สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13 (22 เมษายน พ.ศ. 2522 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2526) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 301 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรงและแบบผสม จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยมีสาเหตุมาจากสภาผู้แทนราษฎร มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามกลุ่มการเมืองและภาค[แก้]

กลุ่มการเมือง แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
กิจสังคม 2 19 8 33 17 8 1 88
ชาติไทย - 11 9 19 - 2 1 42
ประชาธิปัตย์ 1 5 2 8 15 1 3 35
ประชากรไทย 29 3 - - - - - 32
สยามประชาธิปไตย - 4 2 8 3 6 7 30
เสรีธรรม - 9 - 13 - - - 22
ชาติประชาชน - 2 2 3 2 - - 9
เกษตรสังคม - 7 - 1 - - - 8
พลังใหม่ - 2 - 6 - - - 8
ประชาราษฎร์ - - - 7 - - - 7
รวมไทย - 1 5 - - - - 6
ไม่สังกัดพรรค - 1 2 1 1 - 1 6
ชาติประชาธิปไตย - 1 1 2 - - - 4
สยามปฏิรูป - - 1 - - - - 1
สนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ - - - 1 - - - 1
ธรรมสังคม - - - 1 - - - 1
กิจประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
รวม 32 65 32 104 38 17 13 301

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีศิริ ถิรพัธน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสนั่น ศิลปบรรเลง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสังข์ชัย คามพิทักษ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชลินทร์ เผ่าวิบูล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ โปษยานนท์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายธาดา เต็มบุญเกียรติ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางวนิดา กุลามไมดินเซท พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายวราพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสำอาง พ่วงรอด พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกประเคน รัตนพรรณา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
5 นายสุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางเย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
6 พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสรี โหสกุล พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอภิชัย ตรังคิณีนาถ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
7 นายวิจารณ์ ก้องสมุทร พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายมุลิก จันทเรมะ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา เอสก้า พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
8 นายสมชาติ ศรีพนา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเมธินทร์ พันธุ์บุบผา พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พลเรือเอกสนธิ บุณยะชัย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายบูรณะศักดิ์ เทพาคำ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
9 นายณรงค์ บุญสิทธิ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเชิดชัย เพชรพันธ์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญช่วย สังข์รัศมี พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
10 นายชัยทิพย์ น่วมทนง พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายปลิว ม่วงศิริ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายวัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
11 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 นายมานิต สุคนธพาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายเกรียงศักดิ์ สุขสว่าง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายศรายุทธ ชะนะกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นครนายก 1 นายวานิช พานิชเกรียงไกร พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 ร้อยตำรวจเอกมานัส ธุวนลิน พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวินัย เล้าอรุณ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเชื่อม เรืองรอง พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายประวัติ เนียรภาค พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประสงค์ วงษ์สุนทร พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวสันต์ อินทรสูต พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นายถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายลำพู สงวนสัตย์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายประมวล สภาวสุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายมนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประเสริฐ บุญสม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสายันห์ สากิยะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นางยุพา อุดมศักดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีสนิธ สังข์จันทร์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายโตก รอดรักษา พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายคนเด็ด มั่นสีเขียว พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายโกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายจรัส พั้วช่วย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไพศาล จันทรภักดี พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายพล กุรุพิลวคุปต์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายบัญญัติ ทือเกาะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายสวัสดิ์ วงศ์กวี พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายบัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายธีระ ปิยะสุวรรณ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายโอภาส พลศิลป พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 นายวัฒนา อัศวเหม พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 นายสุนทร ยิ่งนคร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายเจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอนันต์ บูรณวนิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประสาทพร เทพสิบ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 นายเพียรศักดิ์ นิสสัยสุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 นายพจน์ เกิดผล ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประมวล สุวรรณเกิด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายเสน่ห์ ไชยรัตนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายศิริ ทุ่งทอง พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพายัพ กาญจนารัณย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายฤทธิ์ อินทนันท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 พันตำรวจเอกธานี วีรเดชะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายมอนอินทร์ รินคำ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ เชาวน์ประยูร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายอำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายคำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ คำนันท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พะเยา 1 นางสาวพวงเล็ก ตันบรรจง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประพันธ์ อัมพุช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจตรีบัณฑิต วรการบัญชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายณรงค์ วงศ์วรรณ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายดุสิต รังคสิริ พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพล วัชรปรีชา พรรครวมไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายประพันธ์ พยัคฆบุตร ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายสอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายสมาน ชมภูเทพ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายมนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 นายบรรลือ น้อยมณี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามปฏิรูป Nuvola apps kbouncey.png
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นายพิชญ์ แดนวงศ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายชิงชัย มงคลธรรม พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชัย ยันตะบุศย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประยูร โง่นคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ขอนแก่น 1 นายบุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญยง แก้วฝ่ายนอก พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสันติ์ อรุโณทัย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจันทรา จรรยาคำนึง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายแถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายธำรง ธนะเสนา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรศักดิ์ บางปา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอินทร์ ประจันตเสน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ชัยภูมิ 1 นายสันติ ชัยวิรัตนะ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวินัย คิดบรรจง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายธีรวิทย์ คุณทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 นายเฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวรพจน์ ณ ถลาง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลียว ดีวงศ์ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวีรวร สิทธิธรรม ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายจีระศักดิ์ พลสนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายประทีป กรีฑาเวช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ วงศ์กำแหง พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายจำลอง ครุฑขุนทด Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายประสาน ด่านกุล พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสมส่วน ศรีนอก พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นางไสว อุณาพรหม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประจวบ ตั้งชัยศักดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png พ้นจากตำแหน่ง
นายสุนทร ทาซ้าย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายประจัญ กล้าผจญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเนาว์ พฤทธิธรรมกูล พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายชัย ชิดชอบ พรรคประชาราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญเยี่ยม โสภณ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นายวุฒินันท์ หลอดทอง พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายณัฐ ชาติวัฒนศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายหัด ดาวเรือง ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสำราญ วงษาจันทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายทวนทอง อิสระวงศ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
2 นายอัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายปรุงศักดิ์ ไชยหาญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ยโสธร 1 นายสำรวย จันทนป พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิญญู ยุพฤทธิ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสาตร ไกรศรีวรรธณะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสมพร จุรีมาศ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย Nuvola apps kbounce.png เลือกตั้งใหม่/ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ พรรคกิจประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายโกศล แวงวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยงยุทธ ขัติยนนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ร้อยตำรวจเอกพงศ์พันธ์ พงศ์สยาม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายไวกูณฐ์ ศิริสังข์ไชย Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายดุลย์ ดวงเกตุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายทศพล สังขทรัพย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายสะดวก เชื้อบุญมี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นายไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุเทพ อาจสารี พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายสนิท ลีลา พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสง่า วัชราภรณ์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายพันธ์ อินพานิช พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นางอนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายดาบชัย อัคราช พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นายเสน่ห์ โสรินทร์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายดิเรก อัคราช พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายบุญเกิด นาคดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิสัณห์ สุดงาม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายญาติ ไหวดี พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเหลื่อม พันธ์ฤกษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิศิษฐ์ พิพัฒนฑรคานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสามารถ เจริญรัตน์ พรรคประชาราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมถวิล วชิรรัตนปรัชญ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 นายวงศ์ พลนิกร พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคประชาราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอนุวัฒน์ บัวพรหมมี พรรคประชาราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพลศักดิ์ ศรีตะบุศย์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคประชาราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประยูร สุรนิวงศ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร เวชสวรรค์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายดำรง ดาราธรรม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวุฒิชัย แสนประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายดิเรก หลักคำ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุพรรณ สุปัญญา พรรคประชาราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายไพฑูรย์ โหตระไวศยะ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคประชาราษฎร์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พันตำรวจตรียุทธนา พรสวรรค์ พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายผัน บุญชิต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายวารินทร์ ศรีแย้ม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ จันทวารา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
4 นายดุสิต โสภิตชา พรรคเสรีธรรม Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยพจน์ ภู่กำชัย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายวาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายประมวล กุลมาตย์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพร ศรีไตรรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายนคร ชาลปติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นางสาวสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเอื้อม อุบลพันธุ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายนิวัตร จินตวร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายนิยม คำแหง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายคล่อง รักษ์ทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจรัส โพธิ์ศิริ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายเสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นายปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายเด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายกำธร ลาชโรจน์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
พังงา 1 นายบรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายพร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสว่าง พรเรืองวงศ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายธีรศักดิ์ อัครบวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
นายคล้าย จิตพิทักษ์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายวีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
ภูเก็ต 1 นายจรูญ เสรีถวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอดุล ภูมิณรงค์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายยงยุทธ นพเกตุ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 นายสงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวีระ สุพัฒนกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายชูสิน โคนันทน์ พรรคชาติประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายยุทธกิจ เจนเปรมกิจ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายจำเริง ศรีสุวรรณ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชิต สุขะวิริยะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 นายไกรสร นันทมานพ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายรณรงค์ มาลานนท์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายจำลอง เทวารุทธ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายโกวิท ศรีสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbounce.png เสียชีวิต
นายคณิน บุญสุวรรณ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png เลือกตั้งใหม่
จ่าสิบเอกอุดม โอภาศรี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 เรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายบุญส่ง สมใจ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสำรวล มหิทธิบุรินทร์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายสิน กุมภะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายหอม ทองประเสริฐ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นางสมทรง จันทาภากุล พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายชวิน เป้าอารีย์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายสำเภา ประจวบเหมาะ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายพานิช สัมภวคุปต์ ไม่สังกัดพรรค Nuvola apps kbouncey.png
นายปิยะ อังกินันทน์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 นายทวี ไกรคุปต์ พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่
นายจิระ มังคลรังษี พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายจรูญ วัฒนากร พรรคสยามประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbounce.png ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายมงคล สุคนธขจร (ลาออก พ.ศ. 2523) นายสอาด ปิยวรรณ ได้รับแต่งตั้งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายเทียม ไชยนันทน์

อ้างอิง[แก้]

https://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=29520