อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สมหมาย ภาษี
ถัดไป อุตตม สาวนายน
ประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 17 กรกฎาคม 2560[1]
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2496 (68 ปี)
คู่สมรส นีรา ตันติวรวงศ์
ศาสนา พุทธ

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท​พีทีที โกลบอล เคมิคอล​ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์[2]

ประวัติ[แก้]

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นเดียวกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จบปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา

การทำงาน[แก้]

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร โดยเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอเอฟซีทีไฟแนนซ์ (มหาชน)เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงไทย และเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมธนาคารอาเซียน และประธานสมาคมธนาคารไทย และเคยเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์

ในเดือนสิงหาคม 2558 อภิศักดิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[3] แทนนายสมหมาย ภาษี เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คนสุดท้ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คนเดียวในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร[4]

นายอภิศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหลายคณะในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาทิ ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ราชพัสดุ [5] รองประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน[6] ประธานกรรมการในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม[7] ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ[8]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ[9] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ[10] กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [11] และกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เขาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา[12] และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล​ จำกัด (มหาชน)​

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/075/1.PDF
 2. อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ตัวเต็ง"ขุนคลัง"คนใหม่
 3. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/A/010/173.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/028/T_0001.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/029/T_0001.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/025/T_0001.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/24.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/027/1.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0079.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/072/3.PDF
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๑๑, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ก่อนหน้า อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ถัดไป
สมหมาย ภาษี 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance (Thailand).png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.61)
(19 สิงหาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2562)
2rightarrow.png อุตตม สาวนายน