ธวัช วิชัยดิษฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธวัช วิชัยดิษฐ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2535 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า วิทย์ รายานนท์
ถัดไป เดช บุญ-หลง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
เสียชีวิต 11 ธันวาคม พ.ศ. 2541 (อายุ 58 ปี)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
พรรค ประชาธิปัตย์
คู่สมรส นางวราภรณ์ วิชัยดิษฐ
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช วิชัยดิษฐ (12 พฤศจิกายน 2483 - 11 ธันวาคม 2541) อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

ธวัช วิชัยดิษฐ เสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินไทยตก ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ รอดชีวิต

ประวัติ[แก้]

ธวัช วิชัยดิษฐ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรคนโตของนายสำรวม วิชัยดิษฐ กับนางพิณพาทย์ วิชัยดิษฐ[1] มีน้อง 6 คน ได้แก่[1]

นายธวัช วิชัยดิษฐ สมรสกับนางวราภรณ์ วิชัยดิษฐ (สมบัติศิริ) มีบุตร 2 คน คือ

ซึ่งทั้งสองสามีภรรยา เสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น 101 คน โดยมีผู้รอดชีวิตที่มีชื่อเสียง คือ นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์[2]

การศึกษา[แก้]

ธวัช วิชัยดิษฐ จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2507 ปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจาก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน จากนั้นจึงได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน เมื่อปี พ.ศ. 2516 นอกจากนั้นได้ผ่านการศึกษาอบรมปริญญาและเข็มรัฎฐาภิรักษ์ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และได้ประกาศนียบัตร (กิตติมศักดิ์) วิทยาลัยทัพอากาศอีกด้วย

ประวัติการทำงาน[แก้]

ธวัช วิชัยดิษฐ เริ่มรับราชการที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อจากนั้นจึงได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ และเป็นคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ในวงการการเมือง ดร.ธวัช เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคพลังใหม่ ต่อมาได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2534 และเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย) ในปี พ.ศ. 2535[3] ถึง พ.ศ. 2538[4] และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ[ลิงก์เสีย]
  2. พ่อ - ลูกชาย "ธวัช วิชัยดิษฐ์" อดีตเลขานายกฯ เช็คบิลย้อนหลัง“แอร์บัส” ตกที่สุราษฏร์ ฟ้องละเมิดเรียก 100 ล้าน ระบุขาดความรอบคอบในการผลิต[ลิงก์เสีย]
  3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๒/๒๕๓๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
  4. ประวัติเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[ลิงก์เสีย]
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕