ข้ามไปเนื้อหา

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
นายกรัฐมนตรีสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้าสุรนันทน์ เวชชาชีวะ
ถัดไปชูศักดิ์ ศิรินิล
จักรภพ เพ็ญแข
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด22 มิถุนายน พ.ศ. 2486 (80 ปี)
คู่สมรสสุกัญญา โฆวิไลกูล

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ[1]มูลนิธิสุรเกียรติ์ - ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย[2] อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549

ประวัติ[แก้]

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2486[3] สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับรองศาสตราจารย์ สุกัญญา โฆวิไลกูล (สกุลเดิม ศิริตันติกร) อดีตอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ ผศ.ดร.สิริกัญญา โฆวิไลกูล และนายสิรวิชญ์ โฆวิไลกูล

การทำงาน[แก้]

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เริ่มต้นทำงานเป็นทนายความในสำนักงานทนายความประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ จากนั้นจึงได้ย้ายมาทำงานที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ต่อมาได้เข้ามารับราชการเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน หลังจากเกษียณอายุราชการ ได้มารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2544 - 2549) [4]

ต่อมาในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 นำโดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีคณะแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[5]ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนั้น ก่อนที่จะลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 หลังจากที่ทำงานได้เพียง 6 เดือน[6]

นอกจากนั้น ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2. มูลนิธิสุรเกียรติ์
  3. "คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-10-04. สืบค้นเมื่อ 2010-08-22.
  4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายสมหมาย ภาษี)
  6. ประสิทธิ์ ไขก๊อก โบกมืออำลาขิงแก่
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๗, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๗๓๕, ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒