อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (59 ปี)
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ประวัติ[แก้]

อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ชื่อเล่น ตุ๋ย เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายวินัย กาญจนชูศักดิ์ กับ นางเสาวณี กาญจนชูศักดิ์ โดยในบรรดาพี่น้องทั้ง 5 คน มีนายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ เป็นพี่ชายคนโต และได้แนะนำให้อรอนงค์เข้าสู่แวดวงการเมือง ด้วยการเริ่มต้นจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเขตสัมพันธวงศ์ ก่อนที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในสมัยต่อมาและ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา[แก้]

อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทางการเมือง[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ได้รับการเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 1 (เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก เขตสาทร เขตปทุมวัน เขตดุสิต เขตราชเทวี) โดยสวมเสื้อเบอร์ 5 สังกัด พรรคประชาธิปัตย์ ชนะไปด้วยคะแนน 101,135 คะแนน จากทั้งหมด 538 หน่วย ในหน่วยเลือกตั้งเขต 1 ร่วมกันกับ หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล เบอร์ 4 ที่ได้ 105,166 คะแนน และ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เบอร์ 6 ที่ได้ 99,078 คะแนน ถือเป็นการชนะแบบยกทีม

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ไดมีปัญหาในการจัดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่ของนางสาวอรอนงค์ ทับซ้อนกับหม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล แต่ในที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีมติส่งนางสาวอรอนงค์ ลงสมัครในพื้นที่เดิม[2] และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 2

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

ด้านประสบการณ์ทางการเมืองมีดังนี้

 • คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
 • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน พรรคประชาธิปัตย์ 2 สมัย (พ.ศ. 2544 - 2549)
 • โฆษกสภากรุงเทพมหานคร
 • คณะกรรมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สภากรุงเทพมหานคร
 • คณะกรรมการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร
 • คณะกรรมการกิจการสภา สภากรุงเทพมหานคร
 • รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณเขตปทุมวัน สัมพันธวงศ์ สาทร บางรัก (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2545)
 • รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณเขตปทุมวัน สัมพันธวงศ์ สาทร บางรัก (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2547)
 • รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณเขตสัมพันธวงศ์ ปทุมวัน สาทร บางรัก (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548)
 • คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณเขตบางรัก ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ สาทร (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549)
 • สมาชิกสภาเขต เขตสัมพันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2541-2543)
 • ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา (ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค)

ประสบการณ์ทางสังคม[แก้]

 • กรรมการชมรมเรารักกรุงเทพฯ เรารักสวนลุม
 • อดีตกรรมการการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อดีตกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 • ประธานกรรมการการศึกษาโรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน
 • อดีตที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
 • อดีตที่ปรึกษาโครงการมหกรรมขลุ่ยไทย เขตปทุมวัน
 • ประธาน อปพร. เขตปทุมวัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]