สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12
ชุดที่ 11 ชุดที่ 13
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ4 เมษายน – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเสนีย์ 3
คณะรัฐมนตรีเสนีย์ 4
สภาผู้แทนราษฎร
12th Thailand House of Representatives composition (1976).svg
สมาชิก279
ประธานอุทัย พิมพ์ใจชน
รองประธานมงคล สุคนธขจร
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลอีก 3 พรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12 (4 เมษายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 279 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบทางตรง แบบผสม ระหว่างเขตกับแบ่งดขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เข้ายึดอำนาจการปกครองในประเทศ ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค[แก้]

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 28 16 8 24 30 5 3 114
ชาติไทย - 12 7 27 1 3 6 56
กิจสังคม - 15 7 19 2 2 - 45
ธรรมสังคม - 3 5 12 1 3 4 28
เกษตรสังคม - 5 - 4 - - - 9
สังคมชาตินิยม - 4 - 2 - 2 - 8
พลังประชาชน - - - 3 - - - 3
พลังใหม่ - - - 2 1 - - 3
พัฒนาจังหวัด - 2 - - - - - 2
สังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - - 1 1 - - 2
พิทักษ์ไทย - 1 - - - - - 1
ไทสังคม - 1 - - - - - 1
แนวร่วมประชาธิปไตย - - 1 - - - - 1
แรงงาน - - 1 - - - - 1
สยามใหม่ - - 1 - - - - 1
แนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย - - - 1 - - - 1
ธรรมาธิปไตย - - - 1 - - - 1
สังคมก้าวหน้า - - - 1 - - - 1
ประชาธิปไตย - - - - - 1 - 1
รวม 28 59 30 97 36 16 13 279

[1]

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

Nuvola apps kbouncey.png ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
Nuvola apps kbounce.png ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลเอกทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประเทศ รมยานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
มยูร วิเศษกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
4 ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
แนบ ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
5 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
กมล สมวิเชียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
6 นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ทอง ธนกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พันตำรวจเอกวัชรี อุทัยเฉลิม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
7 พรรณทิพา วัชโรบล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อาคม สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
8 ชนะ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
9 สิงห์โต จ่างตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สนอง ตู้จินดา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
10 เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิชิต วิเศษสุวรรณภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยนาท 1 ศรายุทธ ชะนะกุล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคพิทักษ์ไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครปฐม 1 สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยตำรวจเอกมานัส ธุวนลิน พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ณรงค์ จิตติโภคา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นครสวรรค์ 1 ธเนศ เตลาน พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ไชยศิริ ธีรัทธานนท์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา พรรคไทสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วิเชียร อยู่สิงห์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นนทบุรี 1 ประยูร จอประยูร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ลำภู สงวนสัตย์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เสรี มโยทาร พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 สมพงษ์ ตรีสุขี พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิจิตร 1 วิศาล ภัทรประสิทธิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด Nuvola apps kbouncey.png
ยุพา อุดมศักดิ์ พรรคพัฒนาจังหวัด Nuvola apps kbouncey.png
เรือตรีพายัพ ผะอบเหล็ก พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
พิษณุโลก 1 สุชน ชามพูนท พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
โกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบูรณ์ 1 ปัญจะ เกสรทอง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เกษม บุตรขุนทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ลพบุรี 1 นิยม วรปัญญา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ธีระ ปิยะสุวรรณ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 เฉลิมชัย เล็กชม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นิกร นนทวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรปราการ 1 สนิท กุลเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุธีร์ อัศวาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วัฒนา อัศวเหม พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสงคราม 1 ปรีชา คงศรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมุทรสาคร 1 ณรงค์ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สละ หนูเงิน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ถวิล จันทร์วิทัน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สิงห์บุรี 1 ประเจิด สุริย์จามร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุโขทัย 1 บุญธรรม ชุมดวง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พจน์ เกิดผล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เยื้อน มหาปัญญาวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพศาล แสนใจงาม พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สกนธ์ วัชราไทย พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อ่างทอง 1 หิรัญ ช่วงฉ่ำ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรชัย บุญแสง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุทัยธานี 1 ศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ชูสง่า ฤทธิประศาสน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วรวิทย์ คำเงิน พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วินัย นามเสถียร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
หลง ศิริพันธุ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เพียว ตันบรรจง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เชียงใหม่ 1 ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชัชวาล ชุติมา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อารีย์ วีระพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ส่งสุข ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ผณินทรา ภัคเกษม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
น่าน 1 สมชาย โลหะโชติ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทวี บุญชื่อ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แพร่ 1 รัตน์ พนมขวัญ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
คุณหญิงบัวเขียว รังคสิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นคร ตันจันทร์พงษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แม่ฮ่องสอน 1 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำปาง 1 ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
สอาด ปิยวรรณ พรรคแรงงาน Nuvola apps kbouncey.png
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
บุญเรือง ชุ่มอินทรจักร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ลำพูน 1 สันต์ เทพมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมาน ชมภูเทพ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุตรดิตถ์ 1 เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคสยามใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สิบเอกสนิทพงษ์ มุกดาสนิท พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ภาคอีสาน[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ทองคำ บาดาล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพโรจน์ ศาสตราวาหะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
จรัล ปัทมดิลก พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ประยูร โง่นคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ขอนแก่น 1 เสรี พงษ์ภิญโญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
แคล้ว นรปติ พรรคแนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุธน ชื่นสมจิตต์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 กระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมชาญ ศรีสองชัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชัยภูมิ 1 สุระ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กำจร คุณรัตรศิริ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
บุญเกิด หิรัญคำ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ทรงศักดิ์ อุระวัฒนพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครพนม 1 สุรจิตต์ จันทรสาขา พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ถนอม แสงสุริยจันทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
จำนงค์ ศรีวรขาน พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 วีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
แสวง ธวัชวะชุม พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
นครราชสีมา 1 วิชิต ศุขะวิริยะ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 สุรพล ทิพยรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
องอาจ ตั้งสถิตชัย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เปลื้อง พลโยธา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยศ อินทรโกมาลย์สุต พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พิเชษฐ์ คิดเห็น พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
4 มงคล สุคนธขจร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
จุฬ เทียมรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
บุรีรัมย์ 1 บัญชา วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ดนัย นพสุวรรณวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 สุนัย พงศ์อารยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สมโภชน์ ศิริกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
3 ไพโรจน์ ติยะวาณิช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มหาสารคาม 1 ทวนทอง อิสระวงศ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สำราญ วงษาจันทร์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สมมุติ สัจจพงษ์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 อัมพล จันทรเจริญ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
กริช กงเพชร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยโสธร 1 สุทิน ใจจิต พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิบตำรวจโทผอง เดชเสน พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุชาติ สกุลบัวพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ร้อยเอ็ด 1 สมพร จุรีมาศ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สุธรรม ปัทมดิลก พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 โกศล แวงวรรณ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เฉลียว คล้ายหนองทรวง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ดุลย์ ดวงเกตุ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เจริญ กลางคาร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เลย 1 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มานิตย์ พรหมมานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิสิต เวทย์ศิริยานันท์ พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
2 ชุมพล อรุณยะเดช พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
สุกิจ ศรีสาคร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สกลนคร 1 บัวใส ศรีสถาน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
พันโทบุญจง รัศมี พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ดาบชัย อัคราช พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประชา ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรินทร์ 1 สุจินต์ อิ่มอรุณรักษ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
สมัคร เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อร่าม อมรดิษฐ์ พรรคธรรมาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
2 จินตนา เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
มานะ พิทยาภรณ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ญาติ ไหวดี พรรคสังคมก้าวหน้า Nuvola apps kbouncey.png
หนองคาย 1 สงวนศักดิ์ ศิริชนะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
สุ่ม โพธิเสน พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
2 ทองมาก รามสูต พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ชื่น ระวิวรรณ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดรธานี 1 พันเอกสมคิด ศรีสังคม พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
ญวง เอี่ยมศิลา พรรคพลังประชาชน Nuvola apps kbouncey.png
วุฒิชัย แสนประสิทธิ์ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 ปณิธาน ธาระวาณิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สมศักดิ์ เชยกำแหง พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
3 แสวง พิบูลย์สราวุธ พรรคเกษตรสังคม Nuvola apps kbouncey.png
สะไกร สามเสน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ดิเรก หลักคำ พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุบลราชธานี 1 เฉลิม สุขเสริม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
โกศล มารมย์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ไพฑูรย์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
2 ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุทวิช สุพรรณ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ประสิทธิ์ จันทวารา พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ยิ่ง สิทธิธรรม พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png

ภาคใต้[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 กวี ใสยิด พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพร 1 พินัย รุโจปการ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประมวล กุลมาตย์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เสริฐแสง ณ นคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ประกิต รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
โสภณ วัชรสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 เพิ่มศักดิ์ จริตงาม พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
เกษม เจริญพานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ภักดี กุลบุญ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
3 ณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นราธิวาส 1 วชิระ มะโรหบุตร พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สิดดิก สารีฟ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ศิริ อับดุลสาและ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ปัตตานี 1 เด่น โต๊ะมีนา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุรพงษ์ ราชมุกดา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
พัทลุง 1 อ่ำ รองเงิน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ไรน่าน อรุณรังษี พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย Nuvola apps kbouncey.png
ภูเก็ต 1 เอี่ยมศักดิ์ หลิมสมบูรณ์ พรรคพลังใหม่ Nuvola apps kbouncey.png
ยะลา 1 อุสมาน อุเซ็ง พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ระนอง 1 กวีศักดิ์ เหมะภูติ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สงขลา 1 ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุดม แดงโกเมน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สตูล 1 สมศักดิ์ เส็นดาโอ๊ะ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ชื่น ทองศิริ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 ไพฑูรย์ วงศ์วานิช พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
วิจิตร ยืนนาน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันออก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 สมยศ ศิรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
พลโทกานต์ รัตนวราหะ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ฉะเชิงเทรา 1 พันโทบำเพ็ญ คชวัฒน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ชุมพล มณีเนตร พรรคประชาธิปไตย Nuvola apps kbouncey.png
ชลบุรี 1 บุญชู โรจนเสถียร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
2 พลตรีศิริ สิริโยธิน พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประสิทธิ์ จิตต์อารีย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ตราด 1 ประชุม รัตนเพียร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ปราจีนบุรี 1 เฉลิมพล หริตวร พรรคกิจสังคม Nuvola apps kbouncey.png
บุญส่ง สมใจ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ เตียเจริญ พรรคสังคมชาตินิยม Nuvola apps kbouncey.png
ระยอง 1 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
สริน ก้องกฤษฎา พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png

ภาคตะวันตก[แก้]

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 แผน สิริเวชชะพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
ยงยุทธ ตันพิริยะกุล พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประวิทย์ วอนเพียร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
อุดร ตันติสุนทร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
เพชรบุรี 1 พานิช สัมภวคุปต์ พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
ภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ราชบุรี 1 เรือตรีธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์ พรรคประชาธิปัตย์ Nuvola apps kbouncey.png
นิพนธ์ ศศิธร พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png
2 จรูญ วัฒนากร พรรคชาติไทย Nuvola apps kbouncey.png
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคธรรมสังคม Nuvola apps kbouncey.png

ผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ประธานสภาผู้แทนราษฎร อุทัย พิมพ์ใจชน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร มงคล สุคนธขจร

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-10.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]