ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ป.ช., ท.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2554 – 18 มกราคม 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า กรณ์ จาติกวณิช
ถัดไป กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 ธันวาคม พ.ศ. 2494 (69 ปี)
คู่สมรส วรรณพร ภูวนาถนรานุบาล
ศาสนา พุทธ

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)[1] อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นประธานกลุ่ม ก.ล.ต. อาเซียน (ACMF) 2 สมัย

ประวัติ[แก้]

เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2494 เป็นบุตรของ ร.ต.ถาวร กับนางมันทนา ภูวนาถนรานุบาล สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2512 หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก London School of Economics and Political Sciences ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2517 ต่อจากนั้นได้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรสอบบัญชีชั้นสูง The Fellow of Chartered Accountants สถาบันการสอบบัญชีของประเทศอังกฤษ ในปี 2520 และหลักสูตร Senior Managers in Government ที่ John F. Kennedy School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2544

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวรรณพร ภูวนาถนรานุบาล (สกุลเดิม อู่อุดมยิ่ง) มีบุตร 3 คน คือ นางสาวธนพร ภูวนาถนรานุบาล นายคณิน ภูวนาถนรานุบาล และนางสาวฐานิตา ภูวนาถนรานุบาล

การทำงาน[แก้]

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรสอบบัญชีชั้นสูง ได้เข้าปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย Archived 2011-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ธปท.) ในปี พ.ศ. 2520 โดยเริ่มทำงานด้านกำกับและพัฒนาสถาบันการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2536 ได้ย้ายไปดูแลงานด้านการบริหารเงินทุนสำรองของประเทศ และในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2540 ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ดูแลเรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ตามนโยบายเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงิน รวมถึงการสั่งระงับการดำเนินกิจการของสถาบันการเงิน 56 แห่ง

ในปี พ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสายนโยบายการเงิน และในปี พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าการเสถียรภาพการเงิน ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และต่อวาระการดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาลยังเป็นกรรมการในหน่วยงานอื่นด้วย เช่น กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และกรรมการในคณะกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย กรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี กระทรวงพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร กรรมการตัวแทนกระทรวงการคลังในบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นต้น

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[2] แต่ในระหว่างดำรงตำแหน่งมักจะมีข่าวความขัดแย้งกันทางความคิดกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอยู่เสมอ ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จึงถูกปรับออกจากตำแหน่งดังกล่าว[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ปาฐกถาและบทสัมภาษณ์[แก้]

- Thailand’s Future Competitiveness On World Stage: Agenda For The New Government[ลิงก์เสีย] Speech by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the Federation of Capital Market Organizations Seminar on 2 June 2011

- การปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินโลก การสัมภาษณ์ คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ทาง ASEAN TV รายการ Inside Asia ประจำวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 54

- การสัมภาษณ์เลขาธิการ ก.ล.ต. ประเด็นข่าว TTA[ลิงก์เสีย] รายการ Hard Topic ช่อง Money Channel วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น.

- การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การสัมภาษณ์ คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ทาง ASEAN TV รายการ Inside Asia ประจำวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 54

- Interview with Reuters: The CG Ranking in ASEAN วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

- Time for Thai Companies to Go Global[ลิงก์เสีย] Speech by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, at the London Stock Exchange Seminar, Bangkok, 11 May 2011

- Time for capital markets in Asia to rise[ลิงก์เสีย] by Mr. Thirachai Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand and Chairman of the ASEAN Capital Markets Forum at the Goldman Sachs sponsored seminar during the ADB’s 44th Annual Meeting, Hanoi, 3 May 2011

- เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้ให้สัมภาษณ์ ASEAN TV เรื่อง ASEAN Capital Market Integration (คลิกเพื่อชมวิดีโอ ส่วนที่ 1/3 | ส่วนที่ 2/3 | ส่วนที่ 3/3 |)

- เลขาธิการ ก.ล.ต. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทตลาดทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการกำกับดูแล” โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดทุนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาตลาดทุนของ ก.ล.ต. หน่วยงานของกระทรวงการคลัง ในหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) ณ หอประชุมสมาคมธรรมศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2554 (คลิกเพื่อชมไฟล์คำบรรยาย[ลิงก์เสีย])

- เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนานานาชาติของกลุ่มประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) โดยเตือนตลาดเกิดใหม่ให้คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้สถาบันการเงินมีปัญหา เช่น ความเสี่ยงนอกงบดุล ความเสี่ยงจากยอดหนี้ระหว่างธนาคารด้วยกัน และทางออกเมื่อสถาบันการเงินประสบปัญหา ซึ่งงานสัมมนานี้จัดโดย ก.ล.ต.ร่วมกับ Asian Development Bank (ADB) ในวันที่ 14 -18 มี.ค. 2554 ณ โรงแรม Grand Millenium Shkhumvit (คลิกเพื่อชมปาฐกถา[ลิงก์เสีย])

- ในฐานะประธาน ACMF ได้ให้สัมภาษณ์ ASEAN TV ถึงความสำคัญของความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการเชื่อมโยงตลาดทุน พร้อมทั้งความท้าทายและการปรับตัวของแต่ละประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (คลิกเพื่อชมวิดีโอ[ลิงก์เสีย])

อ้างอิง[แก้]

  1. "คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-04-20. สืบค้นเมื่อ 2010-04-19.
  2. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 2
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ [พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์], เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๖ ข, ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ถัดไป
กรณ์ จาติกวณิช 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance (Thailand).png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม. 60)
(9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 18 มกราคม พ.ศ. 2555)
2rightarrow.png กิตติรัตน์ ณ ระนอง