สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8 (26 กุมภาพันธ์ - 16 กันยายน พ.ศ. 2500) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 283 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 160 คน[1] และแบบประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นการแต่งตั้ง 123 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 160 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค (ประเภทที่ 1)[แก้]

8th Thailand House of Representatives composition.svg
พรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
เสรีมนังคศิลา 7 1 28 9 15 9 9 7 85
ประชาธิปัตย์ 2 2 1 6 12 7 - 1 31
เสรีประชาธิปไตย - - - - 11 - - - 11
ธรรมาธิปัตย์ - - 4 - 1 4 - - 9
เศรษฐกร - - - - 9 - - - 9
ไม่สังกัดพรรค - - - 4 2 2 - - 8
ชาตินิยม - - 1 2 - - - - 3
ขบวนการไฮด์ปาร์ค - - 1 - 1 - - - 2
อิสระ - - - - 2 - - - 2
รวม 9 3 35 21 53 22 9 8 160

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ประเภทที่ 1[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร จอมพลแปลก พิบูลสงคราม พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีควง อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกเภา เพียรเลิศ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พลอากาศโทมุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พลโทบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นาวาโทพระประยุทธชลธี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกมังกร พรหมโยธี พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกหลวงสวัสดิ์สรยุทธ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ธนบุรี[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี นายไถง สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมนัส สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุริยะ ขิตตะสังคะ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร นายประสิทธิ์ ชูพินิจ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท พันตำรวจเอกละม้าย อุทยานานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม นายล้วน เวกชาลิกานน พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมัย จินตกานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ นายสวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชัย มากคุณ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายวสันต์ อินทรสูต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี นายทนง นิยมะสินธุ์ พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี นายยิ่ง รัศมิทัต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา นายประเสริฐ บุญสม พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ ชมจันทร์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร นายแก้ว สิงหะคเชนทร์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันโทเผ่าชัย บุปพะกสิกร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี พลตรีเฉลิม พงศ์สวัสดิ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญช่วย มาประเสริฐ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ นายเผด็จ ศิวะทัต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม นายเทพ สุวงศ์สินธุ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร นายบุญล้อม ศรีสุวรรณ พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายเฉลิม ศรีสุวรรณ พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สระบุรี พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบัติ พัฒนพงศ์พานิช พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี นายเพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย นายเพ่ง ลิมปะพันธุ์ พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญธรรม ชุมดวง พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี นายพีร์ บุนนาค พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
นายทองหยด จิตตะวีระ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายถวิล วัฎฎานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง พลตรีหลวงวิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี นายทวาย เศรษฐพานิช พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายบุณยฟาง ทองสวัสดิ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีเล็ก ทองสุนทร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนวย ปาระเดช พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ นายวรศักดิ์ นิมานันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทประยูร ภมรมนตรี พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbounce.png ขาดคุณสมบัติ/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ร้อยโทราศรี สิงหเนตร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายทองดี อิสราชีวิน ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
น่าน นายสมบูรณ์ บัณฑิต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ นายทอง กันทาธรรม พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายวัง ศศิบุตร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน นายนิกร จันทรวิโรจน์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอินทูร วรกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เจ้าบุญมี ตุงคนาคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ นายเทพ เกตุพันธุ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายพึ่ง ศรีจันทร์ พรรคชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ นายชาญ ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายฉลอง ประจันบาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเหรียญ สืบพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น นายแคล้ว นรปติ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายทวีศักดิ์ ตรีพลี พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ ปราบณศักดิ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายสว่าง ตราชู พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายอินทร์ ประจันตะเสน พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ นายเลิศ สัมพันธารักษ์ พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร สาคะริชานนท์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายเชาว์ ชัยวิรัตนะ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม นายสงวน จันทรสาขา พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายสุข รอบรู้ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชวน กิตติศรีวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา นายยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายจรัล กมลเพ็ชร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายน้อย ทินราช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายคำมูล สุทธิจันทึก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอารีย์ ตันติเวชกุล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ นายสอึ้ง มารังกูล พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายแถม วงศ์อำมาตย์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายโต๊ะ แก้วเสมา พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม นายบุญคง บุญเพชร พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายเกียรติ นาคะพงษ์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
นายเรืองยศ ทองโรจน์ พรรคอิสระ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด นายอัมพร สุวรรณบล พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายเทพเจริญ พูลลาภ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายฉันท์ จันทชุม พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพร จุรีมาศ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เลย นายบัวพัน ไชยแสง พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ นายบูรณะ จัมปาพันธ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายเลื่อน ทองดี พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายเทพ โชตินุชิต พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายตรีเพ็ชร ศรแก้ว พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร นายดาบชัย อัคราช พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิกรานต์ โสตถิสวัสดิ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายทองปาน วงศ์สง่า พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ นายญาติ ไหวดี พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายเหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายยืน สืบนุการณ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย นายชื่น ระวิวรรณ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี นายญวง เอี่ยมศิลา พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม ปทุมเวียง พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคเสรีประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิมพ์ มหาพินิจ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี นายทิม ภูริพัฒน์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายฟอง สิทธิธรรม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายกลิ่น ปลั่งนิล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทองพูน อาจธะขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเจียม โชติรัษฎ์ พรรคเศรษฐกร Nuvola apps kbouncey.png
นายเลียง ไชยกาล พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายผัน บุญชิต พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ นายเนิ่น เกษสุวรรณ์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร นายศิรินทร์ รักศรีวงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง นายก่อเกียรติ ษัฎเสน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช นายฉ่ำ จำรัสเนตร พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไสว สวัสดิสาร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกเปี่ยม บุณยะโชติ พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายน้อม อุปรมัย พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส ร้อยตำรวจโทสุริยน ไรวา พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายโสภณ เอี่ยมอิทธิพล พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี นายบันเทิง อับดุลบุตร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายอามีน โต๊ะมีนา พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พังงา นายปิฏิ เปลี่ยนสายสืบ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง นายเปลื้อง คชภักดี พรรคธรรมาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต นายสตางค์ พุทธรักษา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา นายประสาท ไชยะโท พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง นายจง พรหมวีระ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา ร้อยตำรวจเอกประณีต กลิ่นโกสุม พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายคล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเชื้อ ทิพย์มณี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สตูล นายเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี นายสงวน กนกวิจิตร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายโชติ วิชัยดิษฐ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา นายจวน กุลละวณิชย์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันเอกประยงค์ เฉลิมสุข พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี พันเอกหลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท) พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
พันตรีวิเชียร ศรีมันตร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี นายฉาย วิโรจน์ศิริ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ตาก นายเทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ นายทองสืบ ศุภมาร์ค พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี นายชาติ วัฒนางกูร พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายพานิช สัมภวคุปต์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี นายสมบัติ สมบูรณ์ทรัพย์ พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายเทียม ณ สงขลา พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png
นายปฐม โพธิ์แก้ว พรรคเสรีมนังคศิลา Nuvola apps kbouncey.png

ประเภทที่ 2[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พลเอกพระประจนปัจจนึก

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายน้อม อุปรมัย

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]