สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13
ชุดที่ 12 ชุดที่ 14
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ22 เมษายน พ.ศ. 2522 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ 2 (2522-2523)
คณะรัฐมนตรีเปรม 1 (2523-2526)
สภาผู้แทนราษฎร
13th Thailand House of Representatives composition (1979).svg
สมาชิก301
ประธานบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
รองประธานคนที่ 1มงคล สุคนธขจร
ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
สอาด ปิยวรรณ
ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
รองประธานคนที่ 2เทียม ไชยนันทน์
นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เปรม ติณสูลานนท์
ตั้งแต่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13 (22 เมษายน พ.ศ. 2522 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2526) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 301 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรงและแบบผสม จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยมีสาเหตุมาจากสภาผู้แทนราษฎร มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามกลุ่มการเมืองและภาค[แก้]

กลุ่มการเมือง แบ่งเขต (ณ วันสิ้นสุดอายุของสภาฯ) รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
กิจสังคม 2 18 8 33 18 9 1 89
ชาติไทย - 11 9 19 - 2 1 41
ประชาธิปัตย์ 1 5 2 8 17 1 2 36
ประชากรไทย 29 3 - - - - - 32
สยามประชาธิปไตย - 5 1 5 3 6 6 26
เสรีธรรม - 8 - 12 - - - 20
ชาติประชาชน - 2 2 3 2 - - 9
เกษตรสังคม - 7 - 1 - - - 8
พลังใหม่ - 2 - 6 - - - 8
ประชาราษฎร์ - - - 1 - - - 1
รวมไทย - - 5 - - - - 5
ชาติประชาธิปไตย - - 1 2 - - - 3
สยามปฏิรูป - - 1 - - - - 1
สนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ - - - 1 - - - 1
ธรรมสังคม - - - 1 - - - 1
กิจประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
ไม่สังกัดพรรค - 4 3 10 1 - 1 19
ว่าง - - - 4 - - 2 6
รวม 32 65 32 104 38 17 13 301

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีศิริ ถิรพัธน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สนั่น ศิลปบรรเลง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สังข์ชัย คามพิทักษ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชลินทร์ เผ่าวิบูล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ โปษยานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ธาดา เต็มบุญเกียรติ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
วนิดา กุลามไมดินเซท พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 วราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สำอาง พ่วงรอด พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกประเคน รัตนพรรณา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสรี โหสกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
อภิชัย ตรังคิณีนาถ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 วิจารณ์ ก้องสมุทร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
มุลิก จันทเรมะ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา เอสก้า พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 สมชาติ ศรีพนา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
เมธินทร์ พันธุ์บุบผา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พลเรือเอกสนธิ บุณยะชัย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
บูรณะศักดิ์ เทพาคำ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 ณรงค์ บุญสิทธิ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชิดชัย เพชรพันธ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญช่วย สังข์รัศมี พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 ชัยทิพย์ น่วมทนง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ปลิว ม่วงศิริ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 มานิต สุคนธพาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 เกรียงศักดิ์ สุขสว่าง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ศรายุทธ ชะนะกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครนายก 1 วานิช พานิชเกรียงไกร พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 ร้อยตำรวจเอกมานัส ธุวนลิน พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
วินัย เล้าอรุณ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เชื่อม เรืองรอง พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 ประวัติ เนียรภาค พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประสงค์ วงษ์สุนทร พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วสันต์ อินทรสูต พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำพู สงวนสัตย์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 ประมวล สภาวสุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเสริฐ บุญสม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สายันห์ สากิยะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 ยุพา อุดมศักดิ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีสนิธ สังข์จันทร์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย
โตก รอดรักษา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรครวมไทย
พิษณุโลก 1 คนเด็ด มั่นสีเขียว พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 โกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไพศาล จันทรภักดี พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 พล กุรุพิลวคุปต์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
บัญญัติ ทือเกาะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 สวัสดิ์ วงศ์กวี พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ธีระ ปิยะสุวรรณ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
โอภาส พลศิลป พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 สุนทร ยิ่งนคร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อนันต์ บูรณวนิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประสาทพร เทพลิบ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 เพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 พจน์ เกิดผล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล สุวรรณเกิด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 ชวลิต วิเศษสิทธิกุล พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
เสน่ห์ ไชยรัตนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ศิริ ทุ่งทอง พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ชูสง่า ฤทธิประศาสน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พายัพ กาญจนารัณย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png เดิมสังกัดพรรคกิจสังคม
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
ฤทธิ์ อินทนันท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 พันตำรวจเอกธานี วีรเดชะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 มอนอินทร์ รินคำ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ คำนันท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 พวงเล็ก ตันบรรจง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประพันธ์ อัมพุช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจตรีบัณฑิต วรการบัญชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
ดุสิต รังคสิริ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
พล วัชรปรีชา พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 ประพันธ์ พยัคฆบุตร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 บรรลือ น้อยมณี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามปฏิรูป Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 พิชญ์ แดนวงศ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชิงชัย มงคลธรรม พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย ยันตะบุศย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประยูร โง่นคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ขอนแก่น 1 บุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
บุญยง แก้วฝ่ายนอก พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 สันติ์ อรุโณทัย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จันทรา จรรยาคำนึง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ธำรง ธนะเสนา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรศักดิ์ บางปา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อินทร์ ประจันตเสน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
วินัย คิดบรรจง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 สีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ธีรวิทย์ คุณทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 เฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
วรพจน์ ณ ถลาง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เฉลียว ดีวงศ์ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
2 วีรวร สิทธิธรรม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
จีระศักดิ์ พลสนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 ประทีป กรีฑาเวช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ วงศ์กำแหง พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
จำลอง ครุฑขุนทด Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ประสาน ด่านกุล พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
3 สมส่วน ศรีนอก พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไสว อุณาพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบ ตั้งชัยศักดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง
สุนทร ทาซ้าย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ประจัญ กล้าผจญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เนาว์ พฤทธิธรรมกูล พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชัย ชิดชอบ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญเยี่ยม โสภณ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
วุฒินันท์ หลอดทอง พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
3 ณัฐ ชาติวัฒนศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
หัด ดาวเรือง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สำราญ วงษาจันทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ทวนทอง อิสระวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 อัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปรุงศักดิ์ ไชยหาญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ยโสธร 1 สำรวย จันทนป พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิญญู ยุพฤทธิ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สาตร ไกรศรีวรรธณะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สมพร จุรีมาศ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่/ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ พรรคกิจประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 โกศล แวงวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยงยุทธ ขัติยนนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยตำรวจเอกพงศ์พันธ์ พงศ์สยาม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ไวกูณฐ์ ศิริสังข์ไชย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ดุลย์ ดวงเกตุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ทศพล สังขทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
สะดวก เชื้อบุญมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุเทพ อาจสารี พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สนิท ลีลา พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 สง่า วัชราภรณ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พันธ์ อินพานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 อนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ดาบชัย อัคราช พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
เสน่ห์ โสรินทร์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก อัคราช พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 บุญเกิด นาคดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิสัณห์ สุดงาม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ญาติ ไหวดี พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิศิษฐ์ พิพัฒนฑรคานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สามารถ เจริญรัตน์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
สมถวิล วชิรรัตนปรัชญ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 วงศ์ พลนิกร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พิทักษ์ ศรีตะบุตร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
2 อนุวัฒน์ บัวพรหมมี ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
พลศักดิ์ ศรีตะบุศย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร เวชสวรรค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ดำรง ดาราธรรม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิชัย แสนประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก หลักคำ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณ สุปัญญา ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 ประสิทธิ์ ณรงค์เดช พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ โหตระไวศยะ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคประชาราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พันตำรวจตรียุทธนา พรสวรรค์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ผัน บุญชิต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 วารินทร์ ศรีแย้ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ จันทวารา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
ไชยพจน์ ภู่กำชัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 วาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 ธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล กุลมาตย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พร ศรีไตรรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นคร ชาลปติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เอื้อม อุบลพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นิวัตร จินตวร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นิยม คำแหง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 คล่อง รักษ์ทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จรัส โพธิ์ศิริ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 เสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
ปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
กำธร ลาชโรจน์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 พร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สว่าง พรเรืองวงศ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
ธีรศักดิ์ อัครบวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
คล้าย จิตพิทักษ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ภูเก็ต 1 จรูญ เสรีถวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อดุล ภูมิณรงค์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 ยงยุทธ นพเกตุ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วีระ สุพัฒนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 ชูสิน โคนันทน์ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยุทธกิจ เจนเปรมกิจ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 จำเริง ศรีสุวรรณ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
วิชิต สุขะวิริยะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 ไกรสร นันทมานพ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
รณรงค์ มาลานนท์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
จำลอง เทวารุทธ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
โกวิท ศรีสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
คณิน บุญสุวรรณ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
จ่าสิบเอกอุดม โอภาศรี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 บุญส่ง สมใจ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สำรวล มหิทธิบุรินทร์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 สิน กุมภะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
หอม ทองประเสริฐ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมทรง จันทาภากุล พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ชวิน เป้าอารีย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 พานิช สัมภวคุปต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ปิยะ อังกินันทน์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 ทวี ไกรคุปต์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
จิระ มังคลรังษี พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 จรูญ วัฒนากร พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร บุญเท่ง ทองสวัสดิ์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง มงคล สุคนธขจร (ลาออก พ.ศ. 2523) สอาด ปิยวรรณ ได้รับแต่งตั้งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เทียม ไชยนันทน์

อ้างอิง[แก้]