สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12 (4 เมษายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 279 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรง แบบผสม ระหว่างเขตกับแบ่งดขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เข้ายึดอำนาจการปกครองในประเทศ ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 28 16 8 24 30 5 3 114
ชาติไทย - 12 7 27 1 3 6 56
กิจสังคม - 15 7 19 2 2 - 45
ธรรมสังคม - 3 5 12 1 3 4 28
เกษตรสังคม - 5 - 4 - - - 9
สังคมชาตินิยม - 4 - 2 - 2 - 8
พลังประชาชน - - - 3 - - - 3
พลังใหม่ - - - 2 1 - - 3
พัฒนาจังหวัด - 2 - - - - - 2
สังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - - 1 1 - - 2
พิทักษ์ไทย - 1 - - - - - 1
ไทสังคม - 1 - - - - - 1
แนวร่วมประชาธิปไตย - - 1 - - - - 1
แรงงาน - - 1 - - - - 1
สยามใหม่ - - 1 - - - - 1
แนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - - 1 - - - 1
ธรรมาธิปไตย - - - 1 - - - 1
สังคมก้าวหน้า - - - 1 - - - 1
ประชาธิปไตย - - - - - 1 - 1
รวม 28 59 30 97 36 16 13 279

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประเทศ รมยานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายมยูร วิเศษกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 นายประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายแนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายกมล สมวิเชียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายทอง ธนกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจเอกวัชรี อุทัยเฉลิม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 นางพรรณทิพา วัชโรบล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอาคม สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายพิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 นายชนะ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 นายสิงห์โต จ่างตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสนอง ตู้จินดา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 นายเจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 นายศรายุทธ ชะนะกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคพิทักษ์ไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 นายสราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกมานัส ธุวนลิน พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายณรงค์ จิตติโภคา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 นายธเนศ เตลาน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายไชยศิริ ธีรัทธานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา พรรคไทสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายใหญ่ ศวิตชาติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวิเชียร อยู่สิงห์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 นายประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายลำภู สงวนสัตย์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 นายมนตรี พงษ์พานิช พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเสรี มโยทาร พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสมพงษ์ ตรีสุขี พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 นายวิศาล ภัทรประสิทธิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด Nuvola apps kbouncey.png
นางยุพา อุดมศักดิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด Nuvola apps kbouncey.png
เรือตรีพายัพ ผะอบเหล็ก พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 นายสุชน ชามพูนท พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายโกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 นายปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม บุตรขุนทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นายนิยม วรปัญญา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายธีระ ปิยะสุวรรณ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเฉลิมชัย เล็กชม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายนิกร นนทวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 นายสนิท กุลเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธีร์ อัศวาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวัฒนา อัศวเหม พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 นายปรีชา คงศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 นายณรงค์ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสละ หนูเงิน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายถวิล จันทร์วิทัน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 นายประเจิด สุริย์จามร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 นายบุญธรรม ชุมดวง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายพจน์ เกิดผล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเยื้อน มหาปัญญาวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพศาล แสนใจงาม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสกนธ์ วัชราไทย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 นายหิรัญ ช่วงฉ่ำ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรชัย บุญแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 นายศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวรวิทย์ คำเงิน พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวินัย นามเสถียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายหลง ศิริพันธุ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายเชวง วงศ์ใหญ่ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเพียว ตันบรรจง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 นายปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชัชวาล ชุติมา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอารีย์ วีระพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายส่งสุข ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นางผณินทรา ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 นายสมชาย โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทวี บุญชื่อ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 นายรัตน์ พนมขวัญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนคร ตันจันทร์พงษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 นายไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
นายสอาด ปิยวรรณ พรรคแรงงาน Nuvola apps kbouncey.png
2 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 นายสันต์ เทพมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมาน ชมภูเทพ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สิบเอกสนิทพงษ์ มุกดาสนิท พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 นายทองคำ บาดาล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพโรจน์ ศาสตราวาหะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายจรัล ปัทมดิลก พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายประยูร โง่นคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 นายเสรี พงษ์ภิญโญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญยง แก้วฝ่ายนอก พรรคแนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธน ชื่นสมจิตต์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายแถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายกระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมชาญ ศรีสองชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 นายสุระ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายกำจร คุณรัตรศิริ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญเกิด หิรัญคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทรงศักดิ์ อุระวัฒนพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 นายสุรจิตต์ จันทรสาขา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายถนอม แสงสุริยจันทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายจำนงค์ ศรีวรขาน พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายวีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายแสวง ธวัชวะชุม พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 นายวิชิต ศุขะวิริยะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุรพล ทิพยรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายองอาจ ตั้งสถิตชัย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเปลื้อง พลโยธา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายพิเชษฐ์ คิดเห็น พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
4 นายมงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายจุฬ เทียมรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 นายบัญชา วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายสุนัย พงศ์อารยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสมโภชน์ ศิริกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 นายไพโรจน์ ติยะวาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 นายทวนทอง อิสระวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสำราญ วงษาจันทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นางสมมุติ สัจจพงษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 นายอัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายกริช กงเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 นายสุทิน ใจจิต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิบตำรวจโทผอง เดชเสน พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุชาติ สกุลบัวพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 นายสมพร จุรีมาศ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสุธรรม ปัทมดิลก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายโกศล แวงวรรณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลียว คล้ายหนองทรวง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายดุลย์ ดวงเกตุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเจริญ กลางคาร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายวัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 นายบุญชง วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายมานิตย์ พรหมมานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิสิต เวทย์ศิริมานันท์ พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
2 นายชุมพล อรุณยะเดช พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นายสุกิจ ศรีสาคร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 นายบัวใส ศรีสถาน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันโทบุญจง รัศมี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายดาบชัย อัคราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประชา ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 นายสุจินต์ อิ่มอรุณรักษ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมัคร เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอร่าม อมรดิษฐ์ พรรคธรรมาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 นางจินตนา เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายมานะ พิทยาภรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายญาติ ไหวดี พรรคสังคมก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 นายสงวนศักดิ์ ศิริชนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายสุ่ม โพธิเสน พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายทองมาก รามสูต พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายชื่น ระวิวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายญวง เอี่ยมศิลา พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
นายวุฒิชัย แสนประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายปณิธาน ธาระวาณิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสมศักดิ์ เชยกำแหง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 นายแสวง พิบูลย์สราวุธ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายสะไกร สามเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายดิเรก หลักคำ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 นายเฉลิม สุขเสริม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายโกศล มารมย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายไพฑูรย์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุทวิช สุพรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายประสิทธิ์ จันทวารา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายยิ่ง สิทธิธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 นายกวี ใสยิด พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 นายพินัย รุโจปการ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประมวล กุลมาตย์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเสริฐแสง ณ นคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายประกิต รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายโสภณ วัชรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเพิ่มศักดิ์ จริตงาม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายเกษม เจริญพานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายภักดี กุลบุญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 นายณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 นายวชิระ มะโรหบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสิดดิก สารีฟ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายศิริ อับดุลสาและ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 นายเด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสุรพงษ์ ราชมุกดา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 นายบรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 นายอ่ำ รองเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายไรน่าน อรุณรังษี พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 นายเอี่ยมศักดิ์ หลิมสมบูรณ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 นายอุสมาน อุเซ็ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 นายกวีศักดิ์ เหมะภูติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายคล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดม แดงโกเมน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 นายสมศักดิ์ เส็นดาโอ๊ะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายชื่น ทองศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 นายไพฑูรย์ วงศ์วานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายวิจิตร ยืนนาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 นายสมยศ ศิรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทกานต์ รัตนวราหะ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 พันโทบำเพ็ญ คชวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นายชุมพล มณีเนตร พรรคประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 นายบุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายอุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประสิทธิ์ จิตต์อารีย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 นายประชุม รัตนเพียร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 นายเฉลิมพล หริตวร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายบุญส่ง สมใจ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายเสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ เตียเจริญ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายสริน ก้องกฤษฎา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นายแผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายยงยุทธ ตันพิริยะกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายประวิทย์ วอนเพียร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดร ตันติสุนทร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายสำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 นายพานิช สัมภวคุปต์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นายภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 เรือตรีธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นายนิพนธ์ ศศิธร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 นายจรูญ วัฒนากร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นายทวิช กลิ่นประทุม พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายอุทัย พิมพ์ใจชน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายมงคล สุคนธขจร

อ้างอิง[แก้]

http://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=29519