อินทูร วรกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าบุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ เทพ เกตุพันธุ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พึ่ง ศรีจันทร์ พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ ชาญ ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ฉลอง ประจันบาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เหรียญ สืบพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น แคล้ว นรปติ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ทวีศักดิ์ ตรีพลี พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สว่าง ตราชู พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
อินทร์ ประจันตะเสน พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ เลิศ สัมพันธารักษ์ พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร สาคะริชานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เชาว์ ชัยวิรัตนะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม สงวน จันทรสาขา พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สุข รอบรู้ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชวน กิตติศรีวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
จรัล กมลเพ็ชร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
น้อย ทินราช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
คำมูล สุทธิจันทึก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อารีย์ ตันติเวชกุล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ สอึ้ง มารังกูล พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
แถม วงศ์อำมาตย์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
โต๊ะ แก้วเสมา พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม บุญคง บุญเพชร พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
เกียรติ นาคะพงษ์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
เรืองยศ ทองโรจน์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด อัมพร สุวรรณบล พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เทพเจริญ พูลลาภ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ฉันท์ จันทชุม พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย บัวพัน ไชยแสง พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ บูรณะ จัมปาพันธ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เลื่อน ทองดี พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เทพ โชตินุชิต พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ตรีเพ็ชร ศรแก้ว พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร ดาบชัย อัคราช พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
วิกรานต์ โสตถิสวัสดิ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ทองปาน วงศ์สง่า พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ ญาติ ไหวดี พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ยืน สืบนุการณ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี ญวง เอี่ยมศิลา พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เกษม ปทุมเวียง พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พิมพ์ มหาพินิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี ทิม ภูริพัฒน์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ฟอง สิทธิธรรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
กลิ่น ปลั่งนิล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทองพูน อาจธะขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจียม โชติรัษฎ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
เลียง ไชยกาล พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ผัน บุญชิต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ เนิ่น เกษสุวรรณ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร ศิรินทร์ รักศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง ก่อเกียรติ ษัฎเสน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช ฉ่ำ จำรัสเนตร พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไสว สวัสดิสาร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกเปี่ยม บุณยะโชติ พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น้อม อุปรมัย พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส ร้อยตำรวจโทสุริยน ไรวา พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
โสภณ เอี่ยมอิทธิพล พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี บันเทิง อับดุลบุตร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
อามีน โต๊ะมีนา พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พังงา ปิฏิ เปลี่ยนสายสืบ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง เปลื้อง คชภักดี พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต สตางค์ พุทธรักษา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา ประสาท ไชยะโท พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง จง พรหมวีระ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา ร้อยตำรวจเอกประณีต กลิ่นโกสุม พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เชื้อ ทิพย์มณี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี สงวน กนกวิจิตร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
โชติ วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี สุรพงษ์ ตรีรัตน์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา จวน กุลละวณิชย์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกประยงค์ เฉลิมสุข พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี พันเอกหลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท) พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีวิเชียร ศรีมันตร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี ฉาย วิโรจน์ศิริ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ตาก เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ ทองสืบ ศุภมาร์ค พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี ชาติ วัฒนางกูร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พานิช สัมภวคุปต์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี สมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เทียม ณ สงขลา พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ปฐม โพธิ์แก้ว พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

[2]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง น้อม อุปรมัย

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-29. สืบค้นเมื่อ 2020-04-07.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]