รายชื่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
ตราราชการ
นรม.และครม. บันทึกเทป ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม - Flickr - Abhisit Vejjajiva (11).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

ตั้งแต่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพันโท ไชย ประทีปะเสน
สถาปนา1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เริ่มแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 เดิมใช้ชื่อตำแหน่งว่า เลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และ เลขาธิการบริหารนายกรัฐมนตรี สังกัด สำนักบริหารนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ยุบรวม 2 หน่วยงานเข้าด้วยกันเป็นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และมีตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ไชย ประทีปะเสน.jpg พันโท ไชย ประทีปะเสน จอมพล ป. พิบูลสงคราม 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485[1] 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487
2 สส-ขุนศิลป์ศรชัย.jpg พันเอก ศิลป์ รัตนพิบูลชัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487[2] 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
3 ทองเปลว ชลภูมิ.jpg ทองเปลว ชลภูมิ ควง อภัยวงศ์ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2487[3] 12 มีนาคม พ.ศ. 2488
4 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg เชียด อภัยวงศ์ ควง อภัยวงศ์
ทวี บุณยเกตุ
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
ปรีดี พนมยงค์
12 มีนาคม พ.ศ. 2488[4] 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
5 Karb.jpg หม่อมหลวงขาบ กุญชร จอมพล ป. พิบูลสงคราม 1 เมษายน พ.ศ. 2497 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
6 ฉาย วิโรจน์ศิริ.jpg ฉาย วิโรจน์ศิริ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 16 กันยายน พ.ศ. 2500

เลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
7 แสวง เสนาณรงค์.jpg พันเอก แสวง เสนาณรงค์ ถนอม กิตติขจร 18 มกราคม พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2502
8 เนตรเขมะโยธิน.jpg พลตรี เนตร เขมะโยธิน สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502[5] พ.ศ. 2506
9 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg พลตรี ชูศักดิ์ วัฒนรณชัย ถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2508

เลขาธิการบริหารนายกรัฐมนตรี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
10 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg พลโท อัมพร จินตกานนท์ จอมพลถนอม กิตติขจร 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502[5] พ.ศ. 2506
11 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg สงวน จันทรสาขา[6] จอมพลถนอม กิตติขจร 1 กันยายน พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2508

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12
(1)
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg ประกายเพชร อินทุโสภณ สัญญา ธรรมศักดิ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
12
(2)
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
13
(1)
นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์.jpg นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
13
(2)
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
13
(3)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
13
(4)
25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
14 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg เสริมศักดิ์ เทพาคำ ธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
15
(1)
พลเอก พร ธนะภูมิ.jpg พลเอก พร ธนะภูมิ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
15
(2)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
16 Chamlong Srimuang 2008 (cropped).jpg พลตรี จำลอง ศรีเมือง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
17 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg พลโท จันทรคุปต์ สิริสุทธิ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2529
18 PrasongSoonsiri1993.jpeg นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
19 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg พลเอก ปัญญา สิงห์ศักดา พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
20 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg พลเอก วันชัย จิตต์จำนงค์ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
21 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg สถาพร กวิตานนท์ อานันท์ ปันยารชุน 7 มีนาคม พ.ศ. 2534 7 เมษายน พ.ศ. 2535
22 Khositpan.jpg โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ พลเอก สุจินดา คราประยูร 22 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
23 วิทย์ รายนานนท์.jpg วิทย์ รายนานนท์ อานันท์ ปันยารชุน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2535 13 กันยายน พ.ศ. 2535
24 ธวัช วิชัยดิษฐ.jpg ธวัช วิชัยดิษฐ ชวน หลีกภัย 2 ตุลาคม พ.ศ. 2535 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
25 เดช บุญ-หลง.jpg เดช บุญ-หลง บรรหาร ศิลปอาชา 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
26 บุญชง วีสมหมาย.jpg บุญชง วีสมหมาย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
27
(1)
นรม.เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทร - Flickr - Abhisit Vejjajiva (7) (cropped).jpg นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ชวน หลีกภัย 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
28
(1)
Prommin Lertsuridej 2022.jpg พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545
29 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg ยงยุทธ ติยะไพรัช 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
28
(2)
Prommin Lertsuridej 2022.jpg พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 14 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
30 พงษ์เทพ เทศประทีป.jpg พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
31 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg ธีรพล นพรัมภา สมัคร สุนทรเวช 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 18 กันยายน พ.ศ. 2551
32 Chusaksi.jpg ชูศักดิ์ ศิรินิล สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
27
(2)
นรม.เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทร - Flickr - Abhisit Vejjajiva (7) (cropped).jpg นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 15 มกราคม พ.ศ. 2553
33 นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาเรื่อง นาย - Flickr - Abhisit Vejjajiva (18) (cropped).jpg กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
34 Anchalee Vanich Thepbutr.jpg อัญชลี วานิช เทพบุตร 4 มกราคม พ.ศ. 2554 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554
35 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg บัณฑูร สุภัควณิช ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
- ธวัช บุญเฟื่อง.jpg พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง
(รักษาการ)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555
36 Suranand Vejjajiva.jpg สุรนันทน์ เวชชาชีวะ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
37 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg พลเอก วิลาศ อรุณศรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 16 กันยายน พ.ศ. 2557 [7] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
38 Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg ดิสทัต โหตระกิตย์ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562[8] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
39 นรม.และครม. บันทึกเทป ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม - Flickr - Abhisit Vejjajiva (11) (cropped).jpg พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  2. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  5. 5.0 5.1 แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
  6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
  7. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 105/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-28. สืบค้นเมื่อ 2022-10-28.
  8. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 162/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดิสทัต โหตระกิตย์), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562